Přejít na obsah

Kandidátky

Tady najdete profily všech kandidátek za ty politické strany a hnutí, jejichž volbu podle průzkumu agentury Kantar ze začátku září zvažovalo alespoň 5 % dotazovaných voličů a voliček. 

Vycházíme z oficiálních prezentací politických stran a informací zveřejněných samotnými političkami. 

Zakroužkuj ženu se distancuje od projevů hlásajících xenofobii, rasismus, homofobii či diskriminaci obecně nebo takových, které se jakýmkoli způsobem vymezují proti demokratickému uspořádání státu.

Jste kandidující politička a informace se Vám zdají neúplné? Napište nám.

Kantar: Výzkum před volbami do Poslanecké sněmovny PČR 2021

Nahrávám data, prosím vyčkejte.

 • 28

  Andrea Adámková

  Mgr. Andrea Adámková

  tajemnice zastupitelského klubu ODS při ZHMP, koordinátorka Mladých občanských demokratů Praha

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  26

  Mgr. Andrea Šilhanová je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze, kde na Husitské teologické fakultě studovala obor sociální a charitativní práce. V souvislosti se studovaným oborem ji zajímá sociální politika, které se aktivně věnuje. Spolupracovala na výzkumu reformy o duševním zdraví v České republice nebo projektu, jehož cílem je integrace lidí ohrožených chudobou zpět do pracovního procesu a společnosti. V současné době působí na magistrátu hl. m. Prahy jako tajemnice zastupitelského klubu ODS a zároveň se angažuje v organizacích, které se zabývají sociální tematikou. Členkou Občanské demokratické strany je šest let. Od roku 2016 koordinuje Mladé občanské demokraty v Praze, jejichž cílem je zapojení mladých lidí do veřejného života.

  zdroj

 • 2

  Věra Adámková

  prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

  lékařka

  ANO 2011

  ANO 2011

  66

  Věra Adámková (* 19. října 1954 Praha) je česká lékařka internistka-kardioložka a politička, od roku 2017 poslankyně Poslanecké sněmovny PČR, členka hnutí ANO 2011. V roce 1980 vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1980–82 působila Sedlčanech a Třebotově a od roku 1982 v pražském IKEMu. Odtud přešla do Nemocnici Na Homolce, kde pracovala v letech 1987–95. Od roku 1995 působí v pražském IKEMu na pracovišti preventivní kardiologie, kde se později stala přednostkou. Vyučuje na 1. a 2. lékařské fakultě UK a na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Od roku 2003 také na Jihočeské univerzitě na katedře klinických a preklinických oborů. Od 6. února 2014 je také členkou správní rady VZP, v únoru 2018 byla zvolena její předsedkyní.

  zdroj

 • 10

  Ing. Kateřina Ambrožová Srncová

  středoškolská pedagožka

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  39

  zdroj

 • 19

  Mgr. Ivana Ambrusová

  ředitelka sociálních služeb, radní města Český Krumlov

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  58

  zdroj

 • 32

  Kateřina Arnotová

  Mgr. Kateřina Arnotová

  místostarostka MČ Praha-Čakovice, právnička na ministerstvu

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  47

  Zajímám se o věci veřejné, mám ráda knížky, ráda fotím a běhám. Od roku 2018 působím jako místostarostka v Čakovicích, kde také bydlím. Mám tři děti.Chci přispět ke změně směřování politiky v naší zemi. Chci, abychom se vrátili k hodnotám demokracie a svobody, k hodnotám společné Evropy a zodpovědnosti vůči budoucnosti. A věřím, že STAN je ta správná cesta k této změně.Ráda bych přispěla ke změně vnímání politiky a politiků ve společnosti. Aby politika byla znovu brána jako veřejná služba a politici jako ti, kdo hájí veřejný zájem.

  zdroj

 • 2

  Hana Aulická Jírovcová

  Ing. Hana Aulická Jírovcová

  poslankyně Parlamentu České republiky

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  40

  Vystudovala při zaměstnání Vysokou školu Báňskou Ostrava, obor komerční inženýrství.Po ukončení studia na střední škole nastoupila do zaměstnání. Pracovala na pozici THP, finanční účetní a vedoucí výkaznictví zdravotní péče. Od roku 2013 působí jako poslankyně v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR za Ústecký kraj. Zabývá se především sociální oblastí a částečně i zdravotnictvím. Díky jejímu vzdělání a práci v kraji ji není cizí také oblast energetiky. Od roku 2002 je členkou Zastupitelstva města Most, kde se věnuje celkové regionální problematice. Spolupracuje a podporuje místní organizace, samosprávy a kraj. Podporuje také dětské letní tábory, akce pro MŠ a seniory. V Poslanecké sněmovně chce navázat na svou dosavadní činnost v sociální a zdravotní oblasti. Zdůrazňuje, že před námi stojí spousta práce a úkolů, které - většinou z populistických důvodů - nebyla vůle řešit. Podle ní je nutné zahájit diskusi ke komplexním a koncepčním řešením v sociální i zdravotní politice, tak aby systémy byly předvídatelné, dlouhodobě udržitelné a především srozumitelné pro celou společnost.Snaží se věnovat rodině a svým dalším zájmům, kterými jsou koně, zahrada a sport. Haně Aulické Jírovcové je 40 let, je vdaná a má dvě dcery.

  zdroj

 • 8

  Mgr. Andrea Babišová, MBA

  poslankyně Parlamentu ČR

  ANO 2011

  ANO 2011

  49

  zdroj

 • 19

  Mgr. Vítězslava Baborová

  učitelka

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  67

  zdroj

 • 8

  Jana Bačíková

  Ing. Jana Bačíková, MBA

  starostka obce Vacenovice

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  52

  Jana Bačíková je třetí volební období starostkou obce Vacenovice. Má vystudovanou Vysokou školu ekonomickou, studijní obor podniková ekonomika a management. Členkou ODS je od roku 2006 a stejnou dobu se pohybuje v komunální politice. Je předsedkyní místního sdružení, místopředsedkyní oblastního sdružení a členkou regionální rady ODS. Od roku 2010 je starostkou dvoutisícové obce Vacenovice. Má jednoho syna. Ve volném čase se kromě rodiny a vnučky věnuje včelaření a jako vedoucí včelařského kroužku vede děti k této krásné zálibě a lásce k přírodě. Podporuje místní zvyky a tradice, účastní se pravidelně všech folklorních akcí nejen ve své obci, ale i v okolí.

  zdroj

 • 14

  Ing. Bc. Eva Badinková

  občanská zaměstnankyně Policie České republiky

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  54

  zdroj

 • 4

  Margita Balaštíková

  poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

  ANO 2011

  ANO 2011

  54

  zdroj

 • 19

  Mgr. Darja Balcárková, DiS.

  OSVČ - účetní poradenství

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  48

  zdroj

 • 12

  Dana Balcarová

  Ing. Dana Balcarová

  poslankyně, předsedkyně poslaneckého výboru pro životní prostředí

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  61

  Vždy mě to táhlo k otázkám spojeným se životním prostředím, na němž mi velmi záleží. Mám v sobě potřebu měnit věci k lepšímu, a tak jsem v ochraně životního prostředí byla aktivní ještě předtím, než jsem se stala političkou a poslankyní. Na problematiku životního prostředí se dívám i z hlediska ekonomického a sociálního, nejsem zastánce prosazování tvrdých zelených řešení. Jsem otevřená diskuzi, názorům druhých lidí a vždy hledám shodu.Práce na Inspekci životního prostředí mi ukázala, že státní správa není schopna přiblížit lidem důležitost ekologických témat. Bylo mi divné, že lidi nezajímá, jaký dýchají vzduch a jakou pijí vodu, a proto jsem začala tato témata popularizovat. A nakonec si uvědomila, že pokud chci něco změnit, musím tam, kde to jde. Na Praze 9 jsem kandidovala jako nezávislá i s podporou Pirátů. Ajťácké prostředí je mi blízké, Piráty jsem začala postupně sledovat a v roce 2013 se zúčastnila Celostátního fóra, kde mě překvapila schopnost tak velké skupiny lidí kvalitně komunikovat. O tři roky později jsem k Pirátům vstoupila a o další rok později byla zvolena za poslankyni a následně i předsedkyni sněmovního Výboru pro životní prostředí. Ve funkci se mi podařilo iniciovat společenskou diskuzi k výjimkám pro velké uhelné elektrárny ohledně znečišťování ovzduší, prosadit zákaz klecového chovu slepic od roku 2027 nebo podat za ČR žalobu k Soudnímu dvoru EU kvůli rozšíření těžby v polském hnědouhelném dole Turów.Ráda bych dosáhla toho, aby se veřejně víc mluvilo o životním prostředí, udržitelném rozvoji krajiny a změně klimatu, a to je úloha pro ministra. Krajinu ovlivňuje i zemědělství, je potřebná úzká spolupráce resortů. Konkrétně mám vizi Ministerstva životního prostředí jako klimaticky neutrální organizace do roku 2030, které by k tomu podnítilo i další státní instituce. Když bude vláda brát klimatickou změnu vážně, přesvědčí tím o důležitosti problému i dosud nepřesvědčené občany. Chci usilovat o klidnou rozmyšlenou ekologickou politiku vyváženě opřenou o data a ekonomické podklady.Ráda se věnuji sportu, četbě, józe a výletům do hor a přírody, uchvátila mě Sibiř i Himaláje. Poznání z mých cest mi ukazují, jak hodně jsme poznamenaní kulturou, ve které vyrůstáme, a že když tyto vzorce překonáme, vidíme a chápeme jasněji. Díky sportu toho zas člověk hodně vydrží, umí prohrávat, ví a pozná co je fair play. Je o soutěži i spolupráci, parťáctví, energii a nasazení. Taková zkušenost se hodí také v mužském prostředí, kterým zatím politika převážně je. Velkou inspirací pro mě bylo setkání s Jeho svatostí Dalajlamou, z jehož apelu na ochranu přírody a klimatu čerpám sílu dodnes.

  zdroj

 • 22

  Markéta Balková

  Markéta Balková

  starostka obce Hvožďany, manažerka cestovního ruchu

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Bez politické příslušnosti

  47

  Do Hvožďan jsem se provdala z rodné Prahy a vzala je jako svůj nový domov nejen pro sebe, ale i pro své dva syny. Vystudovala jsem obchodní akademii a pomaturitní studium cestovního ruchu. V Praze jsem časem zanechala práci v cestovním ruchu a plně jsem se věnovala rodině.Časem, jak to tak bývá jsem se začala zajímat o dění na vsi a přemýšlela jak se aktivněji zapojit a nebýt jen pasivní a přihlížet. Na podzim 2006 jsem poprvé kandidovala do obecního zastupitelstva, v lednu 2009 jsem se stala starostkou obce Hvožďan.Jako starostce podbrdské obce na trojmezí krajů, kde všude je daleko, se mi daří rozvíjet obecní vybavenost, posílit investice do naší základní a mateřské školy, infrastruktury, a ani nezapomínat na naše kulturní dědictví. Jsem aktivním členem v řadě regionálních i republikových organizací, podporující rozvoj venkova a ochranu životního prostředí. V roce 2017 jsme se staly středočeskou Vesnicí roku.Paradoxně to byla právě doba Covidu, která nás jako vesnici ještě více semkla a ukázala, že společně dokážeme být solidární a přežít, protože tady u nás na periferii platí - co si neuděláme, to nemáme!

  zdroj

 • 27

  Verona Ballay

  Bc. Verona Ballay

  marketingová expertka, zastupitelka MČ Praha 4

  Strana zelených

  Strana zelených

  39

  zdroj

 • 11

  Dagmar Barimová

  vychovatelka ZŠ

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  46

  zdroj

 • 11

  Eliška Bartáková

  Mgr. Eliška Bartáková

  náměstkyně primátora města Plzně

  ANO 2011

  ANO 2011

  64

  Eliška Bartáková, narozena 13. 8. 1957 v Kraslicích, rozená Čeporánová, je česká historička, dlouholetá základoškolská učitelka a také regionální politička ANO v Plzeňském kraji. Od roku 2018 vykonává v radě města Plzeň funkci náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí.

  zdroj

 • 16

  Ivana Bartošová

  Mgr. Ivana Bartošová

  školní inspektorka

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  KDU-ČSL

  61

  Mgr. Ivana Bartošová Mgr. Ivana Bartošová se narodila 6. 10. 1960 v Plzni. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Karlových Varech a Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Celý profesní život se věnuje pedagogice zastávala roli učitelky ředitelky a školní inspektorky. Po krajských volbách 2018-2020 vykonávala funkci náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu. V současné době je zastupitelkou Městského obvodu Plzeň 3 a pracuje na Plzeňském inspektorátu České školní inspekce. Je členkou KDU-ČSL předsedkyní krajského výboru členka celostátního výboru a celostátní konference této politické strany. Svoji pedagogickou odbornost uplatňuje v různých profesních skupinách aktivně působí ve Finančním výboru MO Plzeň 3 a ve Výboru pro investice a majetek Plzeňského kraje. Je vdaná matka 3 dětí a babička 3 vnoučat. Ve volném čase se věnuje turistice historii chalupaření je členkou TJ Sokol Nová Hospoda a oddává plzeňské snoubence.

  zdroj

 • 4

  Ing. Olga Bastlová

  místostarostka města Tábor, radní Jihočeského kraje

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  51

  zdroj

 • 9

  Bc. Petra Bašová

  zastupitelka města Náchod

  ANO 2011

  ANO 2011

  27

  zdroj

 • 10

  Helena Baxová

  živnostnice

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  59

  zdroj

 • 22

  Mgr. Ivana Běhalová

  fyzioterapeutka - podnikatel

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  45

  zdroj

 • 31

  Mgr. Vanda Bělinová

  starostka obce

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  35

  zdroj

 • 11

  Hana Bellová

  Mgr. Hana Bellová, B.A.

  manažerka, podnikatelka

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  KDU-ČSL

  46

  Po 10 letech v USA se společně s manželem a dětma vrátila zpět na Valašsko. Pracuje jako manažerka zakaznického centra v americkém korporátu, s manželem vlastní malou pekárnu, působí také jako garant na Univerzitě T. Bati ve Zlíně a příležitostně překládá a tlumočí. Politiku vnímá jako službu lidem. Volby pak jako výsadu demokracie a (stále ještě) jako efektivní nástroj k vyjádření názoru jednotlivce na otázky společnosti. Jejími tématy jsou podníkání, živnost a řemeslo, start-upy a regionální rozvoj.

  zdroj

 • 3

  Lenka Bělohlávková

  Lenka Bělohlávková

  administrativní pracovnice

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  31

  Vystudovala ekonomiku a podnikání na střední škole v Pardubicích se zaměřením na účetnictví.Pracuje na okresním výboru KSČM jako asistentka. Již v době studia zde pomáhala s pořádáním akcí a jinými aktivitami.V Poslanecké sněmovně by se především chtěla věnovat sociální tematice, se kterou se seznamuje více do hloubky. Sama, jako držitelka průkazu ZTP/P, chce pomáhat nejen osobám zdravotně postiženým, matkám samoživitelkám, lidem sociálně slabým a dalším, ale i jejich příbuzným, kteří často nevědí, jaké mají možnosti při péči o své blízké. Mezi její koníčky patří například fotografování a sport. Lence Bělohlávkové je 30 let.

  zdroj

 • 3

  Romana Bělohlávková

  MUDr. Romana Bělohlávková

  dětská lékařka, místostarostka města

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Bez politické příslušnosti

  56

  "Celý můj dosavadní život je úzce spjatý s Vysočinou. V roce 1965 jsem se narodila v Novém Městě na Moravě, školní léta jsem strávila v rodném Moravci a později ve Strážku. Maturovala jsem na gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem a "nevěrná" jsem byla pouze po dobu mých studií na lékařské fakultě tehdejší Univerzity J.E. Purkyně v Brně. Převratným rokem pro mne byl rok 1989, kdy jsem ukončila studia a také se šťastně vdala za mého manžela MUDr. Jaroslava Bělohlávka. Jsem pyšnou mámou 3, dnes již dospělých dětí Anežky, Dalibora a Jaroslava. Být maminkou je pro mne tím nejkrásnějším povoláním na světě. Jako lékařka jsem pracovala nejdříve na dětském oddělení nemocnice v Novém Městě na Moravě a od roku 2003 působím na poliklinice ve Žďáře nad Sázavou. Mám ráda děti a mladou generaci. I proto jsme externě v letech 1999-2019 vyučovala pediatrii na SZ + VOŠ. Do komunální politiky jsem vstoupila v roce 2010 - nejprve jako zastupitelka za KDU - ČSL, později jako radní a nyní zastávám funkci místostarostky našeho města. Mám ráda lidi. A dělat svět lepším místem pro život je to, co spojuje moje lékařské i politické povolání. "

  zdroj

 • 26

  Mgr. Bc. Zuzana Benáčková

  speciální pedagožka

  Strana zelených

  Strana zelených

  35

  zdroj

 • 16

  Radka Benešová

  Mgr. Radka Benešová

  učitelka ZŠ, lektorka a překladatelka

  Strana zelených

  Strana zelených

  45

  “Politici dělají spoustu rozhodnutí, která pak ovlivňují můj život. Uvědomila jsem si, že to nechci nechat jen na jiných. Politika jsme my všichni,” říká Radka Benešová, naše kandidátka a spolupředsedkyně Zelených v Liberci.
  “Jsem máma tří dětí, za které cítím zodpovědnost. Starám se o to, aby měli co jíst, aby jim nebyla zima, abychom měli kde bydlet. Ale moje svědomí mi říká, že je potřeba kvůli nim i sobě dělat víc: musíme se postarat o krajinu a planetu, na které žijeme,” pokračuje Radka, která se živí jako překladatelka a lektorka angličtiny a portugalštiny.
  Její děti o ní říkají: "Naše máma nesnáší nečinnost. Prý je každý svého štěstí strojvůdcem. Říká, že to neznamená být sobec, ale pokud se mi něco nelíbí, měla bych jednat. Pro sebe, své nejbližší a svět jako celek."
  Radka je členkou kontrolního výboru v Liberci: “Kontrolní výbor je takový hlídací pes. Upozorňujeme na nevýhodné podmínky ve smlouvách, již proběhlé předražené zakázky, nesmyslné procesy. Za ten rok a půl, co jsem členka, se podařilo několik kontrol dotáhnout do konce a upozornit zastupitelstvo. Mám ale dojem, že potenciál je daleko větší."
  Ráda a hodně sportuje: “Miluji pohyb, hlavně běh, kolo, jógu a lyže. Nejvíc relaxuju při práci na zahradě, u knihy nebo u dobrého filmu. Nedokážu si život představit bez chutného jídla, přátel a rodiny. Snažím se vážit si každého okamžiku, každé kapky vody a každého úsměvu.”
  V rámci předvolební kampaně se Radka společně s Martinou Vondrovou také pustily do nahrávání rozhovorů s kolegy z kandidátky. “Přijde mi neuvěřitelné, kolik zajímavých lidí na kandidátce máme. Každý rozhovor je pro mě obohacující a inspirující.”
  My ostatní zase musíme říct, že povídat si s Radkou je radost, vždycky se na natáčení pečlivě připravuje. Podcasty si rozhodně poslechněte! Najdete je tady.

  zdroj

 • 18

  Ing. Jana Beranová

  úřednice, odbor dopravy

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  58

  zdroj

 • 4

  Mgr. Jana Berkovcová

  vedoucí metodička pro vzdělávání, krajská zastupitelka

  ANO 2011

  ANO 2011

  51

  zdroj

 • 4

  Jitka Bidlová

  Ing. arch. Jitka Bidlová, Ph.D.

  architektka, zastupitelka Poličky

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  43

  Je mi něco přes čtyřicet, mám rodinu dalo by se říci tradiční s manželem a dvěma dětmi a krom volnočasových zálib v přírodě či kultuře se živím jako architektka ve vlastním ateliéru. Vystudovala jsem architekturu v Brně, specializovala jsem se na stavby s nízkou spotřebou energie a šetrné k životnímu prostředí, mám doktorát na téma Fotovoltaické články v architektuře. Jsem zastupitelka města Polička a členkou Pirátů.Kandiduji s tématem – Připravit území ČR na nastávající klimatické změny, což je téma, ve kterém se potkávají všechny mé profesní i volnočasové zájmy. Jedná se o architekturu, urbanismus, životní prostředí, krajinu, území.Do politického prostředí chci přinést prvek ženskosti a něco ze své profese architekta.

  zdroj

 • 3

  Ing. Mgr. Libuše Bídová

  starostka obce Nezdenice

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  45

  zdroj

 • 11

  Daniela Bílá

  Daniela Bílá

  referentka, občanská aktivistka

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  51

  Jsem předsedkyně místního sdružení Pirátů v Karlových Varech. Pocházím z Podbořan na Žatecku, od roku 1993 žiji a pracuji v Karlových Varech. Je mi 50 let, mám 21 letého syna. Vystudovala jsem Gymnázium Podbořany a Střední knihovnickou školu v Praze.Ve volném čase, kterého moc nemám se zabývám dobrovolničením, vyrábím různé masti, tinktury a jiné výrobky z bylinek, velmi se zajímám o léčbu medicínským konopím. Peču chleba a jiné pečivo z kvásku, vyrábím, sýry, mýdla a jinou kosmetiku. Uklidňuji se posloucháním dobré moderní hudby, sledováním kvalitním filmů a celkově kulturními akcemi. Miluji hudební festivaly a samozřejmě MFF Karlovy Vary. Ráda se hrabu ve hlíně a čím dál více mne baví permakulturní pěstování. Před více než 3 lety jsme začali spolupracovat se spolkem Milion chvilek pro demokracii a pořádat demonstrace a protesty. Loni na jaře po začátku covidové pandemie jsme s kamarádkami začaly v rámci Holek z Moskevské rozdávat roušky, dezinfekci, rukavice, plastové štíty, od podzimu jsme vybírali mezi lidmi počítače pro děti na distanční výuku.Mé nejoblíbenější místo jsou Karlovy Vary, naše lesy a lázeňské území jsou opravdu krásné. Sice jsme krajským městem „úplně nejhoršího kraje“, ale o to více se dokážeme semknout a bojovat proti špatným věcem. Dalším místem, které je mi nejbližší je Krásný Dvůr, odkud pocházím. Tam se jezdím nabít přírodou, víkendy trávím na zahradě.Začátkem mé pracovní kariéry byly krásné roky v Městské knihovně Podbořany. Později jsem už pracovala ve státní správě, na České školní inspekci, Magistrátu města Karlovy Vary, na finančním úřadu. Nyní od prosince 2017 pracuji jako technik dodavatelsko-odběratelských vztahů na Údržbě silnic Karlovarského kraje, a.s..Politikou jsem začala zabývat po vstupu do České pirátské strany v roce 2014. O rok později jsme už založili Místní sdružení Karlovy Vary, v rámci kterého jsme uspořádali několik hudebních festiválků VyOsení, několik dětských dnů a spoustu dalších akcí. Snažíme se řešit problémy, které jsou pro nás důležité a bránit to pořádáním demonstrací, peticí apod. Od začátku u Pirátů jsem kandidovala ve všech volbách a účastnila se předvolebních kampaní, které mne velmi baví. Jsem členkou Komise prevence a bezpečnosti Rady Karlovarského kraje a Komise školství, vzdělávání a demografie Rady Města Karlovy Vary.

  zdroj

 • 10

  Jaroslava Bizoňová

  Jaroslava Bizoňová

  místostarostka města Mimoň

  ANO 2011

  ANO 2011

  51

  0

  zdroj

 • 8

  Kamila Bláhová

  Mgr. Kamila Bláhová

  starostka města Litvínov

  ANO 2011

  ANO 2011

  45

  Kamila Bláhová pochází z Mostu, již od 18 let však žije v Litvínově. Část svého života prožila též v Belgii. Ve svém životě pracovala na spousty různých pozicích od práce kadeřnice po administrativu manažerských postů až se dostala do politiky. V roce 2013 se podílela na přípravě volebního programu pro parlamentní volby, ve kterých též kandidovala (bez politické příslušnosti) a dostala mnoho preferenčních hlasů, což byl jeden z hlavních motivů, proč se rozhodla v politice pokračovat i nadále. V roce 2014 vstoupila do hnutí ANO 2011, založila jeho místní organizaci v Litvínově, podpořila kandidátku do Evropského parlamentu, a nakonec se stala lídryní a kandidátkou na starostku v komunálních volbách v Litvínově a stala se historicky první starostkou Litvínova. V následujících volbách v roce 2018 obhájila post starostky.

  zdroj

 • 7

  Mgr. Milada Blatná

  starostka MČ Brno-Komín

  Strana zelených

  Strana zelených

  59

  zdroj

 • 8

  Irena Blažková

  starostka obce Vranovice-Kelčice

  ANO 2011

  ANO 2011

  52

  zdroj

 • 9

  Veronika Blažková

  MgA. Veronika Blažková, MBA

  podnikatelka v public relation

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Svobodní

  41

  zdroj

 • 9

  Magda Blížilová

  Ing. Magda Blížilová

  místostarostka města Jindřichův Hradec

  ANO 2011

  ANO 2011

  52

  zdroj

 • 32

  Hana Bližňáková

  PhDr. Hana Bližňáková

  starostka obce Dobroslavice, pedagožka

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  52

  Starostkou obce Dobroslavice jsem druhé volební období. Původní profesí jsem pedagog. Mojí motivací do dalších let starostování je viditelnost vykonané práce v lokalitě, kde žijete a okamžitá zpětná vazba od spoluobčanů na veškeré místní dění.Není mi lhostejné, kam směřuje politický vývoj České republiky. Zkušenosti z komunální politiky bych chtěla využít v práci v Poslanecké sněmovně.Chtěla bych v politice prosadit jednoznačnost, jednoduchost a srozumitelnost.

  zdroj

 • 10

  Hana Böhme

  Hana Böhme

  kynoložka

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  44

  Kynoložka Hana Böhme z České Lípy vycvičila prvního českého psa, který pak v Africe pomáhal hledat pašovanou slonovinu či bushmeat, maso z divokých zvířat.

  zdroj

 • 10

  Ivana Böhmová

  Bc. et Bc. Ivana Böhmová

  učitelka, zastupitelka Pardubic

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  34

  Učím na prvním stupni v malé inovativní škole a od roku 2018 zastávám funkci zastupitelky města Pardubic. Mým hlavním tématem je školství, aktivně se zajímám i o téma bydlení či participace ve veřejné správě. Byla jsem u zrodu místního sdružení Pirátů, i před tím jsem se snažila aktivně podílet na dění ve svém rodném městě - Pardubicích. Ve volném čase běhám, čtu, nebo trávím čas se svými třemi dětmi.Je mi blízké se aktivně podílet na věcech, které považuji za důležité. Svým zapojením chci podpořit koalici Pirátů a STAN ve volbách a pomoct tak naší zemi nabrat správný směr.Společně s ostatními piráty chci ukázat, že politika nemusí být tajemným hradem v Karpatech nebo místem pro otrlé. Může být prostorem otevřené diskuze, racionálního a férového rozhodování, veřejnou službou. Zásadní je mít dlouhodobou vizi, umět spolupracovat, systematicky využívat dostupné znalosti i technologie. My Piráti to umíme.

  zdroj

 • 12

  JUDr. Vladimíra Bondarenková

  právník, legislativní poradce

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  45

  zdroj

 • 14

  Karin Borejová

  provozovatelka fitness a relaxačního centra, zakladatelka Nadačního fondu Lidé a zvířata

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  49

  zdroj

 • 14

  Mgr. Bc. Blanka Borovská

  administrativní pracovnice

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  56

  zdroj

 • 14

  MUDr. Hana Bradáčová

  oční lékařka, zastupitelka města

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Bez politické příslušnosti

  66

  zdroj

 • 5

  Ing. Pavla Brady

  soudní znalkyně

  Strana zelených

  Strana zelených

  49

  zdroj

 • 19

  Bára Branná

  BcA. Bára Branná

  studentka psychologie, grafička

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Bez politické příslušnosti

  25

  S Piráty jsem začala spolupracovat v roce 2018, od roku 2020 jsem registrovanou příznivkyní.Mé aktivity se doposud soustředily zejména na komunální úroveň v našem městě a kandidaturou do Poslanecké sněmovny bych chtěla především podpořit pirátskou kandidátní listinu.Účast v politice považuji za způsob, kterým lze aktivně participovat na dílčích změnách, přičemž bych se do budoucna ráda zaměřila na spolupráci v oblasti návykového chování a psychotropních látek.

  zdroj

 • 6

  Hana Brňáková

  Bc. Hana Brňáková

  ředitelka neziskové organizace, zastupitelka města Opava

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  49

  Jsem ředitelkou neziskovky, s níž pomáháme a podporujeme osoby s duševním onemocněním a mentálním postižením, ale hlavně mámou dvou synů. Ve volném čase nejraději cestuji, chodím na túry, na houby, za kulturou, po památkách a taky maluji. Ráda trávím čas se svými blízkými – s rodinou, kamarády, spolužáky ze základní a střední školy, se kterými mě pojí velmi silná přátelství.Co mě přivedlo k politice? Nebylo to nic jiného než občanská naštvanost. Většinu profesního života se věnuji pomoci lidem se zdravotním postižením a štvalo mě, jak povrchně se město zasazuje o řešení jejich potřeb. Mé kroky proto vedly do zastupitelských lavic v mojí rodné Opavě, kde jsem aktivní dodnes. Jako služebně nejstarší opoziční zastupitelka často svádím boj s větrnými mlýny, přesto mě moje práce baví. Díky ní se setkávám se spoustou lidí, kterým naslouchám a pomáhám řešit jejich problémy.Snažím se na věci nahlížet v širších souvislostech, poctivě pracovat a nepolitikařit. Piráty jsem poznala jako chytré a pracovité lidi se silným morálním kompasem a smyslem pro spravedlnost, proto jsem si s nimi lidsky tak sedla. Většina z nich je navíc mladší než já, což mě inspiruje a zároveň naplňuje optimismem do budoucna. Je pro mě důležité být v kontaktu s lidmi napříč generacemi a reflektovat potřeby 21. století.Do sněmovních voleb kandiduji s čistým štítem. Když se ohlédnu za těmi deseti lety v politice, nemám se za co stydět. Pořád jsem ta stejná Hanka, taková, jakou mě lidé znají, a to se nezmění ani vstupem do Sněmovny. Spravedlivé podmínky a rovné šance pro všechny jsou pro mě důležité jak v osobním životě či práci, tak i v politice. Na pirátské palubě cítím obrovský elán a energii, to mi dává chuť do další práce.

  zdroj

 • 7

  Ivana Brodská

  projektová manažerka v oboru realizace expozic, operní a koncertní pěvkyně Ivana Milek, pedagožka a organizátorka vzdělávacích akcí

  Strana zelených

  Strana zelených

  41

  zdroj

 • 9

  Ing. Zdeňka Brožová

  projektová manažerka regionálního rozvoje

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  34

  zdroj

 • 14

  Jaroslava Brožová Lampertová

  Ing. Jaroslava Brožová Lampertová

  starostka obce Velká Hleďsebe

  ANO 2011

  ANO 2011

  67

  Jaroslava Brožová Lampertová je starostka obce Velká Hleďsebe. Žije v západních Čechách přímo na hranici dvou okresů – Tachovského a Chebského. Voličům nabízí letitou zkušenost starostky obce a místopředsedkyně Krajské komise pro rozvoj venkova. "Vím, jaké starosti mají obce i města, co trápí rodiny, jednotlivce kolem nás, mládež i seniory. Řeším nejen každodenní problémy, ale snažím se obec dlouhodobě rozvíjet a neustále ji zvelebovat pro kvalitnější budoucnost všech."

  zdroj

 • 13

  Jiřina Brychcí

  Ing. Jiřina Brychcí

  podnikatelka ve službách PO a BOZP, starostka dobrovolných hasičů LK a okresu Jablonec n. N.

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Bez politické příslušnosti

  56

  Je mi 56 let a bydlím v Železném Brodě v okrese Jablonec nad Nisou, ale pocházím z Českolipska, z malé vesničky Velenice. Mám 2 bratry. Ve Velenicích jsem v malotřídce absolvovala první 4 třídy, pak jsem přestoupila do školy v Zákupech a po dokončení 8. třídy jsem začala studovat gymnázium v České Lípě. Po maturitě jsem nastoupila do Preciozy v Jablonném v Podještědí jako požární a bezpečnostní technik. Po svatbě a přestěhování se do Železného Bodu jsem začala pracovat na té samé pozici v textilce v Železném Brodě. Po mateřské se ze mě stala OSVČ – služby požární ochrany a bezpečnosti práce. S manželem stále bydlíme v Železném Brodě, máme jednoho syna. Od druhé třídy jsem mezi dobrovolnými hasiči, kteří se stali součástí mého života. Jsem ve Sboru dobrovolných hasičů Malá Skála, byla jsem opětovně zvolena do čela dobrovolných hasičů okresu Jablonec nad Nisou. Jsem také ve vedení hasičů v Libereckém kraji a ve Výkonném výboru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Zkrátka být hasičem, přesněji hasičkou, je pro mě celoživotní poslání. A mým druhým velkým koníčkem je vodáctví. Mezi Spálovem a Železným Brodem se staráme o sportovně turistický areál a závodní trať na divoké vodě Paraplíčko na Jizeře. Jedno z nejkrásnějších míst, které znám. A co ještě? Občas kolo, v zimně lyže. Mám ráda rockovou a metalovou hudbu a country, ráda si přečtu hezkou detektivku. Mám ráda pozitivně naladěné lidi a ráda dělám druhým radost.Proč kandidujete do Poslanecké sněmovny?Ráda konám práci pro druhé. A nespokojenost s vývojem ve společnosti mě dovedla k rozhodnutí, zkusit kandidovat do Poslanecké sněmovny s lidmi, kteří o tu změnu ve společnosti bojují.Co chcete dokázat v politice?Chci vrátit do politiky slušnost, úctu, pokoru. Přeji si návrat společnosti do fungujících kolejí před dobu, než se slovo covid stalo jedním z nejvíc používaných slov, a možná ještě o nějaký čas zpět.

  zdroj

 • 14

  Andrea Brzobohatá

  Andrea Brzobohatá, MBA

  poslankyně PSP ČR

  ANO 2011

  ANO 2011

  50

  Andrea Brzobohatá, MBA (* 9. června 1971 Brno) je česká politička a manažerka neziskových organizací, od října 2017 poslankyně Poslanecké sněmovny PČR, nestraník za hnutí ANO 2011. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Kroměříži a později i CEMI (Central European Management Institute) v Praze. Dvacet let pracovala v reklamní agentuře. V roce 2010 onemocněla těžkou meningitidou, která vedla k amputaci dolních končetin. Po překonání nemoci se začala věnovat svému občanskému sdružení No foot no stress, které založila na pomoc amputářům. Pracuje ve Sdružení proti meningitidě. Je předsedkyní představenstva v akciové společnosti BUILDING Holding. V letech 2009 až 2011 byla také předsedkyní představenstva akciové společnosti FRIGOMONT.

  zdroj

 • 12

  Radka Bublíková

  odborný operátor-tým lídr ve společnosti Česká zbrojovka Uherský Brod

  Česká strana sociálně demokratická

  Bez politické příslušnosti

  50

  zdroj

 • 5

  Lic. Ivana Burešová

  regionální manažerka Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

  Česká strana sociálně demokratická

  Bez politické příslušnosti

  62

  zdroj

 • 18

  Michaela Burešová

  skladnice

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Bez politické příslušnosti

  42

  zdroj

 • 28

  Milena Burgertová

  úřednice

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  46

  zdroj

 • 8

  Jaroslava Burianová

  administrativní pracovnice

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  65

  zdroj

 • 18

  Mgr. Markéta Caklová

  pedagožka na ZŠ

  Strana zelených

  Strana zelených

  51

  zdroj

 • 15

  Ing. Jitka Carbolová

  překladatelka a školitelka IT, předsedkyně komise životního prostředí MČ Praha 21

  ANO 2011

  ANO 2011

  56

  zdroj

 • 13

  Zuzana Cejpková

  projektant

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  33

  zdroj

 • 4

  Bc. Lada Cinegrová

  hygienička

  Česká strana sociálně demokratická

  Bez politické příslušnosti

  47

  zdroj

 • 9

  MUDr. Klára Cingrošová

  manažerka klinického hodnocení léčiv, zastupitelka Prahy 4

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  54

  zdroj

 • 12

  Bc. Veronika Cinková

  komunitní manažerka

  Strana zelených

  Strana zelených

  30

  zdroj

 • 27

  Hana Čapková

  designérka

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  67

  zdroj

 • 5

  Ing. Marie Čapková

  operátorka v telekomunikacích

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  61

  zdroj

 • 8

  Lenka Častulíková

  obchodní referentka

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Bez politické příslušnosti

  41

  zdroj

 • 34

  Dagmar Čečivová

  důchodce

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  61

  zdroj

 • 9

  Veronika Čechová

  MDDr. Veronika Čechová

  zubní lékařka

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  32

  MDDr. Veronika Čechová se narodila 4. 1. 1989 v Brně, většinu života však bydlí se svojí rodinou v Uničově, kde absolvovala základní školu. Středoškolské vzdělání ukončila v roce 2008 na Gymnáziu Olomouc – Hejčín. Poté vystudovala zubní lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V rámci vysokoškolského studia absolvovala stáže na univerzitách v Indii – Dental SEEMA College a Manav Rachna Dental College. Po promoci v roce 2013 pracovala jako zubní lékařka na poliklinice SPEA s. r. o. v Olomouci, od roku 2018 provozuje soukromou zubní ordinaci v Uničově. V rámci postgraduálního vzdělávání se každoročně účastní mnoha teoretických i praktických kurzů. Dlouhodobě se zajímá o kulturní a společenské dění ve svém městě. Hraje na klarinet a sopránsaxofon a je aktivní členkou Dechového orchestru Haná. Je vdaná, má jednu dceru.

  zdroj

 • 4

  Tereza Čechová Humpolcová

  Mgr. Ing. Tereza Čechová Humpolcová, Ph.D.

  vedoucí analytického oddělení

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  34

  Vystudovala pedagogiku, informatiku a ukončila doktorandské studium zaměřené na lidské zdroje. Zabývala se i výzkumy postojů mladých lidí k dodržování pravidel. Podařilo se ji také přispět k odbourávání stereotypních názorů na malé možnosti výuky programování u dětí a poradit jak na to ostatním učitelům.V současné době pracuje jako vedoucí analytického oddělení.Ve volném čase se věnuje turistice, fitness, běhu na lyžích a chovatelství.Na základě dosavadních zkušeností a poznatků z výzkumů by se chtěla zaměřit na podporu vytváření nediskriminačních podmínek zaměstnávání absolventů škol, postižených lidí a lidí předdůchodového věku. Považuje za důležité nejen reálnou možnost zaměstnání získat, ale za stejně významné nemuset v něm strpět neetické jednání vůči sobě či jiným. Dále by se chtěla soustředit na oblast podpory dlouhodobě značně přehlížených skupin obyvatel – důchodců a rodin s dětmi. Jde jí o vytvoření takových podmínek, aby se lidem čestnost a pracovitost opravdu vyplácela.Tereza Čechová Humpolcová žije v obci Tišice na Mělnicku, je jí 34 let, je vdaná.

  zdroj

 • 4

  Ing. Libuše Čekanová, Ph.D.

  OSVČ

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  67

  zdroj

 • 2

  Mgr. Silvie Čermáková

  pedagožka, ředitelka školy

  Strana zelených

  Strana zelených

  45

  zdroj

 • 2

  Jana Černochová

  Mgr. Jana Černochová

  starostka MČ Praha 2

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  47

  Mgr. Jana Černochová se narodila v roce 1973 v Praze, kde žije celý život. Absolvovala bakalářský obor právo na Vysoké škole aplikovaného práva v Praze a magisterský program Mezinárodní teritoriální studia ve studijním oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě v Praze. Absolvovala též kurz celoživotního vzdělávání v oboru Bankovnictví a peněžní ekonomie na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze. Před vstupem do politiky působila v bankovnictví. V roce 1998 se stala komunální političkou na plný úvazek, nejprve zástupkyní starosty MČ Praha 2 a od roku 2006 její starostkou. Od roku 2010 je poslankyní Parlamentu ČR a v současné době předsedkyní výboru pro obranu. Ve volném čase se věnuje potápění, sportovní střelbě, běhu, literatuře a historii.

  zdroj

 • 9

  Šárka Červinková

  učitelka na zdravotní škole

  Česká strana sociálně demokratická

  Bez politické příslušnosti

  55

  zdroj

 • 13

  Eva Češpivová

  Eva Češpivová

  tlumočnice a lektorka cizích jazyků

  Strana zelených

  Strana zelených

  49

  O politiku jsem se začala aktivně zajímat v souvislosti s narozením mých děti a starostí o jejich budoucnost. Je pro mne prioritou vytvořit kvalitní prostředí pro fyzický, duševní i duchovní život každého z nás, možnost volby v oblasti seberealizace v životě (vzdělávací, pracovní a zájmové) a vytvořit zdravé životní prostředí (zachovat a poskytnout dostatek zeleně a vody, omezit faktory snižující kvalitu života, kterými jsou např. prach a hluk, zajistit co nejnižší objem odpadů díky efektivní recyklaci, zavést povinnou rekultivaci znečištěné krajiny za zábor nových ploch…). Za nezbytné považuji nabídnout v kraji dostatečný výběr škol s různým zaměřením a s tím související i rozvoj odborného středního školství podporou spolupráce odborných škol a učilišť s firmami. V oblasti životního prostředí podpořím projekty vedoucí k co nejefektivnějšímu třídění a recyklaci odpadu a v ostatních oblastech bych se chtěla zaměřit na práva a potřeby občanů. Budu podporovat prosazení dotační politiky zaměřené na skutečné potřeby lidí.

  zdroj

 • 10

  Kateřina Činčalová

  zdravotní sestra

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  44

  zdroj

 • 17

  Bc. Taťána Čížková

  ředitelka domova důchodců

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  48

  zdroj

 • 27

  Michaela Davidová

  Mgr. Michaela Davidová

  šéfredaktorka magazínu Ostravské univerzity

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  37

  Jsem liberální žena, která se živí psaním. Jsem často u inspirativních kulturních projektů a mám blízko k inovativnímu školství.Do oblastí jako je vzdělávání, kultura a sociální sféra musíme vnést více myšlení „out of the box“. To půjde jen, pokud budou v rozhodovacích pozicích také ženy, rodiče a mladí lidé.Chtěla bych aktivizovat lidi a více je zapojit do veřejného života a nasměrovat české vzdělávání do jedenadvacátého století.

  zdroj

 • 1

  Magdaléna Davis

  Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.

  starostka

  Strana zelených

  Strana zelených

  45

  "Bez ohledu na osobní priority, věřím, že všichni lidé mají základní potřebu žít ve zdravém, radostném a klidném prostředí. Příroda je důležitá pro nás všechny, čerpáme z ní energii, regenerujeme v ní, pomáhá nám obnovit naši vnitřní rovnováhu. Měli bychom si ji hýčkat."Magdalena Davis je ženou mnoha kvalit a profesí – je starostkou Mníšku pod Brdy, doktorkou biologie, manažerkou, spolupředsedkyní Strany zelených a v neposlední řadě matkou tří dětí. Kromě České republiky žila, studovala a pracovala v Západní Austrálii. V politice prosazuje témata ochrany přírody, klimatu a biodiverzity, cirkulární ekonomiku, digitalizaci a otevřená data, nebo udržitelnou dopravu. Jejím velkým snem je, aby ženy měly ve společnosti stejný hlas a podmínky jako muži, a také aby svět byl uhlíkově neutrální do roku 2050. Pro Česko si přeje také silnou a sebevědomou pozici v EU i v NATO.Do politiky vstoupila po návratu do rodného města ze zahraničí s přesvědčením, že pokud si člověk přeje nějakou změnu, má se jí také sám stát. V Mníšku pod Brdy se jí z pozice starostky podařilo rozhýbat řešení dlouho přehlíženého problému skládky průmyslového odpadu, což považuje za svůj úspěch. Ve volném čase s láskou hraje plážový volejbal, jezdí na kole, poslouchá vážnou hudbu nebo jazz, čte poezii nebo tráví čas s rodinou v přírodě.

  zdroj

 • 2

  Eva Decroix

  Eva Decroix, MBA

  advokátka, zapsaná mediátorka, podnikatelka

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  39

  Eva Decroix, MBA Vede úspěšnou advokátní kancelář v Jihlavě a v Praze. Jako zapsaná mediátorka se věnuje alternativním způsobům řešení konfliktů. Práva vystudovala ve Francii s vyznamenáním, loni úspěšně završila postgraduální studium titulem MBA. Pokračuje v doktorském studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. S manželem provozuje na Vysočině unikátní francouzskou restauraci. Jako kandidátka do Evropského parlamentu v roce 2019 získala úctyhodnou voličskou podporu ve svém kraji.

  zdroj

 • 14

  Jarmila Dědková

  pracovnice v soc. službách

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  58

  zdroj

 • 2

  Kateřina Dědková

  Kateřina Dědková

  rodičovská dovolená

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Bez politické příslušnosti

  30

  Po absolvování maturity na Střední soukromé škole v Mladé Boleslavi, obor kosmetička, si vyzkoušela práci v Informačním středisku a v prodejně pekařství, poté nastoupila do Škoda auto v Mladé Boleslavi jako operátorka logistiky a později jako skladnice.V současnosti si plní mateřské povinnosti. Její volný čas nyní naplňuje především rodina. Ráda jezdí na výlety do přírody, po hradech i zámcích. Je členkou Sboru dobrovolných hasičů a sbírá zkušenosti z práce s veřejností v Odborovém svazu KOVO a jako sympatizantka KSČM.V Poslanecké sněmovně by se chtěla věnovat hlavně problematice podpory bydlení pro mladé rodiny a podpoře zákonů umožňujících snadnější družstevní výstavbu bytů.Kateřině Dědkové je 29 let, je vdaná a pečuje zatím o jedno dítě.

  zdroj

 • 32

  Jolana Timea Dioba

  podnikatelka

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  47

  zdroj

 • 19

  Hana Dlabačová

  zdravotní sestra

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  63

  zdroj

 • 6

  Kristýna Dobrianská

  studentka práv

  Strana zelených

  Strana zelených

  25

  zdroj

 • 32

  Michaela Dobrovičová

  referent majetkové správy

  ANO 2011

  ANO 2011

  34

  zdroj

 • 13

  Mgr. Kateřina Dočkalová, Ph.D.

  vědecký pracovník v oblasti životního prostředí

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  39

  zdroj

 • 22

  Mgr. Zdeňka Dohnálková

  důchodkyně

  Strana zelených

  Strana zelených

  66

  zdroj

 • 10

  Dagmar Dohnalová

  úřednice

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  56

  zdroj

 • 30

  Ing. Dana Doksanská

  podnikatelka ve stavebnictví

  ANO 2011

  ANO 2011

  62

  zdroj

 • 24

  Mgr. Květuše Doležalová

  učitelka

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  63

  zdroj

 • 33

  Bc. Marta Doležalová

  knihovnice

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  45

  zdroj

 • 14

  Jaroslava Dominová

  podnikatelka

  Strana zelených

  Strana zelených

  65

  zdroj

 • 11

  Renata Donátová

  OSVČ

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  50

  zdroj

 • 30

  Lenka Dořáková

  provozní BČS

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  51

  zdroj

 • 1

  Ing. Klára Dostálová

  ministryně pro místní rozvoj

  ANO 2011

  Bez politické příslušnosti

  50

  0

  zdroj

 • 20

  Silvia Doušová

  Mgr. Bc. Silvia Doušová

  místostarostka města Kutná Hora, projektová manažerka, překladatelka, pedagožka

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Bez politické příslušnosti

  47

  Narodila jsem se téměř před 47 lety ve Snině na Východním Slovensku Rusínce a Čechovi, tudíž o sobě mohu s klidným srdcem prohlásit, že jsem Čechoslovačka. Vyrůstala jsem na Vysočině, první vysokou školu jsem vystudovala v Pardubicích (učitelství AJ), druhou v Hradci Králové (management cestovního ruchu). V roce 2000 mě zlákala Praha, kde jsem získala práci jako projektová manažerka na Institutu státní správy, který tehdy spadal pod Úřad vlády ČR, později pod MV ČR. Vyvrcholením mého působení ve státní správě bylo vedení týmu zodpovídajícího za kompletní přípravu a realizaci vzdělávacích programů pro státní úředníky před prvním předsednictvím České republiky v Radě EU v roce 2009. Jeho průběh jsem nakonec neměla příležitost sledovat z první linie, jelikož jsem odešla na svou první mateřskou dovolenou a natrvalo se s rodinou usadila v Kutné Hoře. Tam jsem poprvé kandidovala v komunálních volbách v roce 2014, ale až v roce 2018 jsem se dostala do zastupitelstva a stala se místostarostkou. V mé gesci je regionální rozvoj, správa městského majetku, cestovní ruch, územní plánování, sociální oblast a zdravotnictví. Za uplynulé necelé tři roky ve funkci se nám podařilo ve spolupráci s místním architektem zrealizovat obnovu parku pod Vlašským dvorem, díky čemuž nám přímo v centru města vzniklo unikátní místo, které slouží všem věkovým kategoriím a nově je i bezbariérové. Další investiční akcí, na kterou jsem hrdá, je elektrifikace Palackého náměstí, která rovněž čekala na svou realizaci několik let. Jednalo se o umístění několika podzemních výklopných rozvaděčů, díky kterým se organizace kulturních akcí na náměstí v mnohém zjednodušila. Také se mi povedlo nastartovat postupnou opravu městských bytových domů, které posledních několik let chátraly. Za další úspěch považuji založení destinační oblasti Turistická oblast Kutnohorsko Kolínsko, z.s., která má v tuto chvíli 38 členů a jejímuž výboru mám tu čest po dva roky předsedat. Od roku 2018 jsem rovněž členkou Středočeského krajského výboru STAN.

  zdroj

 • 5

  Mgr. Věnceslava Drábková

  učitelka, trenérka, krajská zastupitelka

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  58

  zdroj

 • 2

  Ing. Jana Drápalová

  starostka MČ Brno-Nový Lískovec

  Strana zelených

  Strana zelených

  58

  zdroj

 • 5

  Mgr. Lenka Dražilová, MBA

  poslankyně PSP ČR

  ANO 2011

  ANO 2011

  58

  zdroj

 • 7

  Jana Drejslová

  Mgr. Jana Drejslová

  místostarostka města Rychnov nad Kněžnou, zastupitelka Královéhradeckého kraje

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Bez politické příslušnosti

  58

  Mgr. Jana Drejslová „Žiji Rychnovem – městem i okresem!“ Mgr. Jana Drejslová se narodila v roce 1963 v Rychnově nad Kněžnou. Má dva syny a je hrdou babičkou svým dvěma vnučkám. Po absolvování Gymnázia F. M. Pelcla vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. V letech 1987 až 2010 pracovala jako učitelka matematiky a geografie na Gymnáziu F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou. Více než dvacetiletou praxi ze školství zúročuje už deset let jako místostarostka města Rychnov nad Kněžnou, kde má na starosti školství a dále také oblasti životního prostředí, sociální, volnočasových aktivit a kultury. Funkci místostarostky vykonává Mgr. Jana Drejslová od roku 2010 až dodnes. Při komunálních volbách v roce 2010 získala ze všech zvolených zastupitelů nejvyšší celkový počet preferenčních hlasů. V roce 2016 byla zvolena do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a kromě toho, že je členkou zastupitelstva, zastává také funkci předsedkyně sociálního výboru. O rok později, v roce 2017, kandidovala ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Preferenční hlasy ji vynesly na druhé místo kandidátky, a stala se tak náhradnicí zvoleného poslance za ODS pro Královéhradecký kraj. I ve svých dalších aktivitách se zaměřuje na problematiku školství, sociální a zdravotní. Od roku 2019 je předsedkyní Zdravotnického nadačního fondu města Rychnov nad Kněžnou, který si klade za cíl pomáhat s personální stabilizací rychnovské nemocnice skrz stipendijní program pro absolventy zdravotnických škol. Více než dvacet let také aktivně spolupracuje s Českým červeným křížem. Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR kandidovala v roce 2020 ve volebním obvodu č. 48 – Rychnov nad Kněžnou jako nestraník za ODS. Z 8 kandidátů skončila na 3.místě. Kandidovala v krajských volbách 2020 a obhájila mandát krajské zastupitelky ze 6.pozice kandidátní lisitny ODS - STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÝ a Východočeši. V letošním roce posílila kandidátní listinu SPOLU 21 jako kandidátka za Občanskou demokratickou stranu.

  zdroj

 • 8

  PhDr. Kateřina Dubská

  spisovatelka

  Strana zelených

  Strana zelených

  56

  zdroj

 • 6

  Mgr. Eliška Dudešková

  vysokoškolská učitelka, lektorka jazyků

  Strana zelených

  Strana zelených

  33

  zdroj

 • 20

  Mgr. Kamila Dudová

  právnička

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  56

  zdroj

 • 5

  Hana Dufková Spoladore

  Hana Dufková Spoladore

  ředitelka domova pro seniory

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  39

  Narodila jsem se v Českém Krumlově, kde jsem vystudovala základní školu. Posléze jsem v Českých Budějovicích vystudovala Střední odbornou a integrovanou školu obor hotelnictví a turismus. Po ukončení studií jsem pracovala v Chorvatsku, Německu a Itálii. Nakonec mě vítr zavál zpět a od roku 2010 se věnuji oblasti sociálních služeb. Jsem členkou APSS ČR, sociální komise při jihočeském kraji a členka oblasti JHK. Svůj voplný čas trávím nejraději na chatě se svojí rodinou a velice ráda cestuji a objevuji nová místa, která mě inspirují jak v životě, tak v práci.

  zdroj

 • 29

  Lena Duhajská

  ekonomka

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  66

  zdroj

 • 21

  Pavla Ducháčková Chotková

  Mgr. Pavla Ducháčková Chotková

  učitelka na základní škole

  Strana zelených

  Strana zelených

  41

  Věnuje se zejména školské problematice jak na lokální úrovni, tak jako členka odborné sekce Strany zelených. Od roku 2013 je v komisi pro výchovu a vzdělání, kde kromě jiného neustále bojuje za navýšení kapacit MŠ a ZŠ na Praze 6. Dále se aktivně podílela na kampani k Vítěznému náměstí. Je spoluautorkou petice za půdní vestavbu na ZŠ Náměstí Svobody 2 a spoluzakladatelkou platformy Máme děti v Praze 6. V letech 2014-2018 byla zastupitelkou Prahy 6 za Zelené.

  zdroj

 • 1

  Martina Dušková

  Mgr. Martina Dušková

  překladatelka, koordinátorka projektů Institutu aktivního občanství

  Strana zelených

  Strana zelených

  42

  Martina Dušková se živí jako překladatelka, koordinuje projekty Institutu aktivního občanství a spolupracuje s Hnutím DUHA na monitoringu a ochraně velkých šelem. Byla spolupředsedkyní Zelených v Novém Jičíně, nyní již druhým rokem působí jako spolupředsedkyně Zelených v Moravskoslezském kraji.Do politiky Martina vstoupila kvůli vyhroceným náladám ve společnosti. Je přesvědčená o nutnosti sociální spravedlnosti, rovnosti všech lidí a respektu k odlišnému způsobu života, pokud neomezuje ostatní v jejich svobodě. Zelení jsou pro ni jediná záruka udržitelné politiky.V Parlamentu by se kromě jiného ráda zaměřila na agendu klimatické politiky, rychlé a spravedlivé transformace Česka na nízkouhlíkovou ekonomiku a udržitelného rozvoje uhelných regionů. Zajímá ji také ochrana a zlepšování stavu biodiverzity spolu s ochranou přírody a krajiny. Ráda by se zasadila o více divoké přírody rozšířením bezzásahových území na 3 % rozlohy Česka.Volný čas Martina tráví nejraději na horách a v lese, odpočine si při vaření a čtení či sledování detektivek.

  zdroj

 • 8

  Mgr. Bc. Jana Dvořáková

  středoškolská učitelka

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  69

  zdroj

 • 13

  Štefánia Dvořáková Babáková

  pokladní osobní dopravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  53

  zdroj

 • 5

  Kateřina Dymáková

  sestra v zubní ordinaci

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  33

  zdroj

 • 28

  Aneta Ečeková Maršálová

  Aneta Ečeková Maršálová

  radní MČ Praha 13 pro oblast sociálně-zdravotní a místní Agendu 21, podnikatelka ve zdravotnictví

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  45

  Mou životní profesí i láskou jsou zdravotnictví, sociální práce, bezbariérovost. Nejen jako radní MČ Praha 13 s chutí iniciuji smysluplné projekty pro osoby se zdravotním postižením, nízkopříjmové rodiny, jsem propagátorkou domácí zdravotní péče. Zkušenosti čerpám z praxe ze samosprávy, práce v komisi Rady MHMP, z podnikatelského prostředí, včetně stáže v Evropském parlamentu. Spolupracuji s řadou neziskových organizací. S manželem vychováváme dvě děti a dva kocoury.Mám ráda turistiku, hudbu a film. Jsem životní optimista. Věřím, že se česká politická scéna může sestavit ze slušných, pracovitých osob, kterým není lhostejná budoucnost naši krásné země. Ráda bych svou prací přispěla ke změně, která dává smysl a vrací důvěru občanů v politiky. Ráda se budu podílet v týmu STAN na optimalizaci právních předpisů, aby se logicky vzájemně doplňovaly. Chci být hlasem veřejnosti, naslouchat podnětům, hledat řešení. Vždy se budu aktivně věnovat především zdravotní a sociální oblasti a bezbariérovosti. Zajímá mě však i bezpečnostní systém ČR a vzdělávání.Mým konkrétním cílem je zákonem jasně ukotvená role neformálních pečujících ve zdravotním a sociálním systému, novela zákona o zdravotnických prostředcích, financování zdravotních služeb, digitalizace ve zdravotnictví, preskripce na ePoukaz, zrovnoprávnění postavení stejnopohlavních párů, umožnění uzavírání sňatků.

  zdroj

 • 20

  Jitka Egartová

  Mgr. Jitka Egartová

  account manager

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  44

  Mgr. Jitka Egartová se narodila v roce 1977 v Hořovicích. Středoškolské vzdělání získala na Obchodní akademii v Berouně. Kombinovanou formou vystudovala na Univerzitě Jana Amose Komenského obor sociální a mediální komunikace. V roce 2002 nastoupila do vydavatelství časopisů Burda Praha, kde se vypracovala na pozici ředitelky výrobního oddělení. Po návratu z mateřské dovolené zodpovídala za aplikaci pravidel GDPR. Od roku 2019 pracuje v Loděnicích ve společnosti GZ Media jako account manager v zákaznickém servisu. V roce 2014 kandidovala jako nezávislá za ODS v komunálních volbách. Zastupitelkou města Králův Dvůr se stala jako náhradník v roce 2017 již jako členka ODS. V roce 2018 obhájila pozici zastupitelky. Dnes je členkou kontrolního výboru, předsedkyní kulturní komise, která zajišťuje akce pro děti, a předsedkyní komise pro oddechové zóny. Je předsedkyní místního sdružení ODS Králův Dvůr a členkou oblastní rady Beroun. Je vdaná, má jedno dítě.

  zdroj

 • 19

  Mgr. Helena Esterlová

  sociální a administrativní pracovnice

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  31

  zdroj

 • 8

  Dana Fábryová

  úřednice, zastupitelka města

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  61

  zdroj

 • 10

  Ivana Fajnorová

  starostka MČ Brno-Jundrov

  Strana zelených

  Strana zelených

  53

  zdroj

 • 28

  Vlasta Fajtlová

  Ing. Vlasta Fajtlová

  jednatelka společnosti

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  39

  zdroj

 • 15

  Mgr. Jana Feberová

  náměstkyně primátora města Havířov

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  56

  zdroj

 • 31

  Barbora Fejfárková

  skladnice

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  46

  zdroj

 • 17

  Mgr. Alice Fejlková

  personální pracovnice

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  67

  zdroj

 • 11

  MUDr. Ing. Petra Fejtová

  všeobecná lékařka

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  33

  zdroj

 • 3

  Mgr. Irena Ferčíková Konečná, Ph.D.

  mezinárodní konzultantka a analytička, expertka v oblasti lidských práv

  Strana zelených

  Strana zelených

  43

  zdroj

 • 4

  Hana Fialková

  důchodkyně

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  65

  zdroj

 • 5

  Eva Fialová

  Ing. Eva Fialová

  poslankyně

  ANO 2011

  ANO 2011

  39

  Eva Fialová (* 13. února 1982 České Budějovice) je česká politička a odpadová hospodářka, od října 2017 poslankyně Poslanecké sněmovny PČR, od roku 2018 zastupitelka města Ústí nad Labem (v letech 2018 až 2020 také radní města), členka hnutí ANO 2011. Absolvovala Gymnázium Česká ulice v Českých Budějovicích a následně vystudovala odpadové hospodářství na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pracovala na pozici odpadového hospodáře v akciové společnosti Lovochemie. Tam se například v roce 2009 zapojila do rozvojového programu pro mladé talenty.

  zdroj

 • 9

  Denisa Fidlerová

  ředitelka společnosti, zastupitelka města

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  26

  zdroj

 • 3

  Markéta Fikáčková

  Markéta Fikáčková

  studentka

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  23

  V roce 2017 absolvovala maturitní obor sociální činnost. Během studia vykonávala praxi v několika zařízeních v Havířově – v Sociálních službách města Havířov, v Domově seniorů Helios a Azylovém domě pro rodiny Armády spásy. Pracovala také na Úřadu práce.V roce 2018 byla zvolena zastupitelkou Statutárního města Havířova. A také je členkou Komise sociální a zdravotní Rady města Havířova. Pravidelně píše články z jednání zastupitelstva, které vycházejí ve stranickém Zpravodaji. V současné době studuje na Ostravské univerzitě obor filozofie. Ve volném čase se věnuje sebevzdělávaní v oblasti psychologie, má ráda přírodu, fotografovaní, kulturu a turistiku. V Poslanecké sněmovně by se chtěla věnovat zejména sociální oblasti.Markétě Fikáčkové je 22 let, žije v Havířově.

  zdroj

 • 3

  Veronika Filáčková

  technička kvality

  Strana zelených

  Strana zelených

  36

  zdroj

 • 7

  Romana Fischerová

  Romana Fischerová

  místostarostka města Lysá nad Labem, manažerka

  ANO 2011

  ANO 2011

  52

  zdroj

 • 10

  Radka Fišerová

  Ing. Radka Fišerová, MBA

  ekonomka, zastupitelka města Blšany, předsedkyně Kontrolního výboru města Blšany

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  47

  zdroj

 • 9

  Zuzana Fišerová

  Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D.

  krajská radní pro školství a kulturu, zastupitelka města Zlín, ekonomka

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  41

  Narodila jsem se v Moravské Třebové, vystudovala finance a mediální studia, strávila rok ve Finsku a poté se vdala do Zlína, kde jsem dokončila doktorát z financí. Pracovala jsem jako ekonom a přednášela na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Nyní působím jako radní Zlínského kraje pro oblast školství a kultury. Ráda trávím volný čas na běžkách v okolí Pusteven, nebo na horském kole. Také ráda čtu severské detektivky.Piráty jsem podpořila v komunálních volbách coby nestraník. V loňském roce jsem se už coby člen Pirátů stala krajskou radní. Na úrovni kraje se zabývám především dopady pandemie covidu-19 na oblast školství a na kulturu. Na zlínské komunální úrovni jsem například prosadila zahájení investice do bezdotykového odbavovacího systému v MHD.Není mi jedno, jakou zemi zanecháme našim dětem. Obecně chci ve veřejném životě prosazovat zájmy dětí, rodin, žen a podporovat rovné příležitosti a aktivní trávení volného času. Krom toho je třeba se bavit více ve veřejném prostoru o ekonomice. Mám radost ze samotného faktu, že v politice je čím dál více žen a věřím, že v Poslanecké sněmovně budou ženy zastoupené ve větší míře, než je tomu dosud. Ženy přináší do politiky i do jednání jinou energii a jsou jednoznačně přínosem.

  zdroj

 • 33

  Anna Fiurášková

  živnostník

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  78

  zdroj

 • 5

  Mgr. Jasna Flamiková

  zastupitelka MČ Brno-střed, ekoložka, koučka

  Strana zelených

  Strana zelených

  52

  zdroj

 • 15

  Eliška Forejtová

  ekonomka

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  32

  zdroj

 • 22

  Ing. Pavlína Forstová Kuráňová, Ph.D.

  vysokoškolský pedagog ekonomické fakulty VŠB-TU

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  36

  zdroj

 • 16

  Jana Fraitová

  ekonomka

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  76

  zdroj

 • 10

  Kateřina Francová

  Bc. Kateřina Francová

  majitelka dětského centra, náměstkyně primátora města Zlín

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  47

  Jsem partnerka, maminka, majitelka dvou dětských center Nekky ve Zlíně, někdy i sestřička a také náměstkyně primátora ve Zlíně. Dělám věci, které mě baví, a kde vidím smysl. Všechny mé aktivity jsou spojeny s dětmi a rodinami.Kandidaturou vyjadřuji podporu hnutí STAN, neboť vím, že je zde spousta zkušených, slušných a týmových kolegů, což je v dnešní době velmi důležité. Za spoustou z nich je vidět práce pro jejich obec.Díky zkušenostem ze soukromé firmy i nemocnice vnímám svoji práci jako poslání. Vše co dělám, se vždy snažím dělat zodpovědně, poctivě s respektem. Překážky beru jako výzvy k hledání nových cest. Politiku tedy vnímám jako službu pro nás i naše děti, kde se snažím předávat své zkušenosti.

  zdroj

 • 19

  MUDr. Naděžda Franková

  dětská neuroložka

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  67

  zdroj

 • 26

  PharmDr. Lenka Frnochová

  lékárnice

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  35

  zdroj

 • 3

  Mgr. Jana Frőhlichová

  koordinátorka projektu Senioři v krajích

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  36

  zdroj

 • 1

  Nicole Fryčová

  Mgr. Nicole Fryčová

  právnička, expertka na práva lidí se zdravotním postižením, česká paralympionička

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  26

  Česká paralympionička, bronzová medailistka ze Světových her zrakově postižených sportovců, absolventka práv Univerzity Karlovy. Věnuje se odstraňovaní bariér a stereotypů vůči lidem se zdravotním postižením. Předsedkyně Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb pod Vládním výborem pro osoby se zdravotním postižením, externí spolupracovnice s Kanceláří veřejného ochránce práv.

  zdroj

 • 28

  Jaroslava Fryštáková

  vlakový doprovod

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  54

  zdroj

 • 7

  Ing. Jarmila Fuchsová

  technik městské policie

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  42

  zdroj

 • 22

  Helena Fukalová

  MUDr. Helena Fukalová

  primářka infekční ambulance Vsetín

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  59

  Je mi 59 let, pracuji 32 let v nemocnici, jsem lékařka a specialistka v oboru infekčního lékařství. Za svoji profesní kariéru jsem již několikrát zvládala epidemie. Nyní se spolupodílím na zvládnutí pandemie COVID-19.Kandiduji za nezávislé, protože trocha nezávislosti v politice by neměla být nebyla na škodu, než podléhat stranickým direktům.Pokud by se aspoň trochu podařila změna ve smyslu odbourání politické „ korektnosti“ a došlo k pravdivému, realistickému informování obyvatel – voličů v této zemi, vrátila by se snad i trocha důvěry v naše politické představitele.

  zdroj

 • 22

  Barbora Fuxová

  Bc. Barbora Fuxová, DiS.

  pracovnice podpory vzdělávání

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  32

  Vystudovala jsem bakalářský obor Humanitní studia na Univerzitě Pardubice, státnice jsem skládala z pedagogiky, psychologie a sociologie, o pár let později jsem ještě vystudovala Vyšší odbornou školu v Mostě, obor Firemní ekonomika a momentálně jsem přijata na inženýrské studium v oboru životního prostředí.Momentálně jsem na rodičovské dovolené. Předtím jsem pracovala pro Člověka v tísni na pobočce v Chomutově jako pracovník podpory vzdělávání v rodinách, kde jsem měla na starosti děti od první do deváté třídy, se kterými jsem se připravovala do školy, doučovala je, a zprostředkovávala jim také různé vzdělávací volnočasové aktivity.Proč kandidujete do Poslanecké sněmovny?Přála bych si, abych přispěla a motiovala další ženy do vstupu do politiky.Co chcete dokázat v politice?V této kampani bych chtěla mimo jiné nasbírat zkušenosti pro komunální volby.

  zdroj

 • 15

  Adriena Gabrielová

  Mgr. Adriena Gabrielová

  krajská zastupitelka, právnička

  ANO 2011

  ANO 2011

  48

  Adriena Gabrielová (*1973) je česká politička a právnička. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2014 je součástí zastupitelstva města Nymburk, v minulých letech vykonávala také funkci radní a místostarostky. V současnosti je členka Výboru sociálních věcí a členka zastupitelstva Středočeského kraje.

  zdroj

 • 1

  PaedDr. Alena Gajdůšková

  pedagog, poslankyně Parlamentu ČR

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  67

  zdroj

 • 14

  Petra Gajičová

  Ing. Petra Gajičová

  starostka obce Libavské Údolí, ekonomka

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  50

  Narodila jsem se v roce 1971 v Sokolově. Celý svůj život žiji v Karlovarském kraji. Vystudovala jsem Fakultu ekonomie při ZČU Plzeň. Mám dva dospělé syny. Mezi mé záliby patří rekreační sportování, cestování, příroda a kreativní tvorba. Moje oblíbená místa v Karlovarském kraji jsou v zimních měsících Boží dar a v létě cyklostezky v okolí Chebu a Františkových Lázní.V roce 2006 jsem byla zvolena do funkce starostky obce Libavské Údolí. Tuto funkci vykonávám doposud, čehož si velmi vážím. Dříve jsem pracovala v podnikatelské sféře jako hlavní účetní a ekonomka.Politika ovlivňuje kvalitu života každého z nás, ať se o ni zajímáme aktivně či pasivně. Je potřeba prosazovat smysluplné věci ku prospěchu všech a zamezit zvýhodňování jedinců.Je důležité, aby se lidé o politiku zajímali. Chtěla bych pomáhat dostávat do politiky nové mladé lidi, kteří ji budou brát jako službu pro své občany.

  zdroj

 • 2

  MUDr. Dana Galuszková, Ph.D.

  primářka FN Olomouc

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  62

  zdroj

 • 2

  Pavla Golasowská

  Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS.

  poslankyně

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  KDU-ČSL

  57

  Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS., během rodičovské dovolené vystudovala obor křesťanská výchova na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Později absolvovala obory charitativní a sociální práce na CARITAS – Vyšší odborné škole sociální Olomouc. V minulosti působila jako vedoucí poradny Elpis pro oběti domácího násilí a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi ve Slezské diakonii v Třinci, kde je i zastupitelkou. V rámci KDU-ČSL se specializuje na rodinnou a sociální politiku a ochranu obětí domácího násilí. Poslankyní PČR se stala v roce 2014 a ve sněmovních volbách v roce 2017 svůj mandát obhájila. Je vdaná a má šest dětí.

  zdroj

 • 32

  Vladimíra Goldová

  fakturantka

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  55

  zdroj

 • 9

  Eva Golianová

  ekonomka

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  63

  zdroj

 • 17

  Mgr. Jana Grygarová

  bankéř

  ANO 2011

  ANO 2011

  53

  zdroj

 • 5

  Lenka Grygarová

  učitelka v základní škole

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  65

  zdroj

 • 26

  Ing. Petra Gudeljová, MBA

  administrativní zaměstnanec

  Strana zelených

  Strana zelených

  32

  zdroj

 • 28

  Hana Habartová

  předsedkyně spolku Za vodu pro lidi

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  61

  zdroj

 • 8

  Mgr. Kristýna Hájková

  zastupitelka Čejkovic, doktorandka

  Strana zelených

  Strana zelených

  26

  zdroj

 • 23

  Ing. Zdeňka Hajleková

  technickohospodářská pracovnice - lesní inženýrka

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  62

  zdroj

 • 3

  Oľga Haláková

  Oľga Haláková

  členka Rady Karlovarského kraje pro oblast kultury a památkové péče, 1. místostarostka města Bečov nad Teplou, výtvarnice

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  KDU-ČSL

  73

  Oľga Haláková je původním povoláním výtvarnice. Vychovala dvě děti, dceru architektku a syna filozofa. Mimo volné umělecké tvorby, zaměřené na keramiku a medailérství, učila ve výtvarném oboru na Základní umělecké škole Josefa Labitzkého v Bečově nad Teplou. Do komunální a regionální politiky se zapojila v letech 1994 a 2000. Funkci starostky města Bečov nad Teplou vykonávala v letech 2006–2018. V současnosti je 1. místostarostkou města, které zastupuje v regionálních a celorepublikových seskupeních. Zastupitelkou Karlovarského kraje byla v letech 2000–2004, 2004–2008, 2016–2020, v současném volebním období 2020–2024 je členkou rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči. Vzhledem ke svému uměleckému zaměření se výrazně věnuje zejména kulturní oblasti, obnově památkových objektů a zón a prezentaci těchto projektů. Působila jako garant Karlovarského kraje v rámci činnosti Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Jako spoluzakladatelka Asociace nevládních neziskových organizací Karlovarského kraje považuje za velmi důležitou podporu spolkové činnosti, které se věnují aktivní jedinci a skupiny obyvatel a pomoc aktivitám regionálních seskupení obcí, v rámci mikroregionů, sdružujících se za účelem obnovy samosprávních celků.

  zdroj

 • 17

  Mgr. Blanka Halounová

  vedoucí učitelka

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  59

  zdroj

 • 29

  Dagmar Hamalová

  Mgr. Dagmar Hamalová

  PR manažerka

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  KDU-ČSL

  52

  Dagmar Hamalová žije a pracuje v Boskovicích. Je PR manažerkou v Muzeu regionu Boskovicka a podporovatelkou regionálního cestovního ruchu, destinace Moravský kras a okolí. V zastupitelstvu města Boskovice působí od roku 2010, v letech 2017-2018 zastávala pozici místostarostky. Vystudovala pedagogiku a speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně, v letech 1994-1995 byla předsedkyní studentské komory Akademického senátů Filozofické fakulty MU. Profesní dráhu začínala jako středoškolská učitelka. Své manažerské zkušenosti uplatňuje nejen v oblasti kultury a cestovního ruchu, ale současně jako externí lektorka firemního vzdělávání. Vlastním aktivním zapojením podporuje neziskové organizace – mateřská centra, místní vzdělávací, kulturní projekty a ekologické spolky.

  zdroj

 • 14

  Radka Hamrlová

  technička

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  42

  zdroj

 • 33

  Eva Handzelová

  nákupčí

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Bez politické příslušnosti

  38

  zdroj

 • 2

  Simona Hanušová

  Simona Hanušová

  úředník

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  50

  Pochází z Ústí nad Orlicí, kde žije a pracuje. Vystudovala Gymnázium v České Třebové a po absolvování nastoupila jako ekonom v Armaturce a.s. Česká Třebová. Pak pracovala ve Výzkumném ústavu bavlnářském jako finanční účetní.Od roku 2003 byla příslušnicí Vězeňské služby ČR. Absolvovala Institut vzdělávání Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem a stala se příslušnicí Justiční stráže pod Vazební věznicí Hradec Králové. V současné době pracuje jako úřednice.

  zdroj

 • 2

  Mgr. Jana Hanzlíková

  náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj

  ANO 2011

  ANO 2011

  55

  zdroj

 • 5

  Pavlína Hapštáková

  Bc. Pavlína Hapštáková

  environmentální specialistka

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  50

  Bc. Pavlína Hapštáková se narodila v roce 1971 v Teplicích. Žila v Bílině, kde po základní škole maturovala na tamním gymnáziu. Po gymnáziu vystudovala navazující zdravotnické studium v Mostě, obor porodní asistentka. Vdala se v roce 1991 a přestěhovala se do Duchcova, kde v místní duchcovské porodnici pracovala jako porodní asistentka až do nástupu na mateřskou dovolenou v roce 1994. Po MD se k práci v nemocnici už nevrátila, práce na směny nešla skloubit s péčí o dceru, a tak v roce 1999 začala pracovat jako učitelka na druhém stupni ZŠ v Duchcově. Při zaměstnání vystudovala bakalářský obor ochrana životního prostředí na UJEP v Ústí nad Labem. V roce 2006 nastoupila do soukromé firmy EES s.r.o v Litvínově, kde jako environmentální specialistka pracuje dosud. Věnuje se zejména oblasti EIA, tedy posuzování vlivů záměrů a staveb na životní prostředí, a obecně problematice ochrany ŽP. Aktivní členkou ODS se stala v roce 2002. Jejím hlavním oborem a zájmem je především ochrana a tvorba životního prostředí, a to nejen v Ústeckém kraji. Tři volební období byla za ODS zastupitelkou (z toho jedno období jako radní) v Duchcově. V letech 2010–2018 předsedala finančnímu výboru ZM Duchcov. Od roku 2016 je předsedkyní Oblastního sdružení ODS Teplice a členkou regionální rady ODS Ústeckého kraje. Zároveň je členkou výboru pro životní prostředí Ústeckého kraje, působí v současné době jako poradce radní pro ŽP. Mezi její zájmy patří hlavně příroda, cestování a nyní i malý vnuk. Má ráda dobrou společnost, pozitivní přístup k životu a váží si lidí, kteří se zajímají o dění kolem sebe.

  zdroj

 • 4

  Mgr. Tatiana Hašková

  pedagog

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  53

  zdroj

 • 18

  Mgr. Tereza Hauffenová, MBA

  učitelka na střední škole

  ANO 2011

  ANO 2011

  43

  zdroj

 • 23

  Bc. Kateřina Hausnerová

  zdravotní sestra

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  24

  zdroj

 • 22

  Ilona Havelková

  prodavačka

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  49

  zdroj

 • 26

  Jana Havelková

  Ing. Jana Havelková

  projektová manažerka, zastupitelka

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  TOP 09

  62

  Narodila se v roce 1959 v Klatovech. Do listopadu 2020 roku zastávala post starostky města, má tak zkušenosti z komunální politiky. Angažuje se rovněž ve výboru pro sociální věci Středočeského kraje. Váží si hodnot jako slušnost, ohleduplnost, mravnost, morálka, demokracie a svoboda. A tyto hodnoty hodlá prosazovat i ve sněmovně.Doufá, že rok 2021 bude rokem výrazné změny vládní politiky. Motivací je pro ni skutečnost, že zástupci tří demokratických stran se dokázali domluvit na společném postupu. SPOLU je pro ni signál, že v rámci vyššího principu, tj. zachování demokracie a svobody, dokážeme upozadit osobní zájmy, zajistit udržitelný rozvoj s ohledem budoucnost našich dětí. Současný přístup vlády způsobující zmatek v péči o zdraví, v sociální oblasti, v ekonomice, podnikání, to přece musí někdo zastavit. Změnu vidí i v tom, že bychom si měli uvědomit, že normální je nelhat, nekrást, dodržovat zákony a pomáhat, tam kde je třeba a kde to jde, a s veřejnými penězi hospodařit jako doma.

  zdroj

 • 27

  Veronika Hažlinská

  Bc. Veronika Hažlinská

  porodní asistentka

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  25

  Je mi 25 let, jsem porodní asistentka a máma rok a půl staré holčičky. Pocházím z Kladna, kde v současné době stále bydlím.Obor porodní asistence jsem vystudovala na 1. LF v Praze, následně jsem odešla pracovat na porodní sál a působila jsem i jako komunitní porodní asistentka.Má práce mě těší a naplňuje, ale vnímám u ní mnohá legislativní úskalí. I proto jsem se rozhodla stát Pirátkou a vrhnout se po hlavě do politiky. Aktuálně jsem členkou krajského expertního a resortního týmu pro zdravotnictví, vedu pracovní skupinu pro porodnictví a jsem zakladatelkou občanské iniciativy „Chci svoji porodní asistentku“, která se snaží zlepšit dostupnost péče porodní asistentky všem ženám. Pevně věřím, že pokud budeme chtít, můžeme posunout naše porodnictví dál směrem k lepší, respektující, vlídné, ale zároveň bezpečné péči, kde budou lékaři a porodní asistentky táhnout za jeden provaz.

  zdroj

 • 2

  Blanka Hedbávná

  Mgr. Blanka Hedbávná

  učitelka

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  52

  Ekonomka, účetní a daňová specialistka. 32 let se věnuje účetnímu a daňovému právu jako OSVČ. Absolventka Vysoké školy daňového poradenství v Brně. Působila jako zastupitelka v rodné obci Březník, kde byla zvolena přísedící u soudu. 

  zdroj

 • 16

  Lucie Hejtmánková

  asistentka pedagoga, vychovatelka

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  36

  zdroj

 • 10

  Bc. Marie Hejtmánková

  bývalá náměstkyně ošetřovatelské péče KNTB

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Bez politické příslušnosti

  72

  zdroj

 • 8

  Ing. Daniela Hejzlarová

  finanční manager

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  51

  zdroj

 • 9

  RNDr. Lucie Hemrová, Ph.D.

  vědecká pracovnice AV ČR, místopředsedkyně organizace Svoboda zvířat

  Strana zelených

  Strana zelených

  39

  zdroj

 • 23

  Hana Heringová

  Mgr. Hana Heringová

  datová analytička

  Strana zelených

  Strana zelených

  40

  Analytička a spolupředsedkyně zelených na P5. „Někdy si začneme vážit věcí až když začne hrozit, že o ně přijdeme. Tak to bylo se mnou a Železničním mostem mezi Smíchovem a Výtoní. Teprve když jsem se dozvěděla, že by na jeho místě mohl stát most nový , uvědomila jsem si, jak moc by mi jeho typický tvar v pražském panoramatu chyběl. Pečujme o svoje památky, bez nich Praha nebude jedinečná a vzrušující, ale tuctová a bez charismatu.“

  zdroj

 • 12

  Mgr. Aneta Heřmanová

  zdravotní sestra

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  43

  zdroj

 • 13

  Milena Hesová

  Milena Hesová

  předsedkyně krajské Rady seniorů Olomouckého kraje a místopředsedkyně Rady seniorů ČR

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Bez politické příslušnosti

  57

  Narodila se v roce 1964 v Bruntále ale krásné dětství prožila na venkově na statku, obklopená přírodou , zvířaty a láskou, pod dozorem svého dědečka, který se stal pro ní symbolem dokonalosti. Naučil jí úctě k lidem, práci, přírodě ale i sama sobě, pokoře a odpovědnosti. Vystudovala pedagogickou školu a stala z ní učitelka mš. Je vdaná, s manželem má syna ale také společnou vášeň hudbu.2010 vstoupila do komunální politiky a stala se místostarostkou. 2014 byla zvolená do čela Krajské Rady seniorů Olomouckého kraje, zároveň se stala členkou předsednictva Rady seniorů ČR, později místopředsedkyní RS ČR, a získala tak jedinečnou možnost hájit zájmy seniorů a ovlivňovat legislativně seniorskou politiku. Již druhé volební období zastává post poradkyně hejtmana Olomouckého kraje v oblasti sociální. Je autorkou několika úspěšných projektů např. sportovní hry seniorů, táborová škola pro seniory, nejznámější je zcela unikátní projekt „Babička roku“. Otevřela bezplatnou akreditovanou právní poradnu pro seniory. Její angažovanost a aktivitu dokladují také úspěšná nominace „Žena regionu“, ocenění hejtmana Olomouckého kraje za práci a aktivity pro seniory, opakované nominace na cenu Rady vlády. Je přesvědčená, že základním kapitálem každého politika musí být vysoký morální kredit. V případě úspěchu ve volbách, by se ráda věnovala spoluvytváření podmínek pro spokojený a důstojný život seniorské populace a mezigeneračnímu soužití. I politika se dá dělat s láskou.

  zdroj

 • 28

  Iva Hillermann

  jednatelka letecké školy

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  49

  zdroj

 • 15

  Sofia Hladíková

  Mgr. Sofia Hladíková

  ředitelka ZŠ a MŠ

  Strana zelených

  Strana zelených

  59

  Kandidátkou číslo 16 je naše členka Sofia Hladíková, která žije ve Dvoře Králové nad Labem.
  Sofia je matkou dvou dospělých dcer a šťastnou babičkou. Svůj profesní život spojila s venkovskou malotřídkou v obci Kocbeře, kterou už mnoho let řídí.
  Téma školství ji zajímá nejen z pohledu její profese. Věnuje se inovacím ve vzdělávání, školu chápe jako místo, kde by se všichni žáci měli cítit v bezpečí a zažívat úspěch. Ráda by změnila situaci v českém školství, kde je úspěch žáků stále ovlivněn sociálním postavením rodiny.
  Důležité je pro ni i postavení žen v naší společnosti a svým každodenním konáním se snaží posunout vnímání tradičních rolí žen a mužů.
  Zajímá se o veřejné dění a je přesvědčena, že podmínkou fungující komunity je zapojení veřejnosti. Ve své škole tomu učí i své žáky. Učí je také principy trvale udržitelného života a to, že nezbytnou podmínkou dalšího kvalitního života je péče o naši Zemi, zejména v době současné klimatické krize.
  Je zakládající členkou Řecko - český spolek Dvůr Králové nad Labem / Ελληνο-Τσεχικός Σύλλογος Dvůr, jehož cílem je šíření povědomí o řecké kultuře. Je tolerantní k názorům jiných a snaží se jednat vždy s respektem.

  zdroj

 • 31

  Ing. Petra Hlaváčová

  ekonom

  ANO 2011

  ANO 2011

  49

  zdroj

 • 13

  Zdeňka Hlavičková

  zdravotní sestra

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  60

  zdroj

 • 17

  Hana Hodáčová

  operátorka ve výrobě

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  25

  zdroj

 • 7

  Andrea Hoffmannová

  Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

  náměstkyně primátora města Ostrava, pedagožka

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  38

  Až vyrostu, budu paní učitelka! – byla jsem přesvědčená už jako malá. Tohle dětské přání mě neopustilo ani v dospělosti. Mé studijní kroky proto směřovaly jednoznačně k pedagogice a později mě zavály až na ostravský magistrát, kde pracuji jako náměstkyně primátora pro školství a sport. Profesní dráhu jsem začala jako středoškolská učitelka, následně jsem působila na akademické půdě Univerzity Palackého. S oblibou jsem organizovala workshopy pro učitele na českých i zahraničních univerzitách a věnovala se vzdělávání dospělých. Mou druhou láskou vždy bylo divadlo. Napsala jsem knihu o současné britské scéně, měla amatérské divadlo a posléze se svými studenty připravila spoustu divadelních představení v českém i anglickém jazyce. Vzdělávání a předávání zkušeností i dovedností ostatním mě provází dodnes. Věřím totiž, že výchovou nové generace můžeme měnit svět k lepšímu.A jak jsem se dostala k politice? Po absolvování stipendia v USA jsem využila nabídky stát se asistentkou europoslance, a tahle zkušenost úplně změnila můj pohled na politiku. Kromě toho, že mi otevřela obzory, pro mě byla impulzem převzít vlastní zodpovědnost a dát věci, které mě štvaly, do pořádku – například systémově reformovat vzdělávání. S Piráty jsem našla společnou řeč, jejich filozofie a názory souznějí s tím, za čím si stojím a co chci prosazovat. Pro zásadní změny a jejich realizaci však potřebujete fungující tým, ve kterém si navzájem důvěřujete a každý má nezastupitelnou roli – a to Piráti splňují na jedničku. Zároveň jsem pořád v kontaktu se svými bývalými studenty, kteří mi pomáhají nahlížet na věci z širší perspektivy, taková reflexe je pro mě nesmírně důležitá. Občanská společnost je totiž od toho, aby do veřejného dění zasahovala stejně jako politika.Často vzpomínám na svou babičku, která mi vyprávěla zážitky z období první republiky, protektorátu, okupace v roce 1968, sametové revoluce i ze současnosti. Její moudrost a hodnoty ze mne udělaly člověka, kterým jsem. Věřím, že kvalitně vychovaní a vzdělaní občané jsou základem úspěšné a fungující společnosti. Chci proto, aby se školství posunulo do 21. století a stalo se opravdovou prioritou naší země. Nejen na papíře a v předvolební kampani. Tak jako herec dělá vše pro to, aby si potlesk diváků opravdu zasloužil, chci po sobě nechat kus dobré práce a čistý stůl. Chci, abych se na sebe vždy dokázala podívat do zrcadla a můj život měl smysl.

  zdroj

 • 4

  Jiřina Hofmanová

  RNDr. Jiřina Hofmanová, Ph.D.

  vysokoškolský pedagog

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  69

  Po absolvování Přírodovědecké fakulty UK v Praze jsem 17 let učila na gymnáziu. V roce 1992 jsem vstoupila do řad Policie ČR a stala se postupně vyšetřovatelkou obecné kriminality krajského úřadu vyšetřování, metodičkou a analytičkou Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování a vedoucí odboru vzdělávání a výcviku Policejního prezidia ČR.
  Do vyšetřování a objasňování trestných činů jsem zaváděla nové metody práce, napsala dvě monografie z oblasti analýzy chování a sestavování profilů pachatele a byla jsem členkou řešitelských týmů několika grantů. Absolvovala jsem studijní pobyty u FBI v Quanticu a u Kanadské královské jízdní policie v Ottawě. Deset jsem byla jediným zástupcem policejního sboru ze zemí bývalého východního bloku v mezinárodní skupině analytiků chování. Tři roky jsem zastupovala Českou republiku v expertní skupině rady Evropy EU pro mapování trestné činnosti a trestního soudnictví v EU.
  V letech 2017-2019 jsem pracovala v oblasti vzdělávání úředníků veřejné správy. V současné době vyučuji kriminalistiku na vysoké škole.
  Ke své kandidatuře mám i ryze osobní motiv. Před lety jsem dala slib mamince jedné z obětí nebezpečného pronásledování, že udělám vše pro to, aby se osud její dcery neopakoval. Pohnout s rigidními postupy policie se mi jako policistce nepodařilo a podobné příběhy s tragickým koncem se opakují. Jdu do voleb, abych mohla v rámci programu hnutí Přísaha mimo jiné politicky podpořit zkvalitnění vzdělávání a výcviku policistů a přiblížit se tak evropským standardům.

  zdroj

 • 16

  Jitka Hojgrová

  technička ve výrobě

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  58

  zdroj

 • 11

  MUDr. Hana Holubová

  vedoucí lékařka plicního střediska

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  69

  zdroj

 • 19

  Kristýna Holubová

  pracovnice dětské skupiny

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Bez politické příslušnosti

  24

  zdroj

 • 15

  Bohuslava Holzmanová

  důchodkyně

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  62

  zdroj

 • 20

  Petra Honcová

  Mgr. Petra Honcová

  průvodkyně v lesním klubu

  Strana zelených

  Strana zelených

  36

  Stručně o mně…

  V komunálních volbách v říjnu 2014 jsem kandidovala jako nezávislá kandidátka navržená Stranou zelených do Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou na kandidátce „Benátky sobě – sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů“.

  Narozena: 1985

  Vzdělání: Magisterský titul z Fakulty humanitních studií UK, obor Sociální a kulturní ekologie

  Profese: koordinátorka Klimatické koalice

  Veřejné funkce: členka Komise pro občanské záležitosti města Benátky nad Jizerou

  Členství v politické straně: od října 2014 členkou Strany zelených a současně předsedkyní Základní organizace Strany zelených Benátky nad Jizerou

  Spolková činnost: člen občanského sdružení Benátky sobě

  Zájmy: četba, příroda, fotografování, vaření, ekologie v každodenním životě, jóga

  Co mě vedlo k tomu, abych kandidovala do Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou: Zajímá mě politika na místní úrovni, životní prostředí v našem městě a dialog mezi vedením města a občany. Chtěla bych, aby Benátky nad Jizerou byly městem s moderní a otevřenou samosprávou.

  zdroj

 • 35

  Eva Horáková

  Mgr. Eva Horáková

  předsedkyně Výboru pro sociální politiku Zastupitelstva hlavního města Prahy, medicínská konzultantka

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  41

  Jsem předsedkyně Výboru pro sociální politiku hlavního města Prahy, jsem uvolněná zastupitelka pražského magistrátu. Založila jsem společně s kolegy místní sdružení Pirátů Prahy 5, které jsme společně dovedli k vítězství na této městské části v roce 2018. Několik měsíců jsem i zde byla zastupitelkou. Jsem garantem programu sociálního, zdravotnického a pohřebnictví, založila jsem krajský expertní tým sociálních věcí a bydlení pro Prahu. V sociální oblasti se věnuji tématu deinstitucionaliazce a péče o seniory a jejich problematice. Jsem dlouhodobá pěstounka a bojuji za práva dětí umístěných v pobytových zařízeních. Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu, obor všeobecná zdravotní sestra. Tuto práci jsem vykonávala cca 12 let v různých pražských nemocnicích. Na 1. lékařské fakultě UK v Praze jsem získala titul bakalář ošetřovatelství a magisterský obor v učitelství. Během studia jsem se zúčastnila programu Sokrates Erasmus v Německu na polytechnické škole v Neubrandenburgu. Mezi lety 2005 a 2018 jsem pracovala ve farmaceutickém odvětví. Od roku 2016 jsem Dobrým andělem a od roku 2019 podporuji organizaci Dobré víly, Nautis. Osobně jsem se setkala s Jeho Svátostí Dalajlamou.

  zdroj

 • 34

  Mgr. Simona Horáková

  ředitelka ZŠ

  ANO 2011

  ANO 2011

  48

  zdroj

 • 13

  Vlasta Horáková

  důchodkyně

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  68

  zdroj

 • 8

  Ivana Horká

  Ing. Bc. Ivana Horká

  novinářka, podnikatelka

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Bez politické příslušnosti

  58

  Ing. Bc. Ivana Horká je rodačka z Velkého Meziříčí, kde dodnes žije. Je novinářkou a podnikatelkou, se starším synem vydává vlastní tištěný týdeník. Žurnalistice na Vysočině se věnuje více než 25 let. Vystudovala ekonomii na Mendelově univerzitě v Brně (dříve Vysoká škola zemědělská), dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a pedagogické vzdělání potřebné k učitelství na středních odborných školách získala na Karlově univerzitě v Praze. V roce 2020 kandidovala jako nezávislá do Senátu v obvodu č. 51 - Žďár nad Sázavou. Získala úctyhodných 6 853 hlasů, což znamenalo 19,93 % a třetí místo. Poté dostala nabídku kandidovat do Sněmovny za koalici SPOLU na Vysočině. Chce dále hájit konzervativní a křesťanské hodnoty a prosazovat program, pro nějž jí voliči dali svoje hlasy. Ve Velkém Meziříčí je členkou Komise kulturní a cestovního ruchu při Radě města. Angažuje se též v Místní akční skupině (MAS MOST Vysočina) podporující rozvoj venkova. Je autorkou knihy 100 let periodika Velkomeziříčsko, organizátorkou a moderátorkou různých akcí, zpěvačkou a kytaristkou, působila v několika kapelách a natočila dvě CD. Podílela se také na znovuobnovení folklórní tradice v regionu Moravské Horácko. Její největší zálibou je umění a (duchovní) kultura, pěstování květin a móda. Nedílnou součástí jejího života je aktivní pobyt v přírodě, nejraději se psem, a provozování rekreačních sportů, zejména jízda na kole a in-line bruslích či lyžování.

  zdroj

 • 14

  Eva Horná

  laborantka

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  55

  zdroj

 • 19

  Pavla Horová

  administrativní pracovnice

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  51

  zdroj

 • 5

  Mgr. Hana Houzarová

  botanička, zastupitelka Třebíč

  Strana zelených

  Strana zelených

  60

  zdroj

 • 31

  Lucie Hradecká

  Mgr. Lucie Hradecká

  odbornice na rovnost s důrazem na práva žen a lidí se zdravotním znevýhodněním, státní zaměstnankyně

  Strana zelených

  Strana zelených

  38

  Lucie Hradecká se profesně i dobrovolnicky věnuje prosazování lidských práv. Kromě „ženských“ témat ji zajímá oblast zdravotních a sociálních služeb a jejich pomezí. Má dlouholetou zkušenost s poskytováním osobní asistence lidem s těžkým zdravotním znevýhodněním.

  Pandemie covidu prohloubila řadu nerovností a dopadla mnohem tíživěji na ženy než muže. Zatímco pánům průmyslníkům se ve všem vycházelo vstříc, a to i za cenu ohrožení a ztráty lidských životů, na ženy nikdo ohled moc nebral. Přitom právě ony vykonávaly většinu péče, a to nejen v první linii ve zdravotnických zařízeních, ale i doma. Zelení chtějí zajistit spravedlivou post-covidovou obnovu a jako jediní přitom budou pamatovat na všechny, včetně žen.“

  zdroj

 • 8

  Ing. Alena Hradilová

  specialistka v personalistice

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  53

  zdroj

 • 28

  Lada Hrádková

  operátor logistiky

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  45

  zdroj

 • 18

  Mgr. Iva Hromadová

  zdravotní sestra, místopředsedkyně Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků Vsetín

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  57

  zdroj

 • 33

  Eliška Hromířová

  Bc. Eliška Hromířová

  nutriční terapeutka

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  26

  Eliška Hromířová je vystudovaná nutriční terapeutka s vášní pro historii a Prahu. Momentálně podniká (OSVČ) a studuje inženýra na ČVUT. Kromě studia a činnosti v její místní organizaci Praha 4 Krč, již 6. rokem pracuje jako licencovaná pražská průvodkyně a momentálně se věnuje i poradenské činnosti v rámci nutriční terapie.

  zdroj

 • 3

  Radka Hronková

  Bc. Radka Hronková

  studentka ČZU PEF-obor Veřejná správa a regionální rozvoj, obchodní manager

  Strana zelených

  Strana zelených

  41

  Vystudovala VŠH Praha – obor cestovní ruch a hotelnictví. Od roku 2002 žije v Nepomuku. Pracuje ve firmě Tesas-Top, která patří jejímu otci, jako obchodní manažerka. Má dvě děti, je svobodná.

  Baví ji pole dance, flirt dance, běh. Na Zelené Hoře vystupovala se skupinou orientálního tance, kterému se intenzivně věnuje. Aktivně hovoří anglicky a německy, chce se naučit ještě španělštinu. Nebojí se zkoušet nové věci.

  Nelíbí se mi lidé, co sedí doma a jen si stěžují, jak je vše špatně a nic se neděje, přitom se do ničeho nezapojí, nic nepodpoří.

  Je třeba zlepšovat komunikaci mezi úředníky města a lidmi, kteří zde žijí.

  Vadí mi arogance a pohrdání lidmi a jejich názory. Volení zastupitelé města jsou tady pro občany a mají se tak chovat. Ne, aby jednali o městě a lidech za zavřenými dveřmi.

  zdroj

 • 11

  Mgr. Kamila Hronová

  psycholožka

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  44

  zdroj

 • 14

  Ing. Marie Hronová

  důchodkyně, manažerka vzdělávání

  Strana zelených

  Strana zelených

  73

  zdroj

 • 8

  Bc. Eliška Hrubá

  studentka

  ANO 2011

  ANO 2011

  23

  zdroj

 • 11

  Ing. Monika Hryzbilová

  stavební inženýrka

  ANO 2011

  ANO 2011

  35

  zdroj

 • 9

  Jaroslava Hřebačková

  obchodní zástupkyně

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  58

  zdroj

 • 20

  Libuše Hubáčková

  Libuše Hubáčková

  předsedkyně osadního výboru Valcha

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  KDU-ČSL

  34

  Libuše Hubáčková Libuše Hubáčková je rodilá Plzeňačka. V politice je nově a působí na té nejbližší úrovni k občanům. A jak sama říká na té nejtěžší.  Od roku 2018 působí jako předsedkyně Osadního výboru Valcha. Co si pod tímto postem představit? Každý chce mít dostupný kontejner na tříděný odpad ale nikdo ho nechce mít u svého domu. Samozřejmě že by měl stát u plotu souseda. Vystudovala střední odbornou školu se zaměření na Ochranu a tvorbu životního prostředí. Pracovala pro korporátní firmu v Českých Budějovicích. S manželem se ale navrátili do Plzně kde až do mateřské dovolené pracovala jako Tajemnice Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně.  Co jí přimělo kandidovat? Sama zažívá jak těžké je dnes najít částečný nebo flexibilní úvazek když už jeden plný úvazek jako maminka 3 malých dětí máte.Dětem se snaží předat svoji životní filozofii. Když něco chceš změnit musíš to změnit ty. Ono se to samo neudělá. 

  zdroj

 • 5

  Monika Hubíková

  místostarostka města Slavičín

  ANO 2011

  ANO 2011

  47

  zdroj

 • 20

  Květoslava Hubková

  vodohospodářka

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  66

  zdroj

 • 2

  Anna Hudská

  Mgr. Anna Hudská

  majitelka Farmy Klokočí a Půjčovny lodí a koloběžek Klokočí, zakladatelka spolku ZAzemí Turnov, zastupitelka obce Klokočí

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  46

  „Ve všem co dělám a čím žiju, je vždy kus člověčenství, tvořivosti a dobrodružství,“ říká Anna Hudská, která za Pro KRAJinu kandiduje do krajských voleb na 10. místě. 💙

  "Pěstuji ekologickou zeleninu 🍅🥕🥒 a pracuji pro komunitní zahradu v Turnově. Koordinuji kompostování na sídlištích, výsadby v krajině 🌳 a síť komunitních chovů slepic. 🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓 Říkám tomu moje svatá trojice – stromy, kompost, slepice,“ usmívá se Anička, místopředsedkyně spolu ZAzemí, z.s..

  Na Malé skále Anička provozuje rodinnou půjčovnu lodí a koloběžek Klokočí.cz - Půjčovna lodí Jizera. 🛶🛴

  Sdílený chov slepic má velký úspěch a je o něj zájem. „Největší problém je najít pozemek – ne vždycky je město nebo obec ochotná zapůjčit svůj. Většina chovů je proto na soukromých pozemcích. Pak už to není složité, nedávno jsme v Jablonci otevřeli sedmý chov a několik dalších se připravuje.“

  Proč se tahle vytížená žena pouští do politiky? „Myslela jsem, že můžu změnit svět, když budu pěstovat ekologickou zeleninu a žít na venkově s minimální spotřebou. Moc mě to baví, ale došla jsem k závěru, že to není dost.

  Proto jsem se pustila do kompostování na sídlištích, do záchrany slepic, do sázení stromů.
  Moc mě to baví, ale došla jsem k závěru, že dělat cokoliv v rámci současné legislativy není dost.

  Myslím, že mít vliv na vývoj legislativy může změnit mnohé. Nevím, jestli to bude dost. Ale dokud to nezkusím, nezjistím to!“

  zdroj

 • 17

  Bc. Sarah Huikari

  sociální pracovnice, redaktorka

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  32

  zdroj

 • 23

  Kristýna Hvižďová

  Bc. Kristýna Hvižďová

  učitelka, sociální pracovnice

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Hnutí Idealisté

  30

  V politice bych se ráda věnovala oblasti kultury, sociální péči a udržitelnosti. Zajímám se o veřejné dění doma i ve světě. Miluji kulturu všeho druhu. Sama se věnuji amatérskému divadlu a zpívám v kapele. Mám ráda literaturu, psychologii a pedagogiku, kterým se věnuji i ve svém dalším studiu.

  zdroj

 • 1

  Tereza Hýblová

  Tereza Hýblová

  obchodní referentka železničního dopravce, studentka právnické fakulty, zastupitelka města

  Strana zelených

  Strana zelených

  25

  Tereza Hýblová dokončuje studium právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, zároveň pracuje jako obchodní referentka železničního dopravce. Motivací pro vstup do politiky pro ní byla touha podílet se na ochraně přírody a motivovat mladé lidi k politické angažovanosti Od roku 2018 se Tereza snaží měnit své okolí k lepšímu jako zastupitelka města Česká Třebová za Koalici pro Českou Třebovou. Je členkou Českého svazu ochránců přírody. Podle ní bychom se měli o naši planetu lépe starat, efektivněji nakládat s vodou a odpady a podporovat obnovitelné energetické zdroje. Jejím dalším stěžejním tématem je bydlení. Přála by si všechny základní životní potřeby dostupné pro všechny bez rozdílu, a právě bydlení je jednou z nich.

  zdroj

 • 35

  Lucie Hymplová

  účetní

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  36

  zdroj

 • 1

  Tereza Hyťhová

  Mgr. Tereza Hyťhová

  poslankyně Parlamentu ČR, učitelka

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  26

  Jako mladý člověk se nechci jen dívat a nečinně přihlížet k tomu, jakým směrem se naše republika ubírá. Mám tím na mysli plánované zvyšování daní, zvyšování nákladů na život, degradace školství, minimální podpora živnostníků, nedůstojné a nespravedlivé důchody, omezování svobody a cenzura slova, narůstající státní dluh aj. Podala jsem již také ve Sněmovně návrh na zrušení inkluze ve školách, který se kvůli zdlouhavému legislativnímu procesu však bohužel nedostane na pořad jednání v tomto volebním období, v jeho prosazování bych také chtěla i nadále pokračovat. Je potřeba začít naše občany podporovat, ne jim házet klacky pod nohy, vyhrožovat a znepříjemňovat život. Někteří vidí jako způsob řešení zadluženosti našeho státu zvyšování daní, já vidím jako jeden ze způsobů snížení počtu státních úředníků a některých nadbytečných úřadů, nebo maximální podporu českých živnostníků. Chci svobodný, bezpečný a suverénní stát, který si váží svých občanů a nebere je pouze jako daňové poplatníky, kteří plní státní pokladnu. , Narodila jsem se v Teplicích v Ústeckém kraji. Vystudovala jsem vysokou školu pedagogickou – konkrétně obor Učitelství na 1. stupeň ZŠ – speciální pedagogika v Ústí nad Labem. Velmi mě baví práce s dětmi. V rámci praxe jsem učila v mateřské škole, na základní škole, ve speciální škole, v družině, a dokonce jsem chodila doučovat děti do dětského domova a pracovala jsem také jako vychovatelka na školách v přírodě. Primárně se tedy věnuji oboru školství, a to i na půdě Poslanecké Sněmovny. Do minulého roku jsem také zastávala funkci místopředsedkyně školského výboru. Byla jsem také čtyři roky zastupitelkou Ústeckého kraje, kde jsem se věnovala problémům našeho kraje, a kde jsem působila také jako předseda komise pro regionální rozvoj Ústeckého Kraje.

  zdroj

 • 27

  MUDr. Blanka Chaloupková

  praktická lékařka

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  74

  zdroj

 • 18

  Mgr. Daniela Chaloupková

  zastupitelka MČ Brno-Žabovřesky, ředitelka lesní MŠ

  Strana zelených

  Strana zelených

  40

  zdroj

 • 2

  Jana Chaloupková

  Ing. Jana Chaloupková, Ph.D.

  diplomatka

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  51

  Diplomatka, spisovatelka. V českých diplomatických službách se po dobu 28 let věnovala především rozvoji bilaterálních a multilaterálních vztahů, pomoci českým občanům, výkonu vízové agendy a veřejné diplomacii. Po studiích na Vysoké škole ekonomické v Praze nastoupila na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Působila v odborech politických (americkém, asijském a blízkovýchodním), v sekci konzulární a vízové a také v odboru kultury, vědy a krajanských vztahů. Jako diplomatka sloužila dlouhodobě na českých velvyslanectvích v Thajsku, Brazílii, Jižní Koreji, na Filipínách a v Maroku. Má široké jazykové znalosti a za svou kariéru získala řadu ocenění.

  zdroj

 • 34

  Hana Chalupová

  zástupce vedoucího prodeje

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  45

  zdroj

 • 35

  Adéla Chamrádová

  Mgr. Adéla Chamrádová

  projektová manažerka

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  KDU-ČSL

  27

  Adéla Chamrádová vystudovala bakalářský obor Evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci a magisterský obor Mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze. Tři roky pracovala jako asistentka předsedy výboru pro evropské záležitosti poslance Ondřeje Benešíka. V současnosti působí jako projektová manažerka v německé nadaci, kde se věnuje přeshraniční spolupráci a občanskému vzdělávání. Adéla Chamrádová je členkou odborné komise KDU-ČSL pro zahraniční politiku a evropské záležitosti. Aktivně se angažuje v mládežnické organizaci KDU-ČSL Mladí lidovci, kde zastává post předsedkyně pražské buňky. V Poslanecké sněmovně by se ráda věnovala vzdělávání, zahraniční a evropské politice a tematice domácího a sexualizovaného násilí. Hovoří plynně anglicky, německy a španělsky.

  zdroj

 • 20

  Markéta Charvátová

  administrativní pracovnice

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  53

  zdroj

 • 9

  Martina Chmelová

  Martina Chmelová

  zakladatelka Náboru hrdinů

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  30

  zdroj

 • 2

  Jana Chorobinská

  Bc. Jana Chorobinská

  vedoucí finančního odboru

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Bez politické příslušnosti

  41

  Vystudovala Obchodní akademii v Šenově u Nového Jičína a později během práce bakalářským titulem ukončila studijní obor Ekonomika a management na Vysoké škole podnikání a práva v Ostravě.Nejprve pracovala ve společnosti Framex v Hladkých Životicích, kde působila rok jako účetní výrobního úseku. Poté nastoupila na Městský úřad ve Fulneku, kde působila tři roky na pozici referentky životního prostředí a poté 6 let na pozici hlavní účetní. V průběhu rodičovské dovolené začala vykonávat funkci účetní v příspěvkové organizaci Městské kulturní centrum Fulnek, kde poté nastoupila na plný úvazek jako ekonomka, a to na dobu 9 let.  Její pracovní náplň zahrnovala i starost o provoz restaurace a podílela se i na organizaci kulturních akcí. Před 2 lety nastoupila na pozici vedoucí finančního odboru na Městském úřadě ve Vítkově.Od roku 2018 je zastupitelkou města Fulneku a zároveň členkou Komise pro životní prostředí a strategický rozvoj města. Předtím působila tři roky ve funkci členky Finančního výboru města Fulneku.V Poslanecké sněmovně by se chtěla věnovat především ekonomickým tématům, tématům v oblasti životního prostředí či kultury.Má ráda tanec, turistiku, vycházky do přírody s rodinou, psem a kolektivní sporty. Janě Chorobinské je 41 let, je vdaná a má dvě děti.

  zdroj

 • 26

  Jana Chudobová

  sociální pracovnice

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  66

  zdroj

 • 7

  Anna Chválová

  Mgr. Anna Chválová

  koordinátorka integrace cizinců, referentka pro národnostní menšiny, lidskoprávní aktivistka

  Strana zelených

  Strana zelených

  44

  "Vystudovala jsem VOŠ Evangelická akademie a poté magisterský obor Andragogika. V naší rodině jsem první vysokoškolák. Věřím, že vzdělání je jediná cesta, která nám dává šanci na lepší budoucnost a také k vzájemnému poznání. V současné době pracuji jako asistentka místostarostky na Praze 4 a třikrát týdně trávím čas jako společnice seniorky, trénujeme spolu paměť, povídáme si a chodíme na procházky." Anna žije již 10 let na praze 5, kde to má ráda. Chtěla se více občansky angažovat, proto podala přihlášku do místní organizace Strany Zelených a v roce 2017 byla zařazena mezi kandidáty Zelených pro volby do poslanecké sněmovny. Pro Městskou část Prahy 5 dva roky koordinovala projekt Ministerstva vnitra – Podpora integrace cizinců a koordinátorkou prevence kriminality. Mezi její témata patří dostupné a sociální bydlení, důležitá je pro ni i sociální a komunitní práce, psala projekty, které pomáhaly přímo v komunitě (centrum předškolní výchovy, volnočasové aktivity, vzdělávací projekty). Byla také garantkou projektu Cesta do minulosti, jehož cílem bylo uctění romského holokaustu a návštěva pietního aktu v Osvětimi.

  "Při realizaci projektů často spolupracuji s neziskovými organizacemi a aktivně se zajímám a podporuji inkluzivní a speciální vzdělávání, malé neziskové organizace i ekologii. Se zelenými tématy jsem začala u sebe: kupuji jen to, co skutečně potřebuji, snažím se omezovat plasty, recykluji a učím to i lidi ve svém okolí."

  zdroj

 • 8

  Mgr. Bc. Lenka Ingrová, DiS.

  asistentka poslance, předsedkyně Okresního výboru Komunistické strany Čech a Moravy, zastupitelka města Hodonín

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  43

  zdroj

 • 3

  Lenka Jadrná

  Lenka Jadrná, MBA

  asistentka pedagoga

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  51

  Jihomoravská rodačka s 23 lety praxe na manažerských pozicích v obchodní sféře, se po letech působení v Brně vrátila do rodného Mikulova. Zde začala pracovat jako vedoucí kanceláře, produkční a inspektorka tržnice v oblasti kultury. Nyní pracuje jako asistentka pedagoga na 1. stupni základní školy. Důležitá je pro ni komunikace s lidmi a férové jednání.

  zdroj

 • 12

  Pavlína Jagošová

  Pavlína Jagošová

  asistentka ředitele společnosti, radní města

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  55

  Pavlína Jagošová vystudovala střední ekonomickou školu v Uherském Hradišti, po nedokončeném studiu na VŠE v Bratislavě nastoupila do stavebního bytového družstva SLOVÁCKO v Uherském Hradišti, kde působí v roli asistentky ředitele a referentky. Od roku 2006 je členkou ODS MS Uherské Hradiště. Působí v Místní a Oblastní radě ODS Uherské Hradiště. V roce 2014 byla zvolena do Zastupitelstva a stala se členkou Rady města Uherské Hradiště, kde působí již druhé volební období. S manželem Janem má dvě dospělé děti a jednoho vnuka. Mezi zájmy patří zejména rocková hudba, psaní textů, zahrádka a čilý společenský život.

  zdroj

 • 8

  Natálie Jahodová

  učitelka

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Svobodní

  32

  zdroj

 • 3

  MUDr. Gabriela Jahůdka Vaníková

  lékařka v oboru dětská a dorostová psychiatrie

  Strana zelených

  Strana zelených

  49

  zdroj

 • 35

  Lucie Jančařiková

  projektantka zahrad, dětských a školních hřišť

  Strana zelených

  Strana zelených

  35

  zdroj

 • 30

  MUDr. Markéta Janíčková

  lékařka

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  56

  zdroj

 • 6

  Lucie Janigová

  asistentka místostarosty

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Svobodní

  39

  zdroj

 • 3

  Ing. Jana Jaňourová

  zemědělská inženýrka

  Strana zelených

  Strana zelených

  63

  zdroj

 • 19

  Hana Janovská

  důchodkyně

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  65

  zdroj

 • 27

  Lenka Janů

  šička

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  44

  zdroj

 • 6

  Jindřiška Janůjová

  administrativní pracovnice

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  42

  zdroj

 • 14

  Bc. Kateřina Jarošová, MBA

  manažerka kanceláře realitního a finančního poradenství, zastupitelka statutárního města Brna

  ANO 2011

  ANO 2011

  48

  zdroj

 • 17

  Mgr. Marie Jarošová

  učitelka na střední škole

  ANO 2011

  ANO 2011

  48

  zdroj

 • 3

  Monika Jarošová

  zdravotní sestra, poslankyně

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  50

  zdroj

 • 6

  Veronika Jašíková

  Ing. Veronika Jašíková

  účetní

  Strana zelených

  Strana zelených

  42

  zdroj

 • 19

  PhDr. Eva Javůrková

  pedagožka

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  62

  zdroj

 • 3

  Jana Jebavá

  Mgr. Jana Jebavá

  grafička a editorka, členka Komise životního prostředí a péče o veřejný prostor Prahy 7, spolupředsedkyně Zelených v Praze

  Strana zelených

  Strana zelených

  38

  Janě je 38 let, jezdí na kole a pečuje o veřejný prostor Prahy 7 tím, že buduje guerilla zahrádky. Je spolupředsedkyně strany Zelených v Praze. Její motto: "Chci politiku, která řeší skutečné problémy naší země: devastaci krajiny, zhoršující se změnu klimatu a miliony lidí, kteří se z různých důvodů ocitli na druhé koleji.
  To vyřešíme jen tak, že si uvědomíme, že politici nejsou „ti nahoře“, ale můžeme a musíme to být my sami."

  zdroj

 • 16

  Ing. Jana Jezberová

  ředitelka obchodní společnosti působící v oblasti zdravotnictví

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  58

  zdroj

 • 13

  Ludmila Jílková

  Mgr. Ludmila Jílková

  ředitelka Základní školy a mateřské školy Vejprnice

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  44

  Mgr. Ludmila Jílková Narodila se v Plzni od dětství žije ve Vejprnicích. Vystudovala Gymnázium v Plasích a vysokoškolské vzdělání získala na Západočeské univerzitě v Plzni v oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ. V roce 1997 nastoupila jako učitelka na Základní školuve Vejprnicích kde od roku 2018 vykovává funkci ředitelky školy. Členkou ODS je od roku 2003. V roce 2010 úspěšně kandidovala v komunálních volbách a stala se zastupitelkou obce Vejprnice. Tento post obhájila i v dalších volbách v roce 2014 i 2018. Je vdaná a má jednoho syna Davida. Volný čas tráví se svou rodinou. Práce s dětmi se jí stala zároveň koníčkem a vnímá ji jako radost a obohacení.

  zdroj

 • 10

  Marie Jílková

  Mgr. Marie Jílková

  radní MČ Brno-střed

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  KDU-ČSL

  44

  Mgr. Marii Jílkové je 43 let, zastává pozici radní pro oblast sociální a zdravotní městské části Brno-střed, to zahrnuje sociálně-právní ochranu dětí, poskytování sociální práce a poradenství a péči o sociálně potřebné. Pochází Českomoravské vrchoviny. Vystudovala na Masarykově univerzitě politologii a sociální politiku. V Brně žije téměř 15 let a vychovává zde své 2 děti. Profesně se pohybovala nejvíce ve veřejné správě, pracovala na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, pro Masarykovu univerzitu v raných fázích připravovala projekt CEITEC. Působila také na Úřadu vlády a v Senátu. Věnovala se vzdělávání a osobnostnímu rozvoji manažerů a zaměstnanců v rámci pobočky mezinárodní firmy.

  zdroj

 • 34

  Martina Jiráková

  zástupkyně vedoucího výroby

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  41

  zdroj

 • 19

  Jitka Jiránková

  operátorka

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  55

  zdroj

 • 12

  MUDr. Kateřina Jirousová, DiS.

  lékařka

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Bez politické příslušnosti

  34

  zdroj

 • 19

  Bc. Jiřina Jirová

  důchodkyně

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  64

  zdroj

 • 18

  Věra Jíšová

  recepční v hotelu

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  53

  zdroj

 • 23

  Gabriela Joslová, DiS.

  asistent pedagoga

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  49

  zdroj

 • 2

  Ing. Markéta Juchelková

  finanční ředitelka, členka představenstva Rozvojového fondu Pardubice a.s.

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  52

  zdroj

 • 12

  Lenka Jüngling

  Ing. Lenka Jüngling

  manažerka kancelářských prostor, instruktorka jógy

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  32

  Jsem z Přerova a pracuji jako occupancy planner, tedy jako plánovač kancelářských prostor. Lidé si zaslouží politiky, kteří jim přinesou důvěru v sebe sama, a tím i důvěru v náš stát. V Poslanecké sněmovně bych se zaměřila na trvale udržitelný rozvoj a s tím související zlepšení životního prostředí či podporu venkova a chudších regionů.

  zdroj

 • 25

  Eva Junková

  rozpočtář správy nemovitostí

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  41

  zdroj

 • 20

  Mgr. Veronika Jurčová

  PR, produkční v Městském divadle Zlín

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  41

  zdroj

 • 18

  Nataša Juříková

  referentka obchodu a logistiky

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  25

  zdroj

 • 17

  Jana Kabelová

  Jana Kabelová

  zastupitelka MČ Praha 6, projektantka a rozpočtářka vodohospodářských staveb

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  62

  Jsem rodačka z Valašských Klobouk. Stavební průmyslovku jsem vystudovala v Brně, v Praze bydlím od roku 1983. Profesně se celý život věnuji vystudovanému oboru – vodohospodářským stavbám. Mám praxi jako projektantka, rozpočtářka a manažerka nabídek do veřejných soutěží na zhotovitele velkých infrastrukturních staveb. V současnosti jsem i zastupitelkou městské části Praha 6. Aktivně se věnuji problematice udržitelného rozvoje města a územního plánování, transparentnosti v zadávání veřejných zakázek, hospodaření s veřejnými financemi a majetkem. V soukromí trávím čas s rodinou a vnoučaty, zahradničím s přáteli, cvičím Tai Chi a miluji procházky Prahou.

  zdroj

 • 22

  Michaela Kadlecová

  pojišťovací poradkyně

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  42

  zdroj

 • 10

  Ing. Šárka Kadlecová

  propagátorka barefoot a šátkování, projektantka

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  40

  zdroj

 • 19

  Ivana Kafková

  soukromá podnikatelka

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Strana soukromníků České republiky

  54

  zdroj

 • 4

  Bc. Vlasta Kaiserová

  ředitelka MŠ

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  58

  zdroj

 • 10

  Mgr. Petra Kalenská, Ph.D., LL.M.

  právnička, vysokoškolská učitelka, zakladatelka MNOHA SVĚTŮ v Jilemnici

  Strana zelených

  Budoucnost

  31

  Trápí mne několik věcí. Snažila jsem se zlepšovat naší společnost svou neziskovou / aktivistickou činností v rámci MNOHA SVĚTŮ v Jilemnici, Ženské (s)právy či Týdne pro klima. Stala jsem se odbornicí na lidská práva a několik let jsem pomáhala vládě zlepšovat zákony a vytvářet strategie v oblasti lidských práv, práv dítěte a rovnosti žen a mužů. Ale bez politické moci některé věci prostě nezměníte. I když vládě radíte sebevíc, pokud si vaše rady nevezme za své, nic nezmění. Aktivismus a dobrovolnictví je (či by mělo být) páteří naší společnosti, most mezi společností a politikou. Ale konečné změny v zákonech a úřadech vyžadují politickou podporu.
  Má kandidatura je tak jen dalším krokem ve snaze zlepšit naší společnost, životy lidí a pomoci ochránit naši planetu. Trápí mne mnoho témat. Řeším lidská práva (právo na tělesnou integritu, právo na vzdělání či právo na dostupné bydlení a zdravotní péči), která jsou vždy hlavním ukazatelem, zda navrhované řešení je správné či nikoli. Chci zásadně podpořit směřování České republiky k uhlíkové neutralitě. A nutné změny, které naší společnost čekají, musí řešit i nejpalčivější problémy, jako je chudoba, levná práce či zadlužení. Nemůžeme si, jako tvorové závislí na určitých planetárních podmínkách, dále dovolit spalovat uhlí, ale nemůžeme ani být bez energie nebo připravit o práci tisíce lidí a neřešit, jak nakrmí sebe nebo své nejbližší.
  Věřím, že každá a každý můžeme přispět k lepší budoucnosti, je to v našich rukách. Jenže ne všichni mají čas, podporu, energii a chuť se zabývat problémy celé společnosti. Proto jsem se rozhodla kandidovat. Mám vše a mám to teď. A pokud se mnou souhlasíte a chtěli byste se také zapojit, napište mi. Záleží na každém z nás. Ještě máme čas. Trochu.
  Kandiduji do Poslanecké sněmovny na kandidátce Strany Zelených.
  Můžete mne sledovat i na twitteru @ KalinovaP

  zdroj

 • 7

  Ing. Jana Kalinová

  učitelka na SŠ, OSVČ

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  52

  zdroj

 • 20

  Mgr. Denisa Kalmárová

  komisařka Městské policie, zastupitelka města Napajedla

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  45

  zdroj

 • 21

  Bc. Hana Kapasná

  bankéřka

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  38

  zdroj

 • 26

  Šárka Kapková

  Mgr. Šárka Kapková

  pedagožka, zastupitelka města Rychvald

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  55

  V politice aktivně působím již více než 20 let, a to na pozici zastupitele. Mám za sebou 2 období ve funkci starostky města. Baví mne stále něco vylepšovat, budovat, starat se o naše město a vytvářet podmínky pro spokojený život všech obyvatel.Kandiduji, abych své zkušenosti z komunální úrovně uplatnila i na půdě Poslanecké sněmovny. Zdá se mi, že v poslední době vrcholná politika nekoresponduje s názory obyčejných lidí, kteří nechtějí politikaření, ale konkrétní výsledky srozumitelnou formou. Navíc žen je v politice stále málo.Chci hlavně naslouchat lidem a dle nejlepšího vědomí konat. Vnést opět slušnost, uctivost, toleranci do jednání politiků. Chování, které nyní vidím na politické scéně, je potřeba nutně změnit.

  zdroj

 • 11

  Tereza Karbanová

  ředitelka kulturního centra Moving Station v Plzni

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  43

  zdroj

 • 24

  Mgr. Alžběta Karolyiová

  analytička pro sociální oblast

  Strana zelených

  Strana zelených

  34

  zdroj

 • 5

  Nikola Kassl

  Mgr. Nikola Kassl

  ekologická zemědělkyně, regionální koordinátorka výzkumného projektu

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  33

  Jsem původem Jihočeška, která ale posledních deset let žije s manželem a dvěma syny ve Valči, kde společně v ekologickém režimu chováme ovce a kozy. Přivedl mě k tomu i můj dlouhotrvajícímu zájem o ochranu přírody, ale i o problematiku vzdělávání a také o otázky spojené s nakládáním a tříděním odpadů, ve kterých jsem, přiznávám, mírně vyhraněná. Ačkoliv vím, že recyklací nic nekončí a mnohem více se mi zamlouvá myšlenka „up-cyclingu“.Dospěla jsem k názoru, že pokud chce člověk něco změnit nebo něco podpořit, musí být aktivní ve veřejném prostoru. Měl by být vděčný za příležitosti a úspěchy, které ho potkají a odnést si něco také z přešlapů a chyb, kterým se nevyhne. I když to občas nemusí být komfortní. Jako třeba při protestu proti neonacistickému pochodu Plzní, kterého jsem se účastnila a kde proti nám policie postavila vodní děla. Osud tomu ale chtěl, že jsme se zrovna tam potkali s mým budoucím manželem.Svůj aktivismus jsem ale dlouho s politikou propojovat nechtěla, ačkoliv mi Piráti byli sympatičtí. Až později jsem se účastnila akcí nebo projektů, které podporovali, poznávala některé z nich. Dodnes jsem jim vděčná za pomoc během demonstrace hnutí „Za svobodné vysoké školy“ v Plzni. Když jsme se s mým mužem odstěhovali do Valče a založili rodinu, sešla se tu tehdy skupina lidí, která se chtěla (a stále chce) aktivně podílet na rozvoji obce. Tehdy jsem si uvědomila, že se k těm, co chtěli vyplout pod vlajkou Pirátů ráda přidám. A už jsem pod ní zůstala.Jsem přesvědčená, že jakákoliv pozitivní změna je možná ve chvíli, kdy budeme chtít najít řešení, otevřeme se diskuzi a nebude nám dělat problém sdílet informace. Mrzí mě, když jsou lidé dnes právě kvůli nerovnému přístupu k informacím odsouváni na vedlejší kolej. A často se není čemu divit, náš právní řád totiž připomíná džungli, ve které se málokdo vyzná. Proto bych chtěla pomoci tomu, že dojde, alespoň v některých oblastech, k jeho zjednodušení.

  zdroj

 • 8

  Renáta Kašická

  Bc. Renáta Kašická

  radní MČ Praha 2

  ANO 2011

  ANO 2011

  43

  Členka rady uvolněná pro oblast bytové politiky

  zdroj

 • 13

  Zdena Kašparová

  Zdena Kašparová

  studentka molekulární biologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, místopředsedkyně Mladých starostů a nezávislých, skautská vedoucí

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  22

  Momentálně studuji na Univerzitě Palackého obor molekulární a buněčná biologie. Mimo studium jsem již 13 let aktivní skautkou a před třemi lety jsem převzala vedení dívčího oddílu v Šumperku. Obecně je pro mě důležité se podílet na utváření a vývoji osobností mladších generací, a právě díky skautingu se mi to daří. S hnutím STAN jsem začala spolupracovat v roce 2017, kdy jsem se podílela na založení olomoucké krajské organizace Mladých starostů a nezávislých. Od té doby jsem se aktivně zapojovala do fungování spolku a před dvěma lety jsem byla zvolena celostátní místopředsedkyní. Svůj volný čas, když mi nějaký zbývá, nejčastěji trávím s přáteli nebo cestováním. Jinak se trochu zajímám o umění a občas namaluji obraz.Chtěla bych ukázat, že i mladí lidé do politiky patří a mají v ní mít své místo. Mnozí mí vrstevníci si myslí, že politika je složitá a nedosažitelná. Já bych jim chtěla ukázat opak. Není důležité kolik vám je let, ale vůle a chuť změnit něco k lepšímu. Pro mě je důležité zanechat tuto zemi o něco lepší pro další generace, aby měli dobrý základ pro své životy.Ráda bych se zasadila o posun školství vstříc 21. století. Nepřijde mi dobré, že nás vzdělávací instituce nepřipraví na strasti, které nám skutečný život přináší. Kvalitní vzdělávání je největším předpokladem dalšího rozvoje naší země a společnosti. Mou další prioritou je určitě kladení většího důrazu na duševní zdraví žáků a studentů. Tato problematika je v rámci vzdělávání dost opomíjená a určitě je důležité se jí zabývat.

  zdroj

 • 22

  Mgr. Eva Katzerová

  referentka

  ANO 2011

  ANO 2011

  56

  zdroj

 • 13

  Ing. Mgr. Monika Kaucká Hermannová

  ekonom a právník se specializací na finanční a trestní právo

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  34

  zdroj

 • 1

  Eva Kavková

  Mgr. Eva Kavková

  ředitelka vzdělávací a poradenské organizace, lektorka, terapeutka a koučka

  Strana zelených

  Strana zelených

  45

  Eva Kavková vyrostla v rodině, kde bylo zcela normální, že táta vaří a luxuje. Tento model si s sebou odnesla i do svého manželství – s manželem se oba starají o domácnost rovným dílem.Před 20 lety založila neziskovou organizaci EKS, kde pracuje nejen jako ředitelka, ale také jako lektorka, koučka a terapeutka. Věnuje se znevýhodněným ženám, které si s obtížemi hledají práci třeba proto, že mají malé děti, nebo že jsou cizinky.Do politiky vstoupila, protože nechtěla věci jen kritizovat, ale také je aktivně měnit. Z pozice místopředsedkyně České ženské lobby roky lobbovala za zákon o zálohovaném výživném, který se před nedávnem podařilo konečně prosadit.Tématem číslo jedna je pro Evu vyrovnané zastoupení žen v rozhodovacích pozicích a odstranění platové nerovnosti mezi ženami a muži. Eva by si přála, aby naší příští prezidentkou nebo premiérkou byla žena. Už je na to nejvyšší čas! Zjistěte o Evě více: www.eva-kavkova.cz

  zdroj

 • 22

  Bc. Kateřina Kazická

  výtvarnice

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  52

  zdroj

 • 1

  Ivana Kerlesová

  Bc. Ivana Kerlesová

  jednatelka mediální agentury

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  43

  Původní profesí novinářka, nyní majitelka komunikační agentury. Věří v konzervativní hodnoty a vlastenectví. Aktivně prosazuje další rozvoj jaderné energetiky v České republice. Je zakladatelkou a předsedkyní spolku Pro dostavbu Jaderné elektrárny Temelín. Pracuje na zlepšení stavu školství, je autorkou několika projektů, které pomáhají řešit nedostatek absolventů potřebných oborů na trhu práce. 

  zdroj

 • 12

  Nela Keroušová

  květinová farmářka

  Strana zelených

  Strana zelených

  35

  zdroj

 • 27

  Zdeňka Kiowská

  zahradnice

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  44

  zdroj

 • 18

  Helena Kiselová

  Mgr. Helena Kiselová

  personalistka na rodičovské dovolené

  Strana zelených

  Strana zelených

  37

  zdroj

 • 17

  Ing. Kateřina Klimšová

  podnikatelka

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  41

  zdroj

 • 13

  Alena Klocová

  Mgr. Alena Klocová

  konzultantka rozvojových projektů

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  53

  Jsem životní optimistka s otevřenou myslí, sportovním duchem, empatií, schopností naslouchat, ochotou učit se novým věcem a čelit novým výzvám. Jsem spolehlivá, mám tah na branku, smysl pro fair play a dotahuji věci do konce. Do Poslanecké sněmovny kandiduji proto, že se chci podílet na ovlivňování dění v zemi, ve které žiji.

  zdroj

 • 8

  Lenka Knechtová

  OSVČ

  ANO 2011

  ANO 2011

  46

  zdroj

 • 2

  Klára Kocmanová

  Klára Kocmanová

  OSVČ, předsedkyně místního sdružení Pirátů

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  28

  Pocházím z Kutné Hory, kde jsem odmaturovala na Církevním Gymnáziu. Dlouhodobě se věnuji tématům sociální politiky.Dříve jsem pracovala na Krajském úřadě Středočeského kraje, poté jako provozní čokoládovny v centru Prahy a jako koordinátorka středočeských Pirátů. Podílela jsem se na úspěchu ve volbách první pirátské senátorky Adély Šípové a odešla jsem s ní pracovat do Senátu Parlamentu České republiky.V Kutné Hoře vedu místní buňku Pirátů a jsem členkou komisí rady města pro sociální politiku a pro životní prostředí. Zároveň jsem místopředsedkyní krajského sdružení Pirátů ve Středočeském kraji.Ráda čtu, vařím, hraji na baskytaru, fotografuji, běhám a jezdím na koni.Chci se zaměřit na dostupné bydlení, na zavedení zákona o podpoře v bydlení a na transformaci velkokapacitních ústavů na menší, komunitní centra a budu prosazovat změnu legislativy v oblasti domácího násilí a znásilnění. Také se chci zasadit o ochranu osobních údajů, zejména na internetu. Podpořím legislativu, která občany ochrání před plošným sběrem a zneužíváním jejich osobních biometrických údajů a dat.

  zdroj

 • 4

  Zuzana Kocumová

  Bc. Zuzana Kocumová

  sportovkyně, několikanásobná mistryně světa a Evropy ve Spartan Race, sportovní komentátorka, zastupitelka Liberce

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  42

  Bc. Zuzana KOCUMOVÁ, 41 let, Liberec sportovkyně, několikanásobná mistryně světa a Evropy ve Spartan Race, účastnice Olympijských her v běhu na lyžích, sportovní spolukomentátorka ČT, zastupitelka Liberce a Libereckého kraje
  „Od malička jsem většinu času trávila v přírodě. Doteď si pamatuji, jak jsem jako malá udělala mámě scénu, když jsme jedno odpoledne po škole zůstaly doma. Že si neuvědomuje, jak mi tím život ‚utíká mezi prsty‘. Bylo mi deset, muselo to být dost komické,“ směje se Zuzana Kocumová.
  „Když bylo méně času, tak jsme chodili do lesů kolem Liberce, víkendy jsme trávili převážně v Jizerských horách. Od té doby nevím, jestli je nazývat svým druhým, nebo prvním domovem. Venku jsme nejen chodili, ale i běhali, jezdili na kole, kajaku – až jsem se z Jizerek proběhala do České národní reprezentace v běžeckém lyžování. Díky tomu poznala mnoho krásných míst, ale nikdy se nepřestala těšit na návraty domů, do Jizerek. Ten pocit, že když nejsem doma, nevidím padat na podzim listí a promeškám první sníh v Jizerkách, tak mi utíká život, mi prostě zůstal,“ říká. „Od malička jsem navíc měla pocit, že bych měla po sobě zanechat stopu. Jako dítě spíš proto, že jsem se bála smrti a toho, že po mě nic nezbude. Čím víc jsem pobírala rozumu, tím víc se tato touha měnila v potřebu něco užitečného dělat. Když už tu máme v rámci tohoto života vyměřený čas, tak mít pocit, že byl využitý dobře,“ vysvětluje Zuzana, proč se jako mladá sportovkyně ve 21 letech zapojila do politiky. Od té doby mnohokrát obstála, i když ji to několikrát stálo funkci.
  Přesto v aktivním zapojení v politice vidí smysl stále: „Začalo to peticí proti výstavbě Plazy. Nasbírali jsme 5000 podpisů během 3 týdnů. Plaza stojí, pro mě to ale byla skvělá lekce toho, jak většina politiků funguje. Nebylo to příjemné, ale velmi přínosné. Když tehdy firma dostala stavební povolení, poslali mi pohřební kytici... Ale od úsilí věci měnit k lepšímu mě to neodradilo.“
  Zuzana se v politice věnovala sportu, zdravotnictví a vždycky bojovala proti rozkrádání veřejných prostředků. Kvůli svému nesouhlasu s nevýhodnou smlouvou, kterou kraj uzavřel s firmou BusLine byla také v roce 2014 odvolána z pozice krajské náměstkyně. O celé čtyři roky později dostala za pravdu, když policie ve velkém zatýkala lidi z vedení BusLine, dopravního podniku i politiky ze všech možných stran (shrnutí celé kauzy najdete zde).  Své odvolání ovšem proměnila v jiný životní úspěch, protože se začala věnovat závodům Spartan Race – několik měsíců po svém prvním závodu se stala mistryní světa v této náročné sportovní disciplíně, což pak ještě dvakrát zopakovala.  V posledním roce jí přibyl ještě jeden zásadní důvod k radosti: „Většinu času mi teď zabírá, a to rozhodně není stížnost, malý Tomášek. Život s ním dostal nový náboj. Ne že by předtím nebyl hezký, ale... kdo má děti, ví. Popsat se to nedá. S ním ale i z větší naléhavostí přicházejí i otázky a obavy o to, co bude. Víc přemýšlím, jak svět bude vypadat třeba za 30, 50 let. A tímto pohledem se daleko jasněji oddělují pseudohrozby od těch reálných. Je to obrovská motivace dál mluvit do věcí veřejných a snažit se s věcmi, které budou život nás i našich dětí skutečně ohrožovat, něco dělat,“ uzavírá Zuzana.

  zdroj

 • 5

  Radmila Kocúrková

  účetní

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  43

  zdroj

 • 14

  Pavlína Kodytková

  Ing. Pavlína Kodytková

  podnikatelka

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  41

  zdroj

 • 15

  Mgr. Ing. Iva Kofroňová

  vedoucí daňové kanceláře

  Strana zelených

  Strana zelených

  56

  zdroj

 • 16

  Bc. Hana Kohnová

  obchodní manažerka

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  50

  zdroj

 • 27

  Lenka Kohoutová

  Bc. Lenka Kohoutová

  ředitelka Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  53

  Lenka Kohoutová vystudovala střední zdravotnickou školu obor dětská sestra a veřejnou správu na Cevro Institutu. V roce 2007 spoluzaložila Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je doposud předsedkyní správní rady. V letech 2010–2013 byla poslankyní PSP ČR, věnovala se především sociálním tématům. Od roku 2014 vede Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, kde zajišťuje péči o více jak 170 osob s mentálním postižením. V Domově a v nadačním fondu zaměstnává více jak 140 zaměstnanců, včetně osob se zdravotním postižením. Je členkou správní rady Asociace veřejně prospěšných organizací, kde vede sekci pro zdravotní a sociální oblast. Je členkou Rosky Praha, která se zabývá pomocí pacientům s roztroušenou sklerózou. Ve volném čase se věnuje cyklistice, lyžování a cestování.

  zdroj

 • 16

  Ing. arch. Jana Kochová

  architektka

  ANO 2011

  ANO 2011

  36

  zdroj

 • 13

  Martina Kolárová

  pečovatelka o seniory

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  40

  zdroj

 • 8

  Jana Koláříková

  Bc. Jana Koláříková

  ředitelka Montessori ZŠ Fazole, freelancerka

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  35

  Pirátům pomáhám od roku 2011, členkou jsem od roku 2013.Vystudovala jsem střední pedagogickou školu, dále Teologickou fakultu JČU, a protože studium je celoživotní proces, nyní jsem studentkou řízení lidských zdrojů na VŠEM.V minulosti jsem pracovala na pozicích v managementu různých firem i neziskových organizací. Jsem specialistka na řízení lidských zdrojů se zkušenostmi ze zahraničí i z Čech, z firem i neziskových organizací. Umím pracovat s různými typy lidí a přizpůsobit se TOP managementu i v zapadlé africké vesničce. Umím nacházet funkční řešení a stavět funkční struktury nejen na zelené louce, ale i tam, kde ani tráva neroste. Momentálně pracuji jako vedoucí personálního odboru/HR ředitelka pro Českou pirátskou stranu, specializuji se na rozvojové a vzdělávací projekty, momentálně se zaměřením na politické zástupce Pirátské strany. Dále působím jako dobrovolník v ZŠ Fazole z.s, kde pomáhám s nastavováním procesů a rozvojem.

  zdroj

 • 6

  Bc. Jaroslava Komárková

  ředitelka základní umělecké školy

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  58

  zdroj

 • 32

  Mgr. Jana Konečná

  daňová poradkyně, OSVČ, podnikatelka

  Strana zelených

  Strana zelených

  58

  zdroj

 • 16

  Alžběta Koníčková

  recepční

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Bez politické příslušnosti

  32

  zdroj

 • 13

  Petra Konířová

  pracovní koordinátorka

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  33

  zdroj

 • 18

  Ing. Jana Konvičková

  OSVČ

  ANO 2011

  ANO 2011

  56

  zdroj

 • 7

  Ing. Ladislava Kopalová

  vychovatelka

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  57

  zdroj

 • 28

  Mgr. Lucie Kopecká

  dluhový poradce

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  50

  zdroj

 • 3

  Mgr. Zdenka Kopecká

  učitelka

  Strana zelených

  Strana zelených

  41

  občanské aktivity:
  Aktivně se zajímám o životní prostředí a zeleň v Sokolově a jeho okolí.
  Podporuji místní kočičí útulky.

  politika:
  Již druhé volební období jsem členkou komise odboru životního prostředí v Sokolově.

  zájmy:
  Zajímá mě zero waste, geocaching, četba a další vzdělávání. Mám ráda kreativní tvoření – např. výroba bižuterie, skládání origami.
  Baví mě procházky v přírodě, vyhledávání a navštěvování památných stromů, literatura zabývající se stromy.

  proč kandiduji za Zelené:
  Jsou jedinou stranou, která mi vyhovuje svým dlouhodobým programem a názory, snahou o lepší životní prostředí, tolerancí a snahou pomoci různě znevýhodněným skupinám.

  co vnímám jako největší problém v našem kraji:
  Těch problémů má Karlovarsko celou řadu. Ať už je to vzdělanost (máme méně než 10 % vysokoškolsky vzdělaných občanů), nedostatek zajímavých studijních a učebních oborů, nebo třeba nezaměstnanost (viz aktuální propouštění ze SU, které se řadu let stále posouvalo, a tudíž tedy ze strany kraje ani neřešilo).

  v případě úspěchu bych se ráda věnovala:
  Podpora školství, ochrana přírody a krajiny, trvale udržitelný rozvoj, nezaměstnanost.

  zdroj

 • 9

  Bc. Lenka Kopřivová

  vychovatelka

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  57

  zdroj

 • 15

  Eva Korcová

  účetní

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  63

  zdroj

 • 16

  Jitka Korečková, DiS.

  úřednice

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  54

  zdroj

 • 6

  Barbora Kořanová

  Mgr. Barbora Kořanová

  poslankyně PSP ČR

  ANO 2011

  ANO 2011

  37

  Barbora Kořanová (* 27. září 1984 Plzeň) je česká politička, podnikatelka a manažerka, od října 2017 poslankyně Poslanecké sněmovny PČR, v letech 2016 až 2018 zastupitelka městského obvodu Plzeň 2-Slovany, členka hnutí ANO 2011.Vystudovala právo a právní vědu na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni (promovala v roce 2011 a získala titul Mgr.).V letech 2009 až 2016 pracovala v rodinné firmě jako manažer prodeje.[1] Od prosince 2014 samostatně podnikala.Je členkou hnutí ANO 2011 a od ledna 2017 též místopředsedkyní oblastní organizace Plzeň-město.V komunálních volbách v roce 2014 kandidovala za hnutí do Zastupitelstva města Plzně i městského obvodu Plzeň 2-Slovany, ani v jednom případě však neuspěla.Postupně však rezignovali dva její straničtí kolegové na mandát zastupitelů městského obvodu Plzeň 2-Slovany a v lednu 2016 se tak stala zastupitelkou této části města.Působí také jako členka Výboru kontrolního Zastupitelstva města Plzně a místopředsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2-Slovany.Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2017 byla zvolena poslankyní za hnutí ANO 2011 v Plzeňském kraji, a to ze čtvrtého místa kandidátky. V komunálních volbách v roce 2018 kandidovala za hnutí ANO 2011 do Zastupitelstva města Plzeň, ale neuspěla (skončila jako první náhradnice). Nebyla zvolena ani zastupitelkou městského obvodu Plzeň 2 - Slovany.V roce 2019 byla z pozice první náhradnice po rezignaci svého kolegy uvedena do Zastupitelstva města Plzně, kde v současné době působí na pozici zastupitelky.Je předsedkyní Komise Rady města Plzně pro eGovernment.V Poslanecké sněmovně zasedá ve Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a ve Volebním výboru. Je členkou Volební komise a Stálé komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací. Ve své politické práci se věnuje především digitalizaci veřejné správy. V Poslanecké sněmovně byla navrhovatelkou zákona o právu na digitální služby, novely zákona o bankách nebo pozměňovacích návrhů, které umožní digitalizaci záznamu o dopravní nehodě či zavedou povinné zřizování datových schránek lidem, kteří využijí elektronickou identitu.Poslankyně Kořanová na sebe upozornila také svou snahou odvolat z Rady České televize radního Zdeňka Šarapatku pro jeho výroky na adresu některých politiků, které Kořanová považovala za narušení důstojnosti, kterou od člena Rady České televize vyžaduje zákon o České televizi.V dubnu 2021 se Kořanové podařilo prosadit svolání mimořádné schůze, kde byla v 1. čtení schválena novela občanského zákoníku, díky které by homosexuální páry mohly vstoupit do manželství. V květnu 2021 iniciovala další mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, kde chce řešit legislativu, týkající se sexuálního násilí. Kořanová tak reagovala na kauzu kolem bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho. Podle poslankyně by měly být zvýšeny tresty za násilné činy a upřesněna definice znásilnění.

  zdroj

 • 15

  Barbora Kosíková

  Mgr. Barbora Kosíková

  inovátorka vzdělávání nadaných dětí, administrativní pracovnice na Univerzitě Karlově

  Strana zelených

  Strana zelených

  61

  Její rodina bydlí v centru již několik generací a trápí ji, že v posledních letech se z obyvatel stávají návštěvníky turistického centra. Zelená pro jedničku se to snaží změnit, proto ji podporuje.

  zdroj

 • 14

  Ing. Renáta Kosíková

  porodní konzultant

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  33

  zdroj

 • 11

  Mgr. Kateřina Kosová

  laborantka ve zdravotnictví, zastupitelka městského obvodu Pardubice II, členka České společnosti ornitologické

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  29

  zdroj

 • 4

  Mgr. Kristýna Kosová

  místostarostka Rožnova pod Radhoštěm

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  38

  zdroj

 • 24

  Eva Kostihová

  Mgr. Eva Kostihová

  učitelka

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  52

  Její život je od narození spojen s malebným městem Kyjov. Zde chodila na základní školu i gymnázium. Celé dětství a dospívání měla zpestřeno různými organizovanými aktivitami ať už v oddíle basketbalu, nebo turistickém oddíle Kompas. Tyto zájmy jsem si i do dospělosti a přirozeně je využívá i ve svém profesním životě pedagoga. Již několik let je také členkou komise prevence kriminality a skupiny Komunitního plánování zaměřené na děti a rodiny v krizi. Do ODS vstoupila v době její „očisty“. Měla potřebu vyrovnat politické spektrum, které se začalo silně točit „doleva“.

  zdroj

 • 15

  Marie Košuličová

  finanční poradkyně

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  62

  zdroj

 • 21

  Lenka Kotková

  Lenka Kotková, DiS.

  Property Manager a zakladatelka ZŠ

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  TOP 09

  40

  Narodila se v roce 1981 ve Svitavách. Pracuje jako manažerka správy nemovitostí. Ráda se aktivně zapojuje do společenského dění a nebojí se věci měnit. I proto stála u vzniku dvou soukromých základních škol na berounsku a v jedné z nich nyní aktivně působí jako jedna z jednatelek. K tomuto projektu ji, a ostatní aktivní rodiče, přivedla touha najít pro své děti školu, která by dávala prostor pracovat s dětmi v duchu nejnovějších poznatků ve vzdělávání, radostně a se vzájemným respektem. Tyto zkušenosti ji daly zažít pocit odpovědnosti za projekt, který se dotýká mnoha rodin a pomohl jí získat zkušenosti, které jsou tolik potřebné k dotažení úspěšného projektu. Je to dobrý základ k tomu, jak začít uzdravovat celé Čechy. Tuto zkušenost a píli teď nabízí i Vám.Vystudovala veřejnou správu a díky tomu se v této oblasti dokáže orientovat. Vidí řadu možností na zefektivnění a naslouchá potřebám lidí okolo sebe. Nejdůležitější oblastí, kde by ráda podpořila vývoj vpřed, zůstává ale hlavně školství. Vidí velkou řadu pozitivních příkladů v různých českých školách a přála by si dát zažít radost ze vzdělávání ve všech táborech - žákovských, učitelských, rodičovských i prarodičovských. Vzdělání je budoucnost prosperity naší země.

  zdroj

 • 4

  Eva Kotyzová

  učitelka v mateřské škole

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  49

  zdroj

 • 12

  Karolína Koubová

  MgA. Karolína Koubová

  primátorka statutárního města Jihlava, členka Zastupitelstva Kraje Vysočina, kulturní manažerka, spoluzakladatelka divadla DIOD

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Bez politické příslušnosti

  36

  Od roku 2018 jsem primátorkou Jihlavy. Vystudovala jsem obor Divadelní manažerství na JAMU. Své manažerské dovednosti jsem systematicky rozvíjela v následném doplňujícím vzdělávání v oblasti řízení. Zahraniční zkušenosti jsem získala mimo jiné také studiem ve Finsku na Mikkeli Univerzity Of Applied Sciences, obor Business Management. Od roku 2009 jsem se věnovala prostoru divadla DIOD, pro který jsem připravila producentský záměr a které jsem od jeho otevření v roce 2011 vedla a úspěšně rozvíjela. Od roku 2014 získávám politické zkušenosti, uskupení Forum Jihlava jsem dovedla k úspěchu v komunálních volbách.

  zdroj

 • 16

  Alena Koutková

  členka Hnutí Duha Olomouc

  Strana zelených

  Strana zelených

  41

  zdroj

 • 14

  Marcela Kováčiková

  pečovatelka

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  49

  zdroj

 • 6

  Mgr. Milena Kovaříková

  expert na ochranu přírody a krajiny, zastupitelka města Brumov-Bylnice

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  63

  zdroj

 • 7

  Věra Kovářová

  Ing. Věra Kovářová

  poslankyně, překladatelka, lektorka německého jazyka

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  57

  Narodila jsem se v Praze, moje srdce ale patří Chýni, kam jsme s rodinou přestěhovali. Nebýt cesty z města – nejspíš by mě vůbec nenapadlo, kolik problémů přináší život v menších obcích. Tím se mi otevřely nové obzory a také úplně nové výzvy. A byl to právě jeden nesmyslný developerský projekt logistického centra uprostřed obce, kvůli kterému jsem vstoupila do komunální politiky. A podařilo se nám naši obec uchránit od stovek projíždějících kamionů denně.Byla jsem basketbalistkou, ekonomkou, překladatelkou, lektorkou německého jazyka, starostkou, krajskou zastupitelkou a dnes jsem již osm let poslankyní. Ke svému mandátu přistupuji se selským rozumem a snažím se přispět k řešení problémů, se kterými se sama v životě setkávám podle hesla „Vidím, slyším, řeším!“Řešení praktických problémů jsem se věnovala už jako starostka – a jestli se tehdy něčeho nedostávalo, byly to peníze. Menší obce byly z hlediska daňových příjmů diskriminované, a proto jsem se začala angažovat ve Sdružení místních samospráv, které s nespravedlivým systémem bojovalo. To byl jen krůček ke Starostům a nezávislým.V Poslanecké sněmovně chci pokračovat v práci na tématech, kterým se věnuji od svého zvolení. Jsou to témata všedního života, ale pro mě určitě nejsou všední. Zajištění dostatečných školských kapacit či uhájení existence dětských skupin, jsou cíle, které se na titulní stránky novin dostanou zřídkakdy, spokojený život si bez nich ale představit nedovedeme. Chci se zasadit také o to, aby rodiče mohli sladit svou práci s rodinným životem. Prostě prosadit užitečné změny, které pomohou vyřešit každodenní problémy, s nimiž se občané potýkají. Držím se zásady, že žádné téma, které trápí naše občany, není tak malé, aby si nezasloužilo pozornost na půdě sněmovny.Velkým tématem je doprava. O té středočeské vím mnohé, a taky vím, jak jí na celostátní úrovni pomoci. Budování obchvatů, rozšiřování regionální železniční dopravy, ale i výstavba cyklostezek – to všechno jsou aktivity, které náš krásný region posunou dál, bez státní spoluúčasti se ale neobejdou. Bez promyšlených veřejných investic se ekonomické prosperity nedočkáme.Nedočkáme se jí ani tehdy, když budou velké skupiny obyvatel stát v postavení mimo hru. A mým cílem je, aby se do hry zapojily. Nejen matky samoživitelky, ale i senioři, lidé s handicapem a další zranitelné skupiny obyvatel. Zkrátka – nikdo nesmí zůstat stranou.V životě jsem dvakrát prošla těžkou nemocí, kdy v mé uzdravení věřil málokdo. A naše země je na tom podobně: jen málokdo jí nyní dává naději. Mezi ty nemnohé, kteří věří, že se opět zvedneme, patřím i já. Dokonce si myslím, že změna je na dosah ruky. Česko restart rozhodně potřebuje!V Poslanecké sněmovně bych ráda pokračovala ve své práci v rozpočtovém výboru a i nadále se věnovala tématu udržitelnosti veřejných financí a financování obcí a krajů, důchodové reformy a kde na ni vzít peníze. I nadále chci prosazovat rovnoměrný rozvoj všech regionů co do občanské vybavenosti, přístupu ke vzdělání, dopravní obslužnosti a zajištění dostupného bydlení.

  zdroj

 • 10

  Veronika Kovářová

  Ing. arch. Veronika Kovářová

  architektka, produkční

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  39

  V současné době jsem členka Zastupitelstva Jihočeského kraje. Profesí jsem architektka, která se zaměřila na spolupráci komunálních politiků s architekty a urbanisty. Studuji doktorské studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Zpracovávám disertační práci s cílem popsat možnosti, jak zlepšit kvalitu života na venkově. Pořádám odborné exkurze pro studenty. Angažuji se v osvětě v oblasti udržitelného rozvoje a stavebnictví.Při studiích na vysoké škole jsem brigádničila jako průvodce na zámcích, doučovala matematiku a pracovala jako grafik pro komerční i nekomerční klienty. Již více než deset let organizuji Šperkařské a Řemeslné workshopy ve Volyni, tvůrčí dílny pro děti i dospělé. Nejvíce mě baví práce s dětmi a jejich vzdělávání formou her, které rovnou testuji na mých třech ratolestech. Opakovaný lockdown mě navíc inspiroval k vytvoření vzdělávacího rozcestníku zdarma přístupných online zdrojů Kde se učit?, kam soustřeďuji odkazy nejen z běžného učiva, ale i z učiva uměleckých škol, volnočasových vzdělávacích aktivit a kulturních institucí.Co chcete dokázat v politice?Jedním z mých cílů je vytvoření platformy pro aktivní spolupráci a synergii mezi odborníky z krajinné ekologie, zemědělství, lesnictví, ochrany přírody a urbanismu venkova a aplikace této platformy do strategických plánů municipalit.

  zdroj

 • 12

  Lenka Kožárová

  zaměstnanec v gastroslužbách

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Bez politické příslušnosti

  24

  zdroj

 • 20

  Bc. Táňa Krajčová

  asistentka v laboratoři

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  37

  zdroj

 • 10

  Mgr. Lenka Kramářová

  učitelka Gymnázium Zlín

  Strana zelených

  Strana zelených

  40

  zdroj

 • 15

  Mgr. Ilona Krátká

  učitelka na základní škole

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  39

  zdroj

 • 9

  Bc. Ludmila Krátká

  administrativní pracovnice

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  35

  zdroj

 • 22

  Naďa Krausová

  prodavačka

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  31

  zdroj

 • 17

  Renata Krausová

  na mateřské dovolené

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Bez politické příslušnosti

  29

  zdroj

 • 14

  Romana Krejčířová, DiS.

  fyzioterapeutka

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  43

  zdroj

 • 11

  Ing. Radka Krištofová

  tajemnice městského úřadu

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  49

  zdroj

 • 13

  Mgr. Veronika Królová, Ph.D.

  odborná asistentka Jihočeského kraje

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  40

  zdroj

 • 24

  Radka Kroupová

  daňová účetní

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Bez politické příslušnosti

  47

  zdroj

 • 5

  Jana Krumpholcová

  Ing. Jana Krumpholcová, MSc.

  učitelka, koučka, krajská zastupitelka

  Strana zelených

  Strana zelených

  41

  Dostala se do povědomí lidí jako zakladatelka místní lesní školky Nad Klenicí a jako členka petičního výboru proti výstavbě v městském parku Štěpánka, bohužel kauza kolem výstavby v místech býv. Koliby je stále živá díky vznikajícímu územnímu plánu.

  Kromě zastupitelské pozice je členkou několika komisí a výborů:

  místopředsedkyně Kontrolního výboru a Kontrolní komise
  členka Výboru pro spolupráci se Škoda Auto a.s., Okresní hospodářskou komorou
  členka Komise pro územní plánování
  členka Komise pro rozvojové strategie

  zdroj

 • 2

  Jana Krutáková

  Ing. Jana Krutáková

  poslankyně, členka zemědělského výboru a výboru pro životní prostředí

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  59

  Místní rozvoj a udržitelnost by neměly být jen volebními hesly. Pojďme se přiblížit občanům a společně vyvíjet úsilí na zlepšení prostředí, které nás obklopuje.Vystudovala jsem vodní stavby a vodní hospodářství na VUT v Brně. V tu dobu jsem však ještě netušila, že právě voda bude v budoucnosti jedno z nejpalčivějších témat naší země.V roce 1996 jsem byla zvolena do zastupitelstva Moravské Nové Vsi, později jsem se stala starostkou. Velmi vřelý vztah mám k jižní Moravě, nedokážu si představit místo, kde bych se cítila lépe. Proto mne trápí, jak na ni dopadají změny klimatu i zanedbaný místní rozvoj v podobě neudržovaných silnic, špatné dostupnosti primární zdravotní péče či nedostatečné pokrytí péčí sociální. Je třeba řešit jak odpad, kůrovce, erozi, zadržování vody v krajině, tak i zmiňovanou dopravu. Tato témata aktuálně otevírám z opozičního křesla v Poslanecké sněmovně a jsem členkou výborů pro zemědělství a životní prostředí. Zároveň předsedám podvýboru pro udržitelný rozvoj, který považuji za nejzásadnější, z mého pohledu mu však prozatím není dán prostor, jaký by si zasloužil. Mým přáním je, aby se podařilo úspěšnou praxi mnoha starostů z různých koutů naší země aplikovat na celou republiku.Stála jsem u vzniku hnutí Starostů a nezávislých. Myšlenka, že převedeme zkušenosti z komunálu do praxe v Poslanecké sněmovně, mi přijde dnes stejně aktuální jako tehdy. Asi nebudu první, kdo řekl, že starostové mají k občanům nejblíž. A stejně tak by měli mít k občanům blízko i vrcholní politici, což se bohužel u nás v praxi zatím moc neděje.

  zdroj

 • 14

  Štěpánka Křehlíková

  Mgr. Štěpánka Křehlíková, DiS.

  sociální pracovnice

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  KDU-ČSL

  35

  Mgr. Štěpánka Křehlíková, DiS. se narodila v Krnově. Žije zde se svým manželem a dvěma syny. Vystudovala magisterský obor sociální politiky a sociální práce na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Současně studovala i Vyšší odbornou školu sociální Caritas, obor charitativní a sociální práce. Po studiích pracovala v organizaci Harmonie, p.o. v Krnově s dospělými lidmi s mentálním postižením a podílela se na procesu transformace pobytové sociální služby. Během rodičovské dovolené začala působit jako vedoucí občanské poradny Lexikona, z.s. Od roku 2017 zde pracuje jako poradkyně se speciálním zaměřením na dluhovou problematiku. V Krnově je členkou Výboru pro plánování sociálních služeb, Platformy pro sociální bydlení a Komunitního plánování ve skupinách Děti, mládež, rodina a Obtížné životní situace. Chce přispět k tomu, aby KDU-ČSL budovala větší důvěru společnosti, aby dokázala oslovit a přijmout mezi sebe více mladých lidí a aby se v politice uplatnila slušnost a pravdivost na všech jejích úrovních. Nabízí zkušenosti ze sociální oblasti a dluhové problematiky, živost, pozitivní smýšlení o lidech a kultivaci politiky.

  zdroj

 • 14

  MVDr. Kateřina Křenková

  starostka obce Bartošovice

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  59

  zdroj

 • 5

  Ludmila Křivánková

  účetní, personalistka, vedoucí stravovacího provozu

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  50

  zdroj

 • 5

  Alena Křížková

  invalidní důchodce

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  55

  zdroj

 • 12

  Mgr. Hana Křížková

  pracovník obchodního a ekonomického úseku

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  32

  zdroj

 • 26

  Miroslava Křížová

  Ing. Miroslava Křížová

  pověřenec pro ochranu osobních údajů, místostarostka obce Olešná, sportovní trenérka, vědecký pracovník

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Bez politické příslušnosti

  43

  Jsem občan České republiky, jednoho ze svébytných států tvořících evropský celek. Jsem liberál, který těžce nese všechny pokusy o dušení svobody a demokracie v naší zemi. Jsem máma, které záleží na tom, jaký život budou mít její děti. Jsem člověk, který nechce jen kverulovat, ale je ochotný konat. V životě je pro mě velmi důležitá slušnost, morálka, čest a věřím ve skutečný právní stát.Do Parlamentu kandiduji pro výše zmíněné důvody a protože si myslím, že mám čím přispět. Veřejnou službu, kterou politika je a musí být, vykonávám nyní na komunální úrovni a ráda bych svůj potenciál a energii nabídla i v širším dosahu. Chci pomoci vrátit lidem víru v to, že se politika dá dělat otevřeně, lidsky a s ohledem na blaho nikoliv jedince, ale celé společnosti, a také s vědomím, že politik je člověk, který je nástrojem občanů pro výkon moci.Moc bych si přála mobilizovat potenciál naší společnosti, odstranit apatii a nedůvěru v politiku a politiky. Jako výzvu vnímám hlavně odstranění politického podnikání, obrodu naší politické scény a rozšíření spektra důvěryhodných lidí, kteří jsou ochotni a schopni pracovat pro veřejnost, dobře spravovat veřejné prostředky a vrátit kontrolu nad fungováním státu občanům. Pocházím z Rakovníka, několik let jsem žila a pracovala v Praze, ale se založením rodiny jsem se ráda vrátila do rodného kraje. Opustila jsem tím práci ve vědě, ale nelituji. V Olešné - v obci, kde jsme se usídlili - jsem postrádala určité věci, které si myslím, že má obec svým občanům zajišťovat. Kandidovala jsem tedy v roce 2018 do obecního zastupitelstva a stala jsem se místostarostkou. Je to cenná zkušenost a hlavně jsem v této práci našla veliký smysl. Věnovat energii místu, kde žiji, aplikovat zkušenosti nasbírané v předchozích letech a zužitkovat to, co se člověk "ve světě" naučil pro rozvoj svého nejbližšího okolí, považuji za rozumné a logické. Být aktivní, nesmířit se s nedobrým stavem věcí, posouvat se neustále dál, nehudrovat jen doma pod vousy, nebát se rozvířit stojaté vody, svým příkladem podněcovat i okolí alespoň k zamyšlení - to je můj způsob, jak pracovat pro veřejnost.

  zdroj

 • 36

  Petra Kubálková

  Mgr. Petra Kubálková

  manažerka v IT a marketingu, zakladatelka neziskové organizace cats2cats

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  44

  „Můžeme volit, můžeme dědit, máme právo vychovávat naše děti, máme právo studovat a dělat kariéry, legislativně jsme tzv. rovnoprávné,“ říká Petra Kubálková, aktivistka, profesionální feministka a genderová specialistka.

  zdroj

 • 5

  Mgr. Iveta Kubica Magnusková

  advokátka

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  38

  zdroj

 • 1

  Karolína Kubisková

  Ing. Karolína Kubisková

  podnikatelka

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  36

  Rodačka z Plzně, absolventka Ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, maminka tří dětí, bojovnice proti korupci. Žena, která strávila se svými malými dětmi téměř rok v policejní ochraně v programu na ochranu svědků, aby její manžel, kterému vyjádřil podporu i Nadační fond proti korupci, mohl u soudu vypovídat proti vlivným a mocným lobbistům jako je Ivo Rittig.Dnes žije se svojí rodinou na Vysočině, kde spolu s manželem podniká, provozuje rodinnou čerpací stanici v Kamenici nad Lipou a pokračuje v rámci Přísahy ve svém boji za spravedlivější Česko. Miluje historii, přírodu a zajímá se o ochranu životního prostředí.   

  zdroj

 • 16

  Jana Kubková

  důchodkyně

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  62

  zdroj

 • 14

  Jiřina Kučerová

  Mgr. Jiřina Kučerová

  ekonomka, pracovnice městského úřadu

  Strana zelených

  Strana zelených

  51

  Jiřina Kučerová z České Lípy je ředitelka příspěvkové organizace Lipý. Stojí za řadou akcí na českolipském Vodním hradě. Je předsedkyní Strany zelených v České Lípě.

  zdroj

 • 12

  Mgr. Milena Kučerová

  sociální pracovnice OSPOD - kurátor pro děti a mládež

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  48

  zdroj

 • 18

  Ing. Věra Kučerová

  důchodkyně

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  67

  zdroj

 • 4

  Zuzana Kudláčková

  Zuzana Kudláčková

  zastupitelka města České Budějovice, asistentka v Poslanecké sněmovně PČR, OSVČ

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  37

  Jako malé holce mi dědeček vyprávěl o svém dětství ve válečném pohraničí. Jeho příběhy mě učily pokoře, úctě k lidskému životu, lásce k rodině. Ale i tomu, jak krutí k sobě lidé mohou být. Hodnoty, které mi předal, mě provázejí celým životem. Jsem tak vděčná za každodenní malé radosti, za své šikovné děti i skvělého manžela, se kterým se stále dokážeme smát jako dva puberťáci. Ráda cestuji s rodinou po Česku a pozoruji rozdíly mezi regiony i lidmi. Naším nejmilovanějším místem je Šumava a pro mě osobně jsou to Novohradské hory, kde jsem trávila s turistickým oddílem značnou část dětství. Velký relax je pro mě také pečení cukroví, které provoní celý byt, a přiláká tak do kuchyně děti i manžela.Česko je úžasná země, o kterou se ale musíme starat. I proto jsem se dostala k politice. Nechtěla jsem dál sledovat politiky, jak pouze slibují, a přitom „skutek utek“. To jsem na vlastní kůži zažila mnohokrát u nás v Českých Budějovicích. Vedení města nesledovalo zájmy svých voličů, ale zpravidla své vlastní. A já viděla, že změna sama nepřijde. A pak jsem narazila na Piráty a přišla na jejich schůzku. Líbilo se mi, jak fungují. Nehrálo se tu na seniornost a nebylo potřeba si to ve straně tzv. odsedět, aby vás někdo bral vážně. Atmosféra respektu a spolupráce mě přesvědčila, že Piráti skutečně sami na sobě praktikují vizi rovné, respektující a informované společnosti.Od roku 2018 jsem zastupitelkou v Českých Budějovicích a vždy, když se podaří prosadit i malou změnu k lepšímu, cítím obrovskou radost. Svůj lidský přístup bych chtěla přinést i do Sněmovny. Mým snem je podílet se na změně politiky z likvidační a prospěchářské na respektující, praktickou a humanistickou sílu. Věřím, že respekt si v naší společnosti zaslouží každý jedinec. Přitom třeba právě na ohrožené skupiny obyvatel se často zapomíná, to chci napravit.

  zdroj

 • 16

  Andrea Kuchtová

  jednatelka společnosti

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  30

  zdroj

 • 1

  Dana Kuchtová

  Mgr. Dana Kuchtová

  ředitelka dětského domova

  Strana zelených

  Strana zelených

  60

  Ochranu životního prostředí začala Dana Kuchtová aktivně prosazovat v neziskové organizaci Jihočeské matky a na základě této zkušenosti odešla toto téma prosazovat i do politiky. Mezi její hlavní oblasti zájmu patří školství, sociální oblast a jaderná energetika. Dana za svůj politický úspěch vnímá prosazení zastavení výstavby dalších jaderných bloků tehdejší vládou. Mezi další úspěchy řadí prosazení ekologické výchovy do škol či zrušení tzv. postupových zkoušek na víceletých gymnáziích.Ve volném čase se věnuje tlumočení německého jazyka, literatuře, hudbě a užívá si života ve svém milovaném Českém Krumlově.Ráda by přispěla k tomu, aby v naší zemi začali vládnout lidé, kteří se zodpovědně starají nejen o vlastní kapsu, ale také o životní prostředí. Podle Dany je důležité mít politiky, kteří myslí nejen na sebe, ale především na další generace.

  zdroj

 • 12

  Kateřina Kuchtová

  studentka Akademie výtvarných umění v Praze

  Strana zelených

  Strana zelených

  22

  V Českokrumlovském deníku byl zveřejněn článek o nejmladších kandidátkách a kandidátech ve volbách do Poslanecké sněmovny 2021. Mezi nejmladší kandidátky patří i Kateřina Kuchtová, kandidátka za Zelené, která v článku říká:
  Prioritou je řešení klimatické krize
  Kateřina Kuchtová, 22 let, studentka Akademie výtvarných umění v Praze, Český Krumlov, členka Zelení. Za Zelené kandiduje teprve dvaadvacetiletá Kateřina Kuchtová z Českého Krumlova. Studentka Akademie výtvarných umění v Praze svou účast ve volbách považuje za nezbytnou. „Nikdo jiný, než Zelení nemá řešení klimatické krize na prvním místě. Klimatická krize totiž není samostatné téma, které by stálo vedle důchodové reformy, daní, školství nebo čehokoliv jiného. Je to krize celého systému,“ upozornila.
  V Zelených podle ní vědí, že při tvoření nového systému se nesmí na nikoho zapomenout. „Myslíme na další generace, aby se nemusely bát přírodních pohrom. Myslíme raději na samoživitelky, na zadlužené, na malé podnikatele a podnikatelky než na lákání zahraničních firem na levnou pracovní sílu. Myslíme raději na udržitelnou ekonomiku a spravedlivou transformaci v regionech, kde byl tradiční průmysl a těžba než na státní dotování megalomanských fosilních projektů,“ popsala Kateřina Kuchtová. Budoucnost totiž podle ní může být jen zelená nebo žádná. „Máme volební potenciál sedm procent, což je devět křesel ve sněmovně. Pokud váháte, jděte volit Zelené. Já to udělám,“ apeluje na Jihočechy.

  zdroj

 • 7

  Alena Kukrechtová

  Mgr. Alena Kukrechtová

  místostarostka města

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  58

  Mgr. Alena Kukrechtová Stejně tak jako převážná většina jejích předků se narodila a žije v Humpolci. Je vdaná, s manželem má dvě děti a dvě vnoučata. Je učitelka, výchově a vzdělávání dětí se věnuje 35 let, posledních deset let pracuje jako zástupkyně ředitele ZŠ Hálkova. Její velkou zálibou je sport, malování a četba. Několik volebních období pracovala v Komisi školství, kultury a sportu, poslední volební období také jako zastupitelka a radní města. Ráda by získané zkušenosti spojené s poznatky z jejího zaměstnání nadále využívala pro další rozvoj Humpolce a dále podporovala všechny formy vzdělávání, kvalitní, pestré a dlouhodobé volnočasové aktivity, což je nezbytné nejen pro spokojený život občanů, ale také jako prevence rizikového chování zejména mladé generace.

  zdroj

 • 34

  doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D.

  docentka filologie na MU, byzantoložka

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  45

  zdroj

 • 2

  Barbora Kulichová

  Ing. Barbora Kulichová, DiS.

  učitelka v ZUŠ, koordinátorka sociálních sítí

  Strana zelených

  Strana zelených

  27

  zdroj

 • 12

  Bc. Jana Kumberová, DiS.

  sociální pracovnice

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Bez politické příslušnosti

  39

  zdroj

 • 35

  Zdeňka Kupcová

  Zdeňka Kupcová

  specialistka informačního centra ve zdravotní pojišťovně

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  46

  Jsem empatická, komunikativní žena s vyzrálým pohledem na život. Držím se toho, že veškerá nedorozumění vznikají z nedostatku upřímné komunikace mezi lidmi, proto jsem otevřená ke komunikaci a naslouchání potřebám druhých. V práci ke všemu, co dělám, přistupuji s veškerou zodpovědností. Mám ráda čestnost a slušnost.Kandiduji, abych dodala odvahu i jiným ženám k aktivnějšímu vstupu do politiky, také chci být oporou a pomocí čelním kandidátům. Chci prosazovat pirátský program.Přeji si nastolení transparentní politiky bez trafik, zlatých padáků, bez prostoru pro korupci a chci spolupracovat na zodpovědném a spolehlivém vedení státu, v němž žiji. Důležitá je pro mne dostupnost zdravotní péče, udržení a rozvíjení veřejného zdravotnictví a nedovolit jeho vytunelování.

  zdroj

 • 34

  Bc. Jiřina Kurandová

  zdravotní sestra

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  61

  zdroj

 • 2

  Ing. Zida Kůsová

  produktový manažer ve stavebnictví

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  40

  zdroj

 • 12

  Renata Kutina Vášová

  Mgr. Renata Kutina Vášová

  fundraiserka v Hospici sv. Štěpána

  Strana zelených

  Strana zelených

  43

  Zaměstnání: fundraiser Hospic sv. Štěpána

  Proč kandiduji: Pokud chci něco ve svém okolí změnit, je třeba se aktivně zapojovat do aktivit a pozic, ze kterých mohu tyto změny ovlivňovat. Otevřenost, transparentnost, diskuse a rozvoj občanské společnosti, solidarity, aktivismu a komunit – tam bychom měli město směřovat.

  Další informace: Narodila jsem se v Litoměřicích. Po zakončení studia na Filozofické fakultě UP v Olomouci jsem nastoupila jako vedoucí kina Máj v Litoměřicích. Po rodičovské dovolené jsem se stala součástí spolku Činoherák Ústí, po jeho transformaci jsem dostala na starosti obchodní oddělení příspěvkové organizace Činoherní studio v Ústí nad Labem. V listopadu 2017 jsem nastoupila na pozici fundraiser do Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích. Od roku 2003 působím v litoměřickém spolku Kinoklub Ostrov, který pořádá řadu kulturních aktivit, hlavně na Střeleckém ostrově. Od roku 2014 jsme členkou kulturní komise města Litoměřice.

  Mám dva kluky (6 a 8 let), se kterýma si užiju zábavy víc než dost. Ráda výletuju, chodím do kina a čtu, když je čas. Za Stranu zelených jsem kandidovala v komunálních volbách a krajských volbách. I před tím byla Strana zelených pro mě jedinou přijatelnou volbou.

  zdroj

 • 20

  Marie Kůtová

  učitelka v MŠ

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  44

  zdroj

 • 29

  Lucie Kvapilová

  Lucie Kvapilová

  event marketing (OSVČ)

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Svobodní

  34

  "Ahoj. Jmenuji se Lucie Kvapilová, jsem účetní od roku 2005 a kompletně licencovaný poradce ČNB. Finanční poradce pod OK Klient, a.s. Skupina Grand Asset Management. Naleznete zde informace k produktům a celkově k novinkám na finančním trhu.", o sobě uvedla Lucie na jejím profilu na Facebooku.

  zdroj

 • 17

  Pavla Kvapilová

  Ing. Pavla Kvapilová

  ekonomka

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  51

  Ing. Pavla Kvapilová se narodila v Pardubicích roku 1970. Vystudovala Pardubickou univerzitu v oboru ekonomicko-správním. V oboru ekonomie začala pracovat již při studiu, jako asistentka auditora pro společnost AUDISA service s. r. o. V této společnosti se v prosinci roku 2007 stala partnerem a jednatelkou. Členkou ODS je od roku 2018. Za dobu svého členství byla zvolena do dozorčí rady Centra pro otevřenou kulturu a do finančního výboru Městské části Pardubice 3. Ve svém volném čase se již 10. rokem věnuje zájmově sportovnímu oddílu LO TJ TESLA Pardubice. Sport a kultura jsou jí velmi blízké. Se svými 3 dětmi často navštěvuje koncerty, sportuje a cestuje. Hovoří anglicky, německy a česky.

  zdroj

 • 21

  Tereza Kvitová

  Bc. Tereza Kvitová

  výtvarnice, historička

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  35

  Narodila jsem se a vyrůstala v pražském Nuselském údolí a toto prostředí formovalo mou lásku k divadlu a historii. Po studiu na Střední odborné škole pro administrativu EU jsem si odskočila na pár let do Brna kde jsem studovala obor Pomocné vědy historické na Filozofické fakultě.Po absolvování jsem strávila necelé dva roky v Marseilles a v Barceloně jako au-pair. Tyto pobyty mne velmi obohatily a já získala dobrý přehled o životě v západní Evropě.Jsem velmi pracovitý člověk a ráda se učím nové věci a tak jsem prošla několika profesemi, byla jsem učitelkou v mateřské i základní škole, knihovnicí, průvodkyní i provozní vinotéky.V pirátské straně jsem od roku 2020 předsedkyní Kolínského sdružení a od letošního roku také předsedkyní krajského expertního týmu pro kulturu a cestovní ruch. Jsem také členkou Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Středočeského kraje.Před dvěma lety jsem se s rodinou přestěhovala do Vinařic u Týnce nad Labem, kde rekonstruujeme starší dům. S našimi sousedy jsme založili okrašlovací spolek a pokud to epidemiologická situace dovoluje, snažíme se o udržování tradic a obnovu kulturního života v naší vsi.V současné době pracuji ve svém malém výtvarném atelieru a také se snažím o návrat ke svému původnímu oboru.

  zdroj

 • 4

  Mgr. Bc. Eva Kyjovská, MBA

  ředitelka MŠ

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  52

  zdroj

 • 13

  Ing. Alena Kykal Csöszová

  lektorka jógy a ženského seberozvoje, grafička a webdesignerka, členka kontrolního výboru MO Plzeň 3

  Strana zelených

  Strana zelených

  30

  zdroj

 • 5

  Jitka Kylišová

  Bc. Jitka Kylišová

  sociální pracovnice, členka Zastupitelstva Plzeňského kraje, předsedkyně Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje

  Strana zelených

  Strana zelených

  48

  zdroj

 • 27

  Mgr. Ivana Kysilková

  učitelka, zastupitelka města

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Bez politické příslušnosti

  54

  zdroj

 • 14

  Mgr. Lenka Labudová

  vedoucí a sociální pracovnice

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Bez politické příslušnosti

  55

  zdroj

 • 7

  Kateřina Lacková

  MUDr. Kateřina Lacková

  lékařka

  Strana zelených

  Strana zelených

  51

  zdroj

 • 22

  Ing. Jana Lagová

  pracovnice v sociálních službách

  Strana zelených

  Strana zelených

  37

  zdroj

 • 8

  Mgr. Dita Landová

  učitelka, lektorka, terapeutka

  Strana zelených

  Strana zelených

  43

  zdroj

 • 33

  Miluše Lángová

  knihovnice

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  63

  zdroj

 • 6

  Ing. Marie Langová

  nákupčí, administrátorka projektů

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  32

  zdroj

 • 2

  Helena Langšádlová

  Mgr. Helena Langšádlová

  poslankyně PČR

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  TOP 09

  57

  Poslankyní byla Helena Langšádlová zvolena v říjnu 2017, v říjnu 2013 a v květnu 2010. Ve Sněmovně působila jako místopředsedkyně rozpočtového výboru a členka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zároveň pracovala jako předsedkyně stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti a předsedkyně podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy. Rovněž byla členkou podvýboru pro územní rozvoj a financování veřejné správy. Působila též jako místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti, byla členkou petičního výboru a předsedkyní podvýboru pro migraci a azylovou politiku. V letech 2009 až 2017 byla předsedkyní středočeské organizace TOP 09. Od roku 2009 se stala členkou výkonného výboru. Roku 2011 a opětovně v roce 2015 byla zvolena místopředsedkyní TOP 09. Narodila se 14. října 1963 v Praze. Nyní žije v Černošicích. Vystudovala střední průmyslovou školu stavební, obor vodohospodářské stavby. V letech 2004 až 2008 se věnovala bakalářskému studiu na Vysoké škole politických a společenských věd v oboru politologie. V roce 2010 absolvovala studium v oboru politologie a politika v mezinárodních vztazích na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. V letech 1984 až 1986 pracovala jako stavební technik na odboru výstavby a územního plánování Prahy-západ, v letech 1986 až 1990 byla na mateřské dovolené. Následně v letech 1990 až 1998 provozovala penzion. V období let 1998 až 2006 vykonávala funkci starostky města Černošice, v letech 2006 až 2010 zde působila ve funkci místostarostky. V letech 2000 až 2008 a v letech 2012 až 2013 byla krajskou zastupitelkou. Od roku 2004 do roku 2010 působila jako členka výboru regionů EU. Od roku 2010 byla zvolena poslankyní PČR. V letech 2010 až 2013 působila jako místopředsedkyně rozpočtového výboru, členka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jako předsedkyně stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti a předsedkyně podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy. Rovněž byla členkou podvýboru pro územní rozvoj a financování veřejné správy a členkou meziparlamentní skupiny ČR – Severské státy. Od roku 2013 do roku 2017 působila jako místopředsedkyně ve výboru pro evropské záležitosti a od roku 2014 byla členkou podvýboru pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci. V roce 2014 se stala členkou meziparlamentní skupiny ČR – Izrael a ČR – Spojené státy americké. V roce 2015 byla zvolená předsedkyní podvýboru pro migraci a azylovou politiku. Od roku 2016 byla také členkou petičního výboru. Od roku 2017 jsem členkou hospodářského výboru, výboru pro evropské záležitosti, stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, stálé komise pro Ústavu České republiky a stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO. Od roku 2018 se stala předsedkyní podvýboru pro migraci a azylovou politiku a členkou podvýboru pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci. V roce 2009 se stala členkou výkonného výboru TOP 09. V letech 2009–2017 byla předsedkyní středočeské organizace TOP 09 a v letech 2011–2017 byla místopředsedkyní TOP 09. Je vdaná a má dva dospělé syny. Hovoří anglicky a rusky. Zajímá se o historii a kulturu. Ráda relaxuje prací na zahradě, má ráda aquaerobic a hraje scrables.

  zdroj

 • 12

  Bc. Marta Lanšperková

  ekonom

  ANO 2011

  ANO 2011

  42

  zdroj

 • 29

  Markéta Lányi

  OSVČ

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  46

  zdroj

 • 1

  Blanka Lednická

  Bc. Blanka Lednická

  podnikatelka v oboru Genealogie, zastupitelka Kraje Vysočina, předsedkyně komise pro životní prostředí

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  40

  Vysočina je můj domov. Pochází odtud více než čtvrtina mých předků, a kdykoli jsem Vysočinu navštívila, měla jsem pocit, že se vracím domů. Dnes tu vychovávám své čtyři děti, které i mimo koronavirovou pandemii vzděláváme doma. Taky tu dvanáctým rokem podnikám v tvorbě rodokmenů, o kterých jsem před osmi lety napsala i dnes stále hojně prodávanou knihu. Zabývám se ochranou zdejší přírody a permakulturou. Jsem krajskou zastupitelkou a v neposlední řadě také vášnivou motorkářkou, turistkou, čtenářkou, zahradnicí a nadšenou ornitoložkou.Vždycky jsem byla citlivá na to, co se v našem okolí děje. Už v devatenácti letech jsem se zúčastnila iniciativy Děkujeme, odejděte! a po příchodu na Vysočinu jsem se téměř ihned začala zajímat o dění na komunální úrovni. Před dvěma lety jsem pak spojila své síly s Piráty, aby se nám povedlo nejen na Vysočině dostat do vedení našeho kraje a zlepšit v něm život obyvatel. Proč zrovna s Piráty? Protože jsou mi nejblíže, co se týká myšlenek, programu i přístupu. Máme neskutečné množství zajímavých a inspirativních lidí, zároveň skvělý prostor pro tříbení názorů, hledání kompromisu, diskuse o nejrůznějších tématech.I tyto diskuse mě postupně utvrzují v tom, že politik nemusí nutně řešit pouze velká témata. Neměli bychom přehlížet ani maličkosti, které často dovedou řadu věcí změnit. A také bychom se měli na problémy snažit dívat z různých úhlů. I díky své profesi, ve které se věnuji pátrání po předcích, se snažím okolí ukazovat, že se musíme naučit o krajinu zase starat tak, aby byla pestrou a živou mozaikou polí, luk a lesů. A jiný pohled bych v otázkách ochrany přírody ráda přinesla i do Sněmovny. Je to velké sousto, ale doufám, že se smýšlení lidí o tom, proč je potřeba přírodu a krajinu kolem nás chránit, povede posunout.

  zdroj

 • 5

  Jitka Legátová Bártů

  administrativní pracovnice

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  60

  zdroj

 • 12

  Ing. Helena Leisztner

  výtvarnice

  ANO 2011

  ANO 2011

  65

  zdroj

 • 1

  Ing. Vladimíra Lesenská

  ředitelka kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR, stavební inženýrka

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  57

  zdroj

 • 18

  Karolína Lev

  finanční specialista

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  28

  zdroj

 • 7

  Jarmila Levko

  Ing. Jarmila Levko

  ředitelka Divadla F. X. Šaldy, zastupitelka města Liberce

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Starostové pro Liberecký kraj

  52

  Jsem taková normální ženská, ani mladá ani stará. Věčná optimistka, máma dvou dětí, která miluje divadlo a cestování a která má pro strach uděláno.Proč kandidujete do Poslanecké sněmovny?Protože se mi zdá, že řada našich zákonodárců je čím dál více odtržena do reality běžného života. Vzniká množství zákonů a novel, která život obcím i jednotlivcům komplikují, místo aby pomáhaly. Výsledkem je i velká nedůvěra lidí v politiku. Jsem přesvědčená, že se to dá zlepšit!Co chcete dokázat v politice?Chci se zasadit o to, abychom se trochu „odstátnili“. Aby více pravomocí (i finančních prostředků) putovalo do krajů a obcí. Zásadní je rozpočtové určení daní. Samozřejmě mým srdečním tématem je kultura, ta nesmí být na chvostu politické pozornosti. A také bych si přála, aby se obecně zlepšil kredit politiky a lidé nám více důvěřovali. Správa věcí veřejných je poslání, není to totéž jako řídit firmu. Až toto bude mít každý politik na paměti, důvěra lidí se postupně vrátí.

  zdroj

 • 30

  Andrea Ligocká

  Andrea Ligocká

  senior účetní, zastupitelka obce, jednatelka společnosti, jednatelka hasičů

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  39

  Od narození žiji v nejvýchodnější obci Bukovec. 10 let pracuji jako senior účetní v automobilovém průmyslu. Mimo to zodpovídám a věnuji se chodu ve společnosti Technické služby Bukovec jako jednatelka. První volební období vykonávám funkci zastupitele, jsem předsedkyně finančního výboru.Nemám ráda, když někdo slibuje a neplní to, co slíbil voličům. Myslím si, že každý akční člověk v této těžké době chce něco změnit pro své voliče, nebo se přičinit, aby byl jejich život jednodušší a spokojenější.Nejsem typ člověka, který míří hned na vrchol. Jsem zastánce: „Nejdřív práce, potom koláče!“ a taky „Když můžu, tak pomoc z mé strany je vždy na místě!“

  zdroj

 • 15

  Lenka Likeová

  Ing. Bc. Lenka Likeová

  zástupkyně ředitele Gymnázia a Střední odborné školy Rokycany

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  49

  Ing. Bc. Lenka Likeová Narodila se v Hořovicích v letech 1986 až 1990 vystudovala gymnázium v Rokycanech. Vysokoškolské vzdělání získala na Západočeské univerzitě v Plzni v oboru technická ekologie. Učitelství odborných předmětů vystudovala na Masarykově ústavu vyšších studií při ČVUT v Praze. Vyučovala na základní škole matematiku a fyziku na Střední odborné škole v Rokycanech odborné předměty elektro automatizaci a programování PLC na SOUE v Plzni elektroniku mikroprocesorovou techniku a automatizaci od roku 2018 je zástupkyní Gymnázia a SOŠ v Rokycanech. Byla projektovou manažerkou projektu "Modernizace odborných učeben Gymnázia a SOŠ Rokycany" dělala školního metodika ICT a lektora v projektu "Podpora digitálních kompetencí pedagogů v Plzeňském kraji" v současné době je projektovou manažerkou a metodikem aktivit v projektu "Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji". Do ODS vstoupila v roce 2013. Žije s partnerem má dospělá dvojčata a syna na základní škole. Mezi její koníčky patří běh na dlouhé tratě rodinné výlety procházky se psem a horská turistika.

  zdroj

 • 5

  Martina Lisová

  Mgr. Martina Lisová

  starostka městyse

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  TOP 09

  37

  Mgr. Martina Lisová se narodila v roce 1983. Od narození žije ve Větrném Jeníkově. Vystudovala Střední hotelovou školu Světlá ve Velkém Meziříčí. Po maturitě odjela na 16 měsíců do švýcarské Ženevy, kde studovala francouzský jazyk a absolvovala jazykovou zkoušku Diplôme de langue française de l’Alliance française. Po návratu úspěšně vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor učitelství francouzského a německého jazyka. Po studiu VŠ se jí narodily dvě děti a už během rodičovské dovolené nastoupila jako učitelka na Základní školu O. Březiny v Jihlavě. V roce 2010 byla zvolena zastupitelkou městyse Větrný Jeníkov a také koordinátorkou tamní Komunitní školy. Od roku 2014 je starostkou městyse. V roce 2018 přesvědčivě svůj mandát obhájila a to současně s narozením třetího dítěte. Na podzim roku 2020 kandidovala v krajských volbách na Vysočině. Je předsedkyní kontrolního výboru Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko a členkou strany TOP 09. Poslední roky se věnuje především obci, ve které žije a své rodině. Je vdaná, hovoří francouzsky a německy. Mezi její největší záliby patří kultura, především divadlo, ale také literatura. Je matkou kouzelné jeníkovské knihovny, která se stala Knihovnou roku 2019.

  zdroj

 • 18

  Mgr. Lenka Literová

  učitelka na základní škole

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  46

  zdroj

 • 21

  Gabriela Lněničková

  Ing. Gabriela Lněničková, MBA

  projektová manažerka, ekonomka

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  42

  Pocházím z Třeboně, v Praze žiji od roku 1997. Vystudovala jsem obor mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zúčastnila jsem se také studijních pobytů v Rakousku a Švédsku. Poté jsem absolvovala MBA program na Anglo-American University. V letech 2005-2019 jsem pracovala pro švédskou organizaci se zaměřením na rozvoj obchodní spolupráce. Od listopadu 2018 zastávám funkci radní městské části Praha-Suchdol a od dubna 2019 jsem manažerkou evropského projektu SMACKER se zaměřením na udržitelnou mobilitu. V rámci svých politických a odborných aktivit se zabývám především problematikou dopravy, životního prostředí a územního rozvoje. Zajímavostí je, že jsem mezinárodní mistryní v šachu. V roce 1997 jsem vyhrála Mistrovství ČR v kategorii žen a juniorek a v následujících letech získala jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile. Reprezentovala jsem Českou republiku na světových a evropských šampionátech mládeže, mezinárodních turnajích a na šachové olympiádě v Rusku. Jsem členkou rady neziskové organizace Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu www.rozumnadoprava.cz

  zdroj

 • 16

  Mgr. Jaromíra Lónová

  ředitelka školy

  ANO 2011

  ANO 2011

  59

  zdroj

 • 31

  Simona Luftová

  Mgr. Simona Luftová

  středoškolská učitelka, projektová manažerka, zastupitelka Středočeského kraje

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  48

  Jsem krajskou zastupitelkou ve Středočeském kraji a místopředsedkyní Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a druhou místopředsedkyní zastupitelského klubu. Současně jsem také první místopředsedkyní místního sdružení Příbram. Zastupuji Piráty v Kontrolním výboru, v Komisi pro vzdělávání a školství a Zahraniční komisi v mé domovské Příbrami. Jsem členkou krajského expertního týmu pro oblast vzdělávání. V roce 2020 jsem za Piráty kandidovala do Senátu na Příbramsku.Jako dítě jsem emigrovala s rodiči do Rakouska a následně do Jihoafrické republiky, kde jsem vystudovala soukromou dívčí církevní školu (Convent of St. Agnes, Welkom). V roce 1992 jsem se vrátila do ČSFR a nastoupila na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde jsem studovala anglistiku-amerikanistiku a politologii. Během studia jsem absolvovala dvě studijní stáže v USA na Suffolk University v Bostonu, kde jsem se věnovala americkým studiím. Vystudovala jsem Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, kde jsem získala magisterský titul v oboru Politologie. O několik let později jsem absolvovala rozšiřující studium pedagogiky a didaktiky AJ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.V současné době pracuji přes 10 let jako středoškolská učitelka a také píšu a koordinuji mezinárodní vzdělávací projekty pro studenty a učitele v rámci programu Erasmus+. Na těchto projektech spolupracuji s učiteli a řediteli z různých zemí. Díky této spolupráci jsem získala přehled o vzdělávání a vzdělávacích systémech v celé řadě zemí EU.Mám zkušenosti z oblasti projektového řízení, vedení týmů na místní a mezinárodní úrovni. Zajímám se o inovativní směry a moderní trendy ve vzdělávání a jedním z mých cílů je podpora modernizace vzdělávacího systému u nás. Jsem členkou Učitelské platformy. Důležitá jsou pro mě také témata, která se týkají životního prostředí, nakládání s odpady, dětských exekucí a lidská práva.V minulosti jsem pracovala jako asistentka poslance, tlumočnice, lektorka, asistentka právníků a marketingová koordinátorka pro mezinárodní firmy. Angažuji se v místním sdružení na ochranu městské zeleně. Jsem vdaná a mám tři děti a moje rodina je pro mě velmi důležitá. Velmi ráda cestuji a poznávám nové zajímavé lidi a místa.

  zdroj

 • 20

  Iva Lukašáková

  kontrolorka kvality

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  50

  zdroj

 • 28

  Helena Lukešová

  zastupitelka MČ Praha 18

  ANO 2011

  ANO 2011

  53

  zdroj

 • 14

  Mgr. Pavla Lukešová

  zastupitelka MČ Brno-střed, kulturní manažerka

  Strana zelených

  Strana zelených

  35

  zdroj

 • 9

  Daniela Lusková

  Ing. Daniela Lusková, MPA

  ředitelka domova pro seniory

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  48

  Ing. Daniela Lusková, MPA, je ředitelkou Domova U Biřičky, poskytovatele pobytové sociální služby pro seniory. V Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR je viceprezidentkou pro kvalitu sociálních služeb. V oblasti sociálních věcí pracuje od roku 1993. Byla sociální pracovnicí a manažerkou ve veřejné správě i neziskovém sektoru. Působila ve vedoucí pozici na MPSV. Během své praxe se věnovala sociálně právní ochraně dětí, péči o seniory i dalším okruhům sociálních věcí. Vykonává koncepční, metodickou, publikační, lektorskou a projektovou činnost pro sociální služby. Domov U Biřičky a lidé v něm jsou pro ni vysloveně srdeční záležitostí. Celý život bydlí v Chlumci nad Cidlinou, je vdaná, má dceru záchranářku a nejšikovnější vnouče na světě. Ve volném čase rekreačně jezdí na kole a plave, vaří dětem a vnoučkovi, šije a plete.

  zdroj

 • 1

  Ivana Mádlová

  PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA

  ředitelka Alzheimer home

  ANO 2011

  ANO 2011

  55

  Ivana Mádlová, rozená Správková, (* 31. března 1966 Sokolov) je česká politička, vysokoškolská pedagožka, všeobecná sestra a ekonomka, v roce 2016 krátce zastupitelka Plzeňského kraje, v letech 2014 až 2021 zastupitelka města Plzeň, od roku 2014 zastupitelka městského obvodu Plzeň 1 (v letech 2014 až 2018 také 1. místostarostka městského obvodu), členka hnutí ANO 2011. Je ředitelkou ALZHEIMER HOME Modřany.

  zdroj

 • 11

  Kristina Machačíková, DiS.

  houslistka/hudebnice (toho času na rodičovské dovolené)

  Strana zelených

  Strana zelených

  29

  zdroj

 • 12

  Vladimíra Machalová

  Mgr. Vladimíra Machalová

  kunsthistorička

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  53

  Jsem žena se spoustou životních zkušeností. Miluji vše dobré, krásné a ušlechtilé. Umím se postavit zlu a bezpráví. Nesnáším kýč a přetvářku.Chci být jasným a silným hlasem těch, kteří zastávají hodnoty našeho hnutí v našem kraji na celostátní úrovni. K tomu hodlám využít především svých organizačních a rétorických schopností.Chci dokázat, že politika sama o sobě není „svinstvo“, nejde v ní o „koryta“ a peníze. Pokusím se přispět k tomu, aby se do ní vrátila slušnost, zodpovědnost a především ryzí demokratické principy.

  zdroj

 • 11

  Eva Machová

  pracovnice obchodního provozu

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Bez politické příslušnosti

  39

  zdroj

 • 7

  Eva Machová

  Mgr. Eva Machová

  ředitelka domova pro seniory v Pavlovicích u Přerova, ambasadorka dobrovolných hasičů

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  64

  Jsem ředitelkou domova pro seniory v Pavlovicích  u Přerova. Bydlím v Olomouci, mám zde rodinu a přátele. Od roku 2020 jsem členkou Komise pro rodinu a sociální záležitosti Olomouckého kraje. Mám zkušenosti z oblasti sociálně zdravotní a byla jsem také úřednicí na městském a krajském úřadě. Také mám zkušenosti z komunální politiky ve městě Olomouci. Rozhodla jsem se kandidovat do Poslanecké sněmovny zejména z těchto důvodů: chtěla bych se spolupodílet na nastavení změn v oblasti sociální, zejména v oblasti sociálních služeb, která je mi blízká z praxe. Další oblastí je ochrana obyvatel. V Olomouci jsem se od roku 1997 podílela na nastavení a zajištění bezpečnosti obyvatel v případě mimořádných situací.Chci se podílet nejen na změně právních předpisů, které pomohou nastartovat naši ekonomiku a další oblasti, ale především vrátit důvěru v řízení našeho státu.

  zdroj

 • 1

  Zuzana Majerová Zahradníková

  Zuzana Majerová Zahradníková

  poslankyně PS PČR, učitelka, překladatelka

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  49

  Říkají o mně, že mám nadstandardně zbytnělé dvě vlastnosti – smysl pro spravedlnost a paličatost. Když ODS v roce 2019 naprosto nespravedlivě vyloučila Václava Klause mladšího, zdaleka ne všichni v poslaneckém klubu s tím souhlasili. Já jediná se ale Václava nahlas zastala. Byla to pro mě poslední kapka k odchodu. Dál už to znáte. Založili jsme spolu Trikoloru, ve které jsem byla po dva roky první místopředsedkyní. A teď, když Vaškovi došla energie, jsem převzala štafetu předsedkyně. Jsem prostě paličatá a někdo ten náš skvělý projekt musí dotáhnout do cíle., S politikou jsem se poprvé vážně potkala v listopadu 1989 jako členka stávkového výboru na gymnáziu v Olomouci. Bylo mi 17 let. Opravdový politický dres jsem ale oblékla až v roce 2009, když jsem vstoupila do ODS. Právě v jejích barvách jsem v roce 2017 také kandidovala do poslanecké sněmovny. Vzala jsem to opravdu vážně, ostatně jinak to ani neumím, a díky kroužkování jsem z nevolitelného místa přeskákala až na to první a usedla do poslanecké lavice. Někteří mi to dodnes neodpustili.Studovala jsem dvě vysoké školy, ale diplom nemám. Vždy těsně před cílem mi do toho něco vlezlo. V roce 1993 manželství a odchod do Kanady, v roce 2017 politika. Miluju angličtinu, která se mi na dlouhá léta stala profesí. Měla jsem soukromou jazykovou školu, překládala, tlumočila a angličtinu jsem učila rovněž na základní škole.Narodila jsem se jako Dvořáková. V roce 1993 jsem se v Kanadě vdala a přijala manželovo jméno Zahradníková. Žila jsem tam šest let a narodil se tam také můj první syn Matěj. To manželství se nepovedlo a já se vrátila zpátky do České republiky. V roce 2003 jsem se vdala, narodil se mi druhý syn a už jako Majerová jsem si ponechala i to druhé příjmení. Kvůli prvnímu synovi. Aby jako jediný neměl v nové rodině úplně jiné jméno.

  zdroj

 • 4

  Mgr. Ing. Taťána Malá

  poslankyně PSP ČR, mediátorka, právnička

  ANO 2011

  ANO 2011

  40

  zdroj

 • 1

  Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

  ministryně práce a sociálních věcí

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  40

  zdroj

 • 6

  Marie Malcharová

  lektor - instruktor

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  57

  zdroj

 • 3

  Mgr. Lenka Malinová, Ph.D.

  překladatelka

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  38

  zdroj

 • 12

  Michala Málková

  Michala Málková

  starostka obce Prameny

  ANO 2011

  ANO 2011

  36

  Michala Málková je starostkou v nejzadluženější obci jménem Prameny. Díky její píli a odhodlání, dokázala obci ponížit dluhy skoro o polovinu a snaží se dál. Jako starostka je velmi ochotná a vstřícná. Pomůže každému občanovi s obrovskou ochotou. Jako člověk má srdce na prvém místě, lidé ji mají rádi. Je to navíc i skvělá přítelkyně. Jak sama říká "I když práce starostky nejzadluženější obce v ČR není jednoduchá, velmi mne naplňuje, beru jí jako své poslání a baví mne být k dispozici občanům - sousedům."

  zdroj

 • 3

  Zuzana Manellari

  Zuzana Manellari

  hotelová recepční, OSVČ

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  42

  Narodila se v Šumperku, ale většinu života bydlí ve Zlíně. Po škole pracovala jako servírka a učila se cizím jazykům. Její profesní život se točí kolem cestovního ruchu, 20 let pracuje jako hotelová recepční a ve volném čase provozovala cestovní agenturu na zprostředkování autobusové dopravy. Mluví plynně italsky a příležitostně překládá. 

  zdroj

 • 4

  Romana Marečková

  Ing. Bc. Romana Marečková

  podnikatelka

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  45

  zdroj

 • 15

  Mgr. Lenka Marhefková Tomečková

  středoškolská učitelka

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  52

  zdroj

 • 11

  Libuše Marková

  živnostník, specialista na financování nemovitostí

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Občanský Manifest - Pravá Svoboda a Prosperita

  58

  zdroj

 • 4

  Soňa Marková

  Mgr. Soňa Marková

  expertka na zdravotnictví

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  58

  Vystudovala Pedagogickou fakultu v Hradci Králové a 15 let učila na základní škole. Dětem se věnovala i ve volném čase jako trenérka plavání a vedoucí na letních táborech.V letech 2002–2017 byla poslankyní PS PČR, místopředsedkyní Výboru pro zdravotnictví a členkou Výboru pro evropské záležitosti. Nyní je expertkou a stínovou ministryní zdravotnictví za KSČM, členkou Správní rady VZP a poradkyní místopředsedy Poslanecké sněmovny pro oblast zdravotnictví. Několik volebních období zastávala funkci zastupitelky města Náchoda. Mnoho let zaštiťuje společenské, kulturní a charitativní akce organizované Davidem Novotným, jako jsou Muž roku, Nej sestřička, Anděl mezi zdravotníky či každoroční adventní koncerty. Je také předsedkyní okresní organizace KSČM v Náchodě.Má ráda historii, pohyb v přírodě, práci na zahradě, folkovou hudbu a detektivky. Je zakládající členkou trampské osady TO YETTI.V Poslanecké sněmovně se chce věnovat především zajištění dostupnosti kvalitní zdravotní péče a sociálních služeb.Soně Markové je 57 let, je vdaná, má dvě dospělé děti a je babičkou dvou vnuček.

  zdroj

 • 8

  Hana Markulinec Moravcová

  Hana Markulinec Moravcová

  podnikatelka, majitelka rodinné pekárny, bývalá starostka MČ Praha 20

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  51

  Proč kandiduji? "Jsem znepokojena současným stavem v naší politice." Proč byste mi měli dát svůj hlas? "Zastávám heslo: trpělivost, vytrvalost a nadšení pro věc. Mými vzory jsou T.G.Masaryk, V.Havel a Milada Horáková." Mé osobní tři programové priority "1. Naslouchat lidem a čerpat z jejich zkušeností, 2. Větší rozvoj infrastruktury, 3. Řešení dopravy"

  zdroj

 • 11

  Jaroslava Martanová

  Ing. Jaroslava Martanová

  starostka města Vimperk, krajská zastupitelka

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  59

  Pocházím z malebné krajiny z Pošumaví, a proto se již od mládí zajímám o přírodu, její ochranu a životní prostředí. Přes 23 let jsem pracovala v této oblasti, na Správě Národního parku Šumava. Ve svém volném čase jsem se věnovala organizování různých kulutrních a sportovních akcí. Po mém nástupu do komunální politiky na pozici uvolněného zastupitele jsem se zaměřila na oblast sociální problematiky a historického dědictví.Proč kandidujete do Poslanecké sněmovny?Bohatou zkušenost z práce poslanců a výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsem získala při své práci v oblasti ochrany přírody, při přípravě zákona o Národním parku Šumava a řešení dalších otázek s tím souvisejících. Při společných jednání s poslanci napříč jednotlivými kluby jsem si uvědomovala, jak důležitá je osobní zkušenost z komunální politiky pro rozhodování o zákonech. To je také hlavní motivací mé kandidatury.Co chcete dokázat v politice?Z komunální politiky vím, jak je důležité být ve spojení s představiteli obcí a měst a jejich obyvateli. Hovořit s nimi, naslouchat jim a také umět vysvětlit, proč se rozhoduje, o čem a jak. Ne vždy je to jednoduché, ale je to velmi důležité. Je to cesta, jak lidem přiblížit a vysvětlit, proč by se měli o dění ve své obci, městě, zemi zajímat a umět si vyhodnotit informace, které dostávají ze sdělovacích medií, a nebát se obrátit na svého poslance, senátora či starostu.

  zdroj

 • 15

  Naďa Martincová

  důchodce

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  69

  zdroj

 • 13

  Věra Marušiaková

  Mgr. Věra Marušiaková

  asistentka poslance Ivana Bartoše, komunikační specialistka

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  51

  Vystudovala jsem sociální práci na FF UK. Převážnou část profesního života jsem se zabývala komunikací a příbuznými obory, nyní pátým rokem pracuji pro Ivana Bartoše, předsedu Pirátů. Vedu jeho kancelář a asistuji mu při výkonu poslaneckého mandátu. Zabývám se odbornou přípravou v oblasti místního rozvoje a koordinuji činnost resortního týmu Místní rozvoj a veřejná správa. Zajímá mě společenské dění jako celek, jeho kontext a souvislosti. Jsou mi blízká témata prohlubující se nerovnosti mezi regiony, kvalita života, dostupnost bydlení, férové zaměstnávání a jistota práce, finanční gramotnost, spravedlivé vymáhání dluhů, podpora ohrožených rodin. Zajímám se o média a jejich nezávislost. Jsem vdaná maminka dvou dětí. Ve volném čase cestuji, chodím do přírody a tančím. Ráda chodím po městě pěšky.

  zdroj

 • 14

  Kateřina Maružánová

  Bc. Kateřina Maružánová

  projektová managerka

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  TOP 09

  35

  zdroj

 • 1

  Karla Maříková

  poslankyně, zdravotní sestra

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  40

  zdroj

 • 5

  Ing. Pavlína Maříková

  odhadce nemovitostí

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  47

  zdroj

 • 8

  Věra Maříková

  živnostnice, krajská zastupitelka

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  58

  zdroj

 • 2

  Ing. Hana Masáková, MBA

  starostka města Kopidlno

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  46

  zdroj

 • 15

  Darja Máslová

  zaměstnankyně chráněné dílny

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Bez politické příslušnosti

  50

  zdroj

 • 10

  Markéta Mašková

  Mgr. Markéta Mašková

  projektová manažerka na rodičovské dovolené, zastupitelka města

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  33

  Mým domovem je město Cheb, kde jsem se v roce 1988 narodila.Již od útlého dětství ovlivňoval můj život sport, i proto jsem se později rozhodla pro studium na fakultě tělesné výchovy a sportu. Po ukončení studií v Praze jsem neváhala a vrátila se za prací do svého rodného města.Od roku 2018 zastávám pozici zastupitelky města Chebu a předsedkyně sportovní komise, kde se snažím zúročit získané vědomosti a podpořit další rozvoj sportu ve městě. Zásadní roli v mém životě hraje rodina, především pak mé dvě děti, kterým jsem stále nablízku.Volný čas trávím nejraději na chatě v Krušných horách.

  zdroj

 • 17

  Radka Matějovská

  Radka Matějovská

  referentka ve státní správě

  Strana zelených

  Strana zelených

  44

  Pracuje jako referentka ve státní správě. Členkou Strany zelených je od roku 2006.

  „Zajímám se především o efektivní a kompletní třídění odpadu, aktuálně o bioodpad. Ten, kdo vytřídí více, měl by platit méně. Budu propagovat přísné pokutování za znečišťování města odpadky. Není mi lhostejný vzhled a kultura města Kladna a preferuji menší kulturní projekty. Ráda podpořím vznik komunitních zahrádek. Podílím se na jednáních veřejnosti se zástupci magistrátu města (Lokální agenda). Věřím, že se Kladno s přispěním nás všech stane zdravým, čistým a zeleným městem.“

  zdroj

 • 9

  Ing. Petra Matlachová Koníčková

  učitelka

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  45

  zdroj

 • 27

  Veronika Mátlová, DiS.

  zdravotní sestra ARO FN Brno

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  36

  zdroj

 • 5

  Ing. Hana Matoušová

  datová analytička, zastupitelka městské části Praha 8, předsedkyně spolku Praha cirkulární

  Strana zelených

  Strana zelených

  37

  zdroj

 • 1

  Květa Matušovská

  Ing. Květa Matušovská

  poslankyně Parlamentu České republiky

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  37

  Vystudovala na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice v oboru technologie a řízení dopravních systémů. Dálkově také vystudovala Masarykovu univerzitu - obor učitelka odborných předmětů na střední škole. Od roku 2010 působí jako poslankyně Parlamentu ČR. V současné době zastává funkci místopředsedkyně hospodářského výboru, působila také ve výboru sociálním a kontrolním. Je zapojena do práce podvýborů pro myslivost, rybářství, včelařství a zahrádkářství, podvýboru pro dopravu a podvýboru pro hasiče.Je podepsaná pod dvěma desítkami poslaneckých návrhů zákonů, zejména z oblasti dopravy.Žije v Javorníku, kde je zastupitelkou obce a předsedkyní kontrolního výboru. Pravidelně se jako host účastní jednání výboru pro dopravu a dopravní obslužnost Pardubického kraje.Od roku 2006 podniká v oboru hostinská činnost. Ve sněmovně by ráda pokračovala zejména v práci v oblasti dopravy.Mezi její záliby patří kynologie, včelařství, zahrádkářství, aktivně působí mezi dobrovolnými hasiči a přebírá záštitu nad řadou společenských a mládežnických akcí.Květě Matušovské je 37 let, je vdaná, společně s manželem vychovávají pětiletou dceru. 

  zdroj

 • 14

  Iveta Matzkeová

  soukromá podnikatelka

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Strana soukromníků České republiky

  54

  zdroj

 • 10

  Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D.

  odborná pracovnice ve výzkumu Ústavu archeologie a muzeologie MU Brno

  Česká strana sociálně demokratická

  Bez politické příslušnosti

  42

  zdroj

 • 21

  Kateřina Mazánková

  Ing. Kateřina Mazánková, MPA

  vedoucí odboru rozvoje města

  ANO 2011

  ANO 2011

  51

  zdroj

 • 27

  Dana Medřická

  starostka obce

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  58

  zdroj

 • 9

  PhDr. Miroslava Měchurová

  ředitelka Speciálně pedagogického centra

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  69

  zdroj

 • 10

  Hana Merhoutová

  důchodkyně

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  64

  zdroj

 • 11

  Milada Michalcová

  pracovnice v sociálních službách, péče o postižené děti

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Občanský Manifest - Pravá Svoboda a Prosperita

  44

  zdroj

 • 26

  Lucie Michková

  Bc. Lucie Michková

  zakladatelka festivalu PesFest, zastupitelka a předsedkyně Výboru pro bezpečnost v Praze 4

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  44

  Lucii Michkové je 44 let a celý život žije v Praze 4. Pracovala jako zaměstnanec, OSVČ, ředitelka firmy, nyní je uvolněná zastupitelka. Zabývá se hlavně bezpečností, protidrogovou politikou, likvidací squatů, aktivitami pro seniory a čistotou veřejného prostranství. Její ambice komunální političky je tvořit město bezpečné, čisté, přívětivé pro život s pestrou nabídkou služeb a aktivit. Jako komunální politička založila počítačové kurzy pro seniory, festival pro celou rodinu na podporu týraných psů PesFest a nebo také legální plochy pro graffity, ukázkou je Pražský orloj na stanici metra C Budějovická. Rozšířila preventivní programy pro děti ze základních škol v oblasti bezpečnosti a rizikového chování dětí a mládeže a jako další úspěch považuje otevření mobilního nízkoprahového centra pro děti a mladistvé v Praze 4. V případě zvolení do PS PČR by se ráda věnovala i uplatnění lidí 50+ na trhu práce a aktivnímu stárnutí, ochraně zvířat proti týrání, podpoře řemeslného vzdělávání, ochraně venkova a podpoře rodičovství. Kontakt: lucie.michkova@praha4.cz

  zdroj

 • 12

  Blanka Mikátová

  RNDr. Blanka Mikátová

  zooložka a ochránkyně přírody

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  63

  Blanka Mikátová je naše nezávislá kandidátka, její cesty se však s našimi často kříží při záchraně cenných lokalit. Není divu, Blanka je profesionální ochránkyně přírody a bioložka. Je autorkou řady odborných publikací zabývajících se zejména plazy a obojživelníky. Za všechny jmenujme její ediční práci na publikaci Atlas rozšíření plazů v České republice. Blanka Mikátová již řadu let bojuje za lokalitu Na Plachtě v Hradci Králové. Její činnost vedla v roce 1998 k prohlášení tohoto území za Přírodní památku. Od té doby se snahy developerů území zastavět periodicky vrací. Naposledy minulý rok, kdy se jí spolu s dalšími zástupci úspěšné petice znovu podařilo odrazit projekt města, který počítal se silnicí vedoucí právě přes část území této unikátní lokality.
  A co o sobě říká sama Blanka Mikátová? "Profesionálně se zabývám ochranou přírody. Jako zooložka zejména ochranou živočichů. Zastávám názor, že kontakt se živou přírodou by neměl být luxusem, ale měl by být dostupný i obyvatelům velkých měst. Zasazuji se proto o ochranu mnohdy unikátních přírodních lokalit v Hradci Králové i celém Královéhradeckém kraji. Mé motto je: příroda neznamená pouze krajinu bez lidských zásahů či divočinu, ale i krajinu v lidské péči."

  zdroj

 • 15

  Karla Mikešová

  trenérka žactva v atletice

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  40

  zdroj

 • 34

  Soňa Mikešová

  Mgr. Soňa Mikešová

  specialista řízení rizik, předsedkyně středočeských Zelených

  Strana zelených

  Strana zelených

  41

  zdroj

 • 17

  Bc. Mária Ministrová, MSc.

  manažer rozvoje a marketingu

  ANO 2011

  ANO 2011

  35

  zdroj

 • 17

  Petra Misařová

  referentka města Znojma

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  51

  zdroj

 • 14

  Anežka Mišoňová

  Mgr. Anežka Mišoňová

  lektorka němčiny

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  KDU-ČSL

  40

  Mgr. Anežka Mišoňová se narodila 8.10.1981 ve Vrchlabí. Po absolvování sedmiletého gymnázia v Trutnově získala titul bakalář v oboru kulturní dějiny na Fakultě humanitních studií v Pardubicích. Po ročním pobytu ve Vídni, kde získala jazykový certifikát ÖSD C1 pokračovala ve studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Kromě magisterského titulu zde získala i pedagogické minimum pro výuku na středních školách. V rámci studia germanistiky absolvovala stipendijní pobyt Erasmus na Univerzitě v Pasově. Od února 2011 působí jako jazyková lektorka na volné noze zejména v jazykových školách a firmách královéhradeckého kraje, příležitostně také jako organizátorka kulturních akcí a překladatelka. Ve volném čase se intenzivně zabývá duchovní hudbou a hudebním doprovodem církevních akcí. Členkou KDU je od roku 2014, v komunálních volbách kandidovala na kandidátce STAN.

  zdroj

 • 4

  Zora Mlčáková

  účetní

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Strana soukromníků České republiky

  65

  zdroj

 • 13

  Markéta Monsportová

  Markéta Monsportová

  uvolněná zastupitelka Karlovarského kraje, manažerka cestovní agentury, kulturní aktivistka

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  49

  Jsem hrdou matkou dvou dospělých dcer a za rok oslavím padesátku. Nemám ráda diskriminaci, prospěchářství, lži, bezpráví a beznaděj.Celý profesní život jsem se pohybovala v cestovním ruchu a ve volném čase se věnovala aktivismu a spolkové činnosti v Mariánských Lázních. Vyrostla jsem v Krušných horách a momentálně nejvíc aktivně odpočívám ve Slavkovském lese. Ráda objevuji nová místa a u nás je stále co objevovat.Po třech letech u Pirátů jsem se v roce 2019 stala krajskou zastupitelkou. O rok později jsem mandát obhájila a stala se uvolněnou zastupitelkou pro cestovní ruch, lázeňství a kulturně kreativní odvětví.

  zdroj

 • 36

  Margita Moocová

  důchodce

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  62

  zdroj

 • 11

  Šárka Moravcová

  spolumajitelka a ředitelka horského wellness hotelu v Harrachově

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Občanský Manifest - Pravá Svoboda a Prosperita

  48

  zdroj

 • 8

  Daricha Moravčíková

  Ing. Daricha Moravčíková

  inženýr ve strojírenství

  Strana zelených

  Strana zelených

  58

  Zelená politika dnes není alternativou, ale nutností. Uvědomíte si to v momentě, kdy Vám dojde voda ve studni, otevřou za domem další kamenolom, postaví dálnici či montovnu, čekáte hodiny v zácpách, lesy ničí kůrovec, úrodu hraboši. Divíte se, co se to děje s počasím, dýcháte otrávený vzduch, pijete pesticidy zředěné studniční vodou. Je čas to napravit! Nedovolme, aby životy našich blízkých i ten Váš byl obětován mamonu cizího zisku. V Lešanech se nám povedlo spojit se proti dalšímu kamenolomu. Pokud dáte svůj hlas Spojencům, povede se nám společně udělat náš život v kraji zdravým a zachovat jedinečnou krajinu i pro naše děti.

  zdroj

 • 10

  Jitka Moskvová

  Mgr. Jitka Moskvová

  učitelka na gymnáziu

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  KDU-ČSL

  46

  Mgr. Jitka Moskvová se narodila v roce 1975 v Ústí nad Orlicí a vyrůstala v Nekoři. Vystudovala nejprve gymnázium v Žamberku a poté obor učitelství pro střední školy matematika a dějepis na Slezské univerzitě v Opavě. Svou učitelskou praxi zahájila roku 1999 na základní škole ve Zlatých Horách. Po mateřské dovolené pracovala mimo jiné na gymnáziu v Žamberku. Roku 2018 byla jmenována ředitelkou Základní školy a mateřské školy Mistrovice. Od září 2021 se vrací na alma mater Gymnázium Žamberk. Od roku 1996 je členkou KDU-ČSL. Tam zastává post předsedkyně MO KDU-ČSL Žamberk a místopředsedkyně OV KDU-ČSL Ústí nad Orlicí. Také je členkou kontrolního výboru města Žamberk. Je vdaná a má dvě děti.

  zdroj

 • 1

  Jana Mračková Vildumetzová

  Mgr. Jana Mračková Vildumetzová

  poslankyně Parlamentu ČR

  ANO 2011

  ANO 2011

  48

  Jana Mračková Vildumetzová (* 8. května 1973 Karlovy Vary) je česká politička a pedagožka. V letech 1991 až 1995 vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V letech 2006 až 2013 byla starostkou města Horní Slavkov na Sokolovsku, v následujících letech působila jako náměstkyně ministra vnitra ČR, od října 2017 byla poslankyně Poslanecké sněmovny PČR. Později zastávala funkci hejtmanky Karlovarského kraje a předsedkyně Asociace krajů ČR. Od roku 2015 je členkou hnutí ANO 2011.

  zdroj

 • 14

  Ing. Magdalena Müllerová

  pedagogický pracovník

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  41

  zdroj

 • 2

  Tereza Müllerová

  Ing. Tereza Müllerová

  průvodkyně dětí Montessori Prachatice

  Strana zelených

  Strana zelených

  40

  Tereza Müllerová pochází z Benešova u Prahy, vystudovala Střední veterinární školu v Českých Budějovicích. Pracovala na pražské veterinární klinice. Do Českých Budějovic se vrátila na Jihočeskou univerzitu, kde vystudovala inženýrský obor krajinná ekologie. Poté pracovala při doktorském studiu na oddělení Ekologie lesa Ústavu systémové biologie a ekologie Akademie věd České republiky (nyní CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR). Zde se věnovala tématu sledování a predikce hynutí smrku v podmínkách klimatické změny. Zajímá ji ochrana přírody a krajiny a možnosti ochrany přírodních zdrojů. Zároveň se zajímá o problematiku lidských práv, například rodinného práva, a to zejména v oblasti mateřství a rodičovství (svobodná volba péče a respektování práv v těhotenství, při porodu a následně ve výchově a vzdělávání dětí). Spoluzakládala multikulturní festival Budějovický Manifest a spolupořádala Evropský den proti rasismu. Je členkou spolku na ochranu zeleně Pelyněk v Prachaticích. Žije na malém hospodářství u Netolic, kde vychovává dvě dcery a stará se o několik zvířat. Zaměstnaná je jako průvodkyně v Montessori dětské skupině při ZŠ Národní v Prachaticích. Působí rovněž jako laktační poradkyně, lektorka ergonomického nošení děti a poradkyně kontaktního rodičovství.

  zdroj

 • 18

  Ing. Jana Murová

  starostka Města Albrechtice

  ANO 2011

  ANO 2011

  41

  zdroj

 • 5

  Veronika Murzynová

  Veronika Murzynová

  výzkumnice v týmu europoslance, zastupitelka města Ostrava

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  35

  Jsem tak trochu vesmírná pirátka. Nepřepadávám však Muskovy rakety, mám u Pirátů na starosti kosmický program. Studovala jsem astrofyziku v Brně i Londýně a mou celoživotní láskou jsou sci-fi literatura, angličtina, bojová umění a nové technologie. Jsem ostravskou zastupitelkou, asistentkou poslance a zástupkyní vedoucího zahraničního odboru Pirátů. V mezičase studuji mezinárodní vztahy a vzácné volné dny trávím nejraději v horách a lesích mimo civilizaci. Společnost mi poslední rok dělá můj pes Loki, kterého jsem adoptovala z útulku v Dětmarovicích a pojmenovala po jedné z postav marvelovského vesmíru.Soustředím se sice na vesmír, ale nohama zůstávám na zemi. Především doma v Moravskoslezském kraji. Tam jsem měla první velkou politickou zkušenost, když jsem koordinovala komunální volby v roce 2018. Doteď na ně moc ráda vzpomínám, protože znamenaly nástup pirátských zastupitelů na několik radnic. Už během dospívání jsem se přesvědčila, že veřejný prostor bez naší péče upadá. Do politiky jsem se proto vrhla již ve třiadvaceti letech, nejprve jako aktivistka. Praktické zkušenosti sbírám už od mládí – od práce v cestovce, hlídání dětí a uklízení domů přes vážení šunky v supermarketu až po vedení pobočky spediční firmy. Mojí superschopností je pak umění najít a propojit správné lidi pro určitý projekt.Chci dosáhnout toho, aby se z nás stala vzdělaná, digitálně propojená a tolerantní společnost. Baví mě prolínat politiku na všech úrovních, o což se snažím v týmu pro dopravu poslance Ondřeje Polanského. Podařilo se nám vytvořit skvělý samostatný programový bod ke kosmickému programu, na což jsem hodně hrdá. I když se mi asi nepodaří dostat Piráty do vesmíru, chci alespoň přispět k jejich astronomickému úspěchu.

  zdroj

 • 9

  Radka Musilová

  Bc. Radka Musilová

  datová analytička

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  34

  Jsem vizionářka a posibilistka ze Židlochovic. Hlavními politickými tématy, kterým se chci věnovat, jsou rovnoprávnost, řešení strukturálních problémů českého školství, digitalizace veřejné správy a v neposlední řadě trvalá udržitelnost. Ve volných chvílích se věnuji osobnímu rozvoji, józe, objevuji krásu čajových obřadů, čtu, cestuji a působím ve spolku Fretky Brno.

  zdroj

 • 10

  Andrea Nádravská

  Ing. Andrea Nádravská

  ekonomická manažerka, radní statutárního města České Budějovice

  ANO 2011

  ANO 2011

  52

  Andrea Nádravská (*1969) je od roku 2018 radní statutárního města České Budějovice. Po dobu dvou let také vykonávala funkci zastupitelky Jihočeského kraje.

  zdroj

 • 5

  Hana Naiclerová

  Ing. Hana Naiclerová, MBA

  ekonomka, zastupitelka města Prostějova, protikorupční bojovnice

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  49

  Jsem sedmým rokem zastupitelka Statutárního města Prostějova, členka majetkoprávní komise Olomouckého kraje, ekonomka a máma tří dětí. Více než 25 let podnikám v oboru financí, účetnictví a daňového poradenství. Jsem přesvědčena, že změna ve vedení naší země je nutná. Do politiky jsem vstoupila proto, abych dokázala, že transparentní hospodaření, férové smlouvy a nulová korupce není sci-fi, ale základ pro spokojený život občanů. V roce 2019 jsem od Nadačního fondu proti korupci obdržela Cenu za odvahu. Více zde: naiclerova.czSpolečně chci prosadit změnu současného směřování naší země, chci se spolupodílet na úpravě legislativy ve prospěch funkčního celku a ne ve prospěch vybraných jednotlivců či zájmových skupin. Chci zabránit netransparentnímu hospodaření státu, jehož jsme v současnosti svědky. Chci podpořit malé a střední podnikatele, protože to je základ, na kterém se má stavět.Chci se podílet na obnově důvěry lidí ve vládu této země. Aktivně spolupracovat se spolukandidáty a členskou základnou na předkládání návrhů zákonů v souladu s koaliční smlouvou a volebním programem. Chci prostě přiložit ruku k dílu k vytvoření funkčního systému, bojovat proti korupci, lžím a špatnému hospodaření s veřejnými prostředky.

  zdroj

 • 16

  Marie Navrátilová

  nezaměstnaná

  ANO 2011

  ANO 2011

  58

  zdroj

 • 29

  Mgr. Martina Nedrdová Bucková

  speciální pedagožka

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  37

  zdroj

 • 15

  Lada Nejedlá

  důchodce

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  65

  zdroj

 • 10

  Jaroslava Němcová

  Ing. Jaroslava Němcová, MBA

  děkanka pražské mezinárodní manažerské školy

  ANO 2011

  ANO 2011

  50

  Jaroslava Němcová (* 27. dubna 1971 Považská Bystrica) je česká politička, manažerka a ekonomka. Mezi roky 1990 až 1993 vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě a v letech 2007 až 2009 i Prague International Business School. Od prosince 2017 do června 2018 vykonávala funkci ministryně práce a sociálních věcí, je zastupitelka Středočeského kraje (v letech 2016 až 2017 také radní kraje), členka hnutí ANO 2011. Od roku 2020 je děkankou Prague International Business School.

  zdroj

 • 15

  Martina Němečková

  Mgr. Martina Němečková

  starostka Plané

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Bez politické příslušnosti

  54

  Narodila jsem se v Plané a kromě času během studií zde celý život žiji. Již třetí volební období jsem starostkou města. Na radnici jsem nastoupila v roce 2010.Je to práce, která mě naplňuje. Samozřejmě se vždy nemůžete zavděčit všem, ale mám radost z hotových povedených projektů, které dobře slouží občanům. Obecně kladu důraz na kvalitní veřejný prostor, kvalitní veřejné stavby, územní plánování, veřejné projednávání projektů s občany. Vycházíme ze zásady, že dobře informovaná veřejnost může jevit zájem o podíl na rozhodování o městských projektech. Pokud je to možné, tak prosazuji vypisování otevřených architektonických soutěží. Lze tak vybírat z více různorodých řešení. Je to transparentní a kontrolovatelný postup, což je zvlášť u zakázek z veřejných prostředků nadmíru důležité. Kritériem hodnocení není jen cena, ale poměr ceny a kvality. Je-li zadání soutěže správně nastaveno, může kvalitní projekt přinést značné úspory při stavbě a následném provozu budovy.Pyšná jsem na rekonstrukci historického náměstí Svobody, na revitalizace městského parku s vodní plochou, sportovišti a velkou odpočinkovou zónou přímo v centru města. V neposlední řadě je to přestavba kina na kulturně společenské centrum KINONEKINO, které je využíváno napříč generacemi. Projekt byl v roce 2018 oceněn jako Stavba roku Plzeňského kraje a dostal se i do užšího výběru o Českou cenu za architekturu.Hlavním tématem je pro mě dostupnost zdravotní péče i ve venkovských oblastech. Okres Tachov je jeden z mála okresů bez své nemocnice akutní péče. Základní zdravotní péče a její dostupnost nemůže být v různých částech země rozdílná. To je pak i jedna z příčin vylidňování venkovských a okrajových oblastí a s tím se nehodlám smířit.

  zdroj

 • 5

  Zdenka Němečková Crkvenjaš

  MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA

  primářka popáleninového centra FN Ostrava

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  45

  Narodila se v Ostravě, ale když jí bylo půl roku, rodina se stěhovala do jugoslávského Sarajeva . Do Ostravy se pak o prázdninách každoročně vraceli za příbuznými. V roce 1991 začala studovat gymnázium v Sarajevu, ale v roce 1992 vybuchla v Bosně občanská válka a ona s matkou i dvěma mladšími sestrami utíkali ze země. Ve studiu na gymnáziu pak pokračovala v Ostravě. Zážitky z války ji nasměrovaly ke studiu medicíny. Vystudovala všeobecné lékařství na LF UP v Olomouci. V rámci Popáleninového centra Fakultní nemocnice v Ostravě se začala profesně věnovat popáleninové medicíně, včetně popálenin dětí. Pedagogicky působí na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Postupně složila 4 atestace – z chirurgie 1.stupně, popáleninové medicíny, intenzivní péče a plastické chirurgie. Více než 10 let úspěšně vede Popáleninové centrum v Ostravě. Už 11 let je šťastně vdaná . Mají dvě děti – starší Amálku (10 let) a mladšího Svaťu (9 let). Rodina je pro ni tím nejdůležitějším v životě. Byla i jedním z impulzů proč se rozhodla aktivně se politicky angažovat. Říká, že pokud to lidé nechají na těch druhých a nebudou věnovat věcem veřejným svůj čas a energii, tak se nemůžeme divit, když to s naší zemí nedopadne dobře. Její první politickou zkušeností byla práce v zastupitelstvu města Ostravy. V roce 2019 se rozhodla vstoupit do opoziční ODS. V loňském roce byla v krajských volbách zvolena zastupitelskou Moravskoslezského kraje a stala se radní pro životní prostředí. To a také zdravotnictví představuje oblast jejího největšího zájmu ve veřejném životě. Volné chvíle tráví s rodinou, ráda a dobře vaří, jezdí na kole a chodí po horách. Také ráda čte a cestuje.

  zdroj

 • 12

  JUDr. Věra Nenutilová

  advokátka

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  62

  zdroj

 • 18

  Ing. Iveta Nepovím Zadinová

  zahradní projektant, místostarostka Golčův Jeníkov

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Bez politické příslušnosti

  38

  zdroj

 • 1

  Jitka Nesrstová

  Ing. Jitka Nesrstová

  datová analytička

  Strana zelených

  Strana zelených

  46

  Jitka Nesrstová má vysokoškolské ekonomické vzdělání. Již téměř 20 let působí v nevládním sektoru, zejména v ekologických organizacích. Dříve se zabývala fundraisingem, nyní působí jako datová analytička. Je klíčovou osobou, která stála u zrodu Darujme.cz, tedy platformy, díky níž neziskové organizace získávají podporu od dárců na svoji činnost. Do Strany zelených Jitka vstoupila, aby pomohla prosadit co nejrychlejší odklon Česka od uhlí a dalších fosilních paliv. Toto téma je pro ni stěžejní i dnes, jako poslankyně Parlamentu se chce věnovat spravedlivé transformaci energetiky. Ukončení spalování uhlí je pro ni naprosto zásadní téma.

  zdroj

 • 16

  Simona Nesvadbová

  Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D., ING-PAED IGIP

  ředitelka SŠ, zastupitelka MČ Praha 6

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  42

  Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D., ING-PAED IGIP vystudovala ČVUT v Praze, Fakultu strojní, obor Technika životního prostředí v inženýrském i doktorském studijním programu. Absolvovala vysokoškolská studia Učitelství odborných předmětů a angličtiny. 11 let působila jako učitelka na Smíchovské střední průmyslové škole. V současné době je ředitelkou Střední školy elektrotechniky a strojírenství v Praze 10. Rozvíjí a podporuje odborné vzdělávání, které je důležité pro prosperitu a rozvoj průmyslu naší republiky. Celý svůj život bydlí na Praze 6 se svou rodinou. Ve volném čase se ráda věnuji aktivitám a procházkám se svým neslyšícím pejskem Bellou, kultuře a cestování. Baví ji cizí jazyky, filmy, historie, věda a technika. Je členkou ODS od r. 2005. Je dlouholetou zastupitelkou Městské části Praha 6. V současné době pracuje v několika komisích a Výboru pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 6 a je předsedkyní Komise pro sociálně právní ochranu dětí. V komunální politice se dlouhodobě věnuje také správě a nakládání s majetkem ve vlastnictví MČ a oblasti školství. V Poslanecké sněmovně by se chtěla věnovat revizi legislativy ČR za účelem zjednodušení a zlepšení srozumitelnosti zákonů pro občany a zajištění jednoznačnosti významu zákonů. Ráda by se také zasadila o zákonnou úpravu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, které se staly subjektem domácího násilí a úpravu některých ustanovení školské legislativy. Chtěla by se podílet na úpravě znění zákona o digitalizaci tak, aby digitalizace mohla být rychle a kvalitně zavedena ve všech sférách činnosti lidské společnosti.

  zdroj

 • 16

  Zdeňka Nesvorná

  důchodkyně

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  61

  zdroj

 • 15

  Mgr. Jana Neuberová

  ředitelka MŠ

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  50

  zdroj

 • 23

  Mgr. Sylva Nevedomská

  právnička, referentka bytového odboru

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  51

  zdroj

 • 30

  Eliška Nohavicová

  Bc. Eliška Nohavicová

  podnikatelka, projektová manažerka

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  38

  Politiku vnímám především jako službu lidem a odmítám současný papalášismus. Zajímám se především o oblast sociální péče, životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Jsem vdaná a mám syna.Nejsem spokojená s papalášismem a nekompetentností současné vlády. Východisko vidím v politických uskupeních, které vyrostly odspodu a stojí na demokratických základech. Proto chci podpořit koaliční kandidátku Piráti a STAN, která je plná šikovných a zkušených lidí.Hlavní úlohu budoucích poslanců a poslankyň vidím především v návratu naší země zpět k demokratickým hodnotám. Demokracie však nejsou jen volby. Demokracie je tak silná, jak nezávislé jsou její instituce a současně jak silná a sebevědomá je občanská společnost. Toto jsou hodnoty, na kterých je třeba stavět.

  zdroj

 • 1

  Alena Nohavová

  Alena Nohavová

  osoba samostatně výdělečně činná, učitelka mateřské školy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  61

  Vystudovala gymnázium ve Štěpánské ulici v Praze a Střední pedagogickou školu v Soběslavi. Více než 32 let se věnovala práci učitelky MŠ. V současné době pracuje jako OSVČ v oblasti cestovního ruchu.V roce 2008 byla zvolena do Zastupitelstva Jihočeského kraje, kde působila osm let. Od roku 2013 do roku 2017 byla poslankyní Parlamentu ČR, kde se věnovala sociální, zdravotní a školské oblasti. Od roku 2018 je předsedkyní Jihočeského krajského výboru KSČM. Je dlouholetou členkou odborové organizace ČMOS pracovníků školství. V letošním roce byla také zvolena předsedkyní Krajské rady seniorů Jihočeského kraje. Po dobu 20 let působila v tělovýchovné jednotě a věnovala se trenérské práci ve sportovní gymnastice. Sport zůstává stále jejím koníčkem.Je jí 61 let, má dvě děti, které společně vychovala s manželem, který před 6 lety tragicky zemřel.

  zdroj

 • 12

  Eva Nová

  živnostnice

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  77

  zdroj

 • 17

  Pavlína Nováčková

  Bc. Pavlína Nováčková

  kulturní pracovnice, zastupitelka městského obvodu Ostrava-Jih

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  33

  Tak nějak přirozeně cítím zodpovědnost za dění v zemi, ve které žiji od narození. Jsem trochu idealistka, která věří v lepší budoucnost, vím ale, že bez vizí náš stát dopředu neposuneme.Mé srdce bije pro kulturu, jejíž správa je bohužel stále vnímána jako zbytkový resort, přitom skrývá úžasný ekonomický potenciál a zároveň kultivuje společnost.Ten úkol je sice náročný, ale chtěla bych pomoci městům a obcím kulturu chápat a odkrývat její přínos pro rozvoj. Také bych ráda našla větší podporu financování kulturních aktivit.

  zdroj

 • 24

  Mgr. Zdeňka Nováčková

  anesteziologická sestra

  Strana zelených

  Strana zelených

  63

  zdroj

 • 17

  PharmDr. Elena Nováková

  vedoucí lékárny

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  58

  zdroj

 • 9

  Eva Nováková

  Eva Nováková

  členka zastupitelstva města Jihlavy a Kraje Vysočina

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  40

  Jsem rodačka z Kladna, která se přes Londýn, Jeruzalém a Prahu dostala až do Jihlavy, z korporace do sociálních služeb (a zpět do korporace). V říjnu 2018 jsem byla zvolena členkou Zastupitelstva města Jihlavy, o dva roky později členkou Zastupitelstva Kraje Vysočina.První tři roky v Jihlavě jsem pracovala jako vedoucí terénní sociální služby. Po krátké epizodě, kdy jsem pracovala jako plánovačka logistiky ve společnosti BOSCH, kde jsem byla i členkou základní odborové organizace KOVO, jsem nastoupila k Pirátům jako koordinátorka krajského sdružení Vysočina.V rámci působení v Zastupitelstvu města Jihlavy jsem členkou majetkové komise, komise pro bezpečnost a prevenci kriminality a komise pro sociální a neziskovou oblast. Podílela jsem se na přípravě projektu, díky kterému Jihlava od října 2019 zařadila do svého portfolia metodu Housing First. Kromě sociální oblasti se zajímám o posilování participace občanů.Kromě toho s místním kolektivem Jídlo místo zbraní pravidelně vařím veganské jídlo pro lidi bez domova a podílím se na organizaci různých benefičních a kulturních akcí. Ve spolupráci s divadlem DIOD jsem organizovala Rozpravy – večery zaměřené na představování romské kultury široké veřejnosti i Romům samotným.Vystudovala jsem bakalářský obor sociologie a sociální politika na Fakultě sociálních věd UK, nedostudovala jsem obor romistika na Filosofické fakultě UK.

  zdroj

 • 14

  Lucie Nováková

  administrativní pracovnice

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  39

  zdroj

 • 29

  Ing. Miroslava Nováková

  metodik účetnictví a daní kraje

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  51

  zdroj

 • 8

  Nina Nováková

  Mgr. Nina Nováková

  středoškolský pedagog

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Bez politické příslušnosti

  67

  Mgr. Nina Nováková Narozena 14. 3. 1954 v Brandýse nad Labem, kde žije. Je 42 let vdaná, má jednoho syna. Vystudovala Univerzitu Karlovu, Filozofickou a Pedagogickou fakultu v oborech latina, čeština, společenské vědy a etická výchova. V letech 1981–1993 profesionálně zpívala s M. Tučným, P. Spáleným a s vlastní country-rockovou skupinou v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Od 90. let učí na brandýském gymnáziu a na VOŠ pro zdravotníky, je autorkou vzdělávacích programů pro děti a seniory. Působila v České křesťanské akademii, je předsedkyní Matice staroboleslavské a v roce 2017 založila spolek Středoevropská inspirace. V roce 2002 byla zvolena zastupitelkou ve svém městě, potom ve Středočeském kraji a v roce 2013 se stala poslankyní Parlamentu ČR za TOP 09, ale od roku 2017 je nestraník. Angažuje se v oblasti ochrany rodiny, zdůrazňuje křesťanské kořeny evropské kultury, odmítá neomarxistické ideologie, zneužívání technologií a necitlivost k přírodě. Miluje lidi a zvířata, ráda se věnuje všemu, co dává dobrý smysl a radost ze života, včetně vaření a práce na zahradě.

  zdroj

 • 4

  Mgr. Jana Nováková Hotařová

  ředitelka ZŠ

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  57

  zdroj

 • 18

  PhDr. Iva Novotná

  ředitelka mezinárodní jazykové školy

  ANO 2011

  ANO 2011

  59

  zdroj

 • 22

  Jana Novotná

  MUDr. Jana Novotná

  primářka rehabilitace Nemocnice Blansko

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  55

  zdroj

 • 7

  PhDr. Marie Novotná

  důchodkyně

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  63

  zdroj

 • 16

  Monika Novotná

  Mgr. Monika Novotná

  klinická psycholožka, psychoterapeutka

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Bez politické příslušnosti

  49

  Monika Novotná se narodila v roce 1972 v Jeseníku. Vystudovala místní gymnázium a poté psychologii na Filosofické fakultě University Palackého v Olomouci. Od počátku své profesní kariéry v roce 1995 se věnuje dětem, dospívajícím i dospělým s psychickými obtížemi. Zpočátku jako psycholog v Dětském centru ve Zlíně, později v Pedagogicko-psychologické poradně či v Centru duševního zdraví v Jeseníku. V roce 1999 ukončila postgraduální vzdělávání v oboru klinické psychologie a psychoterapie ve zdravotnictví. Stála u zrodu Poradny pro rodinu v Jeseníku, která se později stala součástí poradenských služeb pro rodinu v rámci celého Olomouckého kraje a v roce 2019 oslavila 20 leté výročí. Od roku 2008 provozuje nestátní zdravotnické zařízení v oboru klinické psychologie a psychoterapie, působí také jako lektorka a supervizorka v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví. Je členkou rady oblastní pobočky Severní Morava Asociace klinických psychologů, do letošního roku byla také předsedkyní oblastního sdružení Střední Morava Asociace manželských a rodinných poradců. Své dlouholeté zkušenosti využívá v soudně znalecké praxi týkající se sporů v oblasti opatrovnického, civilního i trestního práva. Ve volném čase se věnuje neziskovým aktivitám v oblasti vzdělávání či podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže. Je členkou Zastupitelstva obce Česká Ves a členkou Komise Olomouckého kraje pro rozvoj sociálně znevýhodněných oblastí. Je vdaná, má dvě dospělé studující děti, s rodinou žije v obci Česká Ves. Mezi její zájmy patří cestování, sport a hudba.

  zdroj

 • 27

  Bc. Petra Novotná, DiS.

  ředitelka Regionální agrární komory kraje

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  36

  zdroj

 • 3

  Helena Nutilová

  JUDr. Helena Nutilová, Ph.D.

  advokátka

  Strana zelených

  Strana zelených

  38

  Helena Nutilová je advokátkou z Českých Budějovic. V rámci doktorského studijního programu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se věnovala tématu ochrany osobních údajů. V minulosti spolupracovala s neziskovou organizací Iuridicum Remedium a v současné době se účastní činnosti spolku Pro bono aliance, který sdružuje právníky usilující o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Helena se zasazuje zejména o větší dostupnost právní pomoci. V letech 2014-2020 působila jako externí přednášející při Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Má ráda filmy Larse von Triera, koupání v moři za úplňku a asijskou kuchyni

  zdroj

 • 2

  Ing. Monika Oborná

  poslankyně PSP ČR

  ANO 2011

  ANO 2011

  32

  zdroj

 • 21

  Zdislava Odstrčilová

  Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová

  místostarostka města

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  KDU-ČSL

  54

  Narodila se 21. 4. 1967 v malé vesnici u Brna, kde vyrůstala v rodině dvou politických vězňů z padesátých let a se čtyřmi sourozenci. Na Masarykově univerzitě v Brně vystudovala matematiku a později i sociální práci. V roce 1988 se provdala do Valašského Meziříčí, kde žije dodnes. Má čtyři děti a dvě vnoučata. Po 12 letech, strávených s dětmi doma, nastoupila v roce 2001 do zaměstnání jako ředitelka Charity Valašské Meziříčí. V roce 2011 začala pracovat v Diakonii ČCE ve středisku ve Valašském Meziříčí. Od roku 2018 vykonává funkci 1. místostarostky města. V Poslanecké sněmovně by se chtěla věnovat sociální oblasti, rodinné politice, práci s menšinami a spolupráci s neziskovým sektorem.

  zdroj

 • 4

  Eliška Olšáková

  Mgr. Eliška Olšáková

  starostka Valašských Klobouk, vedoucí pracovnice veřejné správy

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  53

  Od roku 2014 jsem starostkou Valašských Klobouků a nově i zastupitelkou Zlínského kraje. Zároveň jsem ale matkou a babičkou, což jsou pro mne nade vše důležité role. Moje práce na radnici začala řešením infrastruktury – opravami chodníků, prodloužením cyklostezky, podporou výstavby rodinných domů. Postupem času se začaly nabalovat větší projekty, například nový vizuální styl města, koncepce udržitelného cestovního ruchu nebo rekonstrukce veřejných prostor na sídlištích.K politice mě přivedla touha po změně ve městě, kde s rodinou žiji. To byl ten první impuls. Chtěla jsem využít znalost prostředí. Na městském úřadě jsem pracovala 25 let a znám problematiku a potřeby Valašských Klobouk. Začít u základní infrastruktury, a tím byly opravy chodníků z původního popraskaného asfaltu, příprava lokality pro stavbu rodinných domů, prodloužení cyklostezky, navázání spolupráce s okolními obcemi na propagaci regionu, rekonstrukce největšího a nejstaršího bownfieldu v centru města, kdy zásadní byl jeho odkup do majetku města.. a taky rekonstrukce sídlišť, kde chybí veřejný prostor, parkování a potřebná je i úprava náměstí.Po zvolení starostkou města pro mě byl STAN jasnou volbou. Sdílela jsem a sdílím příklady dobré praxe svých kolegů, pomáhali mi hned v mých začátcích. Blízký je mi i program našeho hnutí, konkrétně nutnost, aby se rozhodovalo co nejblíže občanům, protože každodenně vidíme, jak stát selhává. Starostové znají potřeby svých obcí, jejich práce je pod drobnohledem, jsou transparentní a zodpovědní svým voličům. Líbí se mi tato otevřenost. V politice chci hlavně chci zůstat poctivým a slušným člověkem, chci být maximálně prospěšná lidem, městu a zemi.

  zdroj

 • 9

  Lenka Opavová

  Lenka Opavová

  realitní makléřka

  ANO 2011

  ANO 2011

  54

  0

  zdroj

 • 33

  Magdalena Opletalová

  Mgr. et Mgr. Magdalena Opletalová

  ředitelka Fokus Praha, krizová interventka, učitelka na vyšší odborné škole

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  53

  Původní profesí jsem molekulární genetička, později matka sedmi skvělých dětí, sociální pracovnice, manažerka, krizová interventka a učitelka. V současné době pracuji jako ředitelka ve Fokusu Praha. Zároveň jsem krizová interventka v Bílém kruhu bezpečí a učím asertivní komunikaci učitele a sociální pracovníky. U Pirátů se věnuji sociální oblasti a rovněž oblasti lidskoprávní. Mým tématem je pomoc obětem trestných činů – především domácího násilí, znásilnění a zneužití, dále sociální bydlení, duševní zdraví a sociální začleňování. Tato téma bych chtěla řešit i ve Sněmovně.

  zdroj

 • 5

  Michaela Opltová

  Ing. Michaela Opltová

  starostka Kozolup, předsedkyně krajského Výboru pro regionální rozvoj

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  36

  Narodila jsem se v Plzni a své dětství jsem strávila v Městě Touškově. Do Kozolup, které jsou nyní mým bydlištěm, jsem od mala chodila za prarodiči. Vystudovala jsem Hotelovou školu v Plzni a následně pokračovala na Západočeské univerzitě se zaměřením na geografii, regionální rozvoj a demografii. Od školy mě bavilo organizovat a připravovat společenské akce pro své okolí. Vždy jsem se zajímala o to, co se kolem mě děje na všech úrovních a nikdy mi to nebylo lhostejné. Asi i díky tomu jsem se hned po škole, v roce 2010, stala starostkou obce Kozolupy a jsem jí doposud.Práce starostky mě opravdu naplňuje a stále baví. O chvíli později jsem byla zvolena předsedkyní Mikroregionu Touškovsko, dále působím jako místopředsedkyně Místní akční skupiny Radbuza, zastupuji obce plzeňského kraje jako členka Komory obcí Svazu měst a obcí ČR a od roku 2020 jsem zastupitelkou Plzeňského kraje a předsedkyní krajského Výboru pro regionální rozvoj.Regionální rozvoj už dávno není pouhé rozdělování peněz z dotačních titulů na „hezké“ projekty měst a obcí. Je to mnohem komplikovanější. Jedná se o komplexní, leč dosud poněkud opomíjenou, vědní disciplínu. Regionální rozvoj v sobě propojuje všechny oblasti našeho života a jeho kvalitu, proto je pro obyvatele měst a obcí tolik důležitý. Asi každý z nás se už setkal s nepovedeným projektem nebo naopak nechápal, proč v obci některé věci jdou a jiné vůbec. Kolikrát vedle sebe najdeme úžasně opravenou památku, ke které vede rozpadlý chodníček, nebo silnici plnou děr vedoucí podél nového workoutového hřiště za miliony.Při rozvoji obcí je nutné vyvažovat různé potřeby jejích obyvatel a vše řešit komplexně a v kontextu. Právě to často centrálním institucím z pochopitelných důvodů chybí. Regionální rozvoj pak určují právě vypsané dotační tituly, místo priorit, které by si měli určovat občané sami. Proto budu vždy bojovat proti přehnané centralizaci. Chci aby se rozhodovalo o prostředcích co nejblíže lidem, jsou to přeci jejich peníze. Obcím do jejich rukou svěříme dostupné nástroje a připravíme legislativní rámec tak, aby mohly pracovat na koncepčním a citlivém rozvoji.Již 11 let jsem hasička a v současné době jsem ve sboru SDH Kozolupy náměstkyně. Rodiče mě od malička vedli ke sportu a dodnes si pohyb užívám v jakékoliv podobě. Velice ráda jezdím na kole, tancuji, hraji tenis, bruslím, a když je možnost, tak svůj volný čas věnuji všem zimním sportům. Poslední roky jsem se také zamilovala do cestování na motorce. Každoročně s partou přátel procestujeme několik evropských zemí. Mezi mé hlavní koníčky patří gastronomie, ať v podobě vaření, tak ochutnávání. Jsem opravdu velký jedlík.

  zdroj

 • 15

  Magdalena Opolzerová

  Magdalena Opolzerová

  manažerka

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  35

  Magdalena Opolzerová pochází z Besednice, malebné obce pod Slepičími horami, kde téměř celý život žije. Vystudovala střední ekonomickou školu se zaměřením na podnikání malých a středních firem. Pracuje jako manažerka provozu a marketingu pro společnost PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.. Členkou ODS se stala ihned poté, co dovršila 18ti let a do současnosti je aktivní členkou, předsedkyní MS v Kaplice, místopředsedkyní oblastní sdružení Český Krumlov a členkou regionální rady. Zajímá se převážně o sport všeho druhu. Je dlouholetou fanynkou budějovického hokejového Motoru, fotbalového Dynama a automobilových závodů.Čas si nejraději zpříjemní aktivním pohybem, procházkami se svou čtyřnohou láskou Elinkou, nebo u sklenky dobrého vína se svými přáteli.

  zdroj

 • 8

  Ing. Lucie Orgoníková

  kancléřka ČVUT

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  44

  zdroj

 • 7

  Jana Oubrechtová

  Mgr. Jana Oubrechtová

  starostka města Trmice, učitelka prvního stupně základní školy

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  58

  Je mi 58 let, vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, 24 let jsem učila na základníškole. V roce 2006 jsem byla zvolena starostkou města Trmice a tuto funkci stále zastávám. Od roku2010 jsem registrovaná příznivkyně STAN, nyní i ve funkci místopředsedkyně krajské organizace.Jsem vdaná, matka dvou již dospělých dětí. Volný čas nejraději trávím se svými blízkými a přáteli ať už na výletech, na lyžích, na kole nebo na zahrádce.Proč kandidujete do Poslanecké sněmovny?Rozhodla jsem se kandidovat do Poslanecké sněmovny za Ústecký kraj, kde v Trmicích celý život žiji. Vidím změny, kterými město prošlo a jaké problémy musí řešit. Za 15 let ve funkci starostky města jsem musela řešit řadu nejrůznějších problémů. Tuto funkci vnímám jako službu lidem. Zajímá mě budoucnost a vidím možnost ji ovlivnit. Věřím, že získané zkušenosti z komunální politiky bych dobře zúročila v celostátní politice. Pokud chceme řešit a napravit problémy našeho státu, které kritizujeme, musíme být u toho.Co chcete dokázat v politice?Často se při své práci setkávám se zneužíváním sociálních dávek, obchodem s chudobou, s drogovou problematikou a lichvou. V letech 2016-2020 jsem zastupitelstvem Ústeckého kraje byla nominována do Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality, který se touto problematikou zabýval. V roce 2019 jsem byla členkou pracovní skupiny na MPSV, k 15 opatřením pro boj s chudobou. Z pracovní skupiny vzešel návrh na změny. Ty však doposud projednávány PS nebyly. Toto téma bych ráda řešila i nadále.

  zdroj

 • 13

  Ing. Jana Oulehlová

  místostarostka města Němčice nad Hanou

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  48

  zdroj

 • 3

  Renata Oulehlová

  Renata Oulehlová

  starostka města Sokolov

  ANO 2011

  ANO 2011

  53

  Renata Oulehlová (* 31. března 1968) je česká politička, od roku 2016 zastupitelka Karlovarského kraje, od roku 2014 zastupitelka a od roku 2018 starostka města Sokolov, členka hnutí ANO 2011. V roce 2006 dostala ocenění za dobrovolnictví v péči o dlouhodobě nemocné.

  zdroj

 • 10

  Ing. Zuzana Ožanová

  starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

  ANO 2011

  ANO 2011

  51

  zdroj

 • 20

  Alena Pagáčová

  aktivizační pracovník

  ANO 2011

  ANO 2011

  46

  zdroj

 • 19

  Ing. Bc. Dana Pajerová, DiS.

  ředitelka organizace sociálních služeb

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  47

  zdroj

 • 5

  Miroslava Palánová

  podnikatelka

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  49

  zdroj

 • 13

  Dagmar Papežová

  asistentka pedagoga, studentka

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  22

  zdroj

 • 16

  PaedDr. Radana Parmová

  učitelka na gymnáziu

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  61

  zdroj

 • 25

  Ing. Lenka Pasečiaková

  ekonomka

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  53

  zdroj

 • 1

  Jana Pastuchová

  Mgr. Jana Pastuchová

  poslankyně PS PČR, zastupitelka města Jablonec nad Nisou, zdravotnický záchranář

  ANO 2011

  ANO 2011

  56

  Celý svůj profesní život pracovala ve zdravotnictví. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Liberci. Po škole nastoupila na chirurgické oddělení v nemocnici v Jablonci nad Nisou. Od roku 1990 působila na záchranné službě v různých pozicích, jezdila se záchrankou a pracovala také jako vrchní sestra. Při zaměstnání si svoji specializaci rozšířila vysokoškolským studiem. Titul bakaláře urgentní medicíny získala na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře. V červnu 2014 dokončila magisterské studium v oboru Veřejné zdravotnictví a management.V roce 2013 se stala členkou hnutí ANO v Libereckém kraji a v říjnu téhož roku byla díky preferenčním hlasům v předčasných volbách zvolena do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V říjnu 2017 mandát obhájila.Stále občas slouží jako záchranářka Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Působí také jako zastupitelka města Jablonec nad Nisou a místopředsedkyně Výboru zdravotnictví Libereckého kraje.

  zdroj

 • 1

  Jaroslava Pauchová

  Bc. Jaroslava Pauchová

  sociální pracovnice v DOZP

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  30

  Sociální pracovnice v domově pro osoby se zdravotním postižením v Raspenavě. Všechnu nespravedlnost, kterou náš stát páchá nejen na těch nejslabších a nejzranitelnějších, jako jsou děti a lidé s postižením, vidí z první ruky. Má ráda řád a pořádek, k čemuž vede i svoji šestiletou dceru Jasmínku.

  zdroj

 • 11

  Alice Paurová

  Bc. Alice Paurová

  trenérka a místopředsedkyně Českého svazu kin-ballu

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  51

  Lidé se málo hýbou, a to je velký problém, o kterém se ale bohužel málo mluví. Chci proto prosadit reformu sportu, která se zaměří hlavně na ty nejmenší. Jako trenérka kin-ballu, což je mladý sport, který jsme s rodinou před lety přivedli do Česka, vidím, jak špatně na tom děti jsou s obratností nebo koordinací pohybu.Snažím se být slušný a empatický člověk, který rád o čemkoliv konstruktivně diskutuje. Správný politik by měl hájit veřejné zájmy a přesně to vidím na každodenní práci Starostů. Chci přispět i k tomu, že se do vysoké politiky vrátí slušnost a lidé začnou státu opět důvěřovat.

  zdroj

 • 34

  Zuzana Pavelková

  Zuzana Pavelková, LL.M.

  právnička Organizace pro pomoc uprchlíkům

  Strana zelených

  Strana zelených

  30

  Autorka je aktivní v zeleném hnutí - je členkou Mladých zelených a Federace evropských mladých zelených, kde působila i jako spolumluvčí. Studovala lidská práva na Středoevropské univerzitě v Budapešti a mezinárodní vztahy na Technické Univerzitě v Drážďanech. Patří mezi zakladatele iniciativy Česko vítá uprchlíky.

  zdroj

 • 12

  Romana Pávková

  OSVČ

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  49

  zdroj

 • 21

  Kateřina Pavlíková

  dělnice

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  47

  zdroj

 • 17

  Olga Pavlů

  zdravotní sestra na rodičovské dovolené, dobrovolnice Food Not Bombs

  Strana zelených

  Strana zelených

  43

  zdroj

 • 4

  Kateřina Pazderů

  Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D.

  vysokoškolský pedagog

  Strana zelených

  Strana zelených

  48

  Katka učí na České zemědělské univerzitě v Praze, obor Pěstování rostlin, zároveň se věnuje včelaření a spolupěstování zeleniny v rodinném hospodářství.

  „Mé Zelené kořeny jsou velmi hluboké, už od vysokoškolských studií jsem k Zeleným tíhla, protože si myslím, že „Žít lehce na Zemi“ se nám může povést jen, když budeme brát ohled i na další živáčky i neživáčky na planetě a na
  budoucí generace. A to má v programu jen strana Zelených.“

  Katka je také členkou komise pro životní prostředí obce Zákolany, kde měla na starosti zejména pasportizaci pozemků obce z pohledu jejich využití a odpadové hospodářství.

  Jejími blízkými tématy jsou právě zemědělství, a to spíše to maloformátové, ve smyslu „Potravinové suverenity“ a „Najdi si svého farmáře, pekaře a včelaře!“ Také se zabývá vzděláváním, moderními vzdělávacími systémy až po
  systém „Učení se životem“. V ochraně přírody klade důraz na snižování tlaku člověka na přírodu a na princip koexistence přírody s člověkem. Člověk nesmí s přírodou bojovat.

  zdroj

 • 17

  Markéta Pecková

  geolog

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  60

  zdroj

 • 13

  Marta Pecková Gösslová

  vedoucí pošty

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  57

  zdroj

 • 1

  Markéta Pekarová Adamová

  Ing. Markéta Pekarová Adamová

  předsedkyně TOP 09, poslankyně

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  TOP 09

  37

  Ing. Markéta Pekarová Adamová se narodila 2. října 1984 v Litomyšli. Absolvovala osmileté Gymnázium ve Svitavách. Od roku 2005 žije v Praze, kde studovala obor andragogika a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Souběžně se studiem pracovala v obchodním oddělení společnosti T-Mobile Czech Republic. Roku 2008 získala titul Bc., v bakalářské práci se věnovala tématu zaměstnavatelnost zdravotně postižených. Po ukončení bakalářského studia pracovala Markéta Pekarová Adamová nejdříve v personální a poté ve vzdělávací agentuře. Od roku 2009 studovala na Českém vysokém učení technickém, obor ekonomie a management v průmyslu. Roku 2011 zde získala titul Ing. za diplomovou práci na téma Diversity management. V létě roku 2009 vstoupila do politické strany TOP 09. O rok později byla v komunálních volbách zvolena do Zastupitelstva městské části Praha 8 a následně do Rady MČ Praha 8. Pod její gesci spadala sociální oblast, protidrogová prevence a oblast evropských fondů. V komunálních volbách 2014 svůj zastupitelský mandát úspěšně obhájila. V květnu 2012 byla Markéta Pekarová Adamová zvolena předsedkyní regionální organizace TOP 09 Praha 8, tento post v dubnu 2013 a následně i v dubnu 2015 obhájila. Roku 2013 byla v říjnových předčasných volbách do Poslanecké sněmovny zvolena poslankyní Parlamentu ČR za hl. město Praha, znovu byla zvolena roku 2017. V Poslanecké sněmovně působí coby místopředsedkyně výboru pro sociální politiku a členka výboru pro životní prostředí. V listopadu 2015 byla na celostátním sněmu TOP 09 zvolena místopředsedkyní strany, o dva roky později se stala 1. místopředsedkyní. V srpnu 2019 oznámila kandidaturu na předsedkyni TOP 09 a na listopadovém 6. celostátním sněmu byla zvolena do čela TOP 09. Markéta Pekarová Adamová je vdaná. Ve volném čase se věnuje sportu (běh, cyklistika, běžky) a cestování, četbě, kultuře a živému umění. Hovoří anglicky. Významnou součástí jejího života je i dobrovolnická práce, věnovala se jak mezinárodní dobrovolnické činnosti (pomáhala v dětských domovech v Arménii a Maroku, pracovala s postiženými lidmi v Srbsku a absolvovala environmentální projekt ve Skotsku), tak dobrovolnické práci v Česku (spoluorganizovala dětské tábory a akce pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, pomáhala v péči o seniory s Alzheimerovou chorobou).

  zdroj

 • 6

  Mgr. Monika Pelíšková

  zástupkyně ředitele střední školy

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  48

  zdroj

 • 14

  Michaela Pelzmann Schwarzová

  Michaela Pelzmann Schwarzová

  manažerka směny v obchodním domě

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  35

  Narodila jsem se 26.listopadu 1985 a žiji v Blahuňově. Vystudovala jsem SOŠ InterDact, s.r.o. v Mostě, obor sociálně-správní činnost, kterou jsem v roce 2006 ukončila maturitní zkouškou. Po ukončení studia jsem pracovala u Okresního soudu v Chomutově, později získala zkušenosti v oblasti financí a bankovnictví. Své uplatnění jsem našla také v chráněné kavárně v Chomutově. Jako vedoucí baristů jsem pomáhala fyzicky, mentálně i psychicky postiženým lidem v jejich uplatnění na trhu práce. Mám dvě děti a momentálně pracuji jako manažerka směny v jednom nejmenovaném žateckém hypermarketu. Jsem liberálkou tělem i duší a v Pirátské straně zastávám funkci místopředsedkyně krajského sdružení v Ústeckém kraji.Proč kandidujete do Poslanecké sněmovny?Chci být součástí prosazování pirátského programu a myšlenky.Co chcete dokázat v politice?Ráda bych, aby se lidé dokázali spojit a společnými silami změnili naši politickou kulturu a náladu ve společnosti.

  zdroj

 • 1

  Marie Pěnčíková

  Ing. Marie Pěnčíková

  poslankyně Parlamentu České republiky

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  41

  Vystudovala Ostravskou univerzitu  - ekonomickou fakultu, obor národní hospodářství.Ještě během studia nastoupila jako učitelka druhého stupně ZŠ Morkovice, což ji motivovalo dodělat si pedagogické minimum.V roce 2013 se stala poslankyní Parlamentu ČR, kde působí (s roční pauzou 2017-2018) dodnes. Je členkou výboru pro životní prostředí, čemuž by se chtěla věnovat i nadále.Od roku 2012 byla čtyři roky zastupitelkou Zlínského kraje, kde pracovala jako předsedkyně výboru pro cestovní ruch. Osm let také působila jako zastupitelka města Morkovice – Slížany.Je dobrovolnou hasičkou, i když na tento koníček a hasičský sport již, bohužel, dnes nemá dost času. Mezi její další koníčky patří turistika, četba a teď se vrhá i do zahradničení.Marii Pěnčíkové je 41 let, je svobodná, ale šťastně zadaná.

  zdroj

 • 3

  Zdeňka Perglová

  Bc. Zdeňka Perglová

  členka předsednictva Zelených, manažerka

  Strana zelených

  Strana zelených

  40

  Zdeňka Perglová (* 30. ledna 1981) je česká politička a manažerka. Vystudovala mezinárodní teritoriální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (promovala v roce 2017 a získala titul Bc.). Zdeňka Perglová žije v obci Velké Přílepy v okrese Praha-západ. V říjnu 2018 se stala členkou předsednictva Zelených, v lednu 2020 post obhájila.

  zdroj

 • 20

  Monika Peroutková

  administrativní pracovnice v telekomunikačních službách

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  43

  zdroj

 • 7

  Berenika Peštová

  Ing. Berenika Peštová, Ph.D.

  náměstkyně ministra

  ANO 2011

  ANO 2011

  50

  Berenika Peštová se narodila jsem v roce 1971 v Mostě na Ústecku. Vystudovala stavební fakultu ČVUT specializace čištění odpadních vod a úprava pitné vody. Po studiu své znalosti zúročila v Chemopetrolu na pozici asistentky výrobního ředitele. Svou odbornost rozvinula až jako specialista na čištění odpadních vod. Po založení rodiny si dodělala doktorandský titul na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava, obor biologické čištění odpadních vod a hospodaření s odpady. Později se stala odbornou náměstkyní ministra životního prostředí, kde působí dodnes.

  zdroj

 • 24

  Kateřina Peštová

  PR, event & marketing manager

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  38

  zdroj

 • 20

  Nikola Petrášková

  účetní

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  43

  zdroj

 • 11

  Vladimíra Petrlíková

  zdravotní sestra

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  47

  zdroj

 • 7

  Mgr. Ing. Renata Petružálková, MBA

  ředitelka střední školy

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  53

  zdroj

 • 17

  Eva Petřeková

  operátorka výroby

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  52

  zdroj

 • 11

  Bc. Petra Petříková

  žena v domácnosti

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  49

  zdroj

 • 11

  PhDr. Věra Picková

  psycholožka

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  66

  zdroj

 • 13

  Eva Piherová

  Ing. Eva Piherová

  podnikatelka ve vzdělávání a financích

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  51

  zdroj

 • 16

  Michaela Pintová

  MDDr. Michaela Pintová

  zubní lékařka

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  25

  MDDr. Michaela Pintová se narodila v roce 1996 v Hlinsku v Čechách. Zde absolvovala všeobecné Gymnázium K. V. Raise a působila jako členka a později vedoucí v tanečním studiu Ridendo. Členkou ODS je od roku 2014, kdy dosáhla plnoletosti. O politiku se zajímala odmala, hlavně díky otci, který je předsedou místního sdružení Hlinsko a bývalým oblastním manažerem strany. Působí zatím spíše na komunální úrovni, kandidovala v komunálních volbách 2018. V letech 2015–2020 studovala stomatologii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během studia se účastnila mnoha kurzů a stáží a působila jako lektorka v preventivním programu Dental Prevention, který se zaměřuje na vzdělávání veřejnosti v oblasti dentální hygieny. Od září 2020 pracuje na moderní stomatologické klinice City Dental Care v Praze 6, Dejvicích. V současnosti bydlí s partnerem v Praze, i když se oba rádi vrací do rodného Hlinska.

  zdroj

 • 19

  Lenka Pipková

  Mgr. Lenka Pipková

  advokátka

  Strana zelených

  Strana zelených

  56

  "Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze jsem absolvovala v roce 1996. Následující školní rok jsem studovala na Právnické fakultě Jean Monnet v Paříži, obor diplomacie a právo mezinárodních organizací a několik dalších let jsem pracovala na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. Ve své praxi se věnuji zejména problematice občanského a obchodního práva, práva nemovitostí, pracovního práva a vymáhání pohledávek. Věnuji se i práci pro neziskový sektor, více než rok jsem pracovala jako dobrovolník na humanitárních projektech ve Velké Británii, Dánsku a Zambii. Hovořím plynně francouzsky a anglicky."

  zdroj

 • 5

  Pavla Pivoňka Vaňková

  Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková

  ekonom, pedagog, vedoucí odboru vnitřních věcí, zakladatelka občanské iniciativy Pivoňka

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  44

  Jsme tu proto, abychom pracovali pro lidi a zlepšovali jim jejich životy. Slušně, poctivě a s respektem ke všem lidem v České republice.Energičnost, citlivost, empatii a zvědavost. Tyto čtyři vlastnosti jsem dostala při svém narození do vínku a v podstatě mě charakterizují. Už od dětství hledám skryté příčiny, souvislosti, řády a zákonitosti, a pokud je nenajdu, tak je nastavuji. Lákají mě změny a obnova všeho, co není opravdové.Chci přispět ke změně, kterou naše společnost tolik potřebuje. Chci, aby se nejen mým, ale všem našim dětem žilo v České republice dobře. Aby byly hrdé, když vysloví, odkud pocházejí. Abychom byli pyšní, že opět patříme mezi nejlepší země světa, kde se dobře a bezpečně žije. Abychom už se za politické představitele nemuseli stydět. Jako mámě tří dospívajících synů mi není lhostejné, v jakém prostředí žijeme. U nás v Lišově na Českobudějovicku, kde jsem se narodila, se to podařilo. Několikrát jsme vyhráli volby a za těch dvanáct let udělali pořádný kus práce. Naše projekty nezůstaly jen v představách. Lidé navštěvují zrekonstruovaný kulturní dům, zdigitalizované a zmodernizované 3D kino, máme tu rodičovské centrum s prostorem k hraní Lišáček a nový sportovní areál pro spolky i veřejnost. U rybníka Koníře vzniklo přírodní koupaliště.Založila jsem iniciativu Pivoňka, která pomáhá rodinám žít lépe, například dostat děti od počítačů a tabletů, a stará se rovněž o životní prostředí. Nezapomínám ani na osobní život. Ráda cestuji, mluvím několika jazyky a miluji četbu. Knihy jsou totiž studnice moudrosti, ze kterých čerpám nejen inspiraci, ale i sílu. Ve volném čase sportuji, hlavně běhám, a poslední rok jsem se vrhla i na otužování, které mě zcela pohltilo. Je to očista těla i ducha. Věřím, že nyní dostanu důvěru pracovat pro lidi i na celorepublikové úrovni. Vrátím politice slušnost, důvěru a odhodlání pracovat pro všechny lidi, nejen pro vyvolené. Mezi má hlavní témata patří vzdělávání, ochrana životního prostředí, podpora rodin, soulad pracovního a rodinného života, začleňování matek z rodičovské dovolené zpět do pracovního procesu.

  zdroj

 • 8

  Michaela Pixová

  RNDr. Michaela Pixová, Ph.D.

  sociální geografka, vědkyně, expertka na vědy o městě a klimatickou politiku, vysokoškolská učitelka

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  40

  Během doktorátu na Přf UK se věnovala vztahu alternativních kultur a aktivní občanské společnosti k městskému prostředí, ve svém postdoktorském projektu na FSV UK zkoumala městská sociální hnutí, respektive aktivismus zaměřený na městský prostor a politiku. V roce 2010 stála u zrodu o.s. PragueWatch, kritické mapy městských proměn Prahy. Krátce působila jako mediální koordinátorka LGBTQ kampaně Jsme fér. Nyní se věnuje především klimatickému aktivismu - pracuje jako koordinátorka Klimatické koalice a věnuje se propojování českého klimatického hnutí. Spolupracuje s online deníkem A2larm, kde se zaměřuje na kritiku kapitalistické společnosti a města, socio-environmentální témata, změnu klimatu a také na feministickou kritiku české patriarchální společnosti a obhajobu domácích porodů. "Naše země není jen Česko, ale celá Země. Musíme se proto aktivně zapojit do řešení globálních environmentálních výzev a vytvoření ekologicky a sociálně spravedlivé a udržitelné společnosti."

  zdroj

 • 8

  Mgr. Petra Pixová

  lektorka a překladatelka

  Strana zelených

  Strana zelených

  36

  zdroj

 • 32

  Monika Platilová

  farmaceutická nákupčí

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  46

  zdroj

 • 10

  Markéta Plesníková

  Bc. Markéta Plesníková

  předsedkyně Mladé ANO, tajemnice

  ANO 2011

  Bez politické příslušnosti

  31

  zdroj

 • 6

  Mgr. Eva Plhová

  učitelka

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Bez politické příslušnosti

  52

  zdroj

 • 14

  Ing. Nikola Pohanělová

  manažer místní akční skupiny

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  43

  zdroj

 • 13

  Ludmila Pohanková

  Ing. Ludmila Pohanková

  pedagog volného času, dobrovolník

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Bez politické příslušnosti

  67

  Považuji za důležité učit v souvislostech, pracovat s informacemi, kriticky myslet. Neformální a celoživotní vzdělávání je důležitou součást osobnostního rozvoje, a proto dlouhodobě usiluji o uznání výsledků neformálního vzdělávání a zkušenostního učení. Od mládí jsem vedla dětský oddíl. Po roce 1990 jsem se profesně začala věnovat pedagogice volného času. 29 let jsem byla ředitelkou Střediska volného času Déčko Náchod. Stále vedu dobrovolnicky dětský oddíl. Zároveň pracuji jako místopředsedkyně krajské rady dětí a mládeže.České školství si zaslouží výrazně pozvednout společenskou vážnost, protože na jeho výsledcích záleží, jaká bude jednou naše země. Jsem přesvědčena, že každý člověk je do nějaké míry odpovědný za stav naší společnosti a měl by se podle svých možností podílet na jeho kultivaci. Chci být hrdá na zemi, ve které žiji.

  zdroj

 • 9

  Jana Pohludková

  předsedkyně Okresního výboru Komunistické strany Čech a Moravy Karviná

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  60

  zdroj

 • 19

  Barbora Pokorná

  Barbora Pokorná

  koordinátorka krajského sdružení

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  30

  Jsem občanská aktivistka, máma s respektujícím přístupem a žena, která podporuje svobodu a transparentnost.Pracuji s dětmi v předškolním věku v třebíčském spolku Makovička a příležitostně jako barmanka. Ve svém volném čase podporuji ženy a jejich děti v době šestinedělí jako laktační poradkyně a poporodní dula.U Pirátů se kromě jiného zajímám o sociální oblast, zapojila jsem se do programu Piráti pomáhají a s Pirátkami na Vysočině organizuji projekty na podporu žen, které jsou v tíživé životní situaci.„Jsem optimistka, která má chuť a zapálení do nových věcí, pokud se ztotožnuji s jejich myšlenkou, což jsem našla právě u Pirátů.“

  zdroj

 • 20

  Mgr. Martina Pokorná

  realitní makléřka

  Strana zelených

  Strana zelených

  50

  zdroj

 • 20

  Michaela Pokorná

  provozní ředitelka

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  43

  zdroj

 • 3

  Jaroslava Pokorná Jermanová

  Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová

  ekonom, krajský zastupitel

  ANO 2011

  ANO 2011

  51

  Jaroslava Pokorná Jermanová (* 17. srpna 1970 Karlovy Vary) je česká politička, v letech 2013 až 2017 poslankyně a 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR, v letech 2016 až 2020 hejtmanka Středočeského kraje, předtím v letech 2004 až 2008 a opět od roku 2016 krajská zastupitelka, bývalá starostka a zastupitelka obce Krhanice, od roku 2014 zastupitelka města Benešova, od února 2015 místopředsedkyně hnutí ANO 2011.

  zdroj

 • 7

  Iva Polášková

  důchodkyně

  Strana zelených

  Strana zelených

  65

  zdroj

 • 25

  Petra Johana Poncarová

  Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D.

  výzkumná pracovnice Univerzity Karlovy, překladatelka

  Strana zelených

  Strana zelených

  32

  Vystudovala jsem anglistiku a skandinavistiku na Filozofické fakultě UK, kde v současné době působím jako vědecká pracovnice Ústavu anglofonních literatur a kultur. Zaměřuji se na skotskou literaturu, překládám beletrii z angličtiny (Argo, Host, Vyšehrad) a věnuji se literární kritice. K Zeleným na Praze 5 jsem vstoupila v září 2017.

  zdroj

 • 11

  Mgr. Bc. Ivana Poschová

  ředitelka speciální mateřské školy, zastupitelka města

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  47

  zdroj

 • 28

  Helena Pospěchová

  školnice v MŠ

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  61

  zdroj

 • 35

  Vendulka Pospíšilová

  dámská krejčová

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  47

  zdroj

 • 1

  Ing. Marie Pošarová

  finanční analytička, krajská zastupitelka

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  41

  zdroj

 • 13

  Gabriela Poštulková

  operační důstojník bezpečnostní agentury

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  30

  zdroj

 • 21

  Ing. Věra Poštulková

  daňová poradkyně

  ANO 2011

  ANO 2011

  69

  zdroj

 • 7

  Lucie Potůčková

  Mgr. Lucie Potůčková

  starostka městyse Mladé Buky, právnička

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  46

  Jsem starostkou městyse Mladé Buky a občanským povoláním právnička. Svými zkušenostmi v komunální politice a svými znalostmi dlouhodobě usiluji o to, aby se český venkov probudil z letargie a lidé začali prosazovat své především lokální nápady.Vnímám obrovský potenciál lidí na malých městech a na venkově. Avšak ve vyšších patrech politiky vidím mnoho zátěže z minulosti a ráda bych tento balast pomohla odplavit.Věřím a doufám v to, že se blýská na lepší časy, protože současná generace má na to, aby vzala zodpovědnost do svých rukou.

  zdroj

 • 11

  Mgr. Jana Povolná

  personalistka

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  41

  zdroj

 • 9

  Dominika Poživilová Michailidu

  MgA. Dominika Poživilová Michailidu

  výtvarník, zemědělec, zastupitelka obce Krnsko

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  41

  Jsem zastupitelka v obci Krnsko a taky zakladatelka místního Spolku, kde pořádáme kulturní a společenské akce. Profesí jsem vystudovaná výtvarnice, tomu se ale nyní bohužel nestíhám příliš věnovat. Svůj volný čas nejraději trávím se svým manželem a našimi třemi dcerami. Ráda taky sáhnu po dobré sci-fi knížce nebo si pustím seriál.Věci veřejné jsou nedílnou součástí mého života. S manželem vlastníme rodinnou farmu, takže hodně komunikuji s úřady, starám se o účetnictví a vyřizuji žádosti o dotace. Starost o farmu mě přivedla k zájmu o zemědělství a životní prostředí. Zasadit se o zlepšení jejího stavu považuji za naši povinnost. Bez možnosti pít nezávadnou vodu nebo dýchat čistý vzduch totiž není svoboda.Ráda spojuji lidi nad různými tématy. Miluji, když zorganizuji nějakou akci a do řeči se tam dají lidé s rozdílnou zkušeností a protichůdnými názory. Mám za to, že v minulém století jsme si ujasnili vztah k tělu a využití jeho potenciálu, v tomto se snad zaměříme na duchovní složku věci a celkově mezilidskou komunikaci. Do politiky bych proto ráda vnesla více kultivace ve veřejné komunikaci.

  zdroj

 • 15

  Mgr. Jana Procházková

  ředitelka RK

  ANO 2011

  ANO 2011

  39

  zdroj

 • 16

  Lenka Procházková

  Lenka Procházková

  instrumentářka na operačním sále, zdravotní sestra

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  KDU-ČSL

  47

  Lenka Procházková (47 let) je instrumentářkou na operačním sále v Krajské nemocnici v Liberci a vystudovanou zdravotní sestrou. Absolvovala střední zdravotnickou školu v Turnově, později se stala atestovanou instrumentářkou. Prošla pražskými nemocnicemi a pak odjela studovat, pracovat a žít do kanadského Vancouveru. Z rodinných důvodů se vrátila do Liberce a pracuje jako instrumentářka na operačním sále v liberecké nemocnici. Pracuje v sociálně zdravotním a bezpečnostním výboru města Liberce. Je aktivní členkou KDU-ČSL v Liberci i Libereckém kraji. Lenka Procházková má neustálou potřebu získávat nové zkušenosti a hlavně chuť měnit věci k lepšímu. Politika jí ukázala, že není jen černá a bílá, že se na ní musí neustále pracovat, někdy ustupovat a naopak si pevně stát za svým, když je to potřeba. „Mým hlavním tématem je zdravotnictví a sociální oblast, ale oslovuje mě i ekologie, kultura, náboženství atd. Chci naplňovat heslo, které říká, že pro dosažení úspěchu ve volbách se vůbec nemusíme vzdávat hodnot a principů, které dlouhodobě zastáváme,“ říká Lenka Procházková.

  zdroj

 • 8

  Lucie Procházková

  JUDr. Lucie Procházková, Ph.D.

  právnička, vysokoškolská vyučující, asistentka poslance

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Bez politické příslušnosti

  36

  Profesí jsem právník, zaměřuji se ponejvíce na právo životního prostředí a správní právo, s mnohými přesahy, pracuji zejména jako právník odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, učím také právnické předměty pro neprávníky na dvou vysokých školách.Během rodičovské dovolené jsem začala na malý úvazek pracovat jako regionální asistentka pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka a snažím se pomáhat Pirátům na různých „frontách“. S manželem a dětmi žijeme rádi v Pardubicích, chalupaříme v Krkonoších, aktivně skautujeme.Díky práci asistentky poslance jsem dostala příležitost důkladně poznat Piráty zevnitř. Z první ruky jsem tak měla možnost vidět, jak svědomitě, poctivě a se zápalem se u Pirátů přistupuje k práci. Považuji za klíčové, aby Piráti v těchto volbách uspěli a naše země začala být řízena konstruktivním způsobem. Může-li úspěchu pirátské kandidátky ve volbách má přítomnost díky mé profesi či zkušenostem pomoci, cítila jsem jako svoji povinnost toto rozhodnutí učinit a aktivně se zapojit.

  zdroj

 • 5

  Pavlína Procházková

  Pavlína Procházková

  starostka obce

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Bez politické příslušnosti

  45

  45 let starostka obce Počenice-Tetětice

  zdroj

 • 2

  Věra Procházková

  MUDr. Věra Procházková

  poslankyně Parlamentu ČR, lékařka zdravotnické záchranné služby

  ANO 2011

  ANO 2011

  67

  Věra Procházková (* 3. dubna 1954 Karlovy Vary) je česká politička a lékařka. Mezi lety 2001 a 2008 byla ředitelkou Nemocnice Sokolov, v letech 2003 až 2006 byla i její jednatelkou. Od října 2017 působí jako poslankyně Poslanecké sněmovny PČR, v letech 2016 až 2020 byla zastupitelkou Karlovarského kraje. Od roku 2015 je členka hnutí ANO 2011. Mezi její záliby patří sport a zahrada, zejména bonsaje.

  zdroj

 • 25

  Ing. Valentina Prokopová

  státní zaměstnanec

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  60

  zdroj

 • 4

  Petra Prokšanová

  Mgr. Petra Prokšanová

  marketingová specialistka

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  36

  Vystudovala sociologii a sociální politiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a během studia se věnovala analýze subkultur mládeže.Již během studia nastoupila do zaměstnání v nadnárodní společnosti, kde měla možnost projít několika pozicemi – marketingová specialistka, webová designérka, specialistka na sociální sítě, tisková mluvčí.Dříve se věnovala i práci s dětmi v mládežnické organizaci Pionýr, závodně hrála házenou a kuželky, dnes je aktivní v Českém svazu bojovníků za svobodu, Společnosti Ludvíka Svobody a Levicových klubech žen.V Poslanecké sněmovně by se chtěla věnovat sociálním tématům, a to především těm, která se týkají dětí.Mezi její koníčky patří četba, historie druhé světové války, cestování po Česku a Slovensku, práce na zahradě a rodina.Petře Prokšanové je 36 let, je vdaná, má dvě dcery, v současné době je na mateřské dovolené a s rodinou žije v Praze.

  zdroj

 • 13

  Jana Prokůpková

  produkční

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  35

  -

  zdroj

 • 22

  Kristýna Prouzová

  kuchařka

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  35

  zdroj

 • 15

  Jiřina Průšová

  učitelka v MŠ

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  44

  zdroj

 • 27

  JUDr. Jana Přikrylová

  odborný rada na finanční správě, zastupitelka města

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  56

  zdroj

 • 15

  Bc. Kateřina Přívozníková

  učitelka v MŠ

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  40

  zdroj

 • 17

  Mgr. Pavlína Psohlavcová Palečková

  advokátní koncipientka

  Strana zelených

  Strana zelených

  29

  zdroj

 • 12

  Ing. Nikola Pšeničková

  referent bezpečnosti práce

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  28

  zdroj

 • 11

  MUDr. Karen Pumrová

  imunoložka, pediatrička, majitelka hypoterapeutického centra

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Občanský Manifest - Pravá Svoboda a Prosperita

  53

  zdroj

 • 9

  Marie Pundová

  důchodkyně

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  68

  zdroj

 • 5

  Jana Pupavová

  lektorka v mezinárodní společnosti

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  37

  zdroj

 • 12

  Petra Quittová

  Bc. Petra Quittová

  starostka MČ Brno-Černovice

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  49

  Letos oslavím 49. narozeniny a v komunální politice se pohybuji již více jak 20 let. V současné době jsem vedoucí odboru vnitřních věcí na radnici v Brně Řečkovicích a předtím jsem byla 8 let uvolněnou místostarostkou MČ Brno Černovice. Více jak 12 let dělám dobrovolně starostku Sokola. Když můžu, tak pomůžu. Mou oblastí je zejména školství, kultura a sport.Myslím si, že přenést mé zkušenosti z praxe opoziční zastupitelky, radní a místostarostky do parlamentu by bylo fajn. Chci přenášet zkušenosti z komunální politiky do parlamentu, aby nařízení, zákony a normy měly tzv. hlavu a patu. Chci zůstat stát nohama na zemi a nežít v bublině, protože selský rozum by měl vždy vyhrávat nad nesmysly.

  zdroj

 • 16

  Ing. Marcela Raabová, Ph.D.

  soukromý zemědělec, zastupitelka obce Horní Stropnice

  ANO 2011

  ANO 2011

  38

  zdroj

 • 14

  Terezie Radoměřská

  Mgr. Terezie Radoměřská

  překladatelka, spisovatelka

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  TOP 09

  52

  Mgr. Terezie Radoměřská vystudovala Gymnázium Jana Keplera v Praze. Od roku 1989 studovala na Filozofické fakultě UK obor český jazyk – historie, později teologii na KTF UK. Na počátku 90. let v průběhu studia pracovala v Hanns-Seidel-Stiftung, politické nadaci německé CSU, kde získala první kontakty v politické sféře. V letech 1996–1997 byla kastelánkou hradu Český Šternberk, restituovaném majetku svého strýce. V roce 1998 vstoupila do tehdy vzniklé Unie svobody, kde byla pověřena úkolem regionálního manažera. Postupně pak prošla oddělením tiskovým a analytickým, věnovala se tvorbě a realizaci kampaní. Souběžně pracovala jako OSVČ, tlumočnice a překladatelka z německého jazyka. Angažmá v Unii svobody zakončila v roce 2005, kdy s manželem diplomatem odcestovala do Berlína, v rámci jeho pověření ve Spolkové republice Německo. V té době se jí narodily tři děti a vystudovala Katolickou teologickou fakultu UK. Začala se věnovat literatuře, napsala dětskou knížku Vánoce pro kočku. Po návratu v roce 2010 byla vyzvána ke spolupráci s TOP 09 a spolupracovala na volební kampani do Senátu ČR. Současně byla pověřenkyní CK TOP 09 pro kontakt s německy mluvícími zeměmi. Poté se zapojila do vzniku a rozvoje TOPAZ, think-tanku strany TOP 09. TOPAZ byl koncipován jako vzdělávací centrum, jednalo se především o realizaci vzdělávání komunálních politiků, přípravy kandidátů a rozvoje členské základny TOP 09. V průběhu čtyř let spolupracovala s významnými organizacemi občanského vzdělávání, například Oživení, Agora či Campaings. Později, již jako výkonná ředitelka TOPAZ, spolupracovala s politickými nadacemi Hanns-Seidel-Stiftung a Konrad-Adenauer-Stiftung, rovněž s Martens Centrum, politickou nadací Evropské lidové strany. V roce 2015 se stala členkou Výkonné rady TOPAZ a současně odstoupila z pozice výkonné ředitelky, a to z důvodu víceletého pobytu v Rakousku. Ze strany TOP 09 byla proto pověřena kontakty s rakouskou politickou scénou, realizovala zapojení členů TOP 09 do vzdělávacích aktivit POLAK, Politické akademie Rakouské lidové strany, organizovala spolupráci a setkávání političek TOP 09 s rakouskými ÖVP Frauen. V letech 2015–2018 byla místopředsedkyní EUŽ, spolku pravicově orientovaných politicky a společensky aktivních žen. Tato organizace je součástí celoevropské organizace EUW, která je poradním orgánem Rady Evropy. EUŽ je rovněž součástí EPP Women, organizace poslankyň Evropského parlamentu. V roce 2016 realizovala úspěšnou volební kampaň pana Tomáše Czernina do Senátu, a to v obvodě 37, Nymburk – Jičín. Se senátorem Czerninem nadále spolupracuje jako poradkyně. V roce 2019 pracovala jako Generální sekretář TOP 09. V současnosti se věnuje poradenské práci pro senátory TOP 09. Od devadesátých let se věnuje charitní a humanitární činnosti Řádu Maltézských rytířů, jehož je členkou. Kromě zmíněné dětské knížky Vánoce pro Kočku je autorkou dvou sbírek poezie (dvojjazyčné Opadané listy platanů – Die abgefallene Blätter der Platanen a Zrnka času). K jejím zálibám patří moderní grafika a historický cín, ze sportu pak plavání a jízda na koni.

  zdroj

 • 26

  Eva Rajchmanová

  Ing. Eva Rajchmanová

  starostka obce Dolní Bojanovice

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  KDU-ČSL

  50

  Rodinný stav: vdaná, 3 dcery, 1 syn Vzdělání Střední ekonomická škola v Hodoníně Vysoká škola ekonomická v Bratislavě Pracovní zkušenosti 2002 – 2014 místostarostka obce 2014 – dosud starostka obce Osobní záliby Rodina, hudba, zpěv, folklor, jízda na kole, toulky přírodou …

  zdroj

 • 17

  Irena Randová

  důchodkyně

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  67

  zdroj

 • 17

  Bc. Lenka Rašková

  organizační pracovník

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  44

  zdroj

 • 8

  Irena Ravandi

  Bc. Irena Ravandi, DiS.

  manažerka obchodu

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  48

  Bc. Irena Ravandi, Dis., se narodila v Táboře, kde vystudovala Gymnázium Pierra de Coubertina. Na Vysoké škole evropských a regionálních studií získala bakalářský titul a absolvovala také Vyšší odbornou školu ekonomickou. Do ODS vstoupila v roce 2003, a jak o sobě říká, pravicová strana byla pro ni vždy jedinou možnou volbou.Pracuje ve společnosti Metrostav Infrastructure. Z podstaty své práce a i jako členka Hospodářskeho výboru Jihočeského kraje se zajímá především o dopravní stavby a řešení dopravní infrastruktury v Jihočeském kraji. Má ráda dobrou kávu, dobré víno a krvavý steak. Volný čas tráví se svou dcerou Eliškou. Odpočívá nejraději při procházkách v okolí Tábora se svými dvěma psy.

  zdroj

 • 3

  Milada Razímová

  Bc. Milada Razímová, DiS.

  referent

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  62

  Pracovala víc než 25 let jako vyšetřovatelka násilné a mravnostní trestné činnosti nejdříve na Okresním úřadu vyšetřování v Sokolově. V současné době pracuje jako referentka majetkové správy na Krajském ředitelství policie Karlovarského kraje. Pro kandidaturu do sněmovny se rozhodla, protože ji oslovil program Přísahy, kde jsou zakotveny důležité oblasti pro každého občana naší země, a nejen pro pár vyvolených.

  zdroj

 • 22

  Kateřina Regendová

  SCS. Lic. Kateřina Regendová

  pečující o osobu blízkou, mediální poradkyně

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  KDU-ČSL

  42

  SCS. Lic. Kateřina Regendová (1979) pochází z Desné v Jizerských horách, odmaturovala na Gymnáziu Tanvald, absolvovala 4 semestry na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích a vystudovala Fakultu věd mediální komunikace na Papežské salesiánské univerzitě v Římě. Mluví italsky a anglicky. Profesně se pohybuje ve světě mediální komunikace: redaktorská a editorská práce, přednášková činnost, mediální školení a poradenství, analýzy mediálních vystoupení, vedení tiskových týmů, konferování a moderování. Její současnou prioritou je péče o osobu blízkou. Členkou KDU-ČSL je od roku 2010. Ve stejném roce byla zvolena do zastupitelstva obce Radostín nad Oslavou, kde se stala referentkou pro kulturu a podílela se na vzniku Svazku obcí POOSLAVÍ. Od roku 2012 žije s manželem a třemi syny v Branišově nedaleko Českých Budějovic. Sedmým rokem je předsedkyní MO KDU-ČSL Dubné. Do PS PČR kandiduje se dvěma prioritami: 1. kritické myšlení (s důrazem na mediální výchovu) jako stabilní součást základního i celoživotního vzdělávání; 2. mohutná podpora pomáhajících profesí (s důrazem na péči zdravotně-sociální: terapeutickou i poradenskou, psychologickou i psychiatrickou, vzdělávací a výchovnou) – včetně neziskových organizací.

  zdroj

 • 15

  Lada Rejšková

  Ing. Lada Rejšková

  starostka obce Libotenice, ekonomická poradkyně, předsedkyně kontrolního výboru Místní akční skupiny Podřipsko, z. s.

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  36

  Jmenuji se Lada Rejšková, narodila jsem se 13.5. 1985 v Litoměřicích. Vystudovala jsem Univerzitu J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor podniková ekonomika a management. Následně jsem pracovala jako finanční a oddlužovací poradkyně v Praze. V roce 2014 jsem úspěšně kandidovala do zastupitelstva obce Libotenice a nyní již druhé volební období vykonávám funkci starostky obce Libotenice. Jsem také předsedkyně kontrolní výboru MAS Podřipsko.Proč kandidujete do Poslanecké sněmovny?Kandiduji, protože mi není naše země lhostejná. Chtěla bych se podílet na rozvoji naší země a chtěla bych zastavit nesmyslné prohlubování deficitu našeho rozpočtu. Základem správného fungování naší země je dobře fungující zdravotnictví, školství a bezpečnost. Myslím si, že díky nabytým zkušenostem z komunální politiky bych mohla pomáhat lidem na celostátní úrovni. Zároveň vím, že ženy do politiky patří a je potřeba vnímat jejich názor.Co chcete dokázat v politice?Základním pilířem naší země je správné fungování zdravotnictví, školství a bezpečnosti. Proto bych chtěla, aby tyto oblasti fungovaly efektivně a byly vždy dostupné všem našim občanům. Například v každém okresním městě by měl stát podporovat zachování veřejné nemocnice, aby nedošlo k prodeji do soukromých rukou a byla tím i do budoucna zabezpečena dobrá a kvalitní péče všem našim občanům. V oblasti školství je potřeba zabezpečit žákům praxi, aby neměli problém s pracovním uplatněním a zároveň ustoupit od nesmyslného memorování. V oblasti bezpečnosti je potřeba dát našim policistům více práv, aby mohli více chránit naší bezpečnost a náš majetek před násilníky a zloději.

  zdroj

 • 4

  Karin Richterová

  Bc. Karin Richterová

  projektová manažerka, lektorka vzdělávání pro udržitelný rozvoj, spolupředsedkyně krajské organizace Zelených

  Strana zelených

  Strana zelených

  42

  zdroj

 • 9

  Lenka Richterová

  OSVČ

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  45

  zdroj

 • 1

  Olga Richterová

  PhDr. Olga Richterová, Ph.D.

  1. místopředsedkyně Pirátů, poslankyně, odbornice na sociální politiku, překladatelka

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  36

  Každý z nás může přispět ke změně, kterou vidí jako potřebnou. Já jsem se už v mládí díky skautu a potom evangelické církvi naučila, že společná snaha se nesmířit s tím, jak věci spíše nefungují, a posouvat je dále, má velký smysl. I jako 1. místopředsedkyně Pirátů stále řídím tímto principem: společně , s výhledem na pět, sedm let, lze dosáhnout velkých věcí. Věnuji se intenzivně racionální sociální a rodinné politice, v rámci níž stát nedopustí, aby někdo dlouhodobě zůstal bez šance, na vedlejší koleji. Díky práci s daty i s příklady osvědčené dobré praxe můžeme vytvořit férový, transparentní a rozpočtově zodpovědný systém.Svou cestu ve veřejném životě jsem započala jako aktivní občanka. Založila jsem sdružení jménem Zaostřeno na Desítku, které mělo za cíl sledovat veřejné dění na Praze 10. Původním cílem bylo vytvořit dobré sousedství. Ale brzy se ukázalo, že cokoliv náročnějšího než zajistit komunitní kompostér představuje nepřekonatelný problém a bez aktivního zájmu a vytrvalosti se téměř nedá ničeho dosáhnout. Postupné odkrývání nehospodárné správy naší obce a zvláštností v územním rozvoji mě přivedlo až do zastupitelských lavic. Ještě v komunálu jsem vstoupila k Pirátům. Skrze spolupráci napříč ČR se od té doby snažím hledat cesty, jak zajistit důstojný život v různých životních situacích.Dobrá péče na začátku života a důsledná prevence potíží hned, když se objeví byť i jen jejich náznak, je jeden z nejefektivnějších způsobů jak zajistit, že v naší společnosti nezůstanou lidé nenávratně na vedlejší koleji. Svou zkušenost opírám nejen o to, že jsem sama mámou dvou malých dětí a máme rodinnou zkušenost i s péčí doma o babičku s Alzheimerem, ale i na základě expertních analýz a nejlepší praxe ze zahraničí. Řada studií ukazuje, že nejlépe využitými veřejnými penězi jsou investice do předškolního vzdělávání. Společnosti se vrátí v podobě vyššího dosaženého vzdělání a obecně vyšší životní úspěšnosti u dětí i ze znevýhodněného prostředí, které systémem kvalitních školek či dětských skupin projdou. Právě proto jsem jako poslankyně za Piráty díky týmu s desítkami expertů pomáhala zajistit, aby vyšší měsíční limit rodičovského příspěvku (10 tisíc Kč) vytvořil základ pro stabilnější rozvoj dětí či aby státní podpora byla přehledně dohledatelná tak, aby každý věděl, na co může mít v nějaké životní krizi nárok (web socialnisystem.cz).Dělám to i proto, že vím, že demokracie není udržitelná, pokud se lidem nebude dobře žít. Máme na to být moderní prosperující společností, kde má každý šanci na důstojný život. V koalici se Starosty nyní přinášíme plán, jak se do této budoucnosti dostaneme.

  zdroj

 • 9

  Jolana Rippelová

  předsedkyně Okresního výboru Komunistické strany Čech a Moravy Šumperk, přísedící Okresního soudu Šumperk

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  47

  zdroj

 • 14

  Kateřina Rippelová

  obchodní zástupkyně

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  27

  zdroj

 • 8

  Šárka Rousová

  Šárka Rousová

  laborantka v nemocnici v Teplicích

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  35

  Pracuji v teplické nemocniční hematologické laboratoři a specializuji se na klinickou biochemii. Prošla jsem FN Motol, DL Teplice, Aeskulab k.s a mám specializaci z Klinické biochemie. Angažuji se v aktivitách souvisejících se sociální prací a osvětovou činností, nejen ve svém oboru. Jsem členka ČSOP Ferguna Teplice. Proč kandidujete do Poslanecké sněmovny?Porozumění, dialog a aktivní snaha změnit svět k lepšímu nepovažuji za zprofanované hodnoty, ale naopak za ty, na kterých je potřeba stavět.Obzvlášť u nás v Ústeckém kraji je potřeba snažit se chápat druhé lidi, jejich životní cestu, pohnutky a prostředí.Co chcete dokázat v politice?Chtěla bych zlepšit informovanost směrem k občanům. V uplynulých měsících jsme byli svědkem toho, že se nám chyběl dostatek pravdivých informací a dat a zejména zdravotnictví tím velmi trpělo.

  zdroj

 • 15

  MgA. Eva Rovenská

  pedagožka, herečka, ekologická aktivistka

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  70

  zdroj

 • 24

  Ing. Jana Rusňáková

  důchodce

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  71

  zdroj

 • 14

  Mgr. Jiřina Růžičková

  pedagog

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  69

  zdroj

 • 12

  Mgr. Jana Rybová Kunčarová

  právník

  ANO 2011

  ANO 2011

  40

  zdroj

 • 18

  Květa Ryšková

  ekonomka společnosti

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  45

  zdroj

 • 9

  Anna Řehůřková

  studentka výchovné dramatiky

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  24

  zdroj

 • 21

  Ing. Andrea Řepková

  účetní

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  42

  zdroj

 • 11

  Petra Řezáčová

  Mgr. Petra Řezáčová

  místostarostka města Hlučín

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  KDU-ČSL

  44

  Mgr. Petra Řezáčová žije na „Prajzské“ v Hlučíně od svého narození. Vystudovala Masarykovou střední zemědělskou školu v Opavě. Po maturitě se zaměřila na studium cizích jazyků, nejprve na státní jazykové škole v Ostravě a poté na Odborné obchodní škole ve Švýcarsku. Úspěšně absolvovala státní i mezinárodní jazykovou zkoušku z německého jazyka a vrátila se zpět do Hlučína. Vystudovala bakalářský studijní obor na VŠB-TU Ostrava na ekonomické fakultě obor Eurospráva a magisterský obor na Slezské univerzitě v Opavě na katedře veřejných politik obor veřejná správa a sociální politika. Více jak 16 let vykonávala činnost státní správy a samosprávy z pozice úředníka městského úřadu. Oblasti školství, kultura a sport jsou ji velmi blízké. Od října 2018, po komunálních volbách v Hlučíně, se stala pro volební období 2018-2022 místostarostou města Hlučína. Přesto, že se v komunální politice pohybuje přes dvacet let, nikdy dříve politikem města nebyla. Členkou KDU-ČSL je od listopadu 2018 a je členkou ve sdružení žen KDU-ČSL. Co je pro ní nejvíce? Rodina. Je vdaná a má dvě děti. Je velmi aktivní člověk. Neříká, že to nejde, ale hledá způsoby, jak to jde. Do komunálních voleb šla s cílem podporovat a budovat ve městě takové zázemí, aby v něm lidé bydleli rádi, trávili zde volný čas, rádi se do města vraceli. Činnost pro lidi ji velmi naplňuje a ráda by ji vykonávala nejlépe jak je to jen možné nejen na komunální úrovni.

  zdroj

 • 7

  Mgr. Iva Řezníčková

  manažerka ve zdravotnictví

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Bez politické příslušnosti

  47

  zdroj

 • 5

  Mgr. Ludmila Řezníčková

  místostarostka Žďáru nad Sázavou

  ANO 2011

  ANO 2011

  56

  zdroj

 • 5

  Helena Řežábová

  Ing. Helena Řežábová

  starostka městského obvodu Plzeň 1

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  61

  zdroj

 • 23

  Mgr. Miloslava Sachová

  porodní asistentka

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  64

  zdroj

 • 5

  Mgr. Jolana Saibertová

  středoškolský pedagog

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  56

  zdroj

 • 3

  Ing. Bc. Jindra Sázavská, DiS.

  účetní

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  57

  zdroj

 • 24

  Andrea Sedláčková

  celní deklarantka

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  49

  zdroj

 • 12

  Olga Sejrková

  Mgr. Olga Sejrková

  koordinátorka obchodního oddělení, členka dozorčí rady holdingu nemocnic Plzeňského kraje

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  41

  Vystudovala jsem střední průmyslovou keramickou školu v Bechyni, obor výtvarné zpracování keramiky a porcelánu. Při práci jsem začala studovat obor Učitelství výtvarných uměleckých předmětů na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni a svá studia zakončila v roce 2009 titulem Mgr.Během svého života jsem pracovala jako pedagogický pracovník se zaměřením na adiktologii a primární protidrogovou prevenci v Salesiánském středisku pro děti a mládež a pro sdružení Magdalena. Deset let jsem pracovala také v back office developerských projektů a klientského servisu ve stavebním průmyslu. Nyní jsem zaměstnána u tradiční plzeňské firmy zabývající se obchodem a vývojem trakčních motorů pro motorová a elektrická vozidla.Jsem akční svobodná máma mé úžasné dcery Julie. Pirátkou jsem se stala na podzim roku 2019 a jsem 1. místopředsedkyní MS Plzeň.Mezi témata, o která se zajímám a chci v politice řešit, patří prevence a léčba návykových látek, kvalita a dostupnost léčby závislostí, ekologie, ochrana práv zvířat a také ochrana a obnova historických památek.Ve volném čase moc ráda, běhám, jezdím na kole a zajímám se o dějiny umění a architekturu.

  zdroj

 • 6

  Drahuše Sekmilerová

  prodejce a servis kompresorů, krajská zastupitelka

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  65

  zdroj

 • 25

  Ing. Jana Selingerová

  ministerská úřednice

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  42

  zdroj

 • 1

  Marta Semelová

  Mgr. Marta Semelová

  učitelka, předsedkyně Krajského výboru Komunistické strany Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  61

  Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Léta pracovala jako učitelka na základní škole. Poté působila i jako poslankyně Parlamentu ČR a pražská zastupitelka, v obou těchto funkcích pracovala ve školském a sociálním výboru.V současné době je předsedkyní Krajského výboru KSČM Praha. Je předsedkyní odborné sekce KSČM ke školství. Je členkou Česko-kubánské společnosti, Slovanského výboru a odborové organizace OS ČMS.Chtěla by i do budoucna pomáhat řešit problémy v sociální oblasti a školství. Jako největší úskalí Prahy vnímá dostupnost bydlení, životní prostředí a dopravu.Miluje pěší turistiku v přírodě, v lese, v horách nebo houbaření, nejlépe společně s rodinou. Doma pečuje o dva kocourky (černého Baghíru a zrzavého Čika) a o balkonovou zahrádku, kde pěstuje květiny, jahody i zeleninu. Baví ji tanec, vaření a pečení, luštění křížovek a sudoku a stále se zdokonaluje ve španělštině.Martě Semelové je 61 let, je vdaná, má dvě děti a čtyři vnoučata.

  zdroj

 • 7

  Bc. Marie Setikovská

  vedoucí kanceláře

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  44

  zdroj

 • 9

  Ing. Pavla Setničková Nováková

  IT manažerka, fundraiserka Extinction Rebellion, dobrovolnice Hnutí DUHA pro ochranu velkých šelem

  Strana zelených

  Strana zelených

  52

  Expertka v oblasti projektového řízení a jeho uplatňování v korporátních organizacích zejména v oblasti implementace informačních systémů. Má 16 let praktických manažerských zkušeností v oblastech projektového a liniového managementu a uplatňování maticového řízení lidských zdrojů. V oblasti mentoringu a řízení lidských zdrojů využívá bohatých znalostí nabytých rámci programu SATORI, kterého se účastnila v České spořitelně.

  zdroj

 • 17

  Marcela Severová

  administrativní pracovnice

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  65

  zdroj

 • 13

  Monika Shaw Salajová

  Monika Shaw Salajová, M.Sc.

  marketingová specialistka

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  SENÁTOR 21

  34

  Vystudovala jsem Evropskou politiku, jsem specialistka na politický marketing a místopředsedkyní hnutí SEN 21. Dlouhá léta jsem studovala a pracovala ve Velké Británii a z těchto zahraničních zkušeností s politikou čerpám dodnes. Věřím v solidární a férovou společnost, která nenahrává pouze jedné straně, a ve které mají všichni rovné příležitosti. A jelikož jsem pracující máma dvou malých synů, tak mi na pravidelné koníčky nezbývá moc času. Moc ráda ale se svou rodinou sportuji.Chci podpořit koalici vedenou Piráty do Poslanecké sněmovny. Je na čase tuhle zemi dostat z politického bahna, do kterého jsme pod vedením Andreje Babiše zabředli. Čekají nás těžké časy, protože Česká republika se nyní nachází v krizi ekonomické, zdravotní, politické i morální. Pevně ale věřím, že Piráti začnou posouvat laťku politické kultury zpět nahoru a místo neustálých skandálů jednotlivých ministrů začneme konečně řešit vážné problémy této země.Chci se pokusit skrze politiku měnit věci k lepšímu, zejména pro slabší členy společnosti, kteří mají omezenou možnost hájit svá práva. Jedním z mých osobních cílů v politice je také vysvětlování výhod našeho členství v EU široké veřejnosti, zejména na konkrétních příkladech v regionech. Ráda bych rovněž podpořila zvyšování kvality výuky českého školství a zavádění moderních trendů ve vzdělávání. Jen tak se jako společnost dokážeme posunout dopředu.

  zdroj

 • 18

  Martina Schejbalová

  prodavačka

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Bez politické příslušnosti

  32

  zdroj

 • 1

  JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  ministryně financí, místopředsedkyně vlády ČR

  ANO 2011

  Bez politické příslušnosti

  57

  zdroj

 • 10

  Eva Schomaker

  důchodce

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  67

  zdroj

 • 10

  Zuzana Schwarz Bařtipánová

  Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová

  starostka města Bílina

  ANO 2011

  ANO 2011

  43

  Zuzana Schwarz Bařtipánová, 43 let, starostka města Bílina, vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor Geografie a kartografie a následně Regionální a politická geografie, aktuálně působí jako starostka, dlouhodobě se věnuje regionálnímu rozvoji, rozvoji lidských zdrojů, vzdělávání a zaměstnanosti, je vdaná, má 2 děti a 2 (mo)psy.

  zdroj

 • 22

  Lucie Schwarzová

  Lucie Schwarzová

  pěstitelka a pracovnice údržby lesa, kapitánka šipkařského týmu Lipník nad Bečvou

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  32

  V současné době vychovávám své dvě malé děti na rodičovské dovolené. V Lipníku nad Bečvou jsem založila ryze ženský šipkařský tým, jediný v přerovské lize. Ráda bych v naší republice opět zkulturnila politické prostředí, které dle mého názoru, není v dobré kondici. V Poslanecké sněmovně bych se chtěla zaměřit na životní prostředí a odpadové hospodářství.

  zdroj

 • 6

  Lucie Sieberová

  zdravotnická pracovnice

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  29

  zdroj

 • 7

  Ing. Věra Sigmundová

  starostka města Chropyně

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  46

  zdroj

 • 1

  Lenka Simerská

  PhDr. Lenka Simerská

  socioložka, expertka na trh práce, zastupitelka

  Strana zelených

  Strana zelených

  45

  Lenka Simerská pracuje jako socioložka se zaměřením na zlepšování podmínek na trhu práce, rovné příležitosti žen a mužů, diverzitu, work-life balance a společenskou odpovědnost firem. Žije v Litoměřicích, kde je jedinou ženou zastupitelkou. Lenka je matkou dospívajícího syna, pro kterého si přeje čisté životní prostředí a zdravé podněty pro rozvoj a seberealizaci, aby jednou nemusel odcházet ze severních Čech „za lepším“.Ve volném čase se věnuje permakultuře a malému ekologickému chovu. Ráda organizuje a moderuje besedy a různé diskuze k rozšiřování obzorů a vzájemnému obohacování. Baví ji osobní rozvoj a práce s lidmi na posouvání vnitřních limitů. K tomu patří i koučování, kterému se věnuje od roku 2014, i když v poslední době kvůli nedostatku času jen příležitostně.Jejím snem je znovuzrození severních Čech, se sebevědomými, vzdělanými lidmi, sociální soudržností a čistými technologiemi bez uhlí, kde opět vynikne nádherná příroda a kulturní dědictví velkých, kdysi bohatých měst i venkova.

  zdroj

 • 17

  Zdeňka Sítková

  zdravotní sestra

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  65

  zdroj

 • 15

  Jarmila Siudová

  finanční konzultant

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  63

  zdroj

 • 30

  Mgr. Miroslava Siváková

  právník

  ANO 2011

  ANO 2011

  37

  zdroj

 • 13

  Mgr. Kamila Skalecká

  spolumajitelka bezobalového obchodu, členka spolku Podnikavé ženy z Pardubického kraje

  Strana zelených

  Strana zelených

  38

  zdroj

 • 18

  Magdaléna Skořepová

  asistent pedagoga, zastupitelka statutárního města Jihlava

  ANO 2011

  ANO 2011

  51

  zdroj

 • 11

  Blanka Skoupilová

  důchodkyně

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  66

  zdroj

 • 9

  Ing. Blanka Sladká

  vedoucí skladu

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  42

  zdroj

 • 14

  Ladislava Slámová

  ošetřovatelka v přímé péči

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  52

  zdroj

 • 22

  Mgr. Lenka Slámová

  knihovnice a překladatelka

  Strana zelených

  Strana zelených

  35

  zdroj

 • 14

  Ivana Slavíčková

  administrativní pracovnice

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  60

  zdroj

 • 21

  Štěpánka Slezáková

  Mgr. Štěpánka Slezáková

  učitelka angličtiny, soudní tlumočnice

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  50

  Mgr. Štěpánka Slezáková se narodila v Lounech v roce 1970, ale dětství a dospívání prožila v Postoloprtech. Od roku 1996 žije a pracuje v Lounech. Zde také v létě 1989 absolvovala Gymnázium Václava Hlavatého a později vystudovala Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, obor český a anglický jazyk. Po promoci odjela na 4 měsíce pracovat do Anglie. Po návratu pracovala jako učitelka angličtiny na Obchodní akademii v Lounech, vdala se a pořídila si dvě děti. Během mateřské dovolené vystudovala v roce 1999 jednoletý kurz právní angličtiny na Právnické fakultě UK v Praze. To byl pro ni rozhodující moment odejít ze školství, složit zkoušky na soudního překladatele a tlumočníka a zabývat se překlady pro policii, soudy a státní zastupitelství na volné noze. I nadále vyučuje angličtinu. Ve volných chvílích se věnuje práci v komisích Městského úřadu Louny, sportuje, cestuje a čte.

  zdroj

 • 2

  Mgr. Jana Slovenčíková

  vedoucí odd. produkce MKS Holešov, radní Holešova

  Strana zelených

  Strana zelených

  58

  zdroj

 • 30

  Dana Smejkalová

  OSVČ

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  56

  zdroj

 • 16

  Bc. Lada Smejkalová

  ekonomka

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  26

  zdroj

 • 16

  Dana Smékalová

  specialistka zákaznického servisu

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  42

  zdroj

 • 13

  Mgr. Klára Smetanová

  učitelka

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  30

  zdroj

 • 6

  Petra Smolová

  administrativní pracovnice

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  32

  zdroj

 • 18

  Šárka Sochorová, DiS.

  péče o děti

  Strana zelených

  Strana zelených

  45

  zdroj

 • 6

  Iveta Sokolová

  zubní asistentka

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  50

  zdroj

 • 32

  Mgr. et Mgr. Jana Solomonová

  zastupitelka MČ Praha 8, historička umění

  ANO 2011

  ANO 2011

  37

  zdroj

 • 12

  Mgr. Věra Sosnovcová

  ředitelka ZŠ

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  51

  zdroj

 • 31

  Bara Soukup

  Mgr. Bara Soukup

  specialistka na eGovernment analytického týmu Pirátů

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  33

  Jsem geoinformatička, studovala jsem na Přírodovědecké fakultě UK geografii a kartografii. V minulosti jsem působila na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kde jsem pomáhala mimo jiné s analýzou prostorových dat při tvorbě Metropolitního plánu. Mám zkušenosti s prací ve veřejném, soukromém i neziskovém sektoru. Stojím za Mapou exekucí. Kromě map se zajímám i o územní plánování, urbanismus a veřejné prostory. V současnosti působím v poslaneckém klubu Pirátů jako poradkyně a analytička pro oblast eGovernmentu.

  zdroj

 • 34

  Radka Soukupová

  Ing. Radka Soukupová

  zastupitelka MČ Praha 11, ředitelka Centra služeb pro rodinu a dítě a dětského domova Charlotty Masarykové

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  60

  Jsem původem z Liberce, ale téměř 35 let bydlíme s mým mužem na Jižním Městě, kde vyrostly naše tři děti. Myslím, že člověk se má starat o místo, kde žije. Od roku 1994 jsem (vyjma jednoho volebního období) členkou jihoměstského zastupitelstva, dvě volební období jsem působila jako místostarostka pro školství, kulturu, zdravotnictví a sociální záležitosti. Celý svůj profesní život se věnuji sociálnímu začleňování, momentálně jako ředitelka dětského domova na Zbraslavi. Mám ráda klasickou hudbu, zpívám ve dvou sborech. Baví mě hledat cesty k rozvoji města.S úzkostí sleduji, jak do české politiky pronikají nedemokratické postupy a myslím, že je třeba se jim postavit. Chci podpořit slušnou politiku, která ctí evropské hodnoty a je soucitná s lidmi, kteří nemají v životě štěstí. Nabízím své zkušenosti a energii, nechci stát stranou, když se věci nevyvíjí dobře. Mou hlavní motivací kandidovat je možnost ovlivnit legislativu v sociální oblasti, v tématech, která tíží samosprávu (zejména podpora deinstitucionalizace, sociální začleňování, řešení exekučního zatížení, sociální bydlení, důchodová reforma). Jsem ráda, že STAN podporuje LGBT téma. Přijde mi důležité zrovnoprávnění postavení stejnopohlavních párů, umožnění uzavírání sňatků, adopce či pěstounství. Obecně bych ráda přispěla k tomu, aby lidé vnímali politiku a politiky s respektem a aby politici STAN reprezentovali slušnou a tvořivou politiku.

  zdroj

 • 10

  Lucie Spáčilová

  Lucie Spáčilová

  administrativní pracovnice, spoluzakladatelka dobročinného projektu Piráti pomáhají

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  40

  Pocházím z Olomouce a pracuji jako OSVČ pro Pirátskou stranu, kde mám na starosti administrativní záležitosti v hlavní kanceláři. Do Poslanecké sněmovny kandiduji proto, jelikož se chci zasadit o změny v přístupu v sociální politice. Systém se v tomto odvětví musí upravit tak, aby odpovídal realitě a byl fér.

  zdroj

 • 12

  Alena Srovnalová

  pedagožka

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  64

  zdroj

 • 17

  Pavlína Stankayová

  Mgr. Pavlína Stankayová

  starostka obce Ostravice

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  KDU-ČSL

  42

  Narodila se v Ostravě, kde žila do svých 20-ti let, potom odešla za prací do Prahy a nyní žije již 8 let na Ostravici. Je vdaná a má dvě děti. Vystudovala Pedagogickou fakultu OU, obor speciální pedagogika - etopedie. Pracovala přes deset let jako vedoucí nízkoprahového klubu pro děti a mládež a koordinátorka dobrovolníků v neziskové organizaci Sdružení na pomoc dětem s handicapy v Praze. Od roku 2014 pracovala jako učitelka MŠ v Ostravici a v roce 2018 se stala starostkou obce Ostravice. Ráda běhá a chodí po horách, proto absolvovala již čtyřikrát, známý a mnohými sportovci vyhledávaný, závod „Beskydskou sedmičku“.

  zdroj

 • 16

  Mgr. Dagmar Staňková

  důchodkyně

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  62

  zdroj

 • 7

  Alena Stará

  důchodkyně

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  66

  zdroj

 • 4

  Ing. Milena Stárková

  ekonomka

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  59

  zdroj

 • 4

  Ing. Karolína Stařecká

  uvolněná radní města Lysá nad Labem

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  46

  zdroj

 • 11

  Květuše Steidlová

  invalidní důchodce

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  59

  zdroj

 • 20

  Kateřina Stibalová

  Mgr. Kateřina Stibalová

  sociální pracovnice, psychoterapeutka, adiktoložka

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Bez politické příslušnosti

  44

  Pracuji jako psychoterapeutka a sociální pracovnice, věnuji se službám prevence návykových látek od r. 1997 ve městě Litoměřice, kde také žiji. V současné době pracuji i částečně jako psychoterapeutka OSVČ, kde se věnuji i dalším potížím lidí v oblasti duševního zdraví a částečný úvazek mám ve zdravotnickém zařízení v Praze. Jsem vdaná, mám 2 děti a ve svém volném čase se věnuji rodině, turistice, dalšímu vzdělávání sebe i ostatních, četbě, cvičení a zahradničení.Proč kandidujete do Poslanecké sněmovny?V politice malého města je mnohem větší důraz na osobní odpovědnost vůči lidem, kteří se mnou žijí. Je více vidět, pokud ji někdo dělá pro osobní prospěch. Ve vyšší politice se tento tlak na morálku může zdát menší, přestože více zasahuje do života každého občana. Chci změny v politice směrem od „politikaření“ k otevřené komunikaci k věci na základě dat. Tvořit tlak na osobní odpovědnost i v nejvyšší politice. Konkrétně se chci zapojit ve zmíněných oblastech sociálních a zdravotních v oblasti duševního zdraví.Co chcete dokázat v politice?V posledních letech vidím nárůst směřování investic a dotací ve státě tak, aby finančně prosperovali pouze někteří vyvolení. Tato situace mě vzbudila natolik, že již nechci jen přihlížet. Do Poslanecké Sněmovny na nižší pozici kandiduje především proto, že by měla v tak důležité volební kampani být slyšet co největší pluralita hlasů.

  zdroj

 • 14

  Kateřina Stiglerová

  obchodní zástupce

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  42

  zdroj

 • 11

  Mgr. Alena Stillerová

  zastupitelka města Jičín, vzdělavatelka dospělých

  ANO 2011

  ANO 2011

  62

  zdroj

 • 7

  Věra Stočková

  referentka

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Bez politické příslušnosti

  43

  zdroj

 • 17

  Anna Stodůlková

  administrativní pracovnice

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  62

  zdroj

 • 4

  Kateřina Stojanová

  Kateřina Stojanová

  zastupitelka Ústeckého kraje, studentka Právnické fakulty UK

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  23

  Od dětství miluju knihy a historii. Byla to právě má nejoblíbenější kniha Jako zabít ptáčka, kterou jsem jako malá dostala od maminky k Vánocům a která na gymnáziu rozhodla, že půjdu studovat práva. Díky mému středoškolskému profesorovi dějepisu jsem se zároveň nadchla pro studium historie a došla k přesvědčení, že za pozitivní změny v našem okolí musí bojovat každý, kdo alespoň trochu může. Taky proto jsem se rozhodla přidat k Pirátům.Více než třicet let vládne v Ústeckém kraji prakticky stejné zastoupení a situace se nelepší. Začala jsem se proto sama sebe ptát: Kam Česká republika směřuje a na koho se při tom ohlíží? Mají lidé v této zemi skutečně rovné šance? Je důstojný a svobodný život hodnotou, o které jen mluvíme, nebo ji i naplňujeme? Odpovědi na tyto otázky mě dohnaly k tomu, že se s tím snažím něco dělat.Během svého působení v roli krajské zastupitelky jsem potkala lidi, pro které bylo těžké z jejich příjmů pokrýt základní potřeby, zástupce etnických menšin, kteří se setkávali dnes a denně s diskriminací, členy LGBTQ+ komunity, kterým byl pro jejich lásku ztěžován život, a talentované ženy, které nemohly uplatnit svůj potenciál. Nelze si činit iluze, že je v silách jednoho napravit všechny nespravedlnosti a křivdy, mnohdy zakořeněné nedostatečnou informovaností, ale věřím, že každý z nás může být „vysílačem“, který svou prací dokáže oslovit další ve svém okolí.Chci proto, aby politika byla fér. Chci, aby v kraji s největším počtem exekucí, velkým množstvím vyloučených lokalit, v kraji systémové chudoby s velmi špatným stavem životního prostředí byl konečně slyšet i hlas těch, kteří byli léta přehlíženi. Lidé v místech, jako je náš kraj, nejvíce potřebují dostupné a důstojné bydlení, pomocnou ruku, příležitost znovu nastartovat svůj život a naději, že když jednou člověk upadne, nemusí ho nutně deset dalších ušlapat. Na změnu přitom není nutné čekat desítky let, ale může se o ni pokusit každý – klidně i obyčejná mladá žena, studentka, dcera, jako jsem já.

  zdroj

 • 22

  Andrea Stonáčková

  účetní

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  51

  zdroj

 • 26

  Bc. Ester Stračánková

  asistentka

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  44

  zdroj

 • 5

  Ing. Eliška Stránská

  starostka obce Dolní Žandov

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Bez politické příslušnosti

  63

  zdroj

 • 3

  Mgr. Ivana Stráská

  pedagog, bývalá hejtmanka Jihočeského kraje

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  69

  zdroj

 • 8

  Simona Streitová

  zdravotní sestra

  Strana zelených

  Strana zelených

  53

  zdroj

 • 16

  Ing. Lenka Střálková

  radní města Rožnov pod Radhoštěm, členka globálního týmu pro komunikaci v nadnárodní korporaci

  ANO 2011

  ANO 2011

  53

  zdroj

 • 24

  Bc. Naděžda Stwiertniová

  vrchní zdravotní sestra

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  63

  zdroj

 • 7

  RNDr. Iva Suchá

  lektorka ekologické výchovy

  Strana zelených

  Strana zelených

  61

  zdroj

 • 23

  Kateřina Sukačová

  RNDr. Kateřina Sukačová, Ph.D.

  vědecká pracovnice

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  KDU-ČSL

  47

  RNDr. Kateřina Sukačová, Ph.D, pracuje jako vědecká pracovnice a vedoucí oddělení v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Vystudovala Limnologii na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Rigorózní zkoušku (RNDr.) složila v oboru Hydrobiologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a doktorát (Ph.D.) získala v oboru technologie odpadů na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity. Je vdaná a má dceru Terezu a syna Ondřeje. Ve své práci se zabývá výzkumem dalšího využití odpadních zdrojů a výzkumem nových technologií, které by v budoucnu umožnili zlepšení kvality vody a ovzduší. Její vědecké články jsou publikované v mezinárodních vědeckých časopisech, přednáší na mezinárodních vědeckých konferencích a v oblasti popularizace vědy získala cenu odborné poroty za vědeckou fotografii v soutěži Věda fotogenická pořádanou Akademií věd ČR.

  zdroj

 • 19

  Bc. Irina Sulima

  živnostnice, majitelka obchodu s oděvy

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  54

  zdroj

 • 11

  Irena Svátková

  distributorka tisku PNS

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  58

  -

  zdroj

 • 3

  Mgr. Petra Svedíková Vávrová, MBA

  právnička, krajská zastupitelka

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  42

  zdroj

 • 15

  Kateřina Svitáková

  provozní ředitelka bezpečnostní firmy

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  38

  zdroj

 • 26

  Alena Svobodová

  produkční Beskydského divadla

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  58

  zdroj

 • 16

  Vlasta Svobodová

  sanitářka

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  48

  zdroj

 • 17

  Jitka Svobodová Valihrachová

  odborný operátor kontaktního centra, pojišťovnictví

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  48

  zdroj

 • 9

  Lucie Sýkorová

  finanční poradkyně

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  43

  zdroj

 • 13

  Jana Syslová

  Jana Syslová

  starostka obce Hrobčice, bankovní úřednice, místopředsedkyně Spolku za záchranu kostela sv. Jakuba v Mrzlicích, z. s.

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  47

  Od roku 2010 jsem starostkou obce Hrobčice. Do této pozice mě přivedlo mé rozčarování z pozorování skomírající obce v době, kdy jsem byla na mateřské dovolené. Tehdy jsem si naplno uvědomila, že v obci nemáme žádné dětské hřiště, že na procházky s kočárkem chodím okolo rozpadajícího se kostela, či že v obcí chybí takové samozřejmosti jako lavička či odpadkový koš. Poznání, že něco nefunguje, bylo mým prvním spouštěčem. Dala jsem tedy dohromady pár lidí, kteří to viděli stejně jako já a začali jsme společně věci odzdola měnit, nejprve jako občané aktivisté, později již jako komunální politici. Naši práci v Hrobčicích můžete spatřit, když se do některé z našich částí, kterých máme devět, vydáte. Budujeme nové chodníky, silnice, přechody pro chodce, naučné stezky. Za stezkou skřítka Hrobčíka a dinosauřím údolím k nám jezdí výlety škol, školek a rodin s dětmi z celého kraje. Obnovujeme kulturní památky jako lákadla pro turisty a vracíme obci život. Chcete důkaz? Zatímco jinde se obce vylidňují, u nás žije za dobu mého starostování o polovinu více obyvatel.Proč kandidujete do Poslanecké sněmovny?Proto abych pomohla při rozvoji našeho těžce zkoušeného regionu. Stát dluží našemu regionu pomoc a my si musíme o tuto pomoc nahlas říct. Většina obcí Ústeckého kraje je postižena důlní činností. Buď se na jejich území těží nebo u nich leží výsypky. U nás v Hrobčicích máme Radovesickou výsypku, která je největší v celé střední Evropě. Celý region je vytěžený, a to jako z hlediska krajiny, tak hlavně duše. Potřebujeme vrátit život do malých obcí a z těch velkých probudit jejich kdysi slavný věhlas. Lázeňská města Teplice, Bílina i Dubí, Casanovův Duchcov i hornická Krupka v UNESCO jsou nádherná města, která však stále mají podivnou jizvu na duši.Co chcete dokázat v politice?Chtěla bych přispět ke změně nepoměru mužů a žen v politice a tím ji kultivovat. Ráda bych uplatnila své zkušenosti z komunální politiky i ve vyšších politických patrech a podílela se na rozvoji našeho regionu. Pouze jako politik máte tu jedinečnou možnost ovlivnit prostředí ve kterém žijete, ovlivnit rozvoj své obce, kraje, státu.. Ústecký kraj je přenádherný, ale v řadě podstatných oblastí potřebuje od státu pomoct a my si musíme umět o tuto pomoc říci."

  zdroj

 • 12

  Mgr. Zuzana Szabó Lenhartová

  výzkumnice

  Strana zelených

  Strana zelených

  33

  zdroj

 • 20

  Mgr. Kateřina Szaffnerová

  učitelka na ZŠ

  Strana zelených

  Strana zelených

  39

  Zaměstnání: Třídní učitelka ve Svobodné základní škole, o.p.s.

  Proč kandiduji: Již řadu let se zabývám alternativním školstvím a není mi lhostejný stav veřejných škol na Litoměřicku. Svou prací pomáhám vést jedinou waldorfskou školu v Ústeckém kraji.

  Další informace: Dětství jsem strávila v Křešicích u Litoměřic, a tudíž jsem měla ten dar, moci strávit školní léta na venkovské škole. Myslím, že v mé profesní dráze to byly rozhodující léta. Již od dětství jsem toužila následovat své „průvodce“, kteří svou otevřenou náručí dokázali nejen předat vědomosti, ale také postoje k životu. Naše tři děti mě naučily trpělivosti a pokoře. Dva synové prošli domácí školou. Nejmladší dcera strávila předškolní léta v Lesním klubu Svatojánek, kde jsem působila jako průvodce.

  V roce 2009 jsem se připojila ke skupině rodičů, kteří založili v roce 2014 první základní školu s waldorfským vzdělávacím programem v Ústeckém kraji. V loňském roce jsem se stala druhou třídní učitelkou naší školy. Splnil se mi tak sen, provázet žáky smysluplným vzdělávání, které umožní respektovat jejich individuální potřeby. Mou aprobací je učitelství pro první stupeň ZŠ a magisterský titul jsem získala na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v roce 2017. V současné době si doplňuji tříletý seminář pro waldorfské učitele v Praze. Do Strany zelených jsem vstoupila v roce 2017. Je to jediná politická strana, ve které jsem byla členem.

  zdroj

 • 2

  Bc. Lucie Šafránková

  poslankyně, zastupitelka města

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  34

  zdroj

 • 12

  Mgr. Růžena Šalomonová

  ředitelka společnosti, zastupitelka města

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  67

  zdroj

 • 11

  Alena Šálová

  Alena Šálová

  OSVČ - majitelka CK A.Ša s.r.o.

  Strana zelených

  Strana zelených

  62

  zdroj

 • 29

  Mgr. Alena Šamárková

  IT konzultantka

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  44

  zdroj

 • 20

  Jana Šandová, DiS.

  radiologický asistent, krajská zastupitelka

  ANO 2011

  ANO 2011

  37

  zdroj

 • 12

  Marie Šašková

  Marie Šašková

  starostka obce Otročín

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  KDU-ČSL

  47

  Marie Šašková je starostkou Otročína, v této funkci působí již od roku 2006. Za nejdůležitější považuje podporu občanských aktivit, vytvoření zázemí pro jejich činnost a plošnou podporu spolkových činností v obcích. Ženy, fotbalisté, hasiči, rybáři a mnoho dalších se může spolehnout na její podporu. Správná obec by měla mít živé společenské prostředí.

  zdroj

 • 11

  Bc. Lenka Šebelová, DiS.

  projektová manažerka

  ANO 2011

  ANO 2011

  40

  zdroj

 • 14

  Michaela Šebelová

  Mgr. Michaela Šebelová

  starostka obce Kunčice pod Ondřejníkem, fyzioterapeutka

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  39

  Jsem vdaná a mám dva téměř dospělé syny, dvojčata. Již 11 let se pohybuji v komunální politice, nyní působím jako starostka malebné podhorské obce Kunčice pod Ondřejníkem. Původní profesí jsme fyzioterapeutka, tuto práci v omezeném rozsahu stále vykonávám. Specializuji se na bolesti páteře. Obě práce mají mnoho společného. Pracujete pro lidi, ale bez jejich spolupráce a aktivního zapojení nemáte výsledky.Myslím si, že současná politická situace je velmi vážná a opravdu nastal čas na změnu. Obávám se o budoucnost naší země, a tak nezbývá než přiložit ruku k dílu.Chci ukázat, že se politika na všech úrovních dá dělat slušně a poctivě. S nadšením, radostí, energií a nasazením. Myslím si, že základem je aktivně komunikovat s druhými lidmi, umět jim naslouchat a neprosazovat vždy za každou cenu svůj názor.

  zdroj

 • 8

  Daniela Šebestová

  MDDr. Daniela Šebestová

  zubní lékařka, místostarostka města Tanvald

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Bez politické příslušnosti

  35

  MDDr. Daniela Šebestová (1986) provozuje zubní ordinaci v Tanvaldu. Pochází ze Šternberku, žila v Olomouci, kde vystudovala zubní lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého. Do Libereckého kraje ji zavedla láska nejen k horám a v roce 2013 si otevřela soukromou praxi v Tanvaldu. V roce 2018 tamtéž uspěla v komunálních volbách jako nezávislý kandidát za KDU-ČSL a ODS a stala se neuvolněnou místostarostkou města Tanvald. Daniela Šebestová je vdaná, s manželem mají dvouletou dceru Terezku. Rodina, ordinace a práce pro město jí v současnosti vyplňuje veškerý volný čas. „Cítila jsem potřebu jít do politiky. Nečekala jsem, že to všechno nabere tak rychlý spád, ale to je život. V koalici SPOLU nabízím své zkušenosti z oblasti zdravotnictví. Ráda také podpořím rozvoj periferních oblastí našeho kraje, dopravní infrastrukturu, kulturu a cestovní ruch,“ říká odhodlaně usměvavá Daniela Šebestová.

  zdroj

 • 6

  Irena Šefrnová

  veterinářka, včelařka

  Strana zelených

  Strana zelených

  58

  zdroj

 • 24

  Zdeňka Šeneklová

  mzdová účetní

  ANO 2011

  ANO 2011

  61

  zdroj

 • 15

  Ing. Jitka Šídlová

  autorizovaná zahradní a krajinářská architektka

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  34

  zdroj

 • 18

  Monika Šidlovská

  vrchní sestra, zastupitelka obce Kvasiny

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  40

  zdroj

 • 14

  Kateřina Šilcová, DiS.

  nutriční terapeut

  ANO 2011

  ANO 2011

  45

  zdroj

 • 15

  Mgr. Eva Šimečková

  ředitelka školy

  ANO 2011

  ANO 2011

  61

  zdroj

 • 31

  Ladislava Šimková

  poskytovatelka pečovatelských služeb

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  36

  zdroj

 • 24

  Ludmila Šimková

  Mgr. Ludmila Šimková

  místostarostka, učitelka

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  KDU-ČSL

  48

  Mgr. Ludmila Šimková se narodila v roce 1973 v Mariánských Lázních jako první z pěti dětí. Po absolvování střední ekonomické školy vystudovala učitelství pro 2. stupeň ZŠ obor matematika a zeměpis na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Pracovala jako učitelka na základních školách v Jáchymově a v Lysé nad Labem. Je vdaná s manželem Zdeňkem a spolu vychovávají tři dcery Kláru, Markétu a Amálii. Žije od roku 2001 ve středočeských Milovicích, kam se vdala. Během mateřské dovolené se podílela na vzniku Rodinného centra, které řídila 8 let. Založila lesní mateřskou školu Skřítek a zaváděla ve městě sociální služby pracující s dětmi, mládeží a rodinou. V roce 2010 vstoupila aktivně do komunální politiky a stala se zastupitelkou. Pracovala v komisi pro kulturu, sport a školství v Milovicích. Od roku 2018 je místostarostkou města Milovice. Má na starosti oblast vzdělávání, sociálních služeb, zdravotnictví, kultury, cestovního ruchu a sportu. Od roku 2020 pracuje jako členka výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Středočeského kraje. Je členkou KDU-ČSL. Ludmila Šimková podporuje osobní odpovědnost jednotlivců, tradiční rodinu a hodnotovou výchovu dětí – naší budoucnosti.

  zdroj

 • 17

  Markéta Šimková

  Mgr. Markéta Šimková

  pedagog, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Křídla

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  55

  Narodila jsem se v Brně. Před 36 lety jsem se vdala na Vysočinu do malé obce Křídla. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu MU, obor speciální pedagogika - logopedie - surdopedie, dále management na Filozofické fakultě MU a informatiku na PEF Mendelu. Už 20 let pracuji jako ředitelka školy a nějakou dobu jsem fungovala i jako klinický logoped. Jsem vdaná, matka čtyř již dospělých dcer.Od roku 2020 jsem členka Pirátské strany. Volný čas trávím nejraději s rodinou a přáteli. Podílím se již řadu let na organizaci hudebního festivalu Otevřeno Jimramov a multikulturního festivalu Křídla. Mám ráda historii, výtvarné umění a ruční práce.

  zdroj

 • 16

  Mgr. Monika Šimková

  zastupitelka MČ Brno-Bystrc, projektová manažerka, produkční

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  51

  zdroj

 • 10

  Lenka Šimo

  Mgr. et Mgr. Bc. Lenka Šimo

  historička, učitelka

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  TOP 09

  36

  Mgr. et Mgr. Bc. Lenka Šimo se narodila v roce 1985. Pochází ze Žďáru nad Sázavou, kam se po vysokoškolských studiích v Brně a po kratším působení v Jihlavě, vrátila a začala zde pracovat v oblasti kultury. Po absolvování Biskupského gymnázia ve Žďáře vystudovala historii, dějiny umění a muzeologii na Masarykově univerzitě v Brně a také dvouletý kurz památkové péče v rámci NPÚ v Praze. Během studií absolvovala zahraniční stáže ve Finsku, Nizozemí a Velké Británii. Již od studijních let nabírala zkušenosti jako průvodkyně na památkách po celé republice a pracovala v univerzitním Mendlově muzeu v Brně a pro Starobrněnského opatství. Dále působila v oblasti památkové péče v Jihlavě, následně byla historičkou a kronikářkou města v Regionálním muzeu ve Žďáře nad Sázavou. Podílela na vzniku Muzea nové generace ve Žďáře nad Sázavou ve spolupráci s rodinou Kinských. Po nabrání zkušeností v soukromé sféře v pozici vedoucí obchodního oddělení nebo v oblasti logistiky začala pracovat ve školství. V současné době působí jako učitelka dějepisu, anglického a německého jazyka na ZŠ v Havlíčkově Brodě. Je vdaná, mluví anglicky, německy a francouzsky a má základy španělštiny a italštiny. Její vášní je cestování, památky, výtvarné umění, literatura, tanec, plavání a dlouhé výšlapy. Po více jak půlstoletí obnovila ve Žďáře masopust, organizuje komentované prohlídky a výstavy s tématem dějin 20. století.

  zdroj

 • 34

  Mgr. et Mgr. Kristýna Šircová

  pedagog

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  31

  zdroj

 • 1

  Alena Šírová

  předsedkyně odborové organizace

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  53

  zdroj

 • 32

  Ilona Škárková

  bankovní poradkyně

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  40

  zdroj

 • 17

  Eva Šlachtová

  důchodkyně

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  67

  zdroj

 • 27

  Mgr. Markéta Šlosarová

  referent

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  30

  zdroj

 • 30

  Veronika Šmausová

  Mgr. BcA. Veronika Šmausová

  učitelka na základní umělecké škole

  Strana zelených

  Strana zelených

  35

  "Z Desítky bych ráda udělala lepší místo k životu pro všechny, starší i mladší, úspěšné i pro ty, co takové štěstí v životě neměli. Naše městská část by měla být otevřená všem bez rozdílů, měla by používat chytrá, ekologická, ale i ekonomicky výhodná řešení, měla by zde být radost sdílet veřejný prostor. V zastupitelstvu bych chtěla realizovat vizi právě takového města. Aby se zde dobře žilo našim dětem i našim rodičům."

  zdroj

 • 9

  Ivana Šnircová

  Ing. Ivana Šnircová

  manažerka ve farmaceutickém průmyslu

  Strana zelených

  Strana zelených

  37

  Ivana Šnircová kandidující z 9. místa pochází z Trutnova. Je absolventkou Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a od roku 2008 pracuje pro farmaceutické společnosti zabývající se výrobou vysoce specializovaných biotechnologických preparátů. Je členkou krajského vedení Zelených Královéhradeckého kraje a uskupení Žít v Trutnově. V současné době žije s rodinou střídavě v Česku a Švýcarsku.
  V Trutnově iniciovala opravy zašlého sportovního vybavení a pomocí občanské petice spustila ve městě projekt květnatých luk. Jako jedna ze tří iniciátorek otevřeného dopisu adresovaného curyšské univerzitě zabránila plánované přednášce premiéra Andreje Babiše na univerzitní půdě. Je spoluzakladatelkou platformy #zürimámy pro novopečené maminky určené ke vzájemné podpoře a sdílení tipů, jak v Curychu aktivně trávit volný čas.
  Mezi hlavní témata, na která se v poslanecké sněmovně chce zaměřit, je problematika rovných příležitostí, cyklodopravy a přípravy měst a krajiny na klimatickou změnu.

  zdroj

 • 3

  Táňa Šormová

  Mgr. Táňa Šormová

  učitelka

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  65

  Vystudovala Pedagogickou fakultu v Hradci Králové a stala se učitelkou tělesné výchovy a ruštiny.Zasvětila celý svůj život dětem – nejen jako učitelka, ale také jako pionýrská vedoucí. Čtyři volební období byla krajskou zastupitelkou. Jako radní Královéhradeckého kraje v jednom volebním období řídila oblast školství, sportu a volnočasových aktivit. V této funkci se jí mimo jiné podařilo vytvořit zásady oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží, prohloubit spolupráci škol a zaměstnavatelů, výrazně zvýšila podporu masového sportování, pohybové gramotnosti a dalších volnočasových aktivit. V Pionýru aktivně pracuje od svých vlastních pionýrských let jako instruktorka, skupinářka a vedoucí na desítkách letních táborů. Je aktivní zastupitelkou statutárního města, pracuje v Komisi místní samosprávy města Hradec Králové, ve školské komisi rady města a kontrolním výboru. Nemá ráda politikaření, zákulisní „hrátky“, rozkrádání republiky. Váží si rovných a poctivých lidí.V PS PČR by se chtěla zaměřit na oblast profesního i zájmového vzdělávání od nejmenších až po dospělé, vytváření podmínek pro sport a volnočasové nesportovní aktivity, které jsou neoddělitelnou a důležitou součást života občanů. Velkou pozornost a podporu chce věnovat rozvoji kvalitního, důstojného a aktivního života seniorů.Energii čerpá při pobytu v přírodě, sportu a v knížkách. V čerstvém seniorském věku nelení a aktivně působí v řadě spolků. Táně Šormové je 65 let, vychovala dceru a syna a pyšní se třemi vnučkami.

  zdroj

 • 20

  Lydie Špániková

  Mgr. Lydie Špániková

  učitelka základní školy

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  49

  Mgr. Lydie Špániková učí na základní škole v Šumperku angličtinu. Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudovala český jazyk, angličtinu a hudební výchovu. Ve škole se věnuje mezinárodním projektům Erasmus a spolupracuje se zahraničními školami, které společně se svými žáky každý rok navštěvuje. Zajímavé metody práce se snaží prosadit i ve své škole a záleží jí, aby se angličtina stala naprosto přirozeným jazykem pro každého mladého člověka. Jejím velkým koníčkem je cestování a objevování nových míst. Nejoblíbenější destinací se pro ni stalo slunečné Thajsko, které navštívila již mnohokrát. Ve svém volném čase se věnuje zahradničení a péči o květiny. Žije v rodinném domku s přítelem už 15 let a se dvěma dětmi (16 a 23 let). V neděli doprovází zpěv při bohoslužbách na varhany v šumperském evangelickém kostele.

  zdroj

 • 14

  Dana Špírková

  výpravčí - železničář

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  56

  zdroj

 • 11

  Vendula Špryňarová

  prodavačka v řetězci sítě supermarketů

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Občanský Manifest - Pravá Svoboda a Prosperita

  40

  zdroj

 • 16

  Jindřiška Šrámková

  Jindřiška Šrámková

  hypoteční specialistka, jednatelka realitní společnosti

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  55

  Narodila jsem se a moc ráda žiji v Plzni, kde jsem i vychovala dva teď již dospělé syny.Od roku 2004 až do současnosti pracuji jako generální reprezentant, hypoteční specialista a vedoucí týmu pro Allianz pojišťovnu. Od téhož roku jsem jednatelkou společnosti INES Reality. Obě činnosti se vzájemně doplňují a svoji práci dělám s velkým potěšením.Členem Pirátské strany jsem od roku 2018. Nyní se aktivně podílím jako členka komise sportu MO Plzeň 3.

  zdroj

 • 12

  Kristýna Šťastná

  Bc. Kristýna Šťastná

  studentka Mezinárodních rozvojových studií

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  22

  Kristýna ŠŤASTNÁ, 21 let, Liberec studentka Mezinárodních rozvojových studií, absolventka EduChange, autorka projektu Změna srážek v Libereckém kraji
  A to o zkažené mladé generaci už jste slyšeli? Tak to jste ještě nepotkali naší Kristýnu! Je jí 21 let, za svůj život ale stihla tolik, že by jí kdekdo starší mohl závidět. Tato úžasná a aktivní mladá žena nečeká na to, až se o to důležité postará někdo jiný.
  "Jako malá jsem měla sen: zachránit svět. Není malých cílů, že? Čím jsem starší a víc toho vím, tím víc si uvědomuji, že to nebude tak jednoduché, jak to v mých dětských očích tehdy vypadalo. Každopádně se nerada vzdávám," říká Kristýna Šťastná, naše další kandidátka, liberecká rodačka a studentka Univerzity Palackého v Olomouci.
  "Na střední škole jsem se angažovala v různých projektech, které se často týkaly diplomacie a debatování. S pár kamarády jsme také organizovali stávku ‘Vyjdi ven’ na naší škole," popisuje Kristýna léta strávená na gymnáziu Jeronýmova.
  Je pro ni důležitá pestrost a má silné pouto k přírodě. Proto si vybrala Mezinárodní rozvojová studia. V rámci univerzity pracovala na projektu EduCHANGE, připravovala programy pro středoškoláky týkající se dopadů změny klimatu na lesy nebo pracovala na projektu o pomalé módě.
  "Jsem přesvědčená, že pokud chceme pomoci světu, musíme začínat z místa, odkud pocházíme. Já jsem něco takového již dlouho hledala. Něco, čím bych si byla jistá, co by mi dávalo smysl, co by mě do jisté míry i bavilo. Trochu náhodou jsem se dostala k lidem z Pro KRAJinu.
  Z prvního setkání jsem odcházela nadšená. S každým dalším poznaným členem jsem uchvácenější, jak inteligentní a šikovní lidé žijí v mé domovině. Baví mě, že se v programu i celkově řeší věci, k jejichž řešení nadešel čas a nelze je déle odkládat...
  Ať chceme nebo ne, politika utváří naši realitu. To nejmenší, co můžeme pro ovlivnění udělat, je to, že půjdeme volit. Já ale cítím, že můžu a chci dělat víc," uzavírá Kristýna.

  zdroj

 • 4

  Lenka Šťastná

  živnostnice

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Bez politické příslušnosti

  27

  zdroj

 • 12

  Ing. Monika Štayrová

  1. náměstkyně primátora pro ekonomiku, dotace a kulturu města Hradec Králové

  ANO 2011

  ANO 2011

  58

  zdroj

 • 1

  MUDr. Iveta Štefanová

  lékařka

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  37

  zdroj

 • 16

  Monika Štefanová

  dělnice

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Bez politické příslušnosti

  52

  zdroj

 • 14

  Monika Magdalena Štefanová

  regionální ředitelka

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Bez politické příslušnosti

  52

  zdroj

 • 8

  Vladimíra Štefcová

  administrativní pracovnice

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  58

  zdroj

 • 7

  Bc. Michaela Štefková

  péče o firemní gastrozónu a stravování zaměstnanců ve společnosti věnující se aditivní výrobě

  Strana zelených

  Strana zelených

  45

  zdroj

 • 7

  Eva Štěpánková

  zdravotní sestra

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  56

  zdroj

 • 1

  Svatava Štěrbová

  Mgr. Svatava Štěrbová

  právnička, zastupitelka města Kladruby, členka Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje

  Strana zelených

  Strana zelených

  50

  Svatava Štěrbová je právnička, má rodinu se dvěma dětmi a ráda cestuje. Za sebou má 12 úspěšných let jako starostka města Kladrub na Tachovsku, kde se jí povedlo například zřídit Regionální muzeum Kladrubska nebo jednu z prvních kompostáren v oblasti. Do politiky Svatava vstoupila, aby pro občany zlepšila vymahatelnost práva a umožnila pro ně rovné příležitosti. Zajistit občanům spravedlnost a rovný přístup je stále běh na dlouhou trať, naštěstí na to má Svatava i nadále dostatek elánu a sil. Aktuálně je zastupitelkou Kladrub a členkou finančního výboru Plzeňského kraje, ale ráda by své zkušenosti přinesla i do Parlamentu. Svatava by si přála, aby se občané nebáli chodit na úřady nebo i k soudu. Zkrátka aby lidé neměli pocit, že je tady právo jen pro velké firmy.

  zdroj

 • 7

  Iveta Štetinová

  podnikatel - vzdělávací činnost

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  53

  zdroj

 • 4

  Mgr. Radka Štruncová

  odborná konzultantka - strategické řízení škol a profesní podpora pedagogů, učitelka

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  46

  Celý život žije v okresu Klatovy, kde více než 28 let podniká v oblasti prodeje nábytku. Ve volném čase se stará o dům a zahradu nebo jezdí na kole. Na současné politické situaci mu vadí celá řada věcí, proto se rozhodl kandidovat a pokusit se něco změnit. 

  zdroj

 • 5

  Mgr. Bc. Jaroslava Šulcová

  učitelka

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  59

  zdroj

 • 9

  Mgr. Bc. Karin Šulcová

  1. místostarostka města Vyškova

  ANO 2011

  ANO 2011

  54

  zdroj

 • 21

  Jana Šuráňová

  důchodkyně

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  66

  zdroj

 • 29

  Hana Šustková

  referentka odboru

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  63

  zdroj

 • 17

  Sylva Švábová

  mechanik, seřizovač

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  31

  zdroj

 • 28

  Leona Švecová Kašpárková

  OSVČ

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  47

  zdroj

 • 9

  Kristýna Švédová

  PhDr. Kristýna Švédová

  zástupkyně v nadačním fondu

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  30

  PhDr. Kristýna Švédová  Kristýna Švédová vystudovala Západočeskou univerzitu v Plzni kde v roce 2016 úspěšně absolvovala rigorózní zkoušku z oboru Mezinárodní vztahy. Během svých studií participovala na několika prestižních stážích a výzkumech v zahraničí. Mimo jiné se zúčastnila stáže v Bruselu v evropských institucích kde se mj. v Evropském výboru regionů zajímala o možnosti podpory pro Plzeňský kraj v různých oblastech. V současnosti působí jako zástupkyně předsedy v nadačním fondu je členkou výboru a komise pro zahraniční vztahy a evropské záležitosti města Plzně a Plzeňského kraje. Na lokální úrovni se zajímá o dění ve svém obvodě kde působí jako členka místní komise pro rozvoj jednoho obvodního území.   V Poslanecké sněmovně by se ráda věnovala zahraniční a evropské politice.  Je svobodná mezi její záliby patří cestování studium jazyků tanec a dobrá gastronomie. 

  zdroj

 • 7

  Dagmar Švendová, B.A., LL.M.

  koordinátorka evropské levicové nadace

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  43

  zdroj

 • 5

  Michaela Talašová

  elektrotechnik

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  44

  zdroj

 • 12

  Mgr. Bc. Markéta Tauberová

  ředitelka Dětského centra Veská

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  44

  zdroj

 • 5

  Martina Teplá

  Bc. Martina Teplá

  pracovnice v sociálních službách, zastupitelka města Liberec

  ANO 2011

  ANO 2011

  45

  řídící pracovní skupina komunitního plánování sociálních služeb regionu Liberec. Vystudovala obor sociální pracovník pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci a celou svou pracovní kariéru působí ve vedoucích funkcích v sociální oblasti, zejména ve veřejné správě. Je členkou Komise zdravotní a sociální Statutárního města Liberec a krajskou zastupitelkou. Podílela se na přípravách legislativních změn v rámci expertní skupiny MPSV. V současné době pracuje ve společnosti SAREMA Liberec. S manželem vychovává jednoho syna.

  zdroj

 • 24

  Mgr. Petra Tesková

  středoškolský pedagog

  ANO 2011

  ANO 2011

  55

  zdroj

 • 26

  Ing. Gabriela Thomanková

  obchodní zástupce

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  48

  zdroj

 • 36

  Bc. Žaneta Thomasová

  OSVČ

  ANO 2011

  ANO 2011

  47

  zdroj

 • 19

  Eva Tichá

  Ing. Eva Tichá

  zastupitelka MČ Praha 6, ekonomka, manažerka v oblasti komunikace a PR

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  59

  Pocházím z Ústí nad Labem, v Praze žiji už více než třicet let. Vystudovala jsem zde Vysokou školu ekonomickou, obor ekonomika zemědělství. Během studií jsem hrála nejvyšší soutěž v basketbalu, a díky tomu procestovala celou Evropu. Od roku 1995 se zabývám převážně obchodem, marketingem, komunikací a PR. Mám zkušenosti z veřejnoprávních médií, státní správy i soukromého sektoru. Profesí jsem ekonomka a vedoucí styku s veřejností. Vedle práce v zastupitelstvu na Praze 6, kde jsem místopředsedkyní Kontrolního výboru, členkou Finančního výboru a Komise životního prostředí, spolupracuji s pirátským týmem na pražském magistrátu. Ve svém volném čase se věnuji klasické hudbě, četbě klasické literatury a básní, forenzním vědám, cestování, přírodě a zahradničení. Jsem dobrovolnicí v Domově seniorů Elišky Purkyňové. Dlouhodobě se zabývám životním prostředím a změnou klimatu.

  zdroj

 • 24

  Mgr. Ing. Iva Tichá, Ph.D.

  akademický pracovník

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  43

  zdroj

 • 21

  Kateřina Tichá

  district managerka

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  34

  -

  zdroj

 • 19

  Ing. Hana Tichánková

  daňová poradkyně

  ANO 2011

  ANO 2011

  53

  zdroj

 • 10

  Jana Titlbachová

  Jana Titlbachová

  včelařka v důchodu, bývalá ředitelka galerie

  Strana zelených

  Strana zelených

  75

  "Narodila jsem se v Praze 1 a celý život zde žiji. Nejprve na Malé Straně, od roku 1974 na Hradčanech. Jsem mnoho let vdaná, mám jednu dceru. Během let jsem pracovala v různých zaměstnáních na různých pozicích. Od roku 1989 – v galerii Centra Franze Kafky, Útvaru rozvoje hl.m. Prahy, od roku 2003 do svého odchodu do důchodu v roce 2010 jako ředitelka Obecně prospěšné společnosti Pelléova vila, která provozovala Galerii Anderle. Od roku 2006 do roku 2010 jsem byla zastupitelkou Prahy 1 za Stranu zelených, původně jako nezávislá, od roku 2010 jsem členkou Strany Zelených. Moto, kterým se již dlouhé roky řídím:
  Edmund Burke: „Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo co udělat může je bezvýznamné“."

  zdroj

 • 20

  Dana Tobiášková

  Dana Tobiášková

  účetní

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  38

  Je rodačkou z táborských Klokot a celý život v Táboře žije a pracuje. Po absolvování Gymnázia Pierra de Coubertina pracovala u Armády České republiky jako ekonom a administrativní pracovník, po odchodu na mateřskou dovolenou pak začala podnikat v oboru účetnictví. V průběhu let vybudovala vlastní účetní kancelář a spolu se svými zaměstnanci se ji snaží dále rozvíjet ke spokojenosti klientů. Je zastánkyní tradičních hodnot, pracovitosti a osobní zodpovědnosti, i proto je letitou členkou ODS. Vzácné chvíle volna nejraději tráví s přítelem a dospívající dcerou cestováním a objevováním zajímavých míst, je vášnivou čtenářkou a ráda poslouchá klasickou hudbu.

  zdroj

 • 8

  Ing. Michaela Tomešová

  regionální manažerka pojišťovny

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  41

  zdroj

 • 12

  Kateřina Tomková

  účetní

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  45

  zdroj

 • 12

  Veronika Tomková

  Ing. Veronika Tomková

  zastupitelka města Dvůr Králové nad Labem, projektová manažerka v Revitalizace KUKS, o. p. s.

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  TOP 09

  35

  Ing. Veronika Tomková projektová manažerka v Revitalizace KUKS, o. p. s., zastupitelka města Dvůr Králové nad Labem, 35 let, Dvůr Králové nad Labem Rodačka ze Dvora Králové zde vedla kandidátku DKoalice, spojující TOP 09, KDU-ČSL, Zelené a nezávislé do posledních komunálních voleb. Vystudovala mezinárodní vztahy, evropská studia a česko-francouzský obor veřejná správa na Masarykově univerzitě v Brně. Od studií se věnuje regionálnímu rozvoji, cestovnímu ruchu a česko-polské spolupráci. Na královédvorském městském úřadu se zabývala dotacemi, od roku 2014 je projektovou manažerkou společnosti Revitalizace KUKS. Zasedá v dozorčí radě ZOO Dvůr Králové, a. s., zasazuje se o zlepšení podmínek pro život na Královédvorsku a zatraktivnění zdejší nabídky pro turisty. Jejím tématem je i podpora pokračování labské cyklostezky z Kuksu až na přehradu Les Království. Členkou TOP 09 je od roku 2011. Reprezentovala ČR na mistrovství světa v softballe 2010. Hovoří anglicky, polsky, francouzsky a česky. Je vdaná.

  zdroj

 • 10

  Jana Tomšíková

  Mgr. Jana Tomšíková

  učitelka a redaktorka učebnic, zastupitelka městského obvodu Plzeň 4

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  52

  Vyrůstala jsem v Milevu nedaleko Kladrub. Život v malé obci formoval můj osobní postoj a snahu být užitečnou a platnou lidem ve svém okolí, nebýt lhostejnou k tomu, co se děje kolem. Po absolvování tachovského gymnázia se stavebním zaměřením jsem byla přijata na Pedagogickou fakultu ZČU, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a své studium úspěšně zakončila.Nastoupila jsem jako učitelka v Černošíně, následně pak ve Stříbře. Po přestěhování do Červeného Hrádku jsem v roce 2005 nastoupila do Nakladatelství Fraus jako redaktorka učebnic ZŠ se zaměřením na matematiku, kromě jiného jsem kupříkladu redigovala řadu učebnic matematiky prof. Hejného a řadu Matematika se Čtyřlístkem. V nakladatelství jsem působila 12 let do června roku 2017, poté nastoupila na Církevní ZŠ a SŠ v Plzni. I jako učitelka na prvním stupni externě spolupracuji s nakladatelstvím Albatros jako koordinátorka projektu pro 1. stupeň ZŠ (Slabikář se Čtyřlístkem).Žiji v Červeném Hrádku, jsem vdaná a mám dospělou dceru Antonii. Věnuji se i dalším aktivitám. Jsem například zakladatelka webových stránek s učebními pomůckami www.prvnistupen.cz, členka výboru TJ Sokol Červený Hrádek, zakladatelka a organizátorka příměstských táborů v Červeném Hrádku, organizátorka rozmanitých sportovních a společenských aktivit, zejména pak pro ženy a děti.Jsem aktivní členkou České pirátské strany a v říjnu 2018 jsem byla zvolena do zastupitelstva MO Plzeň 4, mimo to jsem i členkou školské a vzdělávací komise v Plzni. Aktuálně jsem si vzala za svůj i projekt Senioři na palubě v Plzeňském kraji.Obecně je mým cílem pomáhat lidem, aby získali pevné životní jistoty a měli chuť podílet se na zvelebování svého okolí. Hodně důležité je pro mě to, aby se problémy řešily včas a neodkládaly se! V případě zvolení do Poslanecké sněmovny bude mou prioritou školství a modernizace přístupů v něm. Zatím se mi to alespoň částečně podařilo skrze učebnice prostřednictvím projektu Hejného matematiky a novinek v prvopočátečním čtení a psaní, ale i spoluprací na interaktivních nosičích výuky.Ve volném čase ráda sportuji a cestuji, nejraději s batohem na zádech po zemích tropických oblastí.

  zdroj

 • 11

  Mgr. Silvie Tomšíková, MBA

  ředitelka Domova Kamélie

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  47

  zdroj

 • 18

  Bc. Jaroslava Toporská

  koordinátor sociální služby

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  52

  zdroj

 • 23

  Bc. Eva Tořová

  starostka obce Staré Hamry

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  58

  zdroj

 • 19

  Petra Trambová

  Ing. arch. Petra Trambová

  místostarostka města Písek

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  TOP 09

  47

  zdroj

 • 21

  Anna Trávníková

  Anna Trávníková

  správcová

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  37

  Narodila jsem se a žiji v Boskovicích. I já bych chtěla přispět k tomu, abychom žili v zemi, kde rádi platíme daně, protože vidíme, kam byly naše peníze investovány, a že to za to stálo. Například do školství, protože vzdělání je zásadní pro naši budoucnost.

  zdroj

 • 11

  MUDr. Jana Trková

  lékařka

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  68

  zdroj

 • 22

  Mgr. Petra Troníčková

  pedagog

  ANO 2011

  ANO 2011

  45

  zdroj

 • 13

  Barbora Truksová

  Bc. Barbora Truksová

  manažerka v kultuře

  Strana zelených

  Strana zelených

  31

  Spolupředsedkyně Zelených v Praze 6, členka předsednictva pražských Zelených a Republikové rady Zelených, vedoucí Kulturní a mediální odborné sekce Zelených, členka Komise životního prostředí Prahy 6. Ve Straně zelených je členkou od roku 2016, spolupředsedkyní v Praze 6 od února 2018. V roce 2020 byla spolupředsedkyní pražské krajské organizace, nyní zůstává členkou předsednictva KO a zastupuje Prahu v Republikové radě Zelených. Zároveň je vedoucí Kulturní a mediální OS. Působila též v předsednictvu Mladých zelených.

  Byla členkou Výboru pro komunikaci a média Prahy 6 (2017 – 2018), nyní je členkou Komise životního prostředí (od 2018). Je jednou z iniciátorek Parku Jaroslava Meda, projektu realizovaného v rámci projektu Nápad pro šestku. Zajímá ji klimatická spravedlnost, dostupné bydlení a fungování ve veřejném prostoru.

  zdroj

 • 34

  Dominika Tůmová

  studentka

  ANO 2011

  ANO 2011

  21

  zdroj

 • 7

  Ing. Hana Tůmová, Ph.D.

  osoba samostatně výdělečně činná

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  40

  zdroj

 • 6

  Ing. Monika Tůmová

  podnikatelka

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  55

  zdroj

 • 27

  Barbora Turek Lahová

  Mgr. Barbora Turek Lahová

  novinářka

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  33

  Dlouhodobě se zajímám o nezávislost médií a zejména médií veřejné služby, mezi které řadím i obecní zpravodaje. Jsem hrdá majitelka útulkového psa a anduláka. Obrana zvířat je pro mě samozřejmost. Mám ráda víno a folklór.

  zdroj

 • 14

  Veronika Turská

  živnostník

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  47

  zdroj

 • 10

  Eva Tylová

  Ing. Eva Tylová

  místostarostka MČ Praha 12, ekoložka

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Bez politické příslušnosti

  61

  Už třicet let se věnuji ochraně životního prostředí a klimatu. Vždycky jsem měla k přírodě blízko a už jako úřednice byla trochu ekologicky aktivní. Vystudovala jsem sice Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na ČVUT, ale záhy jsem se začala starat na Ministerstvu životního prostředí o kvalitní životní prostředí, jako náměstkyně ministra jsem harmonizovala legislativu s právem EU. Pomohla jsem však státu i ušetřit desítky miliard, když jsem jsem jako ředitelka České inspekce životního prostředí využila zkušeností z Ministerstva životního prostředí a poukázala na předraženou zakázku na odstranění starých ekologických zátěží, která byla následně zastavena. V neposlední řadě jsem ale i čtyřnásobnou babičkou. Když jsme u divé zvěře, musím zmínit našeho kocoura a naši kočku z útulku, o které se s partnerem staráme. A nedávno jsem v Zookoutku Kamýk adoptovala krásné mládě kozy walliserské z pražské Záchranné stanice pro volně žijící živočichy.Do politiky mě přivedla chuť změnit zavedené pořádky k lepšímu. Ke změně je totiž nejefektivnější být přímo tam, kde se rozhoduje, tvoří a prosazuje. V komunální politice se tak pohybuji od roku 2006. V letech 2010 až 2014 jsem byla místostarostkou Prahy 12 a před třemi lety jsem se tam vrátila. Vždycky mi záleželo na transparentnosti při veřejných řízeních, otevřenosti úřadů pro občany a důsledné ochraně životního prostředí. Právě tyto a další věci jsou také prioritami Pirátů, se kterými společně kandiduji na Praze 12 již od roku 2010. Velkou zkušeností pro mě byly senátní volby v roce 2018, kdy jsem postoupila do druhého kola s Pavlem Fischerem.Vždy jsem ale zůstala duší ekoložka. Na radnici Prahy 12 jsme například vybudovali akumulační nádrž na dešťovou vodu, změnili hospodaření na zemědělských pozemcích na více ekologicky šetrné nebo zastavili některé megalomanské stavby na sídlišti. Zabývám se ochranou ovzduší před znečištěním z uhelných elektráren, podporou a zefektivněním třídění odpadu a mým dlouhodobým tématem je ochrana čistoty vod, kde jsem upozornila na problematické působení státní správy v kauze Bečva. Věřím, že je potřeba, aby se ochrana životního prostředí a zmírnění následků klimatické změny staly automatickou součástí všech politik a strategií.

  zdroj

 • 16

  Olga Ulrichová

  JUDr. Olga Ulrichová

  právnička se zaměřením na veřejné zakázky

  Strana zelených

  Strana zelených

  44

  Olga vystudovala Právnickou fakultu Karlovy Univerzity. Jako právnička pracovala dlouhou dobu pro Českou televizi. Zajímá ji tvorba šitých korálkových šperků a malování obrazů. Umí mluvit anglicky, německy, italsky a má zaklady čínštiny a francouzštiny.

  zdroj

 • 18

  Anna Ungerová

  MVDr. Anna Ungerová

  veterinární lékařka

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  35

  I strany, které spolu nesouhlasí, mohou vůči sobě jednat s respektem. Jsem zastáncem věcně vedené diskuse bez lží a vzájemného napadání. Dlouho jsem viděla politiku jako velmi odtrženou od života občanů. Vnímala jsem jen lži a slibování nesplnitelného. Vnímala jsem pouze klišé: všichni jsou stejní, jde jim jen o koryta, slušný člověk se tam nedostane a jednotlivec nemůže nic změnit.Jednou jsem v krajských volbách bez většího rozmyslu hodila lístek jistému uskupení, a to pak uspělo o jeden hlas. Tehdy jsem zásadně přehodnotila svůj přístup, jedinec může něco změnit, je potřeba chodit k volbám a svou volbu je nutné důkladně uvážit.Má přítomnost na kandidátce do poslanecké sněmovny je především vyjádřením podpory oběma společně kandidujícím subjektům. Pirátská strana je mi nejbližší vzhledem k prosazování osobní svobody, ochrany soukromí a transparentnosti veřejné správy.Narodila jsem se v Broumově, vyrůstala jsem v přilehlých vesnicích a v Broumově jsem taky vystudovala osmileté gymnázium. Jsem veterinární lékařka zaměstnaná v praxi malých zvířat, toho času na rodičovské dovolené, máma dvouletého syna. Vztah ke zvířatům není jen součástí mojí profese, ale i osobního života.

  zdroj

 • 4

  Mgr. Veronika Urbánková

  středoškolská učitelka

  Strana zelených

  Strana zelených

  38

  zdroj

 • 12

  Barbora Urbanová

  Ing. Barbora Urbanová

  zastupitelka obce Dolní Břežany, ředitelka institutu a spolupracovnice Víta Rakušana

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  30

  Jmenuji se Barbora Urbanová, ale všichni mi říkají Báro. Letos v září oslavím 30. narozeniny a žiji v Dolních Břežanech. Ve své rodné obci jsem zastupitelka, pracovní život mě zavál na post ředitelky politického institutu a asistentky předsedy STAN Víta Rakušana (nejen) v Poslanecké sněmovně. V politice pracuji 4 roky a doopravdy mě to baví.Při svém vysokoškolském studiu jsem spoluvytvářela studentské projekty, které se zabývaly občanským vzděláváním. S jedním z nich, se Stužákem, jsme v roce 2018 vyhráli cenu Gratias Tibi. A protože jsem v té době chtěla hodně cestovat, měla jsem i brigádu - od svých 19 let jsem učila děti a mládež angličtinu. Vysokoškolská léta jsem tak strávila velmi aktivně a vlastně už si nepamatuji na dobu, kdy bych nepracovala. Jsem ráda, že jsem toho “vyzkoušela” víc, zejména tu pedagogickou zkušenost si budu pamatovat dlouho.Ve svém volném čase cestuji a fotím všechna krásná místa, která na Zemi máme, čtu nebo mluvím. Jsem ráda se svou rodinou, přítelem i kamarádkami a kolegy v práci. A celkově ráda trávím čas s každým, kdo má aspoň trošku smysl pro humor a nebere se vážně.Do Poslanecké sněmovny kandiduji protože mám pocit, že když chce člověk něco změnit, měl by pro to něco udělat. Samo se neudělalo ještě nikdy nic. A protože si myslím, že problémy, které kolem sebe vidím, současná politika vůbec neřeší. Mladé rodiny, mladé maminky na rodičovské dovolené, samoživitelky. To všechno vidím ve svém okolí a říkám si, že systém je zastaralý, že se s ním moje kamarádky (i kamarádi) kolikrát musí spíš prát, než aby jim pomohl. V době covidu to platilo dvojnásob. Myslím, že i díky svým zkušenostem ze sněmovny tohle můžu změnit, byť vím, že na to je potřeba dobrý tým. Ten Starostové s Piráty letos nabízí. Jsou to lidé energičtí, ale také zkušení, lidé se zápalem a hlavně vnitřní poctivostí, která tuhle zemi může vážně posunout dopředu.

  zdroj

 • 9

  Iveta Urbanová, DiS.

  administrativní asistentka

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  26

  zdroj

 • 13

  Mgr. Lenka Urbanová

  učitelka

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  67

  zdroj

 • 5

  Petra Urbanová

  Mgr. Petra Urbanová, LL.M.

  environmentální právnička

  Strana zelených

  Strana zelených

  30

  Petře je 30 let a věnuje se právu - např. správnímu právu, územnímu plánování a právu životního prostředí. Specializuje se také na právní pomoc obcím při výkonu jejich působnosti a komplexní agendu spojenou se vstupem developera do území. Petra vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, během studia absolvovala studijní pobyt na právnické fakultě v Toulouse. V současnosti je právnička týmu Odpovědné energie v apolitické expertní organizaci Frank Bold a momentálně se věnuje případu nelegální těžby v polském hnědouhelném dolu Turów, který působí škody také na českém území. Dříve se věnovala veřejnému právu i generální praxi. Její motto: "Lidé v regionech, které nejvíc zasáhne ústup od uhlí, už teď často bojují s chudobou, exekucemi a horším přístupem ke vzdělání nebo zdravotní péči.
  Stát musí zajistit sociálně spravedlivou budoucnost pro všechny, už proto, že za situaci v těchto regionech často mohou právě systémová selhání."

  zdroj

 • 1

  Hana Vacková

  Mgr. Hana Vacková

  učitelka na gymnáziu, krajská zastupitelka

  Strana zelených

  Strana zelených

  67

  Hana Vacková učí na olomouckém gymnáziu Základy společenských věd, které považuje za nejdůležitější předmět současnosti. V rámci výuky se snaží děti učit také ekologickým zásadám, kterých se sama drží – například nevlastní auto a podporuje bezobalový obchod.Profesně Hanu politika vždy zajímala a Strana zelených ji byla programově blízká. V minulém volebním období byla za Zelené členkou Výboru pro vzdělávání a zaměstnanost Olomouckého kraje. Výrazného úspěchu dosáhla v roce 2020, kdy byla zvolena krajskou zastupitelkou na koaliční kandidátce Spojenců. Nyní působí ve Výboru pro vzdělávání a jako předsedkyně Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Olomouckého kraje.Spolu s ostatními politickými partnery se v zastupitelstvu zasadila o důležitá rozhodnutí, společně odmítli plány na kanál Dunaj–Odra–Labe a zabránili stavbě výrobních hal na orné půdě u Hněvotína.Hana má dvě velká přání. Byla by ráda, kdyby oteplování planety již nepokračovalo a povedlo se ho zastavit. Také by si přála, aby se ve společnosti obnovily morální hodnoty Václava Havla.

  zdroj

 • 5

  Mgr. Jana Vacková

  příslušník městské policie

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  34

  zdroj

 • 29

  Rebeka Vadasová

  Mgr. Rebeka Vadasová

  učitelka na základní škole

  Strana zelených

  Strana zelených

  38

  "Jsem učitelka a máma třech malých kluků, která ve volných chvílích pořádá tábory pro děti se zrakovým postižením. Vím, že když se chce, dá se dělat ledacos - lézt poslepu po skalách, s bílou holí vyrazit na vandr, vařit svépomocí v táborové kuchyni bezlepkovou, bezlaktózovou či vegetariánskou stravu…A tak chci přistoupit i k práci zastupitelky. Chci hledat cesty, jak věci dělat, a ne důvody, proč to nejde. Chci umožnit dětem s dietnimi omezeními, aby se mohly stravovat ve škole spolu s ostatními. Chci otevřít školky dětem mladším tří let. Chci, aby tu děti mohly bezpečně chodit do školy pěšky nebo jezdit na kole."

  zdroj

 • 11

  Veronika Vágnerová

  majitelka pobočky realitní kanceláře

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Občanský Manifest - Pravá Svoboda a Prosperita

  48

  zdroj

 • 4

  Mgr. Dana Váhalová

  OSVČ

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  55

  zdroj

 • 16

  Věra Váchová

  PhDr. Věra Váchová

  historička umění - v důchodu

  Strana zelených

  Strana zelených

  72

  Rozená Hlaďová, narozena se v Českých Budějovicích. Matka pochází z rodiny trhosvinenských lékařů Boženy a Ladislava Vaňkových. Otec byl do roku 1948 velitelem českobudějovického vojenského letiště. S rodiči bydlela krátce v Trhových Svinech, než se přestěhovali do Prahy. Po restituci domu po prarodičích, má trvalé bydliště opět v Trhových Svinech.

  Absolvovala FFUK obor dějiny umění a historie (1974), tamtéž doktorát ( 1983). Pracovala v Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody, v scénografii Národního divadla, v produkci nakladatelství a vydavatelství Reader’s Digest Výběr .

  V současné době se věnuje dobrovolné práci pro neziskové organizace, které mají za cíl ochranu životního prostředí a podporuje aktivní účast občanů v rozhodování o věcích veřejných. Je zakládajícím členem a jednatelkou občanského sdružení Svinenský zvon.

  zdroj

 • 12

  Hana Vachová

  místostarostka obce

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  56

  zdroj

 • 5

  Nikola Valábeková

  administrativní pracovnice

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  37

  zdroj

 • 10

  Mgr. Eva Valachová

  vedoucí oddělení důchodového pojištění

  Strana zelených

  Strana zelených

  44

  zdroj

 • 2

  Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

  právnička, poslankyně PSP ČR

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  45

  zdroj

 • 7

  Bc. Jaromíra Valder Jakubcová

  sociální pracovnice

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  37

  zdroj

 • 25

  Magdalena Valdmanová

  Magdalena Valdmanová

  zastupitelka MČ Praha 2, asistentka předsedy Výboru pro správu majetku Zastupitelstva hl. m. Prahy

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  40

  Celý život žiji v Praze. Po maturitě v oboru management a podnikání v umění a reklamě jsem nastoupila na mateřskou dovolenou. Poté jsem pracovala v různých firmách a následně v tréninkové kavárně, která zaměstnávala mladé lidi po odchodu z dětských domovů. Právě pro ně jsem pak založila vlastní cateringovou společnost, kde tito znevýhodnění čerství dospěláci pracovali. Další zkušenosti jsem získala ve startupu zaměřeném na e-learning, v kanceláři pražského primátora Zdeňka Hřiba, kde jsem pracovala jako jeho poradkyně a v současnosti tuto pozici zastávám u pirátského zastupitele hlavního města Viktora Mahrika. Zároveň jsem od roku 2018 zastupitelkou na Praze 2. Zajímají mě sociální témata, hudba, film, přátele. Mám moc ráda Prahu, ale i výlety na venkov. Žiji se svými dvěma dospělými syny, třemi kočkami a jedním partnerem na Vinohradech.

  zdroj

 • 5

  Mgr. Taťána Valentová Nersesjan

  pedagog, zastupitelka města Vsetín

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  54

  zdroj

 • 12

  Iva Valíčková

  manipulantka strojního zařízení

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  35

  zdroj

 • 4

  Helena Válková

  prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

  poslankyně PSP ČR, profesorka trestního práva, zmocněnkyně vlády pro lidská práva

  ANO 2011

  ANO 2011

  70

  Helena Válková, rozená Mičková (* 7. ledna 1951 Chlumec nad Cidlinou), je česká politička a právnička, specializovaná na trestní právo a kriminologii, a vysokoškolská učitelka. Od ledna 2014 do března 2015 byla ministryní spravedlnosti ČR v Sobotkově vládě, od roku 2013 je poslankyní Poslanecké sněmovny PČR. V letech 2017 až 2019 zastávala post rektorky Vysoké školy podnikání a práva a od května 2019 je zmocněnkyní vlády pro lidská práva.

  zdroj

 • 5

  Zuzana Vandame

  Mgr. Zuzana Vandame

  marketingová konzultantka, radní města

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  TOP 09

  46

  Mgr. Zuzana Vandame vystudovala sociální politiku a sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně. V rámci studia také získala certifikát EU – Social security in Europe na Tilburgské Univerzitě v Nizozemí. Po studiu aplikovala praktickou sociologii v mezinárodních společnostech zaměřených na výzkum trhu a reklamu. Poté čtyři roky působila na pozici analytičky rozvoje obchodu ve společnosti The Coca-Cola Company. Po deseti letech se vrátila do regionu, kde využívá své zkušenosti při tvorbě obsahu a marketingových strategií pro autentické lokální značky. Zároveň pomáhá svému francouzskému muži rozvíjet společnost zaměřenou na inženýrské služby a vývoj v oblasti letectví a bezpilotních prostředků. V roce 2018 byla zvolena do Zastupitelstva a stala se členkou rady města Uherské Hradiště za TOP 09, studenty a nezávislé. Je členkou Výkonného výboru TOP 09 a místopředsedkyní Krajské organizace TOP 09 ve Zlínském kraji. Má 2 syny ve věku 13 a 15 let. Volný čas tráví nejraději s rodinou v přírodě.

  zdroj

 • 5

  Pavlína Vaněrková Koutníková

  finanční koncipientka

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  41

  zdroj

 • 13

  Ing. Jana Vaníková

  projektantka

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  32

  zdroj

 • 3

  Blanka Vaňková

  Mgr. Blanka Vaňková

  sociální pracovnice

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  40

  Vystudovala Ostravskou univerzitu, Fakultu sociálních studií. Šlo o studium sociální politiky, sociální práce a komunitního rozvoje. Těmto oblastem se věnuje i v zaměstnání na pozici sociální pracovnice.Mezi její záliby patří četba knih, věnuje se historii a genealogii.Z důvodu zaměření svého studia a zaměstnání by se chtěla věnovat tématům, se kterými se často setkává. Jde o nezaměstnanost, systém dávek, nedostatek bydlení, dluhové zatížení rodin, ale i dalším problémy, které s uvedenými tématy souvisejí a jejich oblasti jsou provázané (např. vyplnění volného času dětí, kdy rodiny mnohdy nemají dostatek finančních prostředků na jejich zajištění, problémy s dostupností kvalitní zdravotní péče, dopravní obslužností a rozdílností situace v rámci regionů).Blance Vaňkové je 40 let, je rozvedená a má jedno dítě.

  zdroj

 • 7

  Božena Vaňková

  ředitelka městského kulturního střediska

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  53

  zdroj

 • 10

  Radomíra Vargová

  referent

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  51

  zdroj

 • 21

  Ivana Varguličová

  vývojář software

  Strana zelených

  Strana zelených

  52

  zdroj

 • 10

  Iva Vavrečková

  Ing. Iva Vavrečková

  vedoucí pracovník

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  TOP 09

  52

  Vystudovala veřejnou správu a regionální rozvoj na fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Od roku 2002 pracuje ve společnosti STEZA Zlín spol. s.r.o. na pozici vedoucí provozu a lektora. Iva Vavrečková je členkou TOP 09 od roku 2010. V letech 2010 – 2018 působila v obecním zastupitelstvu obce Zádveřice – Raková jako předsedkyně finančního výboru. V současné době působí Iva Vavrečková jako místopředsedkyně krajské organizace TOP 09 Zlínský kraj. Iva Vavrečková je vdaná, má dvě dospělé děti a dvě vnoučata. Ve svém volném čase ráda aktivně sportuje – běhá, jezdí na kole, plave a lyžuje. Miluje přírodu a krásy hor.

  zdroj

 • 18

  Mgr. Stanislava Vávrová

  učitelka

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  39

  zdroj

 • 32

  Bc. Alice Vavřinová

  senior nákupčí

  ANO 2011

  ANO 2011

  47

  zdroj

 • 18

  Bc. Hana Večerková, DiS.

  starostka města Otrokovice

  ANO 2011

  ANO 2011

  52

  zdroj

 • 7

  Ing. Liběna Večeřová

  dopravní náměstkyně Správy železnic, státní organizace

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  54

  zdroj

 • 8

  Alena Veliká

  předsedkyně spolku organizující kulturní a společenské akce, spisovatelka

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Svobodní

  72

  zdroj

 • 18

  Petra Venclová

  OSVČ

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  49

  zdroj

 • 24

  Ing. Natálie Veselá

  ekonomka

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  40

  zdroj

 • 3

  Libuše Vévodová

  Mgr. Libuše Vévodová

  středoškolská učitelka matematiky, zastupitelka Svitav a Pardubického kraje

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  64

  Jmenuji se Libuše Vévodová, od svého narození žiji ve Svitavách. Maturitu jsem složila na zdejším gymnázium a poté vystudovala pedagogickou fakultu na VŠ J. E. Purkyně, nynější Masarykova univerzita v Brně. Při studiích jsem působila jako vychovatelka ve školní družině, učila jsem na prvním i druhém stupni základní školy. Nyní předávám své znalosti a zkušenosti studentům na gymnáziu v mém rodném městě.O politické dění jsem se zajímala od událostí roku 1989, kdy jsem spoluzakládala stávkový výbor a OF ve Svitavách. Po parlamentních volbách v roce 1990 jsem se plně věnovala rodině a zaměstnání. Znovu jsem se zapojila v roce 2010, kdy jsem úspěšně kandidovala do MZ Svitavy. Tuto pozici jsem obhájila v roce 2014 i 2018, kdy jsem byla zvolena už za Českou pirátskou stranu.V roce 2017 jsem podpořila naši kandidátku do parlamentu. Zajímám se o školskou a sociální problematiku. I v poslanecké sněmovně se tomuto chci věnovat. Spojení se STANem je velkým přínosem. Mají stejně jako my prioritní zájem na plnohodnotném životě našich občanů.

  zdroj

 • 13

  Mgr. Martina Vévodová

  advokátka, podnikatel

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  46

  zdroj

 • 7

  Jana Vidímová

  Jana Vidímová

  podnikatelka v ubytovacích službách, radní

  Strana zelených

  Strana zelených

  58

  Do Jesenice jsem se přistěhovala s rodinou z nedalekých Modřan před více jak 15 lety. Vzdělání mám ekonomické i jazykové a 26 let úspěšně podnikám v cestovním ruchu a hotelnictví.

  V Jesenici jsem si velmi rychle zvykla a plně se zapojila do pestrého života jesenické společnosti. Ve školské radě, jako podporovatelka fotbalového klubu, později jsem okusila kladné i stinné stránky spolkového života. Poslední 4 roky jsem jako členka školské a kulturní komise pomáhala organizovat řadu městských akcí pro občany a začala jsem se věnovat kronikaření. To mne přivedlo mezi naše seniory a rodáky, do Mezigeneračního centra, získala jsem řadu přátel a velmi mě to obohatilo. Nabyla jsem přesvědčení, že má smysl se zapojit aktivně do místní politiky, zejména pro ženy, maminky a babičky, jíž jsem se před nedávnem
  sama stala.

  Ráda lidi propojuji, velmi mě to naplňuje.

  Ráda bych využila evropských kontaktů nás Zelených a navázala partnerství s podobným městem za nedalekými hranicemi. Náš domov se načas stal druhým domovem Italů, Španělů, Němky i srbské dívky. Naše děti plně využily evropských vzdělávacích programů a pobývaly v Německu a ve Francii.

  V Jesenici mě baví žít a mám chuť a energii něco užitečného pro své okolí udělat.

  Kandiduji proto, že věřím, že GREEN´S NOT DEAD.

  zdroj

 • 7

  Viktorie Vidláková

  Bc. Viktorie Vidláková

  Material Compliance Support, studentka managementu, zastupitelka obce Hvězdoňovice

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  23

  Vystudovala jsem Obchodní akademii v Třebíči, obor veřejná správa. Po maturitě jsem pokračovala v bakalářském studiu oboru finance a řízení na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě, které v roce 2020 úspěšně dokončila. Nyní jsem studentkou kombinovaného navazujícího magisterského studia fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze.Začátkem roku 2020 jsem začala pracovat ve společnosti Mann Hummel Service v Nové Vsi.Od narození žiji v opravdu malé obci Hvězdoňovice nedaleko od Třebíče. Zde jsem členkou obecního zastupitelstva. V obci organizuji akci Ukliďme Česko a celkově se snažím o lepší ekologii obce. Jsem i členkou sboru dobrovolných hasičů a spolu s ostatními se snažím o aktivní kulturní dění v obci.Ve svém volném čase se od šesti let věnuji požárnímu sportu. Úspěchy jsem zaznamenala jak v kategorii mladých hasičů v týmu SDH Radonín, později SDH Hvězdoňovice, tak i v kategorii žen v týmu SDH Radonín, od roku 2019 v týmu SDH Benetice. Účastním se lokálních lig (Třebíčská, Žďárská), ale i těch celorepublikových (Extraliga HVP ČR).V roce 2020 jsem s pirátkou Barborou Pokornou založila instagramový účet @my.plavovlasky, prostřednictvím kterého chceme pomáhat širokému spektru lidí v Třebíči a okolí.

  zdroj

 • 19

  Věra Víchová

  důchodce

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  74

  zdroj

 • 1

  Zdeňka Víchová

  Mgr. Zdeňka Víchová

  úřednice

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  53

  Rodačka z Litomyšle s třicetiletou pracovní zkušeností u Policie České republiky. Začínala jako asistentka a svojí pílí a vzděláním se vypracovala na vedoucí expozitury Národní protidrogové centrály v Hradci Králové. V současnosti pracuje na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě na odboru dopravy.

  zdroj

 • 18

  Kateřina Alice Visolajská

  ekonom, auditor

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  46

  zdroj

 • 25

  Bc. Nikola Vítková

  zdravotní sestra

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  33

  zdroj

 • 10

  Ing. Marta Vitochová

  finanční kontrolorka

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  49

  zdroj

 • 8

  Ludmila Vlčková

  ředitelka MŠ

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  65

  zdroj

 • 16

  Milada Voborská

  Mgr. Milada Voborská

  starostka MČ Praha-Satalice, editorka

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  49

  Jsem starostka MČ Praha-Satalice od roku 2014, zastupitelka v komunální politice od roku 2006. Jsem také lektorka a editorka. Důvodem mé kandidatury je nespokojenost s politikou a působením hnutí ANO, zejména premiéra Andreje Babiše, a celkovým směřováním naší země.V politice bych ráda chtěla změnit strategii dosavadního řízení státu a vrátit politice její původní smysl. Prosadit priority koalice STAN a Pirátů, tak jak byly odsouhlaseny oběma uskupeními. Zásadními a nutnými kroky jsou z mého pohledu mimo jiné digitalizace státní správy a zdravotnictví, realizace důchodové reformy, podpora regionů a v neposlední řadě přehodnocení středoškolského systému, jeho profilace a podpora učňovského školství a vybraných profesí v koordinaci se zavedenými pracovišti.

  zdroj

 • 9

  Ludmila Vocelková

  Ludmila Vocelková

  starostka města Nejdek

  ANO 2011

  ANO 2011

  55

  zdroj

 • 16

  RNDr. Martina Vočadlová

  zooložka

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  38

  zdroj

 • 11

  Tereza Vodáková

  Tereza Vodáková

  studentka politologie Univerzity Palackého v Olomouci

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  TOP 09

  23

  Tereza Vodáková je nejmladší kandidátkou v Olomouckém kraji v rámci koalice SPOLU. Rodačka z Jeseníku v současné době studuje na Univerzitě Palackého na Katedře politologie a evropských studií. Politika je pro ni koníčkem již od studia na gymnáziu, kde pořádala pár politicky zaměřených akcí. V roce 2018 vstoupila do TOP 09 a začala se aktivněji angažovat v politice. Pomáhala s kampaní v rámci komunálních i krajských voleb. V roce 2020 se jí povedlo založit krajskou organizaci TOPtýmu (mládežnická organizace TOP 09). Důvodem, proč kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny, je především zvýšit zájem mladých lidí o politiku a také, aby v Poslanecké sněmovně měli mladí občané vyšší zastoupení. To samé se týká i zastoupení žen, které je dlouhodobě podprůměrné. Pokud by ve volbách uspěla, ráda by se věnovala životnímu prostředí. A protože pochází z hor s nejčistším ovzduším v České republice, přála by si, aby se ovzduší zlepšilo i v dalších oblastech ČR.

  zdroj

 • 16

  Ing. Jiřina Volková

  knihovnice

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  67

  zdroj

 • 8

  Helena Vondráková

  Mgr. Helena Vondráková

  Scrum Master, provozní ředitelka výletní chaty, zastupitelka Pulečného

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  39

  Spolupracuji s Pirátskou stranou od roku 2018, nejprve jako koordinátorka a na sklonku roku 2019 jako 2. místopředsedkyně KS Liberecký kraj. Původně pocházím ze Zlína a od roku 2015 žiji v obci Pulečný.V Pulečným jsem kandidovala také v roce 2018 do zastupitelstva obce a dostala jsem mandát. I když to není vůbec jednoduché, snažím se v rámci zastupitelstva prosazovat pirátskou politiku a postupně přetvořit Pulečný v moderní a otevřenou obec.Vystudovala jsem Dějiny umění na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde jsem získala titul Mgr. Během studia jsem strávila školní rok na univerzitě v portugalském Portu a brazilském Salvadoru a zejména pobyt v Brazílii hodnotím jako jednu z nejcennějších životních zkušeností. Osobní kontakt s bídou obyvatel třetího světa mě utvrdil v tom, že ať už to bude v životě cokoliv, chci dělat něco užitečného a pokud to půjde, pomáhat lidem.Dějiny umění jsem ponechala na úrovni záliby a ukázalo se, že mi docela jdou technické záležitosti. Pracovala jsem v několika firmách na pozici technoložka/konstruktérka, ale z práce u počítače mě bolel zadek a i přes to, že koncový zákazník byl člověk, stále to nebyla práce pro lidi.To se mi podařilo až v roce 2018, kdy jsem byla vybrána na pozici koordinátorky Pirátské strany a konečně jsem měla pocit, že dělám něco, co prospívá společnosti a spoluvytváří lepší prostor pro mě a mou rodinu. V tomtéž roce jsem také vstoupila do strany, kandidovala na nezávislé kandidátce do zastupitelstva obce Pulečný a získala jsem 1 mandát. Mým cílem je spoluvytvářet moderní a otevřenou obec.Ke konci roku 2019 jsem dostala důvěru členů krajského sdružení Liberecký kraj a obsadila jsem v dovolbě místo 2. místopředsedkyně KS.V té době jsem také opustila pozici koordinátorky. Zůstala jsem dobrovolnou členkou personálního odboru a volebního výboru.Od jara roku 2020 provozuji s manželem bývalou mysliveckou chatu s názvem Chata Kopanina.Volný čas trávím nejraději s dětmi a když nějaký zbyde, zajdu si zaběhat nebo na trénink capoeiry. Sleduji aktuální dění na poli kultury a nevynechám žádnou vernisáž. Když je mi smutno a nebo si nevím s něčím rady, vždycky mě rozesměje milovaný Lukáš.

  zdroj

 • 22

  Romana Voráčková

  fakturantka

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  49

  -

  zdroj

 • 16

  Marcela Vörösová

  Bc. Marcela Vörösová

  staniční sestra, předsedkyně sdružení onkologických pacientů a přátel - Kapka 97

  Strana zelených

  Strana zelených

  58

  zdroj

 • 2

  Miloslava Vostrá

  Ing. Bc. Miloslava Vostrá

  ekonomka

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  56

  Vystudovala Vysokou školu finanční a správní v Praze (Ing.) a Českou zemědělskou univerzitu v Praze (Bc.).V roce 2002 byla za KSČM zvolena do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Středočeský kraj. Mandát poslankyně vykonává do současné doby. V tomto volebním období je předsedkyní Rozpočtového výboru PS PČR.Mezi její koníčky patří toulky přírodou pěšky nebo na kole, v zimě na běžkách a cestování. Má ráda zvířata, což se odráží i v lásce o její tři psy, dvě kočky a malé hejno drobných slepiček.Politicky se již řadu let angažuje také v Zastupitelstvu obce Braškov.Prací v Poslanecké sněmovně by chtěla nadále pomáhat občanům a stát se opět jejich plnohodnotným prostředníkem při řešení jejich problémů.Miloslavě Vostré je 56 let, se svou rodinou žije v Braškově.

  zdroj

 • 4

  Věra Vránová

  Mgr. Věra Vránová, Ph.D.

  vysokoškolská pedagožka, předsedkyně Okresního výboru Komunistické strany Čech a Moravy Přerov, zastupitelka města Přerov

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  67

  Celý svůj profesní život působí ve zdravotnictví a školství. Vystudovala obor porodní asistentka na SZŠ v Olomouci, učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a antropologii v doktorském studijním programu na téže fakultě.Působila jako porodní asistentka v porodnici Přerov, odborná učitelka na SZŠ v Olomoucia v Hranicích – Přerově a jako odborná asistentka na Lékařské fakultě, Fakultě zdravotnických věd a Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ve zdravotnickém systému se podílela na péči o ženy a novorozence. Ve školství se podílí na výuce porodních asistentek v bakalářském studijním programu a výuce budoucích učitelů pro zdravotnické školy. V současné době působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, je organizačním garantem bakalářského studijního programu Porodní asistence.Je zastupitelkou města Přerova a předsedkyní Kontrolního výboru městského zastupitelstva. Je také předsedkyní Komise pro sociální a zdravotnické záležitosti, kde využívá své dlouhodobé znalosti v oboru.Je předsedkyní OV KSČM v Přerově, členkou VV KV KSČM v Olomouci a členkou ÚV KSČM.V Poslanecké sněmovně by se chtěla věnovat především oblasti školství a zdravotnictví.Mezi její největší zájmy patří historie, četba, fotografování, cestování, zahrádka.Věře Vránové je 67 let, je vdaná, má 2 dospělé syny a 4 vnoučata.

  zdroj

 • 31

  Lucie Vrbová

  zaměstnanec v autoservisu

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  44

  zdroj

 • 3

  Martina Vrublová

  Martina Vrublová

  mediální konzultantka

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  43

  Dlouhou dobu se jako sociální a později pedagogická pracovnice věnovala dětem a dospělým se zdravotním postižením. Stála při zavádění Národních standardů sociálních služeb do praxe. Její profesní život se ale začal ubírat trochu jiným směrem. Objevila svět médií a práci v mediálních službách. V ní se s malými odbočkami pohybuje dodnes a baví ji pracovat na podpoře image a růstu firem. Jako samoživitelka ale zakusila začarovaný kruh nedostupnosti jeslí a školek pro nejmenší, selhání sociálního systému vůči rodičům samoživitelům a tím špatnou životní situaci. Hledala cestu, jak nepomáhat sobě a později i jiným rodičům „hasit“ jen požár, ale být reálně u konkrétních změn systému a udělat něco proto, aby neúplné rodiny nemusely nic takového zažívat. Naopak věděly, že když budou aktivní, s podporou úřadů a školství, mají právo na kvalitní život.

  zdroj

 • 4

  Helena Vrzalová

  Mgr. Helena Vrzalová

  právnička

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Komunistická strana Čech a Moravy

  51

  Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Právnička v nejlepších letech z Brtnice na Jihlavsku. Po 25 letech v územní samosprávě se ale rozhodla aspoň na nějaký čas úplně změnit svoji životní cestu a momentálně prodává voňavé dobroty v pekařství. Je to rozhodně zajímavá zkušenost a možnost popovídat si s lidmi, dozvědět se víc o jejich problémech a názorech. Pátým rokem působí jako předsedkyně Okresního výboru KSČM Jihlava a stejně dlouho jako předsedkyně Ústřední rozhodčí komise KSČM. Jejím hlavním zájmem je legislativa, v poslední době se zaměřuje na tři oblasti - zdravotnictví, zemědělství a zaměstnanost. Taková její pracovní tři Z, jimž by se ráda věnovala i do budoucna, ať už na jakékoliv úrovni legislativního procesu.Heleně Vrzalové je 51 let, je vdaná, má jedno dítě a žije v obci Brtnice.

  zdroj

 • 4

  Pavlína Vyčítalová

  úřednice

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  44

  zdroj

 • 17

  Ing. Petra Vyhlasová

  kontrolor

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  35

  zdroj

 • 20

  Markéta Vyvlečková

  Ing. Markéta Vyvlečková

  projektová manažerka

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  KDU-ČSL

  36

  Ing. Markéta Vyvlečková, rodačka z Českého Těšína, vyrůstala na vesnici s rodiči a prarodiči ve dvougeneračním domku. Vystudovala obchodní akademii a po maturitě její kroky směřovaly ke studiu Ekonomické fakulty na VŠB-TUO v Ostravě, obor Eurospráva. Po státnicích v roce 2009 si našla práci přímo v oboru a nastoupila na Městském úřadě v Českém Těšíně jako projektový manažer, kde pracuje dodnes. Díky její práci, město Český Těšín realizovalo úspěšně řadu dotačních projektů financovaných z Evropské unie. Její politická dráha se nesla paralelně v jednom duchu s její prací a v roce 2009 se stala členkou KDU-ČSL. Poznala zde mnoho skvělých lidí a vždy pomáhala s kampaní. Postupně ale cítila, že je potřeba se zapojit více a jít věci měnit. Proto se rozhodla začít se více veřejně angažovat a stát se kandidátkou KDU-ČSL v parlamentních volbách ve společném dresu koalice SPOLU. Její priority, za které dlouhodobě bojuje a snaží se měnit k lepšímu: Rodinná politika, Zahraniční politika a EU, Ekonomika a fungování státu. Je vdaná, má dvě krásné holčičky a ve volném čase nejraději běhá, vaří a tráví čas se svou velkou rodinou. e-mail: vyvleckova@vyvleckova.cz

  zdroj

 • 6

  Kateřina Wagnerová

  Kateřina Wagnerová

  rodičovská dovolená, občanská aktivistka

  Strana zelených

  Strana zelených

  40

  Pochází z Prachatic, vystudovala SOŠ pro ochranu a tvorbu životního prostředí ve Veselí nad Lužnicí. Zájem o přírodu a její ochranu se u ní probudil už na prvním stupni základní školy. Od té doby se problematikou spojenou s ochranou přírody a ekologií zabývá stále -více či méně intenzivně. Je předsedkyní spolku Pelyněk, který se mimo jiné věnuje ochraně městské zeleně, a členkou spolku Živá vila, který se dlouhodobě snaží o záchranu prvorepublikové Kralovy vily v Prachaticích. Svůj život, rodinu a domov se snaží vést ve smyslu „Zero Waste“. Je nadšenou zastánkyní netoxické domácnosti.

  zdroj

 • 28

  Mgr. Simona Wachsbergerová

  zástupkyně ředitele příspěvkové organizace DROM

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  47

  zdroj

 • 6

  Daniela Weissová

  Daniela Weissová

  dramaturgyně, zdravotní klaun, zastupitelka Libereckého kraje a města Turnov

  PIRÁTI a STAROSTOVÉ

  Česká pirátská strana

  60

  Narodila jsem se v Jablonci nad Nisou, žiji a pracuji v Turnově. Členkou Pirátské strany jsem od června 2014. Původní profesí jsem pedagožka, později knihovnice, ještě později první mluvčí svobodného Městského úřadu v Turnově, pak ne příliš úspěšné podnikání.Současnost: jsem dramaturgem KC Turnov, Zdravotním klaunem a aktivní herečkou alternativního divadla Čmukaři, členkou poradního orgánu MKČR – odborné rady pro loutkářství ARTAMA, lektorkou, porotkyní.Snažím se posouvat Piráty v povědomí lidí na Turnovsku a potažmo v celém kraji. Po dvakrát jsem garantovala uspořádání Dětského pirátského dne na Zrcadlové koze, aktivní spolupráce na petici o zamezení vzniku nové obchvatné komunikace přes turnovská Luka, oceněná Medailí starosty města Turnova za přínos demokracii, nyní nominuji osobností na ocenění Medailí starosty města, mítinky u příležitosti voleb, výročí 17.listopadu a pod.Aktivně pracuji za Piráty ve dvou komisích Rady města Turnova. Moje zásadní témata jsou svoboda, vzdělání, kultura. A to proto, že s jejich realizací jde ruku v ruce i úroveň společnosti, její morálka, hodnoty a lidství.

  zdroj

 • 4

  Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D., MBA

  vysokoškolský pedagog

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  51

  zdroj

 • 9

  PaedDr. Yvona Wojaczková

  místostarostka města Valašské Meziříčí

  ANO 2011

  ANO 2011

  57

  zdroj

 • 15

  Ing. Bc. Zuzana Wudyová

  učitelka na 2. stupni, Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Frýdlant, členka Myslivecké rady ČMMJ, z.s.

  ANO 2011

  ANO 2011

  45

  Místní organizace Hnutí ANO v Liberci si na svém volebním sněmu zvolila novou předsedkyni. Organizaci povede Zuzana Wudyová, která chce společně s lídrem kandidátky Jiřím Němečkem dovést ANO k úspěchu v říjnových volbách. „Cítím své zvolení jako výzvu ještě více stmelit základnu a aktivně všechny vtáhnout do příprav i realizace volební kampaně. Náš volební tým funguje velmi dobře a pod taktovkou Jiřího Němečka se nyní intenzivně pracuje především na volebním programu,“ říká ke svému zvolení Zuzana Wudyová.

  zdroj

 • 5

  Anna Wünschová

  Mgr. Anna Wünschová

  projektová manažerka

  Strana zelených

  Strana zelených

  32

  zdroj

 • 30

  MgA. Karin Zadrick

  multimediální umělkyně, artdirektorka

  Strana zelených

  Strana zelených

  46

  zdroj

 • 3

  Miloslava Zachová

  Miloslava Zachová

  starostka obce Vracovice

  Komunistická strana Čech a Moravy

  Bez politické příslušnosti

  53

  Vystudovala střední zdravotnickou školu ve Znojmě, obor všeobecná zdravotní sestra.Práci zdravotní sestry se věnovala celý život, vyjma mateřské dovolené a období, kdy pracovala ve funkci starostky obce. Na venkově žije od narození, proto má vztah k přírodě a životu na venkově vůbec. Je známá svými aktivitami souvisejícími s rozvojem obce a společenským životem v obci. Je také aktivní členkou Sboru dobrovolných hasičů. Ve funkci starostky obce Vracovice působí i toto volební období.V Poslanecké sněmovně by se chtěla věnovat otázkám zdravotnictví, rozvoji venkova a především zachování tradic na venkově.Mezi její koníčky patří četba, rodina a pobyt v přírodě. Miloslavě Zachové je 53 let, je vdaná, má dvě děti a tři vnoučata.

  zdroj

 • 8

  Renáta Zajíčková

  Mgr. Renáta Zajíčková

  starostka MČ Praha 5, pedagog

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  54

  Mgr. Renáta Zajíčková je šťastně vdaná a s manželem má tři dospělé syny. Absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v oborech český jazyk, společenské vědy a školský management. Po dlouholetých zkušenostech v českém školství se rozhodla uchopit vzdělávání nadaných mladých lidí po svém. V roce 2005 začala budovat vlastní soukromé gymnázium zaměřené na osobní rozvoj a mezinárodní vztahy. Rodinné gymnázium postupně vyrostlo ve vyhledávanou vzdělávací instituci s více jak 400 studenty. Před nedávnem vedení školy svěřila svému synovi a vstoupila do lokální politiky. Rychle se stala starostkou aférami neblaze proslulé Prahy 5. Radnici okamžitě zbavila korupce a otevřela veřejnosti. Stojí za vznikem strategie rozvoje městské části, do jejíž přípravy zapojila obyvatele a desítky odborníků včetně politické opozice. Pětka zažívá neutuchající stavební boom, jako starostka se proto snaží o citlivější přístup developerů k dotčenému území včetně jejich zapojení do budování infrastruktury. Dlouhodobě se věnuje také nepopulárním tématům jako zvyšování bezpečnosti a čistoty ve veřejném prostoru nebo protidrogové problematice. V politice i v osobním životě razí cestu obyčejné lidskosti a spolupráce. Tvrdí, že politika ji po padesátce naplňuje a je to pro ni přirozený životní krok. Ráda cestuje a přitom poznává jak atmosféru a fungování městských metropolí, tak přírodní krásy. Relaxem je pro ni tanec, horské kolo, v zimě běžky nebo dobrá kniha. Ve Sněmovně chce posílit demokratický blok a postavení obcí, podporovat reformu a rozvoj českého školství a především urychlit digitalizaci státu. Méně státu a byrokracie totiž bere jako více svobody a času pro občana – na rodinu, odpočinek a aktivní společenský život.

  zdroj

 • 17

  Jindra Zalabáková

  Ing. Jindra Zalabáková

  radní Ústeckého kraje

  ANO 2011

  ANO 2011

  51

  zdroj

 • 19

  Petra Zapletalová

  zdravotní sestra

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  43

  zdroj

 • 5

  Mgr. Šárka Zapletalová

  advokátka

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  38

  zdroj

 • 12

  Mgr. Jana Zapletalová Koláčková

  právnička

  Strana zelených

  Strana zelených

  39

  zdroj

 • 4

  Mgr. Eva Zatloukalová

  učitelka a předsedkyně Českého svazu ochránců přírody v Prostějově - RS Iris

  Strana zelených

  Strana zelených

  63

  zdroj

 • 15

  Terezie Zatloukalová

  Mgr. Terezie Zatloukalová

  středoškolská pedagožka

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  KDU-ČSL

  41

  Mgr. Terezie Zatloukalová se narodila v roce 1980, žije v Rousínově. Vystudovala geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a tělesnou výchovu na Fakultě tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy. V současné době učí na Cyrilometodějském gymnáziu a střední odborné škole pedagogické v Brně. Je fitness lektorkou a trenérkou sportovního aerobiku. Od roku 2015 je členkou KDU-ČSL a zastupitelkou města Rousínova. Od roku 2018 členkou Krajského výboru KDU-ČSL. Ráda sportuje a k pohybu vede i své tři děti. Zajímá se o ekologické přístupy k životnímu prostředí a zdravý životní styl.

  zdroj

 • 18

  Helena Zemánková Týřová

  Mgr. Helena Zemánková Týřová

  manažerka v potravinářství, zastupitelka města Litvínov

  SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

  Občanská demokratická strana

  47

  zdroj

 • 20

  Mgr. Miluše Zemanová Palánová

  redaktorka

  Strana zelených

  Strana zelených

  43

  zdroj

 • 22

  Mgr. Lenka Zgarbová

  vedoucí sociální služby

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  54

  zdroj

 • 25

  RNDr. Markéta Zíková

  finanční specialista nadnárodní společnosti

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  55

  zdroj

 • 20

  Monika Zimmerová

  důchodkyně

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  64

  zdroj

 • 9

  Mgr. Ing. Dagmar Zouharová

  učitelka ZŠ

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  Trikolora Svobodní Soukromníci

  51

  zdroj

 • 24

  Bc. Věra Zrůstová

  metodička správního řízení

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  50

  zdroj

 • 14

  Kateřina Zukalová

  soukromě hospodařící zemědělkyně, zastupitelka Seninky

  Strana zelených

  Strana zelených

  54

  zdroj

 • 5

  Lenka Zumrová

  administrativní pracovnice

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  Svoboda a přímá demokracie (SPD)

  31

  zdroj

 • 19

  Mgr. Jana Zůnová

  učitelka

  Strana zelených

  Strana zelených

  42

  zdroj

 • 9

  Mgr. Lucie Žáčková

  projektová manažerka

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  38

  zdroj

 • 10

  Mgr. Dagmar Žáková

  pedagogický pracovník

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  65

  zdroj

 • 26

  Karolína Žákovská

  JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.

  vysokoškolská pedagožka, právnička, zastupitelka Ústeckého kraje a předsedkyně Výboru pro národnostní menšiny

  Strana zelených

  Strana zelených

  45

  Od roku 2013 je členkou Zelených.[2] V komunálních volbách v roce 2014 kandidovala jako členka SZ na kandidátce subjektu "PRO! Ústí" (tj. nezávislí, SZ, STAN a Piráti) do Zastupitelstva města Ústí nad Labem, ale neuspěla.[3] Nicméně byla ve stejných volbách a za stejný subjekt zvolena zastupitelkou městského obvodu Ústí nad Labem-město.[4] V listopadu 2014 se stala radní městského obvodu.[5]

  V krajských volbách v roce 2016 kandidovala jako členka SZ na kandidátce subjektu "Piráti a Strana zelených" do Zastupitelstva Ústeckého kraje, ale neuspěla.[6] Stejně tak neuspěla ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2017, když kandidovala za Zelené v Ústeckém kraji.[7]

  V lednu 2018 byla na sjezdu Zelených v České Třebové zvolena 3. místopředsedkyní strany, vystřídala tak ve funkci Petra Kutílka.[8] Pozici zastávala do ledna 2020.[9]

  V komunálních volbách v roce 2018 byla jako členka Zelených zvolena zastupitelkou města Ústí nad Labem, a to z pozice lídryně kandidátky subjektu "PRO! Ústí" (tj. Zelení, Piráti a nezávislí kandidáti).[10] Za stejný subjekt obhájila také post zastupitelky městského obvodu Ústí nad Labem-město.[11] Nebyla však znovu zvolena radní městského obvodu.[12]

  Ve volbách do Evropského parlamentu v květnu 2019 kandidovala jako členka Zelených na 14. místě kandidátky subjektu s názvem "Starostové (STAN) s regionálními partnery a TOP 09"[13], ale nebyla zvolena.[14]

  V krajských volbách v roce 2020 byla jako členka Zelených zvolena zastupitelkou Ústeckého kraje, a to za uskupení „Spojenci pro kraj“ (tj. hnutí JsmePRO!, Zelení, TOP 09, SNK ED a LES).[15]

  zdroj

 • 16

  Mgr. Romana Žatecká

  ředitelka komunikace v soukromé firmě

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  56

  zdroj

 • 15

  Karolína Žďárská

  finanční poradkyně

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  21

  zdroj

 • 19

  Vladimíra Železná

  obsluha zařízení

  PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty

  Bez politické příslušnosti

  30

  zdroj

 • 19

  PhDr. Kvetoslava Žigmundová

  šéfredaktorka měsíčníku

  Česká strana sociálně demokratická

  Česká strana sociálně demokratická

  64

  zdroj

 • 30

  Mgr. Pavlína Žilková

  pedagožka, lektorka, ekoložka

  Strana zelených

  Bez politické příslušnosti

  52

  zdroj

 • 32

  Jitka Žížalová

  prodavačka